Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:3311

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
17-12-2013
Datum publicatie
17-12-2013
Zaaknummer
10.963107-10 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar, wegens mensenhandel. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel in vereniging waarbij tien vrouwen betrokken zijn geweest. In het voordeel van verdachte weegt de rechtbank mee dat uit het onderzoek op geen enkele wijze is gebleken dat de in de tenlastelegging genoemde vrouwen gedwongen in de prostitutie werkzaam waren. Daarnaast heeft de rechtbank in het voordeel van verdachte in aanmerking genomen dat de redelijke termijn van berechting is overschreden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Afdeling Strafrecht - meervoudige kamer

Locatie Zwolle

Parketnummer: 10.963107-10 (P)

Uitspraak: 17 december 2013

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum 1] 1978 te [geboorteplaats 1],
wonende te [woonplaats].

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 3 december 2013.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H. Sytema, advocaat te ’s-Gravenhage.

Als officier van justitie was aanwezig mr. M.R.A. van IJzendoorn.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 10 januari 2011 in de gemeente Lisse en/of Leiden en/of Amsterdam en/of Haarlemmermeer en/of Den Haag en/of Den Bosch en/of (elders) in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (een) ander(en), te weten de vrouwen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]

- door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

   en/of door misbruik van een kwetsbare positie  heeft geworven, vervoerd,

   overgebracht, gehuisvest

   en/of opgenomen met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die

   [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

   [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]

   en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9]

[slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of

- heeft aangeworven en/of meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1]

   en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of

   [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9]

   en/of [slachtoffer 10] in een ander land ertoe te brengen zich

   beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en)

   met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting

   van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of

   [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

   en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

   en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]door misbruik van

   uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

   en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft

   gedwongen en/of bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te

   bevoordelen uit de opbrengst van hun/haar

   seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

   immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- op de website van [website 1] een zogenaamd castingformulier geplaatst of

   laten plaatsen, door het aanklikken waarvan die [slachtoffer 1] en/of

   [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

   en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7]

[slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of

   [slachtoffer 10] te kennen heeft/hebben aangegeven dat zij in de

   prostitutie werkzaamheden wilde(n) verrichten en/of

- voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of

   [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

   en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]

   van de luchthaven Schiphol afgehaald en (vervolgens) ondergebracht

   of laten onderbrengen, althans voor hen/haar (een) verblijfplaats/onderdak

   geregeld of laten regelen, in één of meer hotels en/of appartementen en/of

   woningen en/of privé-huizen en/of

- voor die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of

   [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

   en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] (een)

   werkplek(ken) geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon(den)

   werken en/of die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

   [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

   [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]

   naar haar/hun werkplek(ken) gebracht of van haar werkplek(ken) opgehaald

   en/of

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

   en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of

   [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

   en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] op de internetsites

   [website 1] en/of [website 2] als prostituee aangeboden en/of

- afspraken voor die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

   [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

   [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]

   met klanten via telefoon en/of internet geregeld en/of

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

   en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of

   [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

   en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] hun/haar seksuele

   diensten laten aanbieden door foto's van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of

   [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7]

   en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]

[slachtoffer 10] op de internetsites [website 1] en/of

   [website 2] te (laten) publiceren en/of te (laten) adverteren en/of

- door op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of

   [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

   en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] met/in de prostitutie

   verdiend geld een verdeelsleutel van 50-50 of 60-40 toe te passen,

   inhoudende dat die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

   [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

   [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] aan

   verdachte en/of verdachtes mededader(s) 50% of 40%, in elk geval een

   aanzienlijk deel van haar/hun verdiensten als prostituee moest(en)

   afdragen en die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

   [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

   [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]

   (aldus) in een (verder) van verdachte en/of verdachtes mededaders,

   afhankelijke positie gebracht/gehouden.

De rechtbank heeft in de tenlastelegging een aantal kennelijke schrijffouten verbeterd. De verdachte wordt daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

VOORVRAGEN

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtbank overweegt de rechtbank als volgt. Ter terechtzitting van 3 december 2013 heeft de rechtbank aan de orde gesteld dat de zaak ten onrechte is aangebracht bij de rechtbank in het arrondissement Rotterdam, zitting houdende te Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle en dat de zaak desondanks is aangevangen ter terechtzitting van 2 september 2013 bij de rechtbank Overijssel, zitting houdende te Zwolle. Ter terechtzitting van 3 december 2013 heeft zowel de officier van justitie als de verdediging er desgevraagd mee ingestemd dat de zaak wordt geacht te zijn aangebracht bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. De rechtbank heeft gelet hierop vastgesteld dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak en vervolgens in verband met de gewijzigde samenstelling van de rechtbank het onderzoek opnieuw aangevangen.

BEWIJSOVERWEGINGEN

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting vrijspraak gevorderd van het tenlastegelegde strafbaar gesteld in artikel 273f lid 1 aanhef en onder 1°, 6° en 9° van het Wetboek van Strafrecht en de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van het tenlastegelegde strafbaar gesteld in artikel 273f lid 1 aanhef en onder 3° van het Wetboek van Strafrecht.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde, kort gezegd omdat het bestanddeel uitbuiting ontbreekt. De verdediging heeft betoogd dat in artikel 273f, eerste lid, onder 3° van het Wetboek van Strafrecht het uitbuitingsbestanddeel moet worden ingelezen en nu bewijs voor uitbuiting ontbreekt, dient verdachte eveneens te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde, strafbaar gesteld in artikel 273f, eerste lid, onder 3° van het Wetboek van Strafrecht.

Het oordeel van de rechtbank

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting niet wettig en overtuigend bewezen is. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het tenlastegelegde strafbaar gesteld in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 6° en 9° van het Wetboek van Strafrecht.

Ten aanzien van het tenlastegelegde strafbaar gesteld in artikel 273f, eerste lid, onder 3°, Wetboek van Strafrecht, overweegt de rechtbank als volgt.

In artikel 273f, eerste lid onder 3°, Wetboek van Strafrecht is bepaald dat:

"1. Als schuldig aan mensenhandel wordt (…) gestraft:

(...)

3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;".

Dit artikel vloeit voort uit het Internationaal Verdrag nopens de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen (Genève, 11 oktober 1933, Stb. 1935, 598), waarbij Nederland partij is.

