Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:216

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
20-01-2014
Datum publicatie
20-01-2014
Zaaknummer
08/700410-12
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2014:6939, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt drie mannen en één vrouw voor mensenhandel met Roemeense vrouwen in de gemeenten Twenterand en Hof van Twente tot gevangenisstraffen van een tot vijf jaar. Ook moeten zij schadevergoedingen betalen van in totaal bijna 40.000 euro.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Team strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/700410-12

Datum vonnis: 20 januari 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte 2],

geboren op [geboortedag] 1963 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 2 oktober 2012, 18 december 2012, 14 januari 2013, 9 april 2013, 17 juni 2013, 9 en 10 september 2013 en 9 en 10 december 2013. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. Y. Oosterhof en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. K.A. Schreurs, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich met anderen dan wel alleen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel;

feit 2: met iemand van wie hij weet dat zij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, handelingen plegen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam dan wel met die persoon ontuchtige handelingen heeft gepleegd;

feit 3: zich samen met anderen dan wel alleen schuldig heeft gemaakt aan het maken of bezitten van kinderporno.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, na wijziging bij feit 3, dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2011

tot en met 30 juni 2012 in de gemeente(n) Twenterand en/of Hof van twente

en/althans (elders) in Nederland en/of in Roemenië,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

een of meer (Roemeense) vrouw(en), te weten:

= [slachtoffer 1], en/of

= [slachtoffer 2], en/of

= [slachtoffer 3], geboren op [geboortedag] 1996, en/of

= [slachtoffer 4]

* (sub 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden

en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen

voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft

geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen

met het oogmerk van uitbuiting van die voornoemde vrouw(en), en/of

* (sub. 3)

(telkens) (in Roemenië) heeft aangeworven, medegenomen en/of ontvoerd, met

het oogmerk die voornoemde vrouw(en) in een ander land (Nederland en/of

Duitsland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten

van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling,

en/of

* (sub. 5)

(telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van één of meer seksuele handelingen, met of voor een derde tegen

betaling dan wel ten aanzien van die vrouw, [slachtoffer 3], enige handeling

heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden

dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het

verrichten van die handelingen, terwijl die [slachtoffer 3] de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt, en/of

* (sub. 8)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele

handeling(en) van een vrouw, [slachtoffer 3], met of voor een derde tegen

betaling, terwijl die [slachtoffer 3], de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, en/of

* (sub. 9)

(telkens) door een of meer andere feitelijkheden en/of door misleiding en/of

door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

en/of door misbruik van een kwetsbare positie die voornoemde vrouw(en) heeft

gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of zijn mededader(s) te bevoordelen

uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die vrouw(en) met of voor

een derde,

hierin bestaande dat verdachte tezamen met zijn mededader(s) en/althans alleen

(telkens):

- gebruik heeft/hebben gemaakt van het geestelijke en/of lichamelijke

overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 3]

en/of die [slachtoffer 4] had(den), en/of

- ten aanzien van die vrouw(en) die de Nederlandse taal niet (goed) machtig

was/waren en/of onbekend was/waren in Nederland en/of onbekend was/waren

met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of (bijna) niemand

in Nederland kende(n) en/of/aldus zich in een kwetsbare (financiële) positie

bevond(en) voornoemde vrouw(en) heeft benaderd en/of heeft laten benaderen

voor prostitutie-werkzaamheden, en/of (vervolgens)

- die vrouw(en) vanuit Roemenië naar Nederland en/of Duitsland heeft

meegenomen/vervoerd en/of gebracht en/of het vervoer van die vrouw(en)

vanuit Roemenië naar Nederland heeft geregeld/georganiseerd/betaald, en/of

- de/het paspoort(en)/identiteitsbewijs/zen van die vrouw(en) af heeft

genomen en/of in bewaring heeft genomen en/of laten nemen, en/of

- ten aanzien van die minderjarige [slachtoffer 3] haar ouder(s) heeft

misleid door tegenover die ouders aan te geven dat hun minderjarige

dochter vanuit Roemenië naar Hongarije zou gaan om daar te werken, en/of

- ten aanzien van die minderjarige [slachtoffer 3] ten behoeve van haar

uitreis uit Roemenië een notariële akte heeft geregeld en/of laten

regelen, en/of

- zijn, verdachtes en/of verdachtes mededaders woning/caravan en/of een door

verdachte en/of zijn mededader(s) gehuurde (vakantie)woning/ruimte voor het

verrichten van prostitutie-werkzaamheden door die vrouw(en) ter beschikking

heeft gesteld, en/of

- die woning/ruimte(n) waar die vrouw(en) verbleef/verbleven heeft

afgesloten, en/of

- erotisch getinte foto('s) van die vrouw(en) heeft gemaakt en/of heeft laten

maken en/of (vervolgens) die foto('s) en/of contactadvertentie(s)

van die vrouw(en) op internet heeft gezet en/of laten zetten, en/of

- die vrouw(en) (mede via verdachtes en/of verdachtes mededaders escort

service) in contact heeft gebracht en/of laten brengen met

klant(en)/derde(n) en/of naar die klant(en)/derde(n) heeft vervoerd of

laten vervoeren, en/of

- controle heeft uitgeoefend en/of laten uitoefenen op de prostitutie

werkzaamheden van die vrouw(en), en/of

- de verdiensten van die vrouw(en) voor die prostitutie-werkzaamheden

(gedeeltelijk) heeft afgenomen en/of laten afgeven en/of bewaard en/of

een schuldrelatie met die vrouw(en) heeft laten ontstaan, en/of

- een of meer van die vrouw(en) heeft gestompt en/of geslagen en/of gedreigd

te slaan/stompen en/of die vrouw(en) met de dood heeft bedreigd/heeft

gedreigd dood te schieten, en/of

- die [slachtoffer 1] de haren (gedeeltelijk) heeft afgeknipt, en/of

- ( betaalde) sex met een of meer van die vrouw(en) heeft gehad;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2011 tot en met 1 september 2011,

althans in het jaar 2011 (te Westerhaar) in de gemeente Twenterand, althans in

Nederland, met een vrouw, genaamd [slachtoffer 4], van wie hij, verdachte, wist dat die

[slachtoffer 4] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer 4] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 4], hebbende verdachte (telkens):

- zijn penis in de vagina en/of de mond van die [slachtoffer 4] geduwd en/of

gebracht, en/of

- zich door die [slachtoffer 4] laten pijpen, en/althans zijn penis door die [slachtoffer 4] in

de mond laten nemen, en/of

- zich door die [slachtoffer 4] laten aftrekken;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2011 tot en met 1 september 2011, althans in het jaar 2011 (te Westerhaar) in de gemeente Twenterand, althans in Nederland, met een vrouw, genaamd [slachtoffer 4], van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer 4] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer 4] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het:

- zich door die [slachtoffer 4] laten pijpen, althans het in de mond laten nemen van zijn penis door die [slachtoffer 4], en/of

- zich door die [slachtoffer 4] laten aftrekken;

3.

hij op of omstreeks 26 juni 2012, althans in de maand juni 2012 in de

gemeente(n) Hof van Twente en/of Twenterand, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager (te weten een Samsung

tablet, beslagcode B 2.4.2.), bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele

gedragingen, te weten 8, althans een of meer, foto('s)

(telkens) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven

en/of in bezit heeft gehad,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar

was betrokken

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestond(en) uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een vrouw die de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij die vrouw haar borsten

met haar handen ondersteund, en/of

- het laten poseren van (diezelfde) vrouw die de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt, waarbij die vrouw gekleed is in een bikini en/of een

negligé en/of een jurk en/of waarbij die vrouw poseert in een erotisch

getinte/uitdagende houding en/of (waarbij) die afbeelding(en) (aldus) een

onmiskenbaar seksuele strekking heeft/hebben en/of strekt/strekken tot

seksuele prikkeling;

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1, 2 subsidiair en 3 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaren, met aftrek van het voorarrest en dat de civiele vorderingen van [slachtoffer 1], [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] telkens tot de door die benadeelde partijen gevorderde bedragen wordt toegewezen, telkens met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat verdachte in Nederland een
belangrijke rol had in de organisatie. Hij was degene die feitelijk controle hield op de slachtoffers en de betalingen van klanten in ontvangst nam. Hij maakte daarbij misbruik van zijn lichamelijk en geestelijk overwicht op de slachtoffers die zich in een erg kwetsbare positie bevonden. Samen met zijn mededaders hield hij ook de identiteitsbewijzen onder zich en regelde hij de plekken waar de slachtoffers hun klanten ontvingen. Bovendien is verdachte seksueel binnengedrongen bij [slachtoffer 4], van wie hij wist dat zij geestelijk niet in orde was.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt, wat betreft feit 1, dat verdachte niet het oogmerk had op uitbuiting van de in de tenlastelegging genoemde vrouwen en dat die vrouwen ook niet in een uitbuitingssituatie verkeerden. Ook de dwang en of geweld kan niet bewezen worden, evenals het verwerven van die vrouwen. De medeverdachte [verdachte 1] heeft verdachte [verdachte 2] misbruikt en onder dwang heeft hij, [verdachte 2], de vrouwen gehuisvest. Voor het plegen dan wel medeplegen dient vrijspraak te volgen.

Ook voor feit 2 en feit 3 dient, wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs, vrijspraak te volgen.

De raadsvrouw stelt zich op het standpunt dat, gelet op haar vrijspraakverweren en omdat die vorderingen een onevenredige belasting opleveren van het strafproces, de civiele vorderingen van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] dienen te worden afgewezen.

Tot slot verzoekt de raadsvrouw de voorlopige hechtenis van [verdachte 2] op te heffen dan wel te schorsen.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

De rechtbank baseert haar beslissing op de volgende bewijsmiddelen.

