Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:4562

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
14-10-2013
Datum publicatie
26-03-2014
Zaaknummer
08-113797-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

'Wildplakken'. Voor het aanplakken van posters zonder toestemming van de rechthebbende wordt naast een boete van € 1000 ook een onvoorwaardelijke hechtenis op voor de duur van twee weken opgelegd omdat verdachte, gelet op zijn vele veroordelingen en op de ambtshalve bekendheid bij de verbalisant, kennelijk tot een beroepsmatige activiteit gemaakt en blijkbaar lak heeft aan de strafbaarheid van zijn handelen en zijn eerdere veroordelingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Sector Kanton Enschede

Parketnummer : 08-113797-13

Uitspraak : 14 oktober 2013

De kantonrechter te Enschede heeft het volgende vonnis gewezen in de strafzaak van de officier van justitie in het arrondissement parket Oost-Nederland tegen:

[verdachte],

geboren [1985] te [geboorteplaats],

wonende te [adres], [woonplaats]

is niet verschenen

De kantonrechter te Enschede;

Gelet op het tegen verdachte verleende verstek;

gezien de in het strafdossier aanwezige stukken;

gelet op het onderzoek ter openbare terechtzitting van 14 oktober 2013;

gehoord de officier van justitie in zijn vordering;

Aan verdachte is tenlastegelegd, dat hij

op of omstreeks 29 mei 2013, in de gemeente Enschede, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende een vanaf de weg, de Molenstraat, zichtbaar deel van enig onroerend goed, te weten op of aan een dichtgetimmerd (met houten panelen) pand, een of meer poster(s) heeft aangeplakt en/of op andere wijze heeft aangebracht, een en ander als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Enschede;( art 2:42 lid 2 sub a

Algemene Plaatselijke Verordening Enschede 2009 )

Overweegt:

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het te laste gelegde en oplegging van een geldboete van € 1000 en een voorwaardelijke hechtenis voor de duur van twee weken, proeftijd twee jaar.

De kantonrechter stelt vast dat zich in het dossier een proces-verbaal nr 004-13 bevindt, opgemaakt op ambtseed door de verbalisant [N], buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam bi de afdeling Handhaving Openbare Ruimte, Markt en havens van de gemeente Enschede. De verbalisant verklaart daarin:

“Op woensdag 29 mei 2013 zag ik vanuit het stadskantoor van de gemeente Enschede, gelegen aan de Hengelosestraat, dat er een manspersoon bij een bedrijfsauto stond op het trottoir gelegen aan de overzijde van het stadskantoor, aan de Molenstraat te Enschede.

Ik zag dat de man met een bezem in zijn hand in de richting van een dicht getimmerd

pand liep. Ik zag dat de man vegende bewegingen maakte op de houten panelen.

Ik zag dat de man weer naar de auto liep en er een poster uit haalde en deze poster

aanbracht op het net ingesmeerde houten paneel. Ik zag dat de man dit diverse malen

herhaalde. Hierop ben ik vanuit het stadskantoor met mijn dienstvoertuig in de richting

gereden waar de man zich bevond. Aanrijdend zag ik dat de man net weg reed vanaf de

plek waar hij had gestaan. Ik kon met mijn dienstvoertuig achter de auto van de man

komen en de man stopte zelf aan de Molenstraat te Enschede. Ik heb mijn dienstvoertuig

voor de auto van de man geparkeerd en de man aangesproken. De man bleek de

voor mij ambtshalve bekende [verdachte] te zijn. Deze is in het verleden al diverse malen

verbaliseerd voor het aanbrengen van posters op plekken binnen de gemeente Enschede zonder daarvoor toestemming te hebben. Nadat ik mij had voorgesteld en gelegitimeerd,

gevraagd of de man toestemming had voor het aanbrengen van posters, gaf de

man aan deze niet te hebben. Hierop de man medegedeeld dat hij verder niet tot antwoorden

verplicht was en hem een proces-verbaal toegezegd. […] Ik, verbalisant, heb mij vervolgens kenbaar gemaakt als buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Enschede. Hierop heb ik, verbalisant, betrokkene gevraagd om mij een vergunning te tonen tot het plakken van posters afgegeven door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede. De man gaf mij hierop aan, geen vergunning te hebben. Hierop heb ik de man een proces-verbaal aangezegd en [hem] staande gehouden.