De rechtbank stelt voorop dat de achterliggende gedachte van deze strafbepaling erin is gelegen dat buitenlandse vrouwen in Nederland zich in een kwetsbare positie bevinden gelet op de andere taal, cultuur en gewoontes. Bovendien zou Nederland bij het ontbreken van deze strafbepaling de strafwaardigheid van prostitutie in veel andere landen miskennen.

De wetsgeschiedenis biedt steun voor de opvatting dat de wetgever voor ogen heeft gehad dat iedere daad waardoor een persoon wordt aangeworven of medegenomen teneinde die persoon in een ander land tot prostitutie te brengen strafbaar zal zijn zonder dat behoeft te blijken dat de wijze van aanwerven of medeneming de keuzevrijheid van de betrokken persoon heeft beperkt.

De rechtbank overweegt, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen1, het navolgende.

[slachtoffer 2] heeft op 30 september 2010 onder meer het volgende verklaard2:

V: Wanneer bent u naar Nederland gekomen?

A: Op zondag 26 september 2010. (…) Op zaterdag 02 oktober 2010 ga ik terug naar Budapest, Hongarije.

V: Hoe bent u naar Nederland gekomen?

A: Met het vliegtuig, met Wizzair en geland op Eindhoven en door een chauffeur met de auto naar Amsterdam gebracht. Ik denk dat degene waar ik de advertentie heb geplaatst het vervoer heeft geregeld.

(…)

V: Wie is uw contactpersoon in Nederland en hoe is deze te bereiken?

A: Ik heb alleen een sms-nummer, dat is [nummer 1].

(…) A: Ik werk hier als prostituee.

V: Hoe bent u bij dit hotel terecht gekomen?

A: Wij krijgen in een sms-bericht door naar welk hotel wij moeten. Dat gaat via het eerder genoemde nummer. Wij blijven dan gedurende de gehele periode in dat hotel.

(…) V: Bent u vaker in dit hotel geweest?

A: Dit is de tweede keer. De eerste keer was eind juli van dit jaar dacht ik.

(…) V: Hoe komt u aan uw klanten?

A: Ik zet een advertentie via internet. Dat gaat via het bedrijf [website 1]. Via dat bedrijf word ik via sms in kennis gesteld over tijdstippen waarop ik een klant ontvang. (…)

A: Mijn foto staat op de site. Ik heb die foto naar het bedrijf gemaild. Het emailadres is [e-mailadres 1].

V: Wat is uw uur tarief?

A: 1 uur is 150,-- euro, 2 uur is 300,-- euro en 3 uur is 400,-- euro. Klanten kunnen alleen contant betalen.

V: Hoeveel klanten heeft u tot nu toe ontvangen in dit hotel?

A: Ik denk tussen de twaalf en vijftien.

(…) V: Hoeveel klanten ontvangt u gemiddeld op een dag?

A: Dat is verschillend. Er zijn goede en slechte dagen. Het ergste is één klant en goed is vijf á zes klanten per dag.

[slachtoffer 1] heeft op 30 september 2010 onder meer het volgende verklaard3:

Ik werk in de prostitutie, maar in Hongarije heb ik ook werk. (…) Ik heb zelf de foto's naar [e-mailadres 2] verstuurd. Ik heb zelf het hotel en ticket betaald. Ik ben al eerder naar Nederland gekomen en dan word ik opgehaald of ga zelf met de taxi naar het hotel. (…) Het nummer waar ik contact mee heb is [nummer 1]. (…) Ik krijg een sms van dat nummer dat er iemand komt en diegene laat ook dezelfde sms aan mij zien. (…)

[slachtoffer 3] heeft op 29 september 2010 onder meer het volgende verklaard4:

Ik ben genaamd [slachtoffer 3] en ik ben geboren op [geboortedatum 2] 1981 in Tsjechië. (…) Ik verblijf in dit hotel vanaf afgelopen zondag tot en met aankomende zaterdag. Ik ontvang mannen in deze hotelkamer en bedrijf seks met hen. (…) Mijn werknaam is "[werknaam 1]". Ik doe dit werk ongeveer sinds een jaar en ben al eerder in Nederland geweest en ontving toen klanten in een hotelkamer van het hotel Ibis, Schiphol. (…) Afgelopen zondagavond om 17.00 uur ben ik vanuit Praag vertrokken met Czech Airlines. Omstreeks 19.00 uur ben ik geland op het vliegveld Schiphol, in Nederland. (…) Eenmaal in Nederland ben ik door een vriend van het vliegveld naar dit hotel gebracht. Deze vriend heet [verdachte] en zijn telefoonnummer is +[nummer 2]. (…) Als er klanten zijn die van mijn diensten gebruik willen maken, word ik daarvan telefonisch door [verdachte] op de hoogte gesteld. [verdachte] belt mij dan met het nummer dat ik u zojuist heb gegeven naar mijn telefoonnummer +[nummer 3]. Vandaag heb ik tot nu toe 2 klanten ontvangen. (…) Normaal gesproken heb ik gemiddeld drie klanten per dag, die mij 200 euro per uur betalen. (…)

[slachtoffer 4] heeft op 21 oktober 2010 onder meer het volgende verklaard5:

Ik ben [slachtoffer 4], geboren op [geboortedatum 3] 1972 te Gdansk (Polen). Mijn werknaam is [werknaam 2]. Ik ben afgelopen zondag in Nederland aangekomen. Ik heb eerst twee dagen gewerkt in een studio genaamd [studio] aan de [adres 1] in Rotterdam.(…) Na twee dagen heeft [naam 1] mij naar dit hotel gebracht, dit was afgelopen dinsdag. Sindsdien heb ik hier in dit hotel 2 klanten ontvangen. (…) De klanten kunnen mij boeken via een site op internet genaamd www.[website 1]. Ik weet niet van wie deze site is, ik heb alleen maar sms contact. Ik heb nog niemand gezien of gesproken. (…)

[slachtoffer 5] heeft op 18 november 2010 onder meer het volgende verklaard6:

Afgelopen zondag ben ik aangekomen in Nederland. Ik kwam uit Griekenland. Ik werk als prostituée in dit hotel. (…) Ik heb sinds zondag in totaal 10 klanten ontvangen in het hotel die elk 200 euro betaalde. (…) De agency waar ik voor werk is [website 1]. (…) Het nummer van [website 1] is +[nummer 1]. (…) Ik heb nog een 06 nummer van [website 1]. Dit nummer is [nummer 4]. (…) Mijn werknaam is [werknaam 3]. (…) Ik werk sinds 2 jaar als prostituee. (…) Ik heb het hotel niet geboekt. Iemand van [website 1] deed dit voor mij. Ik laat u in mijn telefoon nu de sms zien hiervan. Er staat hier de naam [verdachte] bij. Hij heeft voor mij geboekt via hotels.n1. Het nummer van [verdachte] is [nummer 2]. (…)

[slachtoffer 6] heeft op 11 januari 2011 onder meer het volgende verklaard7:

In Nederland werk ik voor [website 3] dat geleid wordt door een Nederlandse man met de naam [verdachte]. (…) Ongeveer een jaar geleden ben ik in Nederland aangekomen en gaan werken. (…) Op 12 oktober 2010 heb ik mij ingeschreven bij de belastingdienst te Leiden. Ik heb dit samen en op voordracht van die [verdachte] gedaan. Ik woon dus op het adres [adres 2] te Amsterdam en dat huur ik van een man genaamd [naam 2]. Ik ben aan deze woning gekomen via internet en [verdachte]. (…) De prijs is 2000 euro per maand en die betaal ik. (…) Ik heb ook al met jullie gesproken over [website 3]. Er is een +44 nummer op de website en wij krijgen via de sms dat er een klant komt. (…) Klanten kunnen ons, de meisjes, dus via de website vinden. (…) Ik heb de laatste tijd ongeveer 6 klanten gehad van [website 3]. Per klant reken ik 200 euro. (…) De andere dames komen via de agentuur, dus [website 1], dus [verdachte], bij mij. Hij haalt ze op en brengt ze hier naar toe.

V: Wat is je werknaam ?

A: [naam 1], in Nederland (…). In december heb ik die 6 klanten die ik al gezegd heb van [website 3], (…) Die 6 klanten, dat was 1300 euro in totaal.

V: Heb je al eerder een appartement in Nederland gehuurd ?

A: Nee maar wel in hotels. Daar ging het hetzelfde maar de locatie was anders, namelijk een hotelkamer. (…)

A: (…) [verdachte] was ook altijd op Schiphol als er meisjes aankwamen. Via telefoon en sms kwamen we dan met elkaar in contact.

(…) V : We tonen je nu een foto van iemand, ken je deze man ?

A: Ja dat is de [verdachte] waar ik het hier in deze verklaring over heb, 100% zeker.

V: Ken jij nog andere adressen van [verdachte] waar meisjes wonen ?

A: Ja in Den Haag, [adres 3].

(…) A: Ja ik ben daar ook geweest en gewoond, in 2010. (…) [verdachte] heeft mij naar dat appartement in Den Haag gebracht.

In het proces-verbaal onderzoek en verhoor woning [adres 3] Den Haag staat onder het volgende8:

Op dinsdag 11 januari 2011 hebben wij verbalisanten, naar aanleiding van onderzoeksbevindingen in het onderzoek onder de naam FITZROY van de Dienst Nationale Recherche, onderzoek gedaan in het appartement gelegen aan het [adres 3] te Den Haag. (…) Op dinsdag 11 januari 2011 omstreeks 10.00 uur, hebben wij, verbalisanten, ons de toegang tot het centrale gedeelte van het appartementengebouw verschaft middels een door de huurder van het pand, de reeds eerder aangehouden [verdachte] afgegeven sleutel. Vervolgens zijn wij naar de 11e etage van het gebouw gegaan waar het appartement [adres 3] te Den Haag is en hebben aangebeld. De deur werd geopend door een buitenlandse, Engels sprekende vrouw. (…) Hierop werden wij binnengelaten en bleek ons dat er nog een buitenlandse, Engels sprekende, vrouw in het appartement aanwezig was.

De beide vrouwen gaven respectievelijk op de Oekraïense en Tsjechische nationaliteit te hebben en sinds twee dagen in Nederland te zijn. Desgevraagd toonden de vrouwen ons hun paspoorten.

Personalia;

Naam: [slachtoffer 9]

Voornamen: [slachtoffer 9]

Geboren: [geboortedatum 4] 1981

Nationaliteit: Oekraïne

(…)

Naam: [slachtoffer 10]

Voornamen: [slachtoffer 10]

Geboren: [geboortedatum 5] 1979

Nationaliteit: Tsjechisch

(…)

Vervolgens hebben wij verbalisanten een informatief gesprek, gericht op uitbuiting of indicaties van gedwongen prostitutie, gevoerd met beide dames, onafhankelijk van elkaar.

[slachtoffer 9] verklaarde in redelijk Engels, kort weergegeven:

- dat zij de Oekraïense nationaliteit heeft, in Hongarije woont, (…)

- dat zij inderdaad werkzaam is in de prostitutie in het pand [adres 3] te Den Haag, (…)

- dat zij op zondag 09 januari 2011 met het vliegtuig uit naar Amsterdam is gereisd,

- dat ze 5 jaar werkzaam is als prostituée,

- dat haar werknaam [werknaam 4] is (…),

- dat zij via de internetsite www.[website 1], zichzelf heeft aangemeld,

- dat ze vervolgens de helft van haar ticket heeft betaald om naar Nederland te komen,

- dat ze middels een email bericht te horen krijgt of en wie ze als klant heeft, (…)

- dat naast de afspraken in deze mail zij 250 euro huur moest betalen voor een week huisvesting in Nederland,

- dat zij via de mail ook het adres [adres 3] te Den Haag heeft gekregen om te wonen en te werken en dat zij na aankomst op Schiphol Amsterdam met de taxi naar dat adres is gegaan, (…)

[slachtoffer 10] verklaarde in redelijk Engels, kort weergegeven ;

- dat zij inderdaad werkzaam is in de prostitutie in het pand [adres 3] te Den Haag, (…)

- dat zij op zondag 09 januari 2011 met het vliegtuig uit Thessaloníki, (Griekenland) via Rome naar Amsterdam is gereisd, (…)

- dat haar werknaam [werknaam 5] is,

- dat zij via de internetsite www.[website 1] een sollicitatieformulier heeft ingevuld en dit opgestuurd heeft met de bedoeling om voor deze organisatie in de prostitutie te werken,

- dat zij vervolgens een mail teruggekregen heeft van het mailadres [e-mailadres 3] met daarin de arbeidsvoorwaarden, (…)

- dat naast de afspraken in deze mail zij 350 euro huur moest betalen voor een week huisvesting in Nederland,

- dat zij via de mail ook het adres [adres 3] te Den Haag heeft gekregen om te wonen en te werken en dat zij na aankomst op Schiphol Amsterdam met de taxi naar dat adres is gegaan, (…)

- dat zij op zondag 9 januari 2011 geen klanten heeft gehad maar wel op maandag 10 januari 2011 een klant heeft gehad,

- dat die klanten via de website www.[website 1] naar het appartement komen en zij en ook de andere vrouw via de mail op de hoogte worden gesteld dat er een klant komt.