Ten aanzien van feit 1, feit 2 subsidiair en sub 3:

Aangeefster/getuige [slachtoffer 1] heeft op 8 en 9 oktober 2012 ten overstaan van de Roemeense en Nederlandse politieautoriteiten het volgende verklaard.

Mijn thuissituatie in Roemenië is heel slecht. We leven in grote armoede.

lk ben samen met [verdachte 4] naar Nederland gegaan. Het was haar idee. Vorig jaar juni of juli. [verdachte 4] was in Nederland en belde me. Ze zei dat ze werk voor me had. Ze zei dat ze niet uit kon leggen wat voor werk ze had, maar ze zou het vertellen als ik kwam.

Een paar dagen na het telefoongesprek met [verdachte 4], kreeg ik bezoek van twee mannen.

Ze kwamen met een auto. Eén van de mannen heb ik herkend. [verdachte 4] was één keer eerder met deze man naar Roemenië gekomen. Het was [verdachte 1]. De andere heette [naam 1]. lk ben toen gelijk met ze mee naar Nederland gegaan. Deze mannen waren gestuurd door [verdachte 4]. Ik ben twee keer in Nederland geweest. De eerste keer ben ik in juli 2011 naar Nederland gegaan en op 18 augustus 2011 ben ik teruggekomen in Roemenië. De tweede keer ben ik in januari 2012 naar Nederland gekomen, ongeveer 16 januari.

De eerste keer ben ik naar Nederland gegaan omdat ik wilde werken voor een betere toekomst voor mijn kinderen. Toen ik in Nederland aankwam, mocht ik wat uitrusten. De dag erna gingen we naar de markt en mocht ik wat kleren uitzoeken voor mijn werk. [verdachte 4] had, toen ik in Nederland kwam, gezegd dat ik twee dagen kon uitrusten en daarna zouden we naar de markt gaan om kleding voor mijn werk te kopen. Ik moest me sexy kleden en daarna zouden er wat mannen komen voor seksuele handelingen. lk moest dan naar een andere kamer en die handelingen verrichten.

De eerste keer dat ik naar Nederland kwam heeft [verdachte 4] een auto gestuurd om mij op te halen. Zij heeft de reis georganiseerd en ik zou daar later, als ik geld had verdiend, € 200,- voor betalen. De tweede keer ben ik met [verdachte 4] naar Nederland afgereisd omdat [verdachte 4] in Roemenië was en ik samen met haar met de auto naar Nederland kon. lk had afgesproken dat ik haar daar later, als ik met werken begon, € 300,- voor zou betalen. De eerste keer ben ik met de auto gereisd, met [verdachte 1] en [naam 1]. De tweede keer met de auto van [naam 2], een rode auto. Dat was met [verdachte 4]. In Nederland kwam ik in Westerhaar-Vriezenveen terecht. lk kwam bij [verdachte 2]. [verdachte 2] noem ik [verdachte 2]. De tweede keer kwam ik in Den Ham. Het was een zomerhuisje. [verdachte 2] had een huisje daar gehuurd.

Als ik met een klant klaar was, legde ik het door de klanten betaalde bedrag bij [verdachte 2] op tafel. [verdachte 4] werkte ook, dus zij legde haar geld daar ook neer. 's Avonds gaf [verdachte 2] het geld aan [verdachte 1]. lk heb zelf een paar keer gezien dat [verdachte 2] het geld aan [verdachte 1] gaf. Soms moest ik ook seks met [verdachte 2] hebben. Dat moest van [verdachte 2]. [verdachte 1] heeft [verdachte 4] bij haar familie weggehaald. De partner van [verdachte 4] was mijn zwager, [verdachte 3]. [verdachte 1] en [verdachte 4] hadden een relatie. [verdachte 1] vraagt haar om meer meisjes uit Roemenië te brengen. In de ogen van [verdachte 1] verdienden we vaak te weinig. Vijf- of zeshonderd euro was niet genoeg voor hem. [verdachte 1] kwam het geld dat wij hadden verdiend ophalen. [verdachte 4] ging naar Nederland om in de prostitutie te werken. Haar man wist ook wat voor werk ze daar zou doen. Haar man is [verdachte 3]. Toen ze [verdachte 1] leerde kennen, heeft ze vaker geld naar haar familie in Roemenië gestuurd. In mei 2011 is [verdachte 4] teruggekeerd uit Nederland. In juni 2011 zijn [verdachte 2] en [verdachte 1] bij [verdachte 4] thuis geweest. Ze kwamen met de auto. Bij [verdachte 4] heb ik [verdachte 1] en [verdachte 2] voor het eerst ontmoet. Ze kwamen om [verdachte 4] mee terug te nemen. Er waren ook gevallen dat we voor escort naar het huis van de cliënt gingen. Ze belden dan naar [verdachte 1] en die maakte dan de afspraak. [naam 3] of [verdachte 1] kwam ons halen en bracht ons weg voor escort. Na een escort gaf ik het geld direct aan [verdachte 1]. [verdachte 1] heeft gezegd dat, wanneer ze vroegen waarom ik [verdachte 1] het geld gaf, ik moest zeggen dat hij onze chauffeur was. [naam 3] zette advertenties op internet en was de contactpersoon. [verdachte 2] regelde onderdak, een plaats om te werken. We moesten vaak verhuizen. Hij huurde de woning annex werkplaats. Als er politiecontrole was geweest, ging hij een andere woonruimte zoeken. [verdachte 2] was ook degene aan wie ik mijn geld eerst gaf, of ik legde het op tafel. [verdachte 1] was de grote baas. Het geld dat wij verdienden kreeg hij uiteindelijk. Hij bepaalde of het geld werd verdeeld of niet. Ik kreeg van hem € 15,- voor elke klant. [verdachte 1] heeft de prijzen vastgesteld.

Er was nog een ander meisje, [slachtoffer 2]. Zij kreeg voor een uur € 110,- en voor een half uur € 80,-. Misschien kreeg ze meer, omdat haar gezicht zichtbaar was in de advertentie. [slachtoffer 2] was ook jonger, 18 jaar. Zij moest haar geld ook afstaan. De andere meiden gaven hun geld ook af, aan [verdachte 2]. We hebben ons geld afgestaan en elke vrijdag was de bedoeling dat hij ons uitbetaalde. De ene keer kreeg ik € 150,- de andere keer € 200,-. Eén keer had ik € 380,- moeten krijgen, maar dat kreeg ik niet. [verdachte 1] zei dat ik nog schulden had. lk heb uitgerekend dat [verdachte 1] mij nog € 2.000,- moet betalen. Dat zijn mijn verdiensten. Daarmee bedoel ik alleen mijn deel à € 15,- per klant. Ik heb 3 maanden gewerkt. Van die periode moest ik van hem nog € 2.000,- krijgen. In april was er weer een politiecontrole en toen heeft hij [verdachte 4] en mij met de bus naar huis gestuurd. Die maand heb ik helemaal geen geld gekregen.

[verdachte 4] moest hier in Roemenië meisjes zoeken voor [verdachte 1]. Zo ben ik ook met [verdachte 4] in Nederland terecht gekomen. Tegen [slachtoffer 2] heeft ze wel verteld wat voor werk ze moest doen en later heb ik ook begrepen wat voor werk ik moest doen. De eerste keer heeft ze verteld dat ik met mannen naar bed moest gaan en seks moest hebben met mannen. De tweede keer wist ik het niet. Ze regelde dus meisjes in Roemenië om in Nederland in de prostitutie te werken. lk moest die tweede keer in Duitsland werken en daarna hebben ze mij weer verhuisd naar Nederland. lk wilde niet meer voor deze man werken en dat heb ik gezegd. Toen begon de ruzie met mij en deze man en heeft hij ook mijn haar afgeknipt. Met deze man bedoel ik [verdachte 1]. lk zat op een stoel, hij pakte de schaar en knipte mijn haar af. lk was verdrietig en huilde en [verdachte 4] zei "hij zit alleen maar te spelen". lk heb toen de eerste week € 400,- verdiend. lk wilde het geld graag hebben om naar mijn kinderen te sturen. [verdachte 1] werd toen boos en zei dat ik schulden bij hem had. lk werd boos en eiste mijn geld. lk zei dat ik naar huis wilde. [verdachte 1] zei dat als ik naar huis wilde, ik lopend naar huis kon. [verdachte 1] zei dat hij de vorige keer toen ik wegging € 600,- had gegeven en daarom schulden had, maar ik heb toen helemaal niets gekregen. Ze hebben me belazerd, want zelfs het deel dat van mij was heb ik niet gekregen.

lk heb wel eens € 180,- of € 50,- per week gekregen. Het werd steeds minder.

In het begin sliep ik in de woonkamer bij [verdachte 2] in huis. Als [verdachte 4] en [verdachte 1] er waren sliep ik op de bank. U vraagt mij wie daar nog meer waren. Dat waren [verdachte 4], [verdachte 1], [verdachte 2], [slachtoffer 2] en haar vriend, [naam 4]. Dat was in Den Ham. [naam 4] is de jongere broer van [verdachte 4]. De tweede keer dat ik in Nederland ging werken had [verdachte 4] mij gezegd dat we schoonmaakwerkzaamheden zouden gaan doen. Mijn man was er tegen dat ik zou gaan, maar ik heb gevraagd of hij mij wilde laten want dan kon ik als poetsvrouw gaan werken. De afspraak met de baas was dat ik na elke klant € 15,- kreeg. De rest was voor hem. Met de baas bedoel ik [verdachte 1]. lk heb gevraagd of ik geen € 20,- per klant kon krijgen, maar dat kreeg ik niet. We gaven het geld van de klant aan [verdachte 2]. [verdachte 1] dreigde ook. Als de politie zou komen controleren moesten we niet zeggen dat we prostitutiewerkzaamheden deden, maar dat we sportmassages gaven. We moesten masseren en de rest ook. lk moest hem in de mond nemen en seks hebben en alles wat de man vroeg. Alle posities moest ik toelaten. [naam 3] regelde de klanten. Op internet stonden advertenties met foto's. Er waren drie telefoonnummers, voor mij, [verdachte 4] en [slachtoffer 2]. [naam 3] belde naar [verdachte 2] en zei dat er om 17.00 uur een klant voor [slachtoffer 1] kwam, om 18.00 uur voor [slachtoffer 2], enz.