Ik, verbalisant, vroeg de verdachte naar zijn identificatiebewijs. De verdachte gaf mij vervolgens zijn Nederlandse Identiteitsbewijs, nummer [XXXX]. De persoon gaf mij, verbalisant, op te zijn: [naam], geboren [1985] te [geboorteplaats], wonende aan de [adres], [woonplaats], gemeente [X]; BSN nummer [XXXX]”

De kantonrechter heeft in het genoemde proces-verbaal voorts aangetroffen een aantal foto’s van de betreffende posters (meerdere ter promotie van “Slayer” in Atak Enschede, meerdere ten behoeve van “Korn” in Atak Enschede, meerdere ten behoeve van Night Fire in Bussloo, meerdere ten behoeve van de Beach party in Zak te Uelsen (D) en de houten beplating die kennelijk was voorzien van decoratieve elementen die de bedoeling hebben het aanbrengen van aanplakbiljetten en graffiti te ontmoedigen. De eigenaar wil kennelijk nadrukkelijk niet dat posters worden aangebracht en heeft daartoe zelfs kosten gemaakt.

De kantonrechter overweegt voorts dat artikel 2.42 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Enschede het aanplakken verbiedt van onder meer aanplakbiljetten op een openbare plaats of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Onder betrokkene zijn in beslag genomen behalve emmers met lijm, een kunststof bak, een bezem en een plastic vat van 60 liter ook 507 posters voor 15 evenementen (waaronder alle hiervoor genoemde op de foto’s). De evenementen zouden zijn in vele plaatsen, waaronder de genoemde maar ook in Rijssen, Stadskanaal, Almelo en Hengelo.

De kantonrechter acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen:

dat verdachte op 29 mei 2013, in de gemeente Enschede, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende een vanaf de weg, de Molenstraat, zichtbaar deel van enig onroerend goed, te weten aan een dichtgetimmerd pand, posters heeft aangeplakt, een en ander als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Enschede;

Het feit is strafbaar gesteld in artikel 2:42 juncto artikel 6:1 APV Enschede 2009 juncto artikel 91 Wetboek van Strafrecht. Het bewezenverklaarde levert op: overtreding van artikel 2:42 APV Enschede 2009;

Verdachte is strafbaar nu er geen gronden zijn die kunnen leiden tot een ander oordeel.

Ten aanzien van de op te leggen straf overweegt de kantonrechter het volgende.

De kantonrechter is van oordeel dat de door de officier van justitie geëiste straf onvoldoende recht doet aan de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd en dat deze met name onvoldoende lijkt te leiden tot een straf die verdachte zelf ook als zodanig ervaart. De kantonrechter zal daarom aan verdachte een hogere straf op dan door de officier van justitie is geëist.

Verdachte is blijkens zijn strafrechtelijke documentatie tenminste sinds 2009 actief op het gebeid van het plakken van posters. Hij is daarvoor in die vier jaar tenminste 14 keer beboet door allerlei rechters voor het plegen van deze feiten in het gebied gelegen tussen Nunspeet, Heino, Rouveen, Zwolle, Enschede, Oldenzaal, Tubbergen, Dedemsvaart, Hardenberg, Balkbrug, Ane, Coevorden. Hij pleegt dit soort feiten gelet op al het bovenstaande beroepsmatig en heeft lak aan de strafbaarheid en zijn veroordelingen.

Hij heeft lak aan het feit dat zijn gedragingen stadsbeeld verloederend zijn en de grote inspanningen van overheden tegenwerken om het straatbeeld aantrekkelijk te maken en een gevoel van veiligheid te laten uitstralen.

De kantonrechter heeft gelet op een rapportage uitgezonden in het programma EenVandaag van maandag 2 september 2013, te vinden op de website van Uitzending gemist, http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1363623. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat “wildplakken” een zaak is waarvan de bestrijding met hoge kosten gepaard gaat en waaruit blijkt dat het verwijderen van posters op één enkele locatie al snel enkele duizenden euro’s kost. Uit de rapportage blijkt voorts dat de boetes doorgaans worden gedragen door de achterliggende bedrijven die de wildplakkers aan het werk zetten. De bedrijven zijn zich wel bewust van de strafbaarheid van het werk van hun personeel en zij handelen weloverwogen uit geldelijk gewin, zonder zich door de aan personeel opgelegde boetes te laten remmen. De boetes staan zo blijkt in geen enkele verhouding tot de winsten die met de gedragingen worden gegenereerd en daarom betalen de bedrijven de boetes voor hun personeel. Voor wat de omvang van het strafbaar handelen en de daaruit af te leiden omzet betreft: één enkele plakker plakt op één dag niet zelden 500 tot 600 posters. De wildplakkers zelf interesseert het niet dat hun gedrag strafbaar is, of zij ontlenen daaraan zelfs een “kick”.