In het proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 februari 2011 staat onder meer het volgende9:

Op dinsdag 11 januari 2011 omstreeks 11.25 uur hebben wij verbalisanten, middels een tolk in de Roemeense taal, een vrouw gehoord ter zake haar vermoedelijke overtreding van artikel 3.27 van de APV. Naar haar naam gevraagd gaf zij op te zijn:

Naam : [slachtoffer 7]

Voornamen : [slachtoffer 7]

Geboortedatum : [geboortedatum 6] 1986

Geboren te : Boekarest (Roemenië) (…)

Desgevraagd verklaarde voornoemde [slachtoffer 7], samengevat, ons het navolgende :

(…)

- Haar werknaam is [werknaam 6], werkt voor zichzelf en staat ingeschreven op de site [website 1];

- Via internet op de site [website 1] terecht te zijn gekomen; (…)

- Het de tweede keer is dat zij in Nederland is, de eerste keer was een maand of drie geleden, dat was toen een week in een flat, 12e of 13e verdieping in Den Haag; Weet niet wie de persoon achter [website 1] is want alles gaat via sms, het telefoonnummer staat op de site; (…)

- Als contactnummer haar Hongaarse nummer, [nummer 5], te hebben achtergelaten;

- De eerste keer met het vliegtuig te zijn gekomen, het vliegticket werd betaald en ze is met een taxi naar het via sms ontvangen adres gegaan wat in Den Haag was;

- Afgelopen maandagochtend met Malev vanuit Budapest op Schiphol in Nederland te zijn aangekomen en alleen te zijn gekomen. Het andere Roemeense meisje is zondag gekomen;

- Klanten krijgt zij via [website 1] via sms; (…)

- Per klant 200 euro ontvangt en vier klanten te hebben gehad; (…)

- De week in Den Haag rond de 2000 (tweeduizend) euro verdiend te hebben; (…)

In het proces-verbaal van bevindingen in relatie tot [slachtoffer 8] d.d. 1 februari 2011 staat onder meer het volgende10:

Op dinsdag 11 januari 2011 omstreeks 12.13 uur hebben wij verbalisanten, middels een tolk in de Roemeense taal, een vrouw gehoord ter zake haar vermoedelijke overtreding van artikel 3.27 van de APV. Naar haar naam gevraagd gaf zij op te zijn:

Naam : [slachtoffer 8]

Voornamen : [slachtoffer 8]

Geboortedatum : [geboortedatum 7] 1988

Geboren te : Roemenië (…)

Desgevraagd verklaarde voornoemde [slachtoffer 8], samengevat, ons het navolgende :

- Haar roepnaam is [roepnaam], werknaam [werknaam 7], en doet dit werk niet constant maar alleen om wat extra geld te verdienen;

- Dit is haar 2e toer, de eerste was voor kerst, een toer houdt in dat je een week werkt; (…)

- Zij heeft in november haar in Roemenië gemaakte foto's en haar email, een soort CV, naar [website 1] gestuurd. (…)

- Zij is zondag met Malev vanuit Boekarest met een tussenstop in Budapest op Schiphol aangekomen. (…)

- Zij heeft een sms ontvangen waarin werd aangegeven dat zij op Schiphol bij de Jungle Juice Bar werd opgehaald. Deze persoon was lang en heet [verdachte] en zij zag hem alleen bij het ophalen en wegbrengen;

Opmerking verbalisanten: Aan [slachtoffer 8] wordt een foto getoond van [verdachte].

- De persoon afgebeeld op de foto is degene die haar heeft opgehaald en reed in een Fiat;

- [verdachte] heeft haar naar deze woning gebracht en had opgeschreven op welke bel zij moest drukken; (…)

- Zij kreeg klanten door via sms, op de site werd het ook aangegeven, sms kreeg zij van het telefoonnummer [nummer 1], haar eigen nummer is [nummer 6]. (…)

In het proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 februari 2011 staat onder meer het volgende11:

Op vrijdag 14 januari 2011 omstreeks 19:00 uur hebben wij aan de [adres 4] te Rotterdam gesproken met:

[naam 3], geboren op [geboortedatum 8] te Rotterdam

Hij deelde ons mede dat hij ons wilde spreken m.b.t. de internetsite [website 1] en [website 4].

Hij verklaarde het volgende:

Enige tijd geleden was [naam 3] benaderd door [verdachte], een van de mensen achter [website 1] en [website 4]. [verdachte] heeft een website waar in geadverteerd wordt in het buitenland voor werken in de prostitutie in Nederland. Via deze website kan contact gelegd worden met o.a. [verdachte] om dan naar Nederland te komen om hier te werken in o.a. hotels. (…)

[verdachte] had aangegeven dat het aanbod van dames groter was dan dat hij kwijt kon in de hotels. [verdachte] had aan [naam 3] gevraagd of het goed was dat het adres van zijn privéhuis [naam club] aan de [adres 4] te Rotterdam aan deze dames doorgegeven zou worden. [naam 3] heeft aangegeven dat dit geen probleem was. Hierop is een aantal Hongaarse dames naar [naam club] gekomen en hebben gevraagd of zij daar konden werken. Dit is begin november 2010 geweest omdat [naam club] sinds 1 november 2010 geopend is. (…)

[medeverdachte] is de compagnon van [verdachte] Hoogeveen en samen hebben zij [website 1]. [medeverdachte] is een Nederlandse man uit Den Haag en heeft een Letse vriendin. [medeverdachte] heeft gewerkt als programmeur en heeft in het buitenland de website [website 1] opgericht. (…)