[verdachte 1] heeft de foto's gemaakt en op een stickje gezet. Die heeft hij aan [naam 3] gegeven. Die twee regelden de advertentie op internet. [verdachte 1] heeft de foto's gemaakt in de werkkamer. Op bed. Soms was [verdachte 4] daar bij. [verdachte 1] vertelde hoe ik moest poseren. De foto's zouden op internet komen. [verdachte 4] heeft ook wel foto’s gemaakt

Er zijn nog foto's gemaakt van een ander meisje. Ik zag dat op de laptop.

Als een klant belde nam [naam 3] de telefoon op. Die belde dan naar [verdachte 2]. [verdachte 2] riep dan "dames, opletten, er komt een klant". Ik wilde daar weglopen, maar de deur zat altijd op slot. Bij mijn eerste klant heb ik [verdachte 4] gevraagd wat ik met die man moest doen. Ze zei: “hetzelfde als je met je man doet”. Ik heb het met mijn mond geprobeerd en we hebben seks gehad. Hij ging op mijn lichaam liggen. Hij ging met zijn piemel in mijn vagina.

lk voelde me helemaal niet lekker. Het waren verschillende klanten. Ik had gemiddeld 4, 5, 6 klanten per dag. lk werkte van 10.00 uur 's morgens tot 24.00 uur 's avonds. Ik werkte elke dag, zelfs op zondagen. Ik had nooit een dag vrij.

lk mocht het huis verlaten als ik naar de bank moest. [verdachte 1] bracht me dan weg. Als er klanten zouden komen, kon ik niet weg. lk heb één keer gezegd dat ik niet ging werken. [verdachte 1] begon toen te schreeuwen en zei dat ik brutaal was. We moesten ook werken als we menstrueerden. Daar hadden we kleine ronde sponsjes voor gekregen. Die moesten we natmaken en in onze vagina stoppen, in plaats van een tampon. Bij een escort bracht ik het geld eerst naar de auto, voor ik weer terug naar de klant ging. [verdachte 2] was altijd in huis. lk ging de woonkamer in en gaf het aan [verdachte 2]. [verdachte 1] kocht condooms of andere dingen die we nodig hadden. [verdachte 1] chanteerde mij ook. Ik heb wel eens geld naar mijn kinderen gestuurd. Dat hoefde ik niet terug te betalen als ik seks met [verdachte 1] had. Ik had seks met [verdachte 1] en 2 of 3 keer met [verdachte 2] gehad. Er is ook geweld tegen mij gebruikt. We hadden een woordenwisseling en [verdachte 1] hief zijn hand op en wilde slaan. Hij wilde mij uit de auto gooien. Hij dreigde ook mij dood te zullen schieten. Als hij thuis problemen had, reageerde hij dat op ons af. lk mocht niet met [verdachte 1] mee om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Hij heeft gedreigd mij dood te zullen schieten als ik iets bij de politie zou verklaren. Als hij in de gevangenis zou belanden, zou hij mij te pakken krijgen als hij vrijkwam. Als ik naar Roemenië zou gaan, zou hij mij achterna komen. Als ik mijn kinderen nog terug wilde zien, moest ik niet tegen hem verklaren. We moesten zeggen dat we voor ons zelf werkten, niet voor hem.

De relatie onderling tussen [verdachte 2], [verdachte 1] en [verdachte 4] was goed. [verdachte 1] en [verdachte 2] zijn vrienden. [verdachte 1] en [verdachte 4] hadden een relatie. [verdachte 4] en [verdachte 2] konden het goed met elkaar vinden. In Nederland zat ik steeds binnen. lk wilde graag naar buiten, maar dat mocht niet. lk had het gevoel dat ik in de gevangenis zat. De deur zat altijd op slot. [verdachte 2] had de sleutel. De deur ging alleen open als er klanten kwamen.

In Duitsland heb ik ook gewerkt in de prostitutie. Ik was daar met [verdachte 1], [verdachte 4], [verdachte 2], [slachtoffer 2] en [naam 4]. Het was vlak bij de Nederlandse grens. Ik heb daar ongeveer een maand gewerkt. Dat was van half januari tot half februari 2012. [verdachte 1] en [verdachte 2] hadden dat geregeld en [verdachte 4] zorgde voor de meisjes. [slachtoffer 3] is een vrouwtje van mijn dorp. Ze was de vriendin van [verdachte 3]. Van haar moeder heb ik gehoord dat [verdachte 4] haar naar Nederland heeft gebracht. [verdachte 4] had haar ontvoerd en naar Nederland gebracht, vertelde haar moeder. Ik heb van de moeder van [slachtoffer 3] begrepen dat ze bij de notaris iets moesten tekenen. Ze hebben gezegd dat ze met [verdachte 3] in Hongarije ging werken. [slachtoffer 3] was met haar ouders en [verdachte 3] en ze moesten iets tekenen dat ze met hem naar Hongarije mocht om te werken. [slachtoffer 2] heb ik in Nederland leren kennen. Ze werkte ook in Nederland in de prostitutie. [verdachte 3] woonde samen met [verdachte 4]. Zij zijn gescheiden en hij was ook met [slachtoffer 3]. Nu nog steeds. In juni 2012 heb ik telefonisch contact opgenomen met de Nederlandse politie omdat ik bang was voor [verdachte 1]. lk was bang dat hij mijn familie iets aan zou doen. Hij wist waar ik woonde. Ik heb al eerder met de Nederlandse politie gesproken. Ik heb toen niets verteld omdat ik was bedreigd door [verdachte 1]. Als ik mijn mond niet dicht hield, kon ik mijn kinderen vergeten.1

Aangeefster/getuige [slachtoffer 2] heeft op 10 oktober 2012 ten overstaan van de Roemeense en Nederlandse politieautoriteiten het volgende verklaard.

Mijn man heet [naam 4]. Financieel heb ik het heel zwaar. U vraagt mij hoe ik op het idee kwam om naar Nederland te komen. lk heb een telefoonnummer gekregen van [verdachte 1]. Hij gaf het mij persoonlijk. [verdachte 1] kwam ons ophalen uit Nederland. Hij kwam met de auto.

Ik was er met [slachtoffer 1] en [verdachte 4]. Hij haalde ons alle drie op. [verdachte 1] kwam uit Nederland hier in Oradea. [naam 3] woont in Nederland, ze is een Nederlandse. We kwamen aan in Nederland en maakten toen kennis met [naam 3].

Eerst ging [verdachte 4] naar Nederland. Wij hebben altijd samen gewerkt.

Het eerste contact van mij met Nederland is gelegd door [verdachte 4] en [verdachte 1]. lk heb voor [verdachte 1] gewerkt. [verdachte 4] zei dat het heel goed was daar. [slachtoffer 1] werkte ook voor [verdachte 1]. [verdachte 1] heeft foto's gemaakt en ons op internet geplaatst. Pas in Nederland heeft [verdachte 1] gezegd dat we voor hem moesten werken. Ik ben vorig jaar zomer in Nederland geweest. [verdachte 1] heeft de reis voor mij geregeld. In Nederland kwam ik in een huurwoning van [verdachte 1]. [verdachte 4], [slachtoffer 1] en ik sliepen daar, in dezelfde kamer. [verdachte 2] was daar ook samen met [verdachte 1]. Wij gaven het geld aan hun. Hij woonde daar ook met [verdachte 1] samen. In hetzelfde huis. [verdachte 1] heeft ons geld afgepakt. lk heb nooit geld van hem ontvangen. Niks. Hij heeft al het geld afgepakt en ik heb nooit geld gekregen. Hij was echt een schurk.

U vertelt mij dat u mij in Den Ham hebt aangetroffen tijdens een controle. Daar is het gebeurd. [verdachte 1] keek op het internet en stuurde ons klanten. Ik werd lelijk behandeld in Nederland. Hoe [verdachte 1] met mij sprak vond ik niet fijn. Wij hadden geen zin om met de klanten mee te gaan, maar [verdachte 1] schreeuwde en wij waren bang, dus wij hebben het wel gedaan. Er werd gebeld en dan moesten we de deur open doen. We wilden het niet, maar moesten het wel. Als we boos of verdrietig zouden zijn en niet aardig voor klanten zouden zijn, zouden we klappen krijgen. Klappen van [verdachte 1]. [verdachte 1] beloofde ons, dat als we zouden komen we €1.000,- zouden krijgen. Hij beloofde ons dat hier in Nederland, maar we hebben het nooit ontvangen. Als ik vroeg waarom wij geen geld kregen zei hij: "hou je mond, ik ben bezig met hoeren". lk wilde geld, maar kreeg niets. lk heb gezegd dat ik zou stoppen, maar hij zei dat ik het moest doen omdat dat de regels waren die hier golden en ik was niet thuis. Hier golden andere regels. [verdachte 1] heeft de advertentie op internet gezet en heeft in zijn huis waar wij waren foto’s gemaakt. Ik vond dat niet leuk. Hij schreeuwde, dus wij lieten het gebeuren. Hij schreeuwde "kom, we gaan foto's maken". Wij zeiden "we willen het niet". Hij zei "kom maar, want ik wil het wel". Ook van [slachtoffer 1] zijn foto’s gemaakt. [verdachte 1] nam de telefoon op als er een klant belde. Er was één kamer voor alle klanten. lk had orale seks. Wij moesten pijpen. Ik werkte voor [verdachte 1]. Ik had ongeveer vijf klanten per dag. lk kreeg het geld, legde het op tafel en [verdachte 1] pakte het. Ik hield daar zelf niets aan over. Ik heb nooit geld gekregen voor het werk dat ik voor [verdachte 1] deed, ook niet van [verdachte 2]. [verdachte 1] zorgde voor de condooms en de andere dingen die je voor het werk nodig had. Ik mocht geen klant weigeren. Het moest van [verdachte 1]. Ik moest ook anaal. Ik heb ook seks gehad met [verdachte 1]. Hij beloofde mij geld maar ik heb het nooit gekregen. [verdachte 4] en [verdachte 2] hadden een goed contact. In Nederland zaten wij steeds binnen, we mochten niet naar buiten. [verdachte 4] beheerde de ID-kaart . Ik heb eerder met de politie in Nederland gepraat en heb toen niets gezegd omdat we heel bang waren. Bang dat hij ons zou vermoorden of dat hij bij ons zou komen als wij sliepen. Toen [verdachte 1] mij op kwam halen uit Roemenië was [verdachte 4] daar bij.2

Aangeefster/getuige [slachtoffer 3] heeft bij de politie het volgende verklaard.

