Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:BZ8907

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
22-04-2013
Datum publicatie
26-04-2013
Zaaknummer
657318HA 13-55
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Procesrecht. Na behandeling ter zitting van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst doch voor het geven van de beschikking trekt werkgever het verzoek in, zonder werknemer een vergoeding aan te bieden voor gemaakte proceskosten. In de beginselen van een goede procesorde ligt daardoor grond om werkgever te veroordelen in de proceskosten gevallen aan de zijde van werknemer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RAR 2013/106
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

zaaknr.: 657318 HA VERZ 13-55

datum : 22 april 2013

Beschikking naar aanleiding van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[VERZOEKER].,

gevestigd te [plaats] en kantoor houdende te [plaats],

[verzoeker],

gemachtigde mr. M. Hofsté-Leidekker,

tegen

[VERWEERDER],

wonende te [plaats],

[verweerder],

gemachtigde mr. M.B. Beerentsen, advocaat te Zwolle.

Partijen zullen verder worden aangeduid als [verzoeker] respectievelijk [verweerder].

De procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van het verzoekschrift d.d. 4 april 2013 met aangehechte bijlagen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 april 2013. Verschenen zijn:

- [verzoeker], vertegenwoordigd door [naam], P&O manager en [naam], objectleidster, bijgestaan door mr. Hofsté-Leidekker voornoemd;

- [verweerder], bijgestaan door mr. Beerentsen voornoemd.

De beschikking is bepaald op 22 april 2013.

Bij brief van 12 april 2013 heeft [verzoeker] verzocht om de ontbindingsprocedure door te halen omdat zij inmiddels van het UWV toestemming heeft gekregen de arbeidsverhouding met [verweerder] op te zeggen.

Het geschil

Verzoeker verzoekt, voor zover vereist, om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerder] primair op grond van een dringende reden, subsidiair vanwege veranderingen in de omstandigheden en meer subsidiair vanwege bedrijfseconomische redenen en zulks zonder toekenning van een vergoeding.

[Verweerder] heeft zich verzet tegen toewijzing van het verzoek.

De beoordeling

De kantonrechter verstaat het verzoek tot doorhaling als een mededeling dat het verzoek tot ontbinding wordt ingetrokken, zodat daarop niet meer behoeft te worden beslist.

Ingevolge het Procesreglement verzoekschriftprocedures zal de rechter, in geval van intrekking van het verzoek, indien bij het verweer om een kostenveroordeling is gevraagd en dit na intrekking wordt gehandhaafd, daarop alsnog moeten beslissen. Namens [verweerder] is niet verzocht om proceskostenveroordeling.

De kantonrechter is ook bevoegd om ambtshalve een proceskostenveroordeling uit te spreken en ziet daartoe in dit geval aanleiding. [verweerder] heeft ter zitting verweer gevoerd en zich daarbij laten bijstaan door een professionele rechtshulpverlener, waaruit volgt dat hij kosten heeft gemaakt voor zijn verweer. Na de behandeling ter zitting is het verzoek ingetrokken. Ten gevolge daarvan heeft [verweerder] nodeloos kosten gemaakt. Er is geen regel die bepaalt dat een verzoek niet mag worden ingetrokken. Intrekking zonder de wederpartij vergoeding aan te bieden van - inmiddels nodeloos - in de procedure gemaakte kosten moet echter in strijd worden geacht met de beginselen die normeren hoe partijen in een procedure zich jegens elkaar hebben te gedragen. Nu [verzoeker] het verzoek heeft ingetrokken zonder een vergoeding aan te bieden, is er reden om haar te veroordelen in de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

- verstaat dat het verzoek is ingetrokken;

- veroordeelt [verzoeker] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [verweerder]

begroot op € 200,-.

Aldus gegeven door mr. H.C. Moorman, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 22 april 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.