[medeverdachte] belde naar [naam 3] en bedreigde hem omdat hij zijn meiden afgepakt zou hebben. [medeverdachte] had gezien dat zijn meiden op de site van [naam club] stonden. [medeverdachte] gaf aan dat hij 25 % van de omzet wilde omdat het zijn meiden zouden zijn. Tussen 1 november 2010 en kerst 2010 heeft [naam 3] 2 maal van dit soort telefoontjes gekregen. (…)

In een uitgewerkt telefoongesprek d.d. 11 september 2010 te 11:03:28 staat onder meer het volgende12:

Getapt telefoon nr: [nummer 7]

(…)

Belt met telefoonnr [nummer 8]

Tenaamstelling: igb prostituee andrea (gesprek 1578 12.58 15/09/10)

(…)

Gespreksinhoud:

Hoi, met [verdachte]. Ik pik je op morgen om 16:00 uur bij aankomsthal 2 bij jungle juice bar! Ok?

In een uitgewerkt telefoongesprek d.d. 6 september 2010 te 23:18:07 staat onder meer het volgende13:

[verdachte] bun NNvrouw 4335 en zegt tegen haar dat er een klant voor haar is over 10 min, en vraagt of het kan. Vrouw zegt dat het de klant van half twaalf is. [verdachte] zegt dat hij het nog niet "naar het systeem" heeft gestuurd. Maar de vrouw zegt dat "het systeem" het wel naar haar heeft doorgestuurd. [verdachte] vindt het "perfect". NNvrouw zegt verder dat de klant van [werknaam 8] (…) al op haar aan het wachten is. (…)

In een uitgewerkt telefoongesprek d.d. 11 oktober 2010 te 13:50:17 staat onder meer het volgende14:

[verdachte] bun NNvrouw 1992 en zegt tegen haar dat hij op het vliegveld is voor een nieuw meisje. [verdachte] zegt dat hij het meisje zal brengen en stelt voor dat hij en NNvrouw straks iets gaan eten beneden. NNvrouw gaat akkoord. [verdachte] vraagt aan NNvrouw of de kamer al klaar is "voor haar" en zij antwoordt dat alles klaar is.

In het uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel d.d. 17 augustus 2010 staat onder meer het volgende15:

Onderneming:

Handelsna(a)m(en) :[naam bedrijf]

Rechtsvorm :Eenmanszaak

Adres :[adres 5] 's-Gravenhage

Telefoonnummer (s) :06-19970588

Domeinnaam :www.[naam bedrijf].com

E-mailadres :[medeverdachte]@[naam bedrijf].com

Datum vestiging :01-03-2009

Bedrijfsomschrijving :Advertentieverkoop (internet), webhosting

Werkzame personen :1

De onderneming wordt gedreven voor rekening van:

Naam :[medeverdachte]

Geboortedatum en -plaats :[geboortedatum 9], [geboorteplaats 2]

Adres :[adres 5]

Op de website van [naam bedrijf], www.[naam bedrijf].com staat onder meer het volgende16:

Sales Contact Person : [naam bedrijf].Com

Telephone Number : [nummer 1]

Op de website van www.[website 1] staat onder meer het volgende17:

Phone: +[nummer 1] only sms

[naam 4] heeft op 29 september 2010 onder meer het volgende verklaard18:

Ik heb zojuist gebruik gemaakt van de seksuele diensten die door een prostituée met de werknaam '[werknaam 1]' worden verleend. (…) Op de website www.[website 1] staan haar foto's, de diensten die zij verleent en haar tarief. Ik heb haar voor een uur van 14.00 uur tot 15.00 uur gereserveerd. De reservering heb ik vanmorgen gemaakt door een sms te versturen naar het telefoonnummer van [website 1]. Het telefoonnummer van [website 1] is +[nummer 1]. Vervolgens heb ik van dat nummer per sms de naam van het hotel en het kamernummer ontvangen, alwaar ik '[werknaam 1]' zou ontmoeten.

Verdachte heeft op 12 januari 2011 te 13:30 uur onder meer het volgende verklaard19:

A: (…) Ik bemiddel voor de meisjes die in Den Haag zitten, dat zijn er gemiddeld twee per week. Twee anderen zitten in Amsterdam. De eigenaar zet de meisjes erop met mijn telefoonnummer erbij. De eigenaar heeft de sleutel om de meisjes online te zetten... Een cms-systeem. Achter de website zit een programma waarmee je foto's etc kan uploaden. Ik kan dat wel voor [website 5], maar met een account kan iedereen daar bij. Bij [website 1] kan dat alleen door de eigenaar.

Tot twee, drie maanden geleden deed ik ook Amsterdam. (…)

V: Wie is de eigenaar van [website 1]?

A: [medeverdachte]. (…)

(…) A: (…) Het meisje draait omzet. Daarvan gaan de kosten af, zoals hotel en ticket. Het restant wordt gedeeld. Zestig procent voor haar, veertig procent voor ons. Ik kreeg niets van de advertentie-inkomsten. (…)

A: Tegenwoordig zo'n 3000 tot 4000 euro per week Daarvan houd ik 1500 over. (…)

V: Hoe weten de meisjes jullie te vinden?

A: [website 1] is groot en heeft een groot bereik. Meisjes werven zelf. Een meisje heeft een vriendin en vraagt samen met haar te werken. Vinden ze gezellig. En het verdient heel goed. De prijzen liggen rond de 200 euro per uur en hoger. (…)

A: (…) ik haal ze op en breng ze weg en door de populariteit van de website hebben ze altijd klanten. (…)

V: Je zei dat jullie niet werven. Op de website staat een oproep aan vrouwen om zich aan te melden.

A: Dat klopt. Een application-form. (…)

V: Wie zit er achter [website 1]?

A: [medeverdachte] heeft alles in beheer. Onder [naam bedrijf], zijn bedrijf, valt veel: [website 5], [website 6].com. [website 7].com, [website 8].com, [website 9] en [website 10]. Hij is de hele dag bezig om via links de sites hoog op Google te krijgen. (…)

Verdachte heeft op 13 januari 2011 te 20:15 uur onder meer het volgende verklaard20:

V: Wie is de eigenaar van [website 1]?