Wij zijn erg arm. Toen ik 13 jaar oud was ontmoette ik [verdachte 3]. We hebben nu dus ongeveer 3 jaar een relatie gehad. [verdachte 3] had voorheen een relatie met [verdachte 4].

[verdachte 4] was heel vaak in Nederland. Voordat ik naar Nederland ging, hadden wij plannen om te gaan trouwen. [verdachte 3] zou gaan werken om een gouden ring voor mij te kunnen kopen, maar toen kwam plotseling [verdachte 4] bij ons met de mededeling dat zij geld van ons terug wilde hebben. Ongeveer 3 à 4 maanden geleden hebben wij namelijk geld geleend van [verdachte 4] om onze huurwoning te kunnen betalen. Het ging om 15 miljoen LEI.

[verdachte 3] zei tegen haar dat hij wel geld kon verdienen waar zij van konden leven, maar [verdachte 4] vond dat beetje geld niet genoeg en wilde meer geld verdienen. Ongeveer 2 a 3 weken geleden kwam [verdachte 4] terug uit Nederland. Ik heb op een gegeven moment een gesprek opgevangen tussen [verdachte 4] en [verdachte 3]. [verdachte 4] zei toen tegen [verdachte 3] dat zij het geld dat wij hadden geleend in één keer terug wilde hebben en anders zouden en een paar mannen komen om ons te vermoorden. [verdachte 3] zei toen tegen [verdachte 4] dat ik misschien wel naar Nederland zou gaan om te werken en dat het geld dan goed zou komen. Kort daarop kwam [verdachte 3] op een dag bij mij en zei dat ik naar Nederland zou moeten gaan. Ik moest in Nederland gaan werken. Ik zou dan met mannen mee moeten gaan om te pijpen en te neuken. [verdachte 4] had tegen [verdachte 3] gezegd dat hij dat tegen mij moest zeggen. [verdachte 3] zei dat wij geen geld hadden om de huur te betalen. Hij zei dat wij geen geld hadden om de schuld aan [verdachte 4] terug te betalen. [verdachte 3] vroeg mij om twee maanden dat werk te gaan doen. Ik voelde mij slecht bij dit voorstel, maar omdat ik niet op straat wilde leven, ik zoveel van hem houd en hem niet kwijt wilde, heb ik met het voorstel ingestemd. [verdachte 3] zei dat als ik dit werk twee maanden zou doen, wij twee jaar een woning konden huren en de helft van de schuld aan [verdachte 4] konden betalen en eten en drinken konden kopen. Ik zei toen dat het goed was en dat dit beter was dan op straat leven. Ik heb vervolgens [verdachte 4] telefonisch gesproken. [verdachte 4] zou mij onderweg naar Nederland uitleggen wat het werk precies inhield. Ook vertelde ze mij aan de telefoon dat het leven in Nederland heel goed was en dat ik heel veel geld kon verdienen zodat ik samen met [verdachte 3] een woning kon huren en kon eten en drinken. In Nederland zou ik elke dag eten en drinken, koffie en sigaretten hebben. Ik heb vervolgens mijn ouders verteld dat ik naar Hongarije zou gaan om te werken. Ik heb verteld dat ik fruit zou gaan plukken. Dit had [verdachte 4] bedacht. Mijn ouders vonden het goed dat ik naar Hongarije zou gaan. Ik zei toen tegen mijn ouders dat ik mijn identiteitskaart moest aanvragen om naar Hongarije te reizen. Ik ben toen met mijn ouders en [verdachte 3] naar een man gegaan genaamd [naam 5]. Hij regelt identiteitskaarten. Hij heeft een foto van mij gemaakt en zijn vrouw heeft er toen voor gezorgd dat de identiteitskaart werd gemaakt. Verder had ik toestemming nodig van mijn ouders om naar het buitenland te reizen

omdat ik minderjarig was. Hiervoor ben ik samen met mijn ouders en [verdachte 3] naar een notaris in Bihor gegaan. Dit kostte 400.000 LEI. Dit heeft [verdachte 3] betaald.

Een week geleden op zondag ben ik samen met [verdachte 3] naar het station in Oradea gegaan.

Toen wij aan kwamen in Oradea heeft [verdachte 3] [verdachte 4] gebeld en toen kwam [verdachte 4] ook naar Oradea. Ik moest kleding meenemen, maar die had ik niet. Alle kleren die ik had heb ik meegenomen, maar dat was bijna niets.

Op een gegeven moment belde de chauffeur naar [verdachte 3] dat hij aangekomen was in Oradea om ons op te halen om naar Nederland te reizen. De chauffeur kwam ook naar het station in Oradea. Hij was met een rode auto. Ik ben samen met [verdachte 4] ingestapt en [verdachte 3] bleef achter. Toen wij in Nederland aankwamen zijn we ergens gestopt. Daar zijn wij opgehaald door [verdachte 1]. [verdachte 1] is de vriend van [verdachte 4]. Wij hebben toen ongeveer anderhalf uur gereden en kwamen toen aan bij de caravan waar jullie mij hebben aangetroffen.

In die caravan was een man genaamd [verdachte 2]. Op een gegeven moment heb ik met [verdachte 3] gebeld. Hij vroeg of ik goed was aangekomen en of het goed met mij ging.

[verdachte 4] heeft mij aangewezen waar ik mocht slapen. [verdachte 4] noem ik meestal [verdachte 4].

De volgende dag heb ik de hele dag bij de caravan gezeten. Ik was de hele dag samen met [verdachte 1], [verdachte 4] en [verdachte 2]. [verdachte 4] vertelde dat er foto’s van mij gemaakt moesten worden zodat de klanten mij op het internet konden zien. Ik wilde dit eigenlijk niet maar dat heb ik niet gezegd omdat ik bang was dat ze tegen mij zouden gaan schreeuwen en mij zouden slaan.

Ik kreeg kleding van [verdachte 4] die ik aan moest doen voor de foto’s.

De foto’s zijn gemaakt door [verdachte 4] in dat kleine houten huisje. [verdachte 4] heeft ook foto’s van mij gemaakt met blote borsten. Zij lieten mij de foto’s zien. Ik vond het helemaal niet leuk.

[verdachte 4] vertelde mij dat ik met klanten mee naar huis moest gaan en dat er misschien ook klanten naar de caravan zouden komen. Bij dat gesprek waren ook [verdachte 1] en [verdachte 2]. Zij zeiden dat het de bedoeling was dat ik met klanten mee zou gaan om te pijpen en te neuken. Ik vond het helemaal niet fijn dat ik dit werk moest gaan doen maar ik was bang en wij hadden een schuld dus moest ik het wel doen. [verdachte 1] was wel eens weg maar [verdachte 4] en [verdachte 2] bleven altijd bij mij. Ik mocht alleen in de tuin een beetje rondlopen maar ik mocht niet alleen weg gaan

van [verdachte 4]. [verdachte 1] wist wel dat ik 16 jaar was want hij heeft mijn identiteitskaart gezien. Ik heb gezien dat hij daar naar keek. Hij heeft mij echter als 21 jarige met als werknaam “[werknaam]” op het internet gezet. [verdachte 1] zei dat, als de politie om mijn identiteitskaart vroeg, ik dan moest zeggen dat ik die kwijt was. [verdachte 4] hield mijn identiteitskaart altijd bij zich. Deze had [verdachte 3]

voor het vertrek al aan haar gegeven zodat [verdachte 4] deze bij aankomst aan mij kon geven

maar dat heeft zij nooit gedaan. Ik heb de identiteitskaart en mijn doopbrief nooit

in mijn bezit gehad. Toen ik deze heb opgehaald, heb ik deze direct aan [verdachte 3]

gegeven. [verdachte 1] zei dat als de politie om mijn geboortedatum zou vragen, ik moest zeggen dat ik in 1991 was geboren. Hij heeft dit op een kartonnetje geschreven. Hij schreef daarop de geboortedatum die ik moest opgeven, namelijk 4-2-1991. Ik laat u nu dit kartonnetje zien. [verdachte 1] en [verdachte 4] hebben kleding voor mij uitgezocht en betaald. De dag nadat mijn foto’s op het internet waren geplaatst werd er door klanten gebeld. [verdachte 1] pakte dan de telefoon op.

[verdachte 1] had een telefoon en [verdachte 2] had er ook één. [verdachte 4] zei het tegen mij als er klanten belden.