Uit alle omstandigheden van het geval heeft de kantonrechter de overtuiging bekomen dat verdachte werkt voor een bedrijf dat volledig voldoet aan de feiten en omstandigheden zoals die in de rapportage naar voren komen: zonder gêne wordt door een wildplakker beroepsmatig de openbare ruimte in opdracht van zo een bedrijf beplakt uit winstbejag van deze onderneming en die onderneming betaalt de boetes wel omdat de winsten veel hoger zijn dan de opgelegde boetes, bij een overigens geringe pakkans. Ook deze verdachte had nog 507 posters en emmers lijm in de auto voor voortzetting van zijn werk, kennelijk op nog veel meer plaatsen in een ruim werkgebied.

Verdachte zelf heeft voldoende aangetoond dat hij zelf volkomen ongevoelig is voor de geldboetes die hem zijn opgelegd en aan het feit dat hij een strafblad opbouwt en aan het feit dat hij het straatbeeld tot verloedering brengt en dat hij eigenaren van door hem beplakte objecten die zijn werk ongedaan willen maken tot hoge kosten brengt. Hij heeft zijn strafbaar handelen gelet op zijn vele veroordelingen en op de ambtshalve bekendheid bij de verbalisant kennelijk tot een beroepsmatige activiteit gemaakt.

De onderhavige praktijken zijn bovendien concurrentie vervalsend. De verbalisant heeft in zijn proces-verbaal aangegeven dat buitenreclame in Enschede commercieel wordt geëxploiteerd. Het kan niet zo zijn dat ondanks de strafbepaling en ondanks de opsporingsinspanningen van verbalisanten als de verbalisant in de onderhavige zaak en ondanks opgelegde geldboetes, de concurrentie op oneerlijke voet gewoon maar doorgaat. De kantonrechter heeft de maatschappelijke taak om duidelijk te maken dat, als wetgeving en opsporing en geldboetes niet tot het gewenste resultaat leiden, een andere sanctiesoort moet worden toegepast. De kantonrechter moet binnen zijn mogelijkheden een halt aan de de activiteiten toebrengen. Zo niet, dan zullen anderen er ook voor gaan kiezen om bij de illegale concurrent hun reclame onder te brengen, met alle gevolgen van dien.

De kantonrechter gaat ervanuit dat het opleggen van een werkstraf tot onvoldoende resultaat zal leiden nu er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de bedrijven het salaris zullen doorbetalen tijdens de uitvoering daarvan.

Naast de ook aanzienlijkere geldboete dan voorheen zal daarom ook een onvoorwaardelijke hechtenis moeten worden opgelegd. Niet alleen de bedrijven maar ook de wildplakker moet zijn straf gaan voelen.

De in beslag genomen posters zullen worden verbeurd verklaard nu zij voor verbeurdverklaring vatbaar zijn en van een teruggave een verkeerd signaal zou uitgaan; de overige in beslag genomen goederen zijn reeds vernietigd.

De kantonrechter heeft voorts nog gelet op de artikelen 18, 23, 24, 24a, 24c, 33a, 33b Wetboek van Strafrecht;

Rechtdoende:

Verklaart dat de kantonrechter bevoegd is;

Verklaart dat de officier van justitie ontvankelijk is;

Verklaart bewezen het feit zoals hierboven is overwogen en spreekt vrij van het meer of anders te laste gelegde;

Verklaart het feit strafbaar, zoals hierboven overwogen;

Verklaart verdachte strafbaar;

Veroordeelt verdachte tot een hechtenis voor de duur van twee weken.

Veroordeelt verdachte voorts tot een geldboete van € 1000 (duizend euro) bij niet-betaling en bij gebreke van verhaal te vervangen door 20 dagen vervangende hechtenis.

Bepaalt dat de geldboete betaald mag worden in tien maandelijkse termijnen;

Verklaart verbeurd:

Postermateriaal te weten;

08

X poster "LUCKY- RUSSEN"

40

X poster "ATAK - SLAYER"

03

X poster "ATAK - MEHR FAUT"

02

X poster "ATAK - BASIC GROOVERS"

15

X poster "ATAK - CHEF' SPECIAL"

10

X poster "ATAK - KORN"

21

X poster "BUSSLOO, NIGHT FIRE" (klein)"

01

X poster "BUSSLOO, NIGHT FIRE (groot)"

28

X poster "TWENTS LENTE FESTIVAL- ALMELO"

67

X poster "ZAK-DISCO- UELSEN- BEACH PARTY"

19

X poster "BIKKEL GROEP" (klein)"

07

X poster "BIKKEL GROEP" (groot)"

17

X poster "LATIN VILLAGE"

60

X poster "DE LOFT- HENGELO"

30

X poster "HET PAGEDAAL- STADSKANAAL"

28

X poster "VIOS HENGELO"

151 X poster "METROPOOL - HENGELO. DIVERSE POSTERS"

Totaal 507 posters.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Berg, kantonrechter, en op 14 oktober 2013 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier is buiten staat om

het vonnis te ondertekenen