A: [naam bedrijf]. Dat is van [medeverdachte]. Is een eenmanszaak. (…)

V: Er staat een aanmeldingsformulier op [website 1]. Vrouwen kunnen zich daar opgeven om in de prostitutie te werken. Wie heeft dat formulier er op gezet?

A: [medeverdachte]. (…) Hij is de enige die het kan doen. Hij is de eigenaar van de site. Hij is de enige die wijzigingen op de site kan aanbrengen. Het formulier staat er al heel lang op. (…)

V: Maar jij ontving wel de foto's?

A: Dat klopt. (…)

A: Ik laadde het profiel in het computerprogramma 'Manager', dat op mijn laptop staat. Ik uploadde dat naar de server [website 2]. [medeverdachte] kon dat eruit halen en zette het op [website 1]. (…)

V: Een nieuwe meid die zich aanmeldt, hoeft niet via een vriendin te komen. Dat kan via de wervingsadvertentie, de button op de site.

A: Klopt. De reacties komen ook binnen bij [e-mailadres 2]. Tot dat emailadres heb ik geen toegang. (…)

A: [medeverdachte] heeft altijd de regie gehouden. Zijn vinger was aan de knop.

V: Als een nieuw meisje niet op de button op de site drukt, maar ze belt jou. Wat gebeurt er dan?

A: Ze zoekt contact met mij. Ik zeg: stuur de foto's en een eigen profiel naar mijn adres: info@[website 2] Ik ontvang ze, maar [medeverdachte] kan ook mijn email bekijken. Ik bekijk ze en save ze op mijn computer in een mapje, met tekst van het profiel erbij. (…) Iedereen wordt op de site voor 150 a 200 euro per uur gezet. Bekende pornosterren gaan voor 225. De meiden die een mindere service hebben, zoals, niet-zoenen, en pijpen met condoom, gaan voor 150 euro. Vervolgens creëer ik met het programma 'Manager' een nieuw profiel. (…)

Verdachte heeft op 16 januari 2011 te 14:00 uur onder meer het volgende verklaard21:

V: Het e-mailadres [e-mailadres 4] van wie is dat en wie kan er bij

A: Dit is van [medeverdachte] en ik heb niet de wachtwoorden tot de E-mail.

V: Het e-mailadres [e-mailadres 5] van wie is deze site en wie kan er in?

A: Ik kan deze mail lezen en openen op mijn laptop, ik lees deze mail ook. Ik ben geen

eigenaar van deze site, dit is [medeverdachte]. [medeverdachte] kan overal bij. Ik kan wel foto's op de bovengenoemde site plaatsen.

V: Wie kan er bij [e-mailadres 2] en [e-mailadres 1] en wie is eigenaar?

A: Dit is van [medeverdachte], ik kan er ook niet bij.

V: Wie is de eigenaar/huurder van de [adres 3], Den Haag

A: [medeverdachte] heeft er gewoond. De dames wonen er omstreeks 2009. Omdat [medeverdachte] geen woningen kan huren heeft de woning altijd op mijn naam gestaan

V: Wie is "[bijnaam verdachte]"

A: Dat ben ik, ik ben [bijnaam verdachte] en [bijnaam 2 verdachte]. Ik kom aan deze bijnaam omdat ik per ongeluk in Polen een hond dood gereden heb.

V: Wie is "[bijnaam medeverdachte]" op chat?

A: Dat is [medeverdachte]

V: Er wordt ook gesproken over "[bijnaam 2 medeverdachte]"?

A: Dat is ook [medeverdachte]

Verdachte heeft op 10 maart 2011 te 11:00 uur onder meer het volgende verklaard22:

V: Van wie is het emailadres [e-mailadres 3]?

A: Van mij. Ik wilde mij met dit emailadres afschermen van [medeverdachte]. Het was mijn privé emailadres.

Verdachte heeft bij de rechter-commissaris op 21 november 2013 als getuige in de strafzaak van medeverdachte [medeverdachte] te 09:35 uur onder meer het volgende verklaard23:

[medeverdachte] regelde zaken waardoor verschillende dames in de prostitutie werkzaam konden

zijn (…). [medeverdachte] had een site genaamd [website 3]. Daar kwamen verzoeken van dames uit het buitenland op binnen. Die dames wilden in Nederland als prostituée werkzaam zijn. (…) [medeverdachte] plande de dames dan in om te werken in de prostitutie in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag en ook Amersfoort. Wij beschikten daar over appartementen waar die prostitutie dan bedreven werd. Ook plande [medeverdachte] of ik de dames in bij privéhuizen waar iemand anders dan wij de baas waren. Ik huurde een woning in Den Haag aan de [adres 3]. (…) In Amsterdam hadden wij de beschikking over een appartement in IJburg. (…) Soms was er ook een escort-boeking voor één van de dames. (…) De klant kwam aan zo’n escort dame via de website [website 3].

Wij gebruikten daar ook voor de site [website 2]. Ook achter die site zaten [medeverdachte]

en ik. (…) [medeverdachte] en ik trokken in dit geheel samen op. Wij wisten van elkaar wat wij deden. Wij hadden een werkverdeling gemaakt wie wat zou doen. [medeverdachte] deed de binnendienst en ik deed de buitendienst. Ik bracht de dames naar hun werkplek en haalde ze ook op. En het plannen van het geheel, welke dame werkte wanneer waar, dat was meer het werk van [medeverdachte]. (…) In het vorige onderzoek tegen mij, het Waal-onderzoek, hadden mijn advocaten mij geadviseerd met een formulier te werken, door hen opgesteld, zodat de dames in hun eigen taal precies wisten wat de afspraken waren en waar ze aan toe waren. Dat formulier stond denk ik gewoon op de [website 1]-site. (…) Als ik de dames ophaalde bij aankomst in Nederland, moesten ze dit formulier in hun eigen taal ondertekenen. Eén exemplaar was voor hen, en één voor mij. (…) Het door [medeverdachte] en mij verdiende geld werd gelijkelijk tussen ons verdeeld. [medeverdachte] en ik hadden volgens mij nooit onenigheid over de verdeling van het geld tussen ons. (…)

Medeverdachte [medeverdachte] heeft op 13 januari 2011 te 18:00 uur onder meer het volgende verklaard24:

A: [website 1] is door mij geregistreerd, ongeveer acht jaar geleden. (…) De eerste vijf jaar hield niemand anders zich bezig met [website 1] dan ik. Het liep in die tijd erg goed. (…)

V: Nu adverteer je met [website 1] op de website.