Wij hadden afgesproken dat ik mij zou omkleden als ik naar klanten moest. Ik moest

dan de kleding aan doen die ik van [verdachte 1] en [verdachte 4] had gekregen. Op woensdag heb ik weer met [verdachte 3] gebeld. Hij vroeg of ik al een klant had gehad. Op vrijdag belde een klant. Ik was binnen en [verdachte 1] pakte de telefoon aan. [verdachte 1] zei het tegen [verdachte 4] en [verdachte 4] zei het in het Hongaars tegen mij. Ze zei dat ik mij om moest kleden omdat ik om 15:00 uur een klant had. Dit voelde helemaal niet goed maar ik ging mij toch omkleden. Ik heb mij toen omgekleed in de kleding die ik van [verdachte 1] en [verdachte 4] had gekregen. [verdachte 4] zei tegen mij dat de klant met mij naar bed wilde. [verdachte 4] vertelde mij dat we naar het huis van de klant zouden gaan. Ik heb toen nog telefonisch contact gehad met [verdachte 3]. Ik heb hem toen verteld dat ik om 15:00 uur een klant had. Ik zei tegen [verdachte 3] dat ik wel moest gaan anders konden we het geld niet terug betalen. Ik ben toen samen met [verdachte 1] en [verdachte 4] in de auto vertrokken. Wij hebben gewacht op een plek waar veel geparkeerde auto’s stonden. Ik zag dat de klant aan kwam rijden. [verdachte 4] en ik zijn naar de auto toe gelopen. [verdachte 4] stapte voor in de auto bij de klant en ik stapte achter in de auto bij de klant. Ik zag dat de klant geld betaalde aan [verdachte 4]. [verdachte 4] stapte vervolgens weer uit de auto en stapte weer bij [verdachte 1] in de auto. Zij bleven daar staan wachten met de auto. De klant reed vervolgens met mij weg. Wij gingen op een plek staan waar de mensen ons niet goed konden zien. De man pakte mij met één hand bij mijn rechterborst. Hij deed dat onder mijn BH.

De man wilde dat ik hem ging pijpen. Dat heb ik gedaan. Ik heb hem een condoom gegeven die ik van [verdachte 4] had gekregen. Deze heeft hij zelf om zijn lul gedaan. Toen heeft hij mij geneukt. Ik vond het verschrikkelijk. Ik ben achter in de auto blijven zitten en de man is voorin gestapt en wij zijn vervolgens weer naar [verdachte 1] en [verdachte 4] gereden. Die zaten nog in de auto op mij te wachten. Nadat ik bij de klant was geweest heb ik telefonisch contact gehad met [verdachte 3]. Ik weet niet meer wanneer dat was vrijdag of zaterdag. [verdachte 3] vroeg of ik al een klant had gehad. Ik zei dat ik een klant had gehad. Ik zei tegen [verdachte 4] dat als [verdachte 3] het niet wilde dat ik dan niet met klanten mee zou gaan. [verdachte 4] zei dat het beter was dat ik het wel zou doen, want dan had ik geld en hoefde ik niet op straat te leven. Op donderdag ben ik samen met [verdachte 1] en [verdachte 4] naar een gebouw gegaan om geld over te maken naar [verdachte 3].

Ik heb mijzelf herkend op de foto’s op internet. Deze foto’s zijn gemaakt in het houten hokje buiten de caravan. Het moest ergens waar het licht was zei [verdachte 4]. De foto’s zijn door [verdachte 4] gemaakt en de kleding die ik op de foto draag had ik van [verdachte 4] gekregen. [verdachte 4] vertelde mij ook hoe ik moest gaan staan. Ze zei ook dat ik moest lachen en mijn tanden moest laten zien. Ook moest ik mijn vinger in mijn mond en aan mijn lippen houden. Ik vind dat [verdachte 4] verantwoordelijk is voor wat mij overkomen is.3

Aangeefster/getuige [slachtoffer 4] heeft bij de politie het volgende verklaard.

Ik ben hier omdat [verdachte 4] mij heeft meegenomen naar Nederland en mijn id-kaart heeft afgenomen. Met [verdachte 4] bedoel ik [verdachte 4]. [verdachte 4] heeft mijn id-kaart gestolen. Mijn tante had mij geld meegegeven om brood te kopen, 50 ROM, en [verdachte 4] heeft dat geld ook afgepakt. Toen ik vlak bij de supermarkt was, naast de school, zag ik [verdachte 4] met twee mannen in een auto. Ik ken [verdachte 4] omdat zij in dezelfde straat woonde als ik. Zij heeft mij meegenomen naar Nederland terwijl ik dat niet wilde. [verdachte 4] zei eerst tegen mij dat ik uien moest gaan plukken. De mannen kon ik niet verstaan. [verdachte 4] zei tegen mij dat we bij een vrouw gingen werken. Ik wilde niet met haar mee gaan. We zaten toen al in de auto. [verdachte 4] zei dat we snel weg moesten gaan want mijn tante mocht het niet merken. [verdachte 4] zei dat we snel mijn id-kaart moesten ophalen. Wij zijn toen met de auto naar mijn huis gegaan. Toen we bij mijn huis kwamen, ging [verdachte 4] met mij mee naar binnen. Ik zei dat ik niet wist waar mijn id-kaart was. [verdachte 4] heeft toen het huis doorzocht. Zij was op zoek naar de

id-kaart. [verdachte 4] zei tegen mij dat als ik mijn id-kaart niet kon vinden ik klappen kreeg van haar. Ik was toen heel bang. [verdachte 4] heeft mijn id-kaart gevonden in de tas van mijn tante. [verdachte 4] heeft mij toen meegenomen in de auto met de mannen. Ik zei tegen [verdachte 4] dat ik niet mee wilde omdat ik bang was. [verdachte 4] zei toen tegen mij dat als ik niet mee ging, ik dan klappen kreeg. [verdachte 4] zei dat we naar de dikke man gingen. [verdachte 4] bedoelde daarmee [verdachte 2].

U laat mij de foto zien van [verdachte 1]. Dat is [verdachte 1].

U laat mij de foto van [verdachte 2] zien. Dat is [verdachte 2].

U laat mij de foto van [verdachte 4] zien. Dat is [verdachte 4].

Wij kwamen toen aan bij de woning van [verdachte 2] en toen zei [verdachte 4] tegen mij: “Hier moet jij seksuele handelingen verrichten”. Ik zei tegen haar dat ik dat niet wilde. [verdachte 4] zei dat ik klappen kreeg als ik dat niet deed en toen kreeg ik een klap in mijn gezicht van [verdachte 4]. Ik was heel bang. Ik wist dat ik in Nederland was, dat had [verdachte 4] tegen mij gezegd. [verdachte 2] en [verdachte 1] hebben vervolgens foto’s gemaakt van mij. Ik had op deze foto’s een kort rokje aan en een bloesje. Deze had ik van [verdachte 4] gekregen. [verdachte 4] zei tegen mij in welke positie ik moest gaan staan. Ik vond dit helemaal niet leuk.

Ik vond niets leuk wat zij deden. [verdachte 1], [verdachte 2] en [verdachte 4] hebben samen foto’s van mij gemaakt. Als er een man binnen kwam dan deed [verdachte 4] de deur open en liet zij de man binnen. Ik zag dat de man geld gaf aan [verdachte 4]. [verdachte 4] zei tegen mij dat ik oraal en anaal ook moest doen. Ik zei dat ik dat niet wilde, alleen in mijn vagina. Toen [verdachte 4] het geld had ontvangen moest ik met de man naar een kamer. Ik had alleen een korte rok en een b.h. aan want [verdachte 4] had gezegd dat ik dat aan moest. [verdachte 4] had gezegd dat ik de stengel van de man in de mond moest doen. Met de stengel bedoel ik de piemel. Toen ik met de man in de kamer was haalde hij zijn piemel tevoorschijn. Ik moest op mijn knieën op het bed gaan zitten, dat had [verdachte 4] gezegd. De man wilde in mijn mond neuken. Ik zei dat ik dat niet wilde. De man ging toen achter mij zitten en heeft mij toen in mijn vagina geneukt. [verdachte 4] zei tegen de man dat hij in mij moest bewegen want [verdachte 4] was ook in de kamer.

Ik vond dit niet fijn wat de man deed, want het deed pijn. Voordat ik naar Nederland kwam wist ik niet wat neuken was. [verdachte 4] heeft mij dat verteld. [verdachte 4] had mij laten zien hoe ik moest bukken en hoe ik moest liggen. [verdachte 4] zei tegen mij dat als de mannen komen dat ze mij dan willen neuken. Tegen de mannen zei [verdachte 4] dat ze mij moesten laten zien wat ze wilden. In totaal heb ik dit met drie mannen gedaan. Op donderdag, vrijdag en zaterdag. Ik heb met deze mannen hetzelfde gedaan als met de eerste man. Dit deed ik omdat [verdachte 4] mij dat heeft gezegd. Als er mannen kwamen, dan ging [verdachte 4] mee naar de kamer en vertaalde voor mij wat de mannen wilden.

Ik zei tegen [verdachte 4] dat ik dat niet wilde omdat ik ziek was. Ik moest menstrueren.

[verdachte 4] zei dat ik het toch moest doen. Ik moest het gewoon doen. Ik had geen keus.

[verdachte 4] zei dat ik ook met [verdachte 2] moest. Ik zei dat ik het niet wilde omdat ik ongesteld was maar [verdachte 4] zei dat het moest omdat we geld nodig hadden.

[verdachte 2] heeft aan [verdachte 4] geld betaald voor de seks die ik met [verdachte 2] had.

Ik heb gezien dat [verdachte 1] en [verdachte 4] seks met elkaar hadden. [verdachte 4] heeft geweld tegen mij gebruikt. [verdachte 4] heeft mij met de vuist geslagen in de buik en in mijn zij. Dat deed ze als ik niet deed wat ze zei. Ik voelde toen pijn en ik was bang. [verdachte 1] en [verdachte 2] waren ook altijd daar in huis. [verdachte 1] en [verdachte 2] hebben mij op een gegeven moment weer terug gebracht naar Roemenië.4

Als getuige/medeverdachte heeft [verdachte 2] bij de rechter-commissaris het volgende verklaard.

Ik hoorde van [verdachte 1] dat hij samen met [verdachte 3] meisjes hierheen haalde. De meisjes of het meisje kwamen/kwam uit Roemenië. [verdachte 1] bracht ze naar Westerhaar. [verdachte 3] haalde [slachtoffer 3] hierheen. [slachtoffer 4] is opgehaald uit Roemenië. Daar was ik bij. [verdachte 4] en [verdachte 1] waren er ook bij. De vrouwen konden niet weg. De vrouwen waren in Westerhaar en in Den Ham.5

De getuige [getuige] heeft ter terechtzitting van de rechtbank Bihor te Oreda, het volgende verklaard.

Ik weet dat [slachtoffer 4] naar Nederland voor de prostitutie is gegaan. Ze werd naar Nederland gebracht door [verdachte 4] en twee Nederlanders. Ik ken [slachtoffer 3]. Ongeveer twee weken na haar vertrek naar Nederland hoorde ik dat zij zich daar prostitueerde. Ik weet dat zij samen met [verdachte 4] was vertrokken.6

De getuige [naam 4] heeft bij de politie het volgende verklaard.

Ik ben in 2012 ongeveer een jaar in Nederland geweest. Mijn zus [verdachte 4] belde mij om naar Nederland te komen. We hebben in Nederland in twee of drie huizen gezeten. Ik was in die huizen met [verdachte 2], [verdachte 4], [verdachte 1], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. De meisjes werkten in de prostitutie. [verdachte 1] zette foto’s van de meisjes op de computer. De meisjes werkten in opdracht van [verdachte 1] en [naam 3]. [naam 3] zette foto’s op internet, nam de telefoon aan van de klanten en belde naar [verdachte 2] om te zeggen waar de mannen heen moesten. [naam 3] zei ook tegen de meisjes dat ze niet genoeg verdienden. [naam 3] was dan boos en trok aan kleding en haren. De meisjes werden aan hun haren getrokken en bij één meisje werd het haar afgeknipt. Ik zag dat [slachtoffer 1] heel hard huilde. [verdachte 1] had haar bij de haren vast en knipte haar haar heel kort af. [verdachte 2] pakte het geld dat de vrouwen verdiende af en gaf het aan [verdachte 1]. De vrouwen kregen zelf heel weinig geld en werden gehouden als honden. Ik ben ook met [verdachte 1] en [verdachte 2] en de vrouwen in Duitsland geweest. De vrouwen konden niet weigeren om te werken.

Ze moesten werken ook als ze ongesteld waren. Als ze niet zouden werken zouden ze geen eten krijgen. Op de naam van [verdachte 2] werden de huizen gehuurd. Al het geld kwam bij [verdachte 1] terecht.7

Verdachte heeft (onder meer) op 1 juli 2012 bij de politie het volgende verklaard.

Ik woon op de camping te [woonplaats]. Gisteren was ik daar met [verdachte 1] en twee vrouwen.

De meisjes kwamen uit Roemenië. Ik ben een paar keer in Roemenië geweest.8

Het klopt dat [slachtoffer 3] met [verdachte 4] is meegekomen om hier te gaan werken in de prostitutie

[verdachte 4] kwam voor het eerst bij mij thuis toen ik in [woonplaats] zat.9

[verdachte 1] en ik waren betrokken bij de prostitutie van vrouwen uit Roemenië. [verdachte 1] is een keer of drie in Roemenië geweest, ook om vrouwen op te halen. [verdachte 1] heeft [verdachte 4] opgehaald en waarschijnlijk [slachtoffer 1]. De vrouwen zijn toen naar Wersterhaar gebracht. Ik ben twee keer met [verdachte 1] in Roemenië geweest om vrouwen op te halen.

Toen ging volgens mij [verdachte 4] ook mee. [verdachte 1] had als eerste het idee voor de prostitutie.

Via [verdachte 4] kwamen we op het idee om [slachtoffer 1] mee te nemen naar Nederland. De vrouwen kwamen naar Nederland om geld te verdienen. Ze hebben daar niets. In Westerhaar werden van de vrouwen foto’s gemaakt. [verdachte 4] maakte de foto’s. De foto’s waren voor de prostitutie om op internet te zetten. De prostituee geeft het geld aan mij en later haalt [verdachte 1] het geld bij mij op. [verdachte 1] vond het huis in Den Ham en betaalde mee.10

[slachtoffer 1] heeft ook in Ommen gewerkt. [verdachte 4] was daar ook. Een maand voordat [slachtoffer 3] (blijkens de inhoud van strafdossier wordt, daar waar de medeverdachte verklaart over [slachtoffer 3], [slachtoffer 3] bedoeld) naar Nederland kwam wist ik al dat ze kwam. [verdachte 4] wilde er eentje ophalen die ook in de schulden zat en geld terug moest betalen.

Ik weet dat [verdachte 1] en [verdachte 4] met [slachtoffer 3] weg zijn geweest met de auto van [verdachte 1]. Dat was één of twee dagen voordat we werden opgepakt. Toen [slachtoffer 3] er was wist ik dat ze nog geen 18 jaar was. Ik kwam er achter doordat [verdachte 4] dat zei. Ze was 16 of 17 jaar. De ID kaart lag op tafel. [verdachte 1] en [verdachte 4] waren daar ook bij. Dat was een paar dagen voor de aanhouding. Ik weet dat [verdachte 4] en [verdachte 3] tegen de ouders van [slachtoffer 3] hebben gezegd dat [slachtoffer 3] geld kon verdienen met appels plukken. [slachtoffer 1] is de eerste keer met [verdachte 1], [verdachte 4] en mij in de auto naar Nederland gekomen. In Duitsland heeft [verdachte 1] een stukje van het haar van [slachtoffer 1] afgeknipt. [verdachte 4] was daar ook bij.11 [verdachte 1] had wat met [verdachte 4]. Ze regelden alles. Ze deden alles samen. [verdachte 1] zet alles op internet. Via [verdachte 4] zijn we in Roemenië gekomen. [verdachte 4] heeft verteld naar welk adres we in Roemenië moesten. Voordat wij vertrokken wist ik dat [verdachte 1] en ik naar [verdachte 4] in Roemenië gingen om twee vrouwen op te halen voor de prostitutie. Ik kon goedkoop huizen huren zei [verdachte 1] en dan zouden [verdachte 1] en [verdachte 4] zorgen dat er vrouwen kwamen om in de prostitutie te gaan werken. [verdachte 4] regelde veel voor de meisjes. [verdachte 4] pakte het geld aan en gaf het aan mij. Het geld werd dan aan [verdachte 1] gegeven. [verdachte 1] en [naam 3] hebben meisjes vanuit de [straat 1] en [straat 2] en vanaf de camping naar klanten gebracht. De meisjes hebben nooit een sleutel gehad. Ze gingen nooit alleen weg. [verdachte 1] ging altijd met ze mee. [slachtoffer 4] is ook een poosje geweest. Ze heeft ze niet helemaal bij elkaar. Dan kun je wel aan haar zien. [verdachte 4] bemoeide zich met haar. [verdachte 4] vertelde mij dat zij meerdere klanten had die klachten hadden over haar. Ik heb een paar klanten van haar gezien. Ze heeft een paar nachten bij mij gelegen. Als ze bij mij lag dan ging ze een paar keer bij mij trekken of ze zat aan mijn piemel met de mond. [verdachte 1] had geld overgemaakt naar Roemenië voor de komst van [slachtoffer 3].12

De medeverdachte [verdachte 4] heeft bij de politie het volgende verklaard.

Ik heb in Nederland in de prostitutie gewerkt. Dat was in Westerhaar. Na oud en nieuw 2011 en 2012 ben ik teruggekomen in Nederland. Ik ben bij [verdachte 2] gaan wonen. Via Duitsland ben ik teruggegaan naar een camping in Nederland. Ik ben teruggekomen met [slachtoffer 3], het meisje dat gisteren is aangetroffen door de politie in de caravan. In januari of februari is ze 16 jaar oud geworden. [verdachte 3] heeft mij gevraagd om [slachtoffer 3] mee te brengen naar Nederland om haar in de prostitutie te laten werken. [slachtoffer 3] is samen met haar vader en moeder en [verdachte 3] naar een notariskantoor gegaan om een akte te laten opmaken waarin staat dat de ouders toestemming geven om hun 16 jarige dochter mee te geven aan [verdachte 3]. Met de bus ging ik van Amsterdam naar Boedapest. Ik ben met [verdachte 1] naar Amsterdam gegaan. Voor de reis heb ik geld van [verdachte 2] gekregen.13

[slachtoffer 3] en ik zijn op zondag 24 juni 2012 vertrokken en op maandag kwamen we in Nederland. In Enschede heeft [verdachte 1] ons opgehaald nadat ik hem had gebeld. We zijn toen naar de caravan van [verdachte 2] gegaan waar wij op 30 juni 2012 werden aangetroffen door de politie. Via internet komt er een klant bij [slachtoffer 3]. Ik heb foto’s gemaakt van [slachtoffer 3] voor het internet.14

De kleding die ze aan heeft is van mij. Ik zei haar in welke pose ze moest staan. Het zou kunnen dat er ook naaktfoto’s zijn gemaakt.15

Uit een “Certificat De Naissance/Birth Certificate” blijkt dat [slachtoffer 3] is geboren op [geboortedag] 1996 te [geboorteplaats].16

Ten aanzien van feit 2 bovendien;

Verbalisant [verbalisant] heeft gerelateerd dat op een bij [verdachte 1] gebruik zijnde tablet van het merk Samsung afbeeldingen stonden die als kinderpornografisch zijn gekwalificeerd.17

In een bij dit proces-verbaal bijgevoegde bijlage wordt melding gemaakt van onder meer de volgende Bookmarks.