A: Ja, vijftig procent zal dat werven vinden en vijftig procent niet. Ik vind dat ik altijd aan de goede kant van de helling ben gebleven. (…) Ik doe alleen de advertenties, maar verder regelt [verdachte] het.

(…) A: De vrouwen komen hier na mond-op-mond reclame. (…) De vrouwen vertellen elkaar over dit werk en benaderen [website 1] om te komen werken. (…)

Waar verdient [verdachte] zijn geld dan mee bij [website 1]?

A: Hij heeft de 60-40 constructie met de vrouwen. Of de 50-50, dat ligt maar net aan de populariteit van de vrouw. Daar zit zijn winst in. Van zijn 40 procent betaalt hij mijn advertenties. (…)

Medeverdachte [medeverdachte] heeft op 15 januari 2011 te 14:20 uur onder meer het volgende verklaard25:

V: Emailadres [e-mailadres 4]. Van wie is dat adres?

A: Dat is van mij. Ik ben de enige die vanuit dat adres antwoord. Er hebben wel meerdere toegang toe, maar ik ben de enige die antwoordt. De anderen die toegang hebben zijn [verdachte] en de operators.(…)

V: www.[website 1]. Van wie is dat?

A: Van mij, honderd procent. Ik heb het vaak geprobeerd te verkopen, maar dat is niet gelukt.

V: Wat is [website 1]

A: Het zit tussen een agency en een advertentiepagina in. [website 2] zet zijn dames daarop, [website 1], [website 6] en nog meer. Ik had mijn vinger op het knopje. Ik heb nooit iemand toegang gegeven tot daadwerkelijk de software.

V: Wat zijn je skypenamen?

A: [skypenaam 1], [skypenaam 2], [skypenaam 3].

V: Wie is [bijnaam medeverdachte] op skype?

A: Dat ben ik.

V: Welke naam gebruikt [verdachte]?

A: [verdachte] is [bijnaam verdachte].

V: Wie is dat [bijnaam 2 medeverdachte]?

A: Dat ben ik ook. (…)

[verdachte] verdiende ongeveer 1500 tot 2000 per week (…) en ik ook. Dus 3000 euro in totaal met zijn tweeën. (…)

V: Hoe werd de reis voor de vrouwen geregeld?

A: (…) [verdachte] regelde de tickets, maar ik heb ook wel eens aan [verdachte] gevraagd om te doen voor een vrouw. [verdachte] had een goede relatie bij Vliegwinkel.nl. Hij kon op de pof tickets kopen. Uiteindelijk werd alles gedeeld. Een ticket naar Nederland 50/50, de helft voor ons en de helft voor de vrouw.

Dus stel aan het einde van de week had een vrouw 5000 euro verdiend. Dan ging daar bijvoorbeeld 300 euro van af voor de reis, 700 euro voor het hotel. Er bleef dan 4000 euro over; de helft voor [verdachte], of dus eigenlijk de agency, en de helft voor de vrouw. En [verdachte] betaalde dan van die 2000 euro weer vijfhonderd euro aan mij voor de advertenties. Maar ik moet zeggen, het afgelopen half jaar kreeg ik dus de helft van die 2000 euro. Dat was de afspraak.

Medeverdachte [medeverdachte] heeft op 14 maart 2011 te 11:00 uur onder meer het volgende verklaard26:

Ik verkocht de advertenties (…).

Op de internetsite [website 1] staat een wervings- / aanmeldingsformulier onder de 'button' CASTING, met de volgende tekst27:

Word model voor [website 1]

... als je van het gezelschap van heren uit betere kringen houdt

o als je het leuk vindt om te reizen en overal ter wereld in de beste hotels te verblijven

o als je er fantastisch uitziet en je lichaam mooie rondingen heeft

o als je een geweldige persoonlijkheid hebt en ruimdenkend bent

o als je slim bent en Engels spreekt alsof het je moedertaal is

o als je op zoek bent naar professionele ondersteuning

o als je van luxe houdt

o aarzel dan niet en neem contact op met ons.

Het allerbeste, [website 1]

Je hoeft alleen maar de volgende gegevens en maximaal 5 foto's op te sturen naar: [e-mailadres 1]

Voor- en achternaam

Artiestennaam

Leeftijd

Beschikbare data

Oogkleur

Haarkleur

Lengte

Gewicht

Cupmaat/taille

woonplaats/land

telefoonnummer

e-mailadres

andere contactmogelijkheden

Voeg een korte beschrijving van jezelf toe en geef aan wat voor ervaring je hebt en waar je wel en niet van houdt. Stuur ook minstens drie recente foto's van jezelf mee.

Mail deze gegevens aan [e-mailadres 1] of klik hier.

In een skypegesprek tussen Skype-accounts “[skypenaam 4] ([bijnaam 2 verdachte])” en [skypenaam 5] ([bijnaam medeverdachte]) d.d. 19 augustus 2010 staat onder meer het volgende28:

[skypenaam 4] Hoe is het met [werknaam 9]?

(…)

[skypenaam 5] Hoop dat ze vanaf september weer bezig gaat.

[skypenaam 5] Die zou goed zijn voor Brussels man

[skypenaam 5] Dan pak je in 1x Brussels terug en heb je geen gezeik met cops daar

(…)

[skypenaam 4] Gewoon 10% geven en klaar

[skypenaam 5] Regelt [naam 5] altijd.

[skypenaam 5] Precies, geef gewoon aan de dames mee.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander de vrouwen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] heeft aangeworven en meegenomen met het oogmerk om hen in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling. De rechtbank overweegt hiertoe dat zij wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte en zijn medeverdachte op de website van [website 1] een zogenaamd castingformulier hadden geplaatst, waardoor vrouwen te kennen konden geven dat zij in de prostitutie werkzaamheden wilden verrichten, dat zij voor (sommige) vrouwen vervoer vanaf de luchthaven naar een werkplek regelden en dat zij zorgden voor onderdak en een werkplek waar de vrouwen hun prostitutiewerkzaamheden konden verrichten. Voorts boden verdachte en zijn medeverdachte voornoemde vrouwen via de internetsites [website 1] en [website 2] als prostituee aan en regelden zij de afspraken voor die vrouwen met klanten via de telefoon en/of het internet.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte ten laste is gelegd, met dien verstande dat hij in de periode van 01 januari 2010 tot en met 10 januari 2011 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander, de vrouwen [slachtoffer 1]

en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8] en
[slachtoffer 9] en [slachtoffer 10]

- heeft aangeworven en meegenomen met het oogmerk die voornoemde vrouwen in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling

immers hebben verdachte en verdachtes mededader

- op de website van [website 1] een zogenaamd castingformulier geplaatst of

laten plaatsen, door het aanklikken waarvan die voornoemde vrouwen te kennen hebben gegeven dat zij in de prostitutie werkzaamheden wilden verrichten en

- voornoemde vrouw(en) van de luchthaven afgehaald en (vervolgens) ondergebracht of laten onderbrengen, in één of meer hotels en/of appartementen en/of woningen en/of privé-huizen en

- voor die vrouw(en) een werkplek geregeld of laten regelen waar zij als prostituée kon(den) werken en die vrouw(en) naar haar/hun werkplek gebracht of van haar/hun werkplek opgehaald en

- die vrouwen op de internetsites [website 1] en [website 2] als prostituée aangeboden en

- afspraken voor die vrouwen met klanten via telefoon en/of internet geregeld en

- die vrouwen hun seksuele diensten laten aanbieden door foto's van die vrouwen op de internetsites [website 1] en/of [website 2] te (laten) publiceren en/of te (laten) adverteren.

Van het meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Het bewezene levert op:

Mensenhandel gepleegd door twee of meer verenigde personen, strafbaar gesteld bij artikel 273f lid 1 onder 3°, juncto lid 3 onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd.

De bewezen verklaarde feiten zijn volgens de wet strafbaar. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

STRAFBAARHEID van de VERDACHTE

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. De verdachte is dan ook strafbaar.

MOTIVERING VAN STRAF OF MAATREGEL

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd verdachte te veroordelen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest met een proeftijd van 2 jaren.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het tenlastegelegde.

Het oordeel van de rechtbank

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden

waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte,

zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de

na te noemen beslissing passend en geboden.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel in vereniging waarbij tien vrouwen betrokken zijn geweest. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Zoals hiervoor reeds onder de bewijsoverweging is vastgesteld, is voor de vervulling van de delictsbestanddelen van het aan verdachte ten laste gelegde delict enige mate van dwang of beïnvloeding niet vereist. Niettemin weegt de rechtbank voor de beoordeling van de strafmaat in het voordeel van verdachte mee dat uit het onderzoek op geen enkele wijze is gebleken dat de in de tenlastelegging genoemde vrouwen gedwongen in de prostitutie werkzaam waren. Ondersteuning daarvoor biedt ook het feit dat geen van de vrouwen aangifte heeft gedaan van mensenhandel.

De rechtbank is van oordeel dat oplegging van een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur passend en geboden is.

In het voordeel van verdachte heeft de rechtbank bij de strafoplegging in aanmerking genomen dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is overschreden. Verdachte heeft redelijkerwijs met vervolging rekening moeten houden vanaf 11 januari 2011, de dag waarop verdachte is aangehouden. De zaak is niet binnen twee jaar nadien afgerond met een eindvonnis maar eerst na bijna 3 jaar. Er zijn geen omstandigheden naar voren gekomen die een dergelijke lange termijn van berechting rechtvaardigen.

De rechtbank heeft daarmee rekening gehouden en zal de verdachte daarvoor compenseren door in plaats van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden op te leggen.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met een uittreksel justitiële documentatie van verdachte d.d. 5 november 2013.

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 36b, 36c en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslag

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde internetdomeinen “[website 1]” en “[website 11]” moeten worden onttrokken aan het verkeer, omdat dit voorwerpen zijn met betrekking tot welke het feit is begaan.

Beslissing

Ten aanzien van de tenlastelegging

Het tenlastegelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is strafbaar.

Het meer of anders tenlastegelegde is niet bewezen en de rechtbank spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

De gevangenisstraf zal niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders zal gelasten omdat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

De tijd die de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht wordt bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering gebracht.

Beslag

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de internetdomeinen “[website 1]” en “[website 11]”.

Aldus gewezen door mr. B.W.M. Hendriks, voorzitter, mrs. G.H. Meijer en J. de Ruiter-Kok, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 december 2013.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar met paginanummering aangeduide processen-verbaal en andere stukken, betreft dit op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal dan wel andere bescheiden, als bijlagen opgenomen bij het proces-verbaal van het opsporingsonderzoek van het Korps landelijke politiediensten, Dienst Nationale Recherche, onder proces-verbaalnummer 29-710178, opgemaakt en gesloten op 4 april 2011.

2 Algemeen dossier; Pagina 67-70

3 Algemeen dossier; Pagina 74-75

4 Algemeen dossier; Pagina 80-81

5 Algemeen dossier; Pagina 84-85

6 Algemeen dossier; Pagina 98-100

7 Algemeen dossier; Pagina 123-128

8 Algemeen dossier; Pagina 143-146

9 Algemeen dossier; Pagina 149-150

10 Algemeen dossier; Pagina 152-153

11 Algemeen dossier; Pagina 159-161

12 Algemeen dossier; Pagina 385

13 Algemeen dossier; Pagina 388

14 Algemeen dossier; Pagina 708

15 Algemeen dossier; Pagina 780

16 Algemeen dossier; Pagina 781

17 Algemeen dossier; Pagina 782

18 Algemeen dossier; Pagina 894

19 Algemeen dossier; Pagina 783-791

20 Persoonsdossier; Pagina B1 048-053

21 Persoonsdossier; Pagina B1 054-059

22 Persoonsdossier; Pagina B1 060-068

23 Proces-verbaal van het verhoor van verdachte ten overstaan van de rechter-commissaris mr. R.M. van Vuure in bijzijn van D. de Weerd, griffier, d.d. 21 november 2013 te 09:35 uur

24 Persoonsdossier; Pagina B2 037-042

25 Persoonsdossier; Pagina B2 043-050

26 Persoonsdossier; Pagina B2 066-073

27 Zaaksdossier C01; Pagina 503-509

28 Zaaksdossier C01; Pagina 168-169