Bookmark: [slachtoffer 3] op bed
Created date: 11/10/2011
Modified date: 2/2/2012
Accessed date: 6/26/2012

Bookmark: [slachtoffer 3] in lingerie
Created date: 6/26/2012
Modified date: 6/26/2012
Accessed date: 6/26/2012

39 x Bookmark: [slachtoffer 3] in verschillende kleding
Telkens:
Created date: 6/26/2012
Modified date: 6/26/2012
Accessed date: 6/26/2012

Bookmark: [slachtoffer 3] naakt

Created date: 6/26/2012
Modified date: 6/26/2012
Accessed date: 6/26/2012.18

De rechtbank heeft ter terechtzitting op een achttal foto’s ten aanzien waarvan de officier van justitie meedeelt dat deze zijn gemaakt van de minderjarige [slachtoffer 3], het volgende geconstateerd.

Op drie foto’s is een vrouw te zien in een kort en wat opgestroopt jurkje. Op één foto ligt zij op de rug. Op de tweede foto zit zij op haar knieën en houdt zij haar hand ter hoogte van haar heup. Op de derde foto staat zij rechtop.

Op één foto is een vrouw te zien met ontbloot bovenlichaam, terwijl zij met haar handen haar borsten ondersteunt.

Op twee foto’s is een vrouw te zien in een bikini. Op één foto ligt zij op haar rug, terwijl zij daarbij een been naar buiten heeft gedraaid, terwijl zij op de andere foto rechtop staat en haar handen achter haar hoofd houdt.

Op twee foto’s is een vrouw te zien in een negligé. Op één foto houdt daarbij één hand op haar borst, terwijl zij met één been op een verhoging staat, terwijl zij op de tweede foto één hand op haar borst houdt, terwijl zij haar andere hand voor/tegen haar schaamstreek houdt.19

5.3

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het sub 1, sub 2 subsidiair en sub 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 april 2011 tot en met 30 juni 2012 in de gemeenten Twenterand en Hof van Twente en elders in Nederland en in Roemenië, tezamen en in vereniging met anderen

Roemeense vrouwen, te weten:

= [slachtoffer 1], en/of

= [slachtoffer 2], en/of

= [slachtoffer 3], geboren op [geboortedag] 1996, en/of

= [slachtoffer 4]

door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest met het oogmerk van uitbuiting van die voornoemde vrouwen, en/of

Roemeense vrouwen, te weten

= [slachtoffer 1], en/of

= [slachtoffer 2], en/of

= [slachtoffer 3], geboren op [geboortedag] 1996, en/of

= [slachtoffer 4]

in Roemenië heeft aangeworven en/of medegenomen, met het oogmerk die voornoemde

vrouwen in een ander land (Nederland en/of Duitsland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, en/of

een Roemeense vrouw, te weten [slachtoffer 3], ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen, met een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die vrouw, [slachtoffer 3], enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [slachtoffer 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van een vrouw, [slachtoffer 3]

, met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 3] de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, en/of

door feitelijkheden en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend

overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie die voornoemde vrouwen heeft

gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of zijn mededaders te bevoordelen

uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die vrouwen met een derde, hierin bestaande dat verdachte tezamen met zijn mededaders

- gebruik heeft gemaakt van het geestelijke en lichamelijke overwicht dat verdachte en/of zijn mededaders over die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 4] hadden, en

- ten aanzien van die vrouwen die de Nederlandse taal niet machtig waren en onbekend waren in Nederland en onbekend waren met de Nederlandse regels en wetten en gewoonten en bijna niemand in Nederland kenden en zich in een kwetsbare (financiële) positie bevonden, voornoemde vrouwen heeft benaderd en/of heeft laten benaderen voor prostitutie-werkzaamheden, en

- die vrouwen vanuit Roemenië naar Nederland en/of Duitsland heeft meegenomen/vervoerd en/of gebracht en/of het vervoer van die vrouwen vanuit Roemenië naar Nederland heeft geregeld/georganiseerd/betaald, en

- de identiteitsbewijzen van die vrouwen af heeft genomen en/of in bewaring heeft genomen en/of laten nemen, en

- ten aanzien van die minderjarige [slachtoffer 3] haar ouders heeft misleid door tegenover die ouders aan te geven dat hun minderjarige dochter vanuit Roemenië naar Hongarije zou gaan om daar te werken, en

- ten aanzien van die minderjarige [slachtoffer 3] ten behoeve van haar uitreis uit

Roemenië een notariële akte heeft geregeld en/of laten regelen, en

- zijn of zijn mededaders woning, caravan en een door hem of zijn mededaders gehuurde vakantiewoning voor het verrichten van prostitutie-werkzaamheden door die vrouwen ter beschikking heeft gesteld, en

- die woning/ruimten waar die vrouwen verbleven heeft afgesloten, en

- erotisch getinte foto's van die vrouwen heeft gemaakt en/of heeft laten maken en die

foto's en contactadvertenties van die vrouwen op internet heeft gezet en/of laten zetten, en

- die vrouwen in contact heeft gebracht en/of laten brengen met klanten en/of naar die klanten heeft vervoerd of laten vervoeren, en

- de verdiensten van die vrouwen voor die prostitutie-werkzaamheden heeft afgenomen en/of laten afgeven en/of bewaard en een schuldrelatie met die vrouwen heeft laten ontstaan, en

- een of meer van die vrouwen heeft gestompt en/of geslagen en/of gedreigd te slaan/stompen en een van die vrouwen met de dood heeft bedreigd/heeft gedreigd dood te schieten, en

- die [slachtoffer 1] de haren heeft afgeknipt, en

- seks met een of meer van die vrouwen heeft gehad;

2.

hij in de periode van 1 juni 2011 tot en met 1 september 2011, te Westerhaar in de gemeente Twenterand, met een vrouw, genaamd [slachtoffer 4], van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer 4] aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer 4] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit het:

- zich door die [slachtoffer 4] laten pijpen, althans het in de mond laten nemen van zijn penis door die [slachtoffer 4], en

- zich door die [slachtoffer 4] laten aftrekken;

3.

hij op of omstreeks 26 juni 2012, in de gemeente(n) Hof van Twente en/of Twenterand, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen afbeeldingen van seksuele gedragingen heeft verspreid en openlijk tentoongesteld en vervaardigd en in bezit heeft gehad, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het gedeeltelijk naakt poseren van een vrouw die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt, waarbij die vrouw haar borsten met haar handen ondersteunt, en

- het laten poseren van diezelfde vrouw die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij die vrouw gekleed is in een bikini en een negligé en/of een jurk en waarbij die vrouw poseert in een erotisch getinte/uitdagende houding en waarbij één van die afbeeldingen een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling;

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 1, sub 2 subsidiair en sub 3 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 273f (feit 1), 247 (feit 2) en 240b (feit 3) van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: mensenhandel, terwijl de in het eerste lid van artikel 273f Sr omschreven feiten worden gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

feit 2:

het misdrijf: met iemand van wie hij weet dat zij aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens lijdt dat zij niet of onvolkomen in staat is haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, ontuchtige handelingen plegen;

feit 3:

het misdrijf: medeplegen van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken, verspreiden, openlijk tentoonstellen en vervaardigen, meermalen gepleegd;

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft een bijdrage geleverd aan het binnen Nederland brengen van vrouwen met de bedoeling hen prostitutiewerkzaamheden te laten verrichten. Verdachte is vervolgens degene geweest die zich (meestal) continu in de directe nabijheid van de slachtoffers ophield en ook het geld voor betaalde prostitutiewerkzaamheden van klanten in ontvangst nam. Hij heeft bovendien slachtoffers vervoerd, zodat zij op andere locaties hun werkzaamheden konden en moesten verrichten. Bovendien werd, mogelijk teneinde ongewenste politiecontroles te ontlopen, meermalen van ‘werkplek’ gewisseld.

Verdachte was aldus een onmisbare schakel in dat crimineel handelen en ondanks waarschuwingen van de politie, is hij daarmee onverdroten doorgegaan.

De slachtoffers betreffen Roemeense vrouwen die geen of weinig opleiding hebben genoten en onder erbarmelijke omstandigheden in Roemenië woonden en/of werkten. In Nederland aangekomen hadden zij geen of heel beperkte vrijheden doordat hun identiteitsbewijs werd ingenomen. Bovendien konden zij zich niet of moeilijk verstaanbaar maken en hadden zij geen sociaal netwerk. Daardoor bevonden zij zich in een kwetsbare positie. Verdachte en zijn medeverdachten hebben op ernstige wijze misbruik gemaakt van die kwetsbare positie door ze te bewegen tot prostitutie en voordeel te trekken uit de inkomsten van hun werkzaamheden. Bovendien heeft verdachte de vrouwen zelf seksueel misbruikt. Enkele slachtoffers maakten lange dagen en werkten vaak zeven dagen per week. Zelfs tijdens de menstruatie werden ze gedwongen door te werken. Er was daardoor sprake van een ernstige vorm van uitbuiting van de slachtoffers.

Verdachte en zijn medeverdachten hebben uit puur winstbejag gehandeld en op geen enkele wijze rekening gehouden met de gevolgen voor de psychische en lichamelijk integriteit van de slachtoffers. Op geen enkel moment heeft verdachte getoond dat hij inzicht heeft in het kwalijke en strafbare van zijn handelen. Integendeel, uitgaande van de visie van verdachte heeft hij de vrouwen slechts op vriendelijke wijze geholpen bij het opbouwen van een beter bestaan.

De rechtbank acht het bovendien uiterst verwerpelijk en rekent dat verdachte ook ernstig aan dat één van de slachtoffers minderjarig en één zwakbegaafd was. Bij het bepalen van de straf zal de rechtbank echter ook rekening houden met het feit dat ten aanzien van deze laatstgenoemde slachtoffers sprake is van een korte periode waarin zij zijn uitgebuit. Daarnaast ging het in hun situatie ook om een relatief beperkt aantal klanten waarmee en/of waarbij zij seksuele handelingen hebben moeten verrichten.

Voor mensenhandel zijn door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht geen oriëntatiepunten vastgesteld. Bij het bepalen van de straf en de hoogte hiervan heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en ernst van de bewezenverklaarde feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, die tot uitdrukking komt in de strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Voor kinderporno zijn wel oriëntatiepunten opgesteld, echter de rechtbank zal deze, gelet op de aard van het feit en de omstandigheden waaronder dit feit is gepleegd, buiten beschouwing laten.

Omtrent verdachte is gerapporteerd door de reclasseringswerker S. de Jong. De rechtbank heeft bij het vaststellen van de straf acht geslagen op de inhoud van dat rapport, onder meer wat betreft de verstandelijke beperking van verdachte en het uitgebrachte advies.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een vrijheidsstraf van na te melden duur dient te worden opgelegd. Een deel van die straf behoort naar het oordeel van de rechtbank voorwaardelijk te zijn, teneinde na te melden noodzakelijk geachte bijzondere voorwaarde op te kunnen leggen en mede teneinde verdachte er van te weerhouden in de toekomst soortgelijke feiten te plegen.

Verdachte verkeert in een voorlopige hechtenis waarvan de tenuitvoerlegging geschorst is tot het moment van uitspraak van dit vonnis. Aan de voorlopige hechtenis ligt mede ten grondslag de verdenking van een feit dat gestraft wordt met een maximale gevangenisstraf van tenminste twaalf jaar en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. Gelet op de bewezenverklaring van dit feit en gelet op de ernst van de bewezenverklaarde feiten zoals tot uitdrukking komend in de duur van het onvoorwaardelijke deel van de op te leggen straf, overweegt de rechtbank dat voortzetting van de schorsing van de voorlopige hechtenis thans niet meer geïndiceerd is.

Het strafvorderlijk belang dient thans te prevaleren boven het persoonlijk belang van verdachte, waarbij de rechtbank heeft meegewogen de mededeling dat de moeder van verdachte wordt verzorgd in een hospice.

9 De schade van benadeelden

9.1

De vorderingen van de benadeelde partijen

[slachtoffer 1], wonende te [woonplaats] aan de [adres] (Roemenië), heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 38.840,=. Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • -

  niet ontvangen inkomsten: € 33.840,=;

 • -

  immateriële schade: € 5.000,=.

Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering deels gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. De opgevoerde schadeposten zijn voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom deels toewijzen tot een bedrag van € 35.840,=. Nu aan de wettelijke vereisten, waaronder artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan, heeft de rechtbank de immateriële schade naar maatstaven van billijkheid begroot op € 2.000,=. De rechtbank heeft daarbij ook acht geslagen op de duur van de periodes waarin het slachtoffer haar werkzaamheden diende te verrichten.

Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

Het overige deel van de gestelde immateriële schade acht de rechtbank niet voor toewijzing vatbaar, aangezien dat onderdeel door de benadeelde partij niet voldoende is onderbouwd. Het in de gelegenheid stellen van de benadeelde partij om haar stelling alsnog nader te onderbouwen leidt tot een onaanvaardbare vertraging van de strafrechtelijke procedure, zodat de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van dat resterende deel niet-ontvankelijk zal verklaren. De benadeelde partij kan haar vordering in zoverre slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

[slachtoffer 3], wonende te [woonplaats] aan de [adres] (Roemenië), heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces.

De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal

€ 7.500,=. Deze schade bestaat uit de post immateriële schade.

Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering deels gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. Hoewel een onderbouwing van de vordering ontbreekt acht de rechtbank het aannemelijk dat het slachtoffer als gevolg van het bewezen verklaarde feit immateriële schade heeft geleden. Nu aan de wettelijke vereisten, waaronder artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan, heeft de rechtbank de immateriële schade naar maatstaven van billijkheid begroot op € 1.500,=. De rechtbank heeft daarbij ook acht geslagen op de beperkte duur waarin het slachtoffer haar werkzaamheden diende te verrichten.

Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

Het overige deel van de gestelde immateriële schade acht de rechtbank niet voor toewijzing vatbaar, aangezien dat onderdeel door de benadeelde partij niet voldoende is onderbouwd. Het in de gelegenheid stellen van de benadeelde partij om haar stelling alsnog nader te onderbouwen leidt tot een onaanvaardbare vertraging van de strafrechtelijke procedure, zodat de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van dat resterende deel niet-ontvankelijk zal verklaren. De benadeelde partij kan haar vordering in zoverre slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

[slachtoffer 4], wonende te [woonplaats] aan de [adres] (Roemenië), heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 7.500,=. Deze schade bestaat uit de post immateriële schade.

Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering deels gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. Hoewel een onderbouwing van de vordering ontbreekt acht de rechtbank het aannemelijk dat het slachtoffer als gevolg van het bewezen verklaarde feit immateriële schade heeft geleden. Nu aan de wettelijke vereisten, waaronder artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan, heeft de rechtbank de immateriële schade naar maatstaven van billijkheid begroot op € 1.500,=. De rechtbank heeft daarbij ook acht geslagen op de beperkte duur waarin het slachtoffer haar werkzaamheden diende te verrichten.

Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

Het overige deel van de gestelde immateriële schade acht de rechtbank niet voor toewijzing vatbaar, aangezien dat onderdeel door de benadeelde partij niet voldoende is onderbouwd. Het in de gelegenheid stellen van de benadeelde partij om haar stelling alsnog nader te onderbouwen leidt tot een onaanvaardbare vertraging van de strafrechtelijke procedure, zodat de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van dat resterende deel niet-ontvankelijk zal verklaren. De benadeelde partij kan haar vordering in zoverre slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

9.2

De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij telkens de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 27 en 57 Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart niet bewezen dat verdachte het sub 2 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1, sub 2 subsidiair en sub 3 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

  feit 1 het misdrijf: mensenhandel, terwijl de in het eerste lid van artikel 273f Sr omschreven feiten worden gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

feit 2 het misdrijf: met iemand van wie hij weet dat zij een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens lijdt dat zij niet of onvolkomen in staat is haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, ontuchtige handelingen plegen;

feit 3 het misdrijf: medeplegen van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken, verspreiden, openlijk tentoonstellen en vervaardigen, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder sub 1, sub 2 subsidiair en sub 3 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van vier (4) jaren, waarvan één (1) jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie (3) jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

  - omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland;

- bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoedingen

- bepaalt dat de benadeelde partij: [slachtoffer 1], wonende te [woonplaats] aan de [adres] (Roemenië), voor een deel van € 3.000,= niet-ontvankelijk is in haar vordering, en dat de benadeelde partij de vordering voor dat deel slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 1] van een bedrag van € 35.840,= voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 35.840,= ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 214 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

- bepaalt dat de benadeelde partij: [slachtoffer 3], wonende te [woonplaats] aan de [adres] (Roemenië), voor een deel van € 6.000,= niet-ontvankelijk is in haar vordering, en dat de benadeelde partij de vordering voor dat deel slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 3] van een bedrag van € 1.500,= voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,= ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij: [slachtoffer 4], wonende te [woonplaats] aan de [adres] (Roemenië), voor een deel van € 6.000,= niet-ontvankelijk is in haar vordering, en dat de benadeelde partij de vordering voor dat deel slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 4] van een bedrag van € 1.500,= voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,= ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. Berg, voorzitter, mr. Van der Lecq en mr. Huisman, rechters, in tegenwoordigheid van Feijer, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2014.

1 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 1], pagina 6393 t/m 6404.

2 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2], pagina 10252 t/m 10258.

3 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 3], pagina 7165 t/m 7177.

4 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 4], pagina 9158 t/m 9162.

5 Proces-verbaal van de rechter-commissaris in de rechtbank Overijssel d.d. 21 mei 2013, betreffende het verhoor van [verdachte 2].

6 Proces-verbaal van terechtzitting van 25 april 2013 van de rechtbank Bihor te Oreda, betreffende het verhoor van [getuige].

7 Proces-verbaal van de rechter-commissaris in de rechtbank Overijssel d.d. 21 mei 2013, betreffende het verhoor van [naam 4].

8 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte 2], pagina 2047 en 2048.

9 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte 2], pagina 2074.

10 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte 2], pagina 2099 t/m 2109.

11 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte 2], pagina 2115 t/m 2124.

12 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte 2], pagina 2132 t/m 2154.

13 Proces-verbaal van verhoor van verdachte, pagina 3050 en 30151.

14 Proces-verbaal van verhoor van verdachte, pagina 3057 t/m 3059.

15 Proces-verbaal van verhoor van verdachte, pagina 3078.

16 Een geschrift zijnde een als bijlage gevoegd certificaat de Naissance/Birth Certificate, pagina 7150.

17 Een proces-verbaal van bevindingen van 26 oktober 2012, pagina 7075.

18 Een aantal als bijlagen gevoegde Bookmarks, betreffende [slachtoffer 3], pagina 7083 t/m 7098.

19 Proces-verbaal van de terechtzitting van 9 en 10 december 2013, voor zover inhoudende de eigen waarneming van de rechtbank.