Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:2573

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
25-09-2013
Datum publicatie
28-10-2013
Zaaknummer
C/08/134785 / HA ZA 13-35
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rectificatie van de dagvaarding.

De rechtbank wijst het verzoek om rectificatie van de dagvaarding af, omdat de rectificatie ook de identiteit van de partij raakt. Indeplaatsstelling van een andere partij voor de gedaagde partij gaat het bereik van een rectificatie te buiten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/134785 / HA ZA 13-35

datum vonnis: 25 september 2013

Vonnis van de rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M.K.G. Koeriers B.V.,

gevestigd te Elsendorp,

eiseres,

verder te noemen MKG,

advocaat: mr. A.M. Takkenberg te Loenen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HumanCapitalCare Arbozorg B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde,

verder te noemen HCC,

advocaat: mr. A.S. Graaf van Randwijck te Rotterdam.

Het procesverloop

1.1 De rechtbank neemt over wat in de eerdere tussenvonnissen van 24 april 2013 en

19 juni 2013 is overwogen met betrekking tot het procesverloop.

1.2 Op 17 juli 2013 heeft HCC een akte uitlating ingediend. Daarna heeft MKG een antwoordakte tevens akte van rectificatie ingediend.

1.3 Het tussenvonnis is bepaald op heden.

De standpunten

2.1 De rechtbank neemt hier over hetgeen in voormelde tussenvonnissen is overwogen en beslist over de feiten, de vordering en de onderbouwing daarvan. De rechtbank reserveert de afkorting HCC uitsluitend voor HumanCapitalCare Arbozorg B.V. gevestigd te Eindhoven met bezoekadres Enschede. De rechtbank vult de weergave van de standpunten van partijen als vermeld in de voornoemde tussenvonnissen als volgt aan.

HCC

2.2 HCC betwist dat zij met MKG de onderhavige overeenkomst heeft gesloten. Zij stelt dat deze overeenkomst destijds is gesloten tussen MKG en HumanCapitalCare Arbozorg B.V.

De handelsnaam van HumanCapitalCare Arbozorg B.V. is per 1 maart 2012 gewijzigd in HumanCapitalCare B.V. Naast HumanCapitalCare B.V. bestaat (sinds april 2012) ook een onderneming met de handelsnaam HumanCapitalCare Arbozorg B.V., de rechtbank begrijpt HCC, maar dit is niet de onderneming die de onderhavige overeenkomst met MKG heeft gesloten. HumanCapitalCare Company B.V. is voor 100% aandeelhouder van HumanCapitalCare B.V. en HCC. HCC stelt dat zij en HumanCapitalCare B.V. primair wensen dat de conclusie van antwoord niet wordt aangemerkt als zijnde een conclusie van HCC, waarbij tevens HumanCapitalCare B.V. wordt aangemerkt als de gedaagde partij in plaats van HCC. Indien de rechtbank dit verzoek afwijst, stelt HCC subsidiair dat de conclusie van antwoord aangemerkt dient te worden als zijnde een door haar ingediende conclusie. Indien nodig kan HumanCapitalCare B.V. worden aangemerkt als gevolmachtigde van HCC.

MKG

2.3 MKG erkent dat de naam van de partij waarmee zij de onderhavige overeenkomst is aangegaan, inmiddels is veranderd in HumanCapitalCare B.V., zodat de aanduiding van HCC als gedaagde partij op een vergissing aan de zijde van MKG berust. MKG wenst derhalve de dagvaarding te rectificeren in de zin dat waar als gedaagde partij “HumanCapitalCare Arbozorg B.V.” staat vermeld, gelezen dient te worden HumanCapitalCare B.V. Zij stelt dat HCC en HumanCapitalCare B.V. hebben erkend dat het voor hen duidelijk was dat MKG HumanCapitalCare B.V. heeft willen dagvaarden en dat HCC en HumanCapitalCare B.V. door de rectificatie niet in hun belangen en/of verdediging worden geschaad.

De overwegingen

3.1 De rechtbank neemt hier over hetgeen zij dienaangaande heeft overwogen en beslist in de voornoemde tussenvonnissen.

3.2 De rechtbank dient allereerst te beslissen of zij de door MKG gevorderde rectificatie van de dagvaarding zal toewijzen.

3.3 Partijen zijn het erover eens dat HCC niet de onderhavige overeenkomst met MKG heeft gesloten, maar dat HumanCapitalCare B.V. deze overeenkomst heeft gesloten in de periode dat zij nog de handelsnaam HumanCapitalCare Arbozorg B.V had. Tevens staat in de door partijen overgelegde uittreksels van de Kamer van Koophandel (KvK) van HCC vermeld dat het bezoekadres gelegen is in Enschede, terwijl in het uittreksel van de KvK van HumanCapitalCare B.V staat vermeld dat de bezoekadressen zijn gelegen in Son en Breugel en Oosterhout. Gelet op deze verschillende bezoekadressen in combinatie met de omstandigheid dat in de dagvaarding “HumanCapitalCare Arbozorg B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 7522 MJ Enschede” wordt gedagvaard, terwijl MKG voorts in de dagvaarding verwijst naar het uittreksel van de KvK van HCC, concludeert de rechtbank dat het onderhavige rectificatieverzoek gaat om een onbedoelde verwisseling van twee gelijktijdig bestaande, verschillende rechtspersonen. Derhalve betreft het dus niet enkel een verschrijving in de naam van de rechtspersoon, om een rechtspersoon die zijn naam heeft gewijzigd of om (namen van) met elkaar te vereenzelvigen rechtspersonen. De verzochte rectificatie raakt dus niet slechts de naam van de partij, maar ook de identiteit. Toewijzing van het verzoek om bij wijze van rectificatie voor HumanCapitalCare Arbozorg B.V. te lezen HumanCapitalCare B.V. zou daarmee neerkomen op een indeplaatsstelling van een andere partij voor de gedaagde partij en dat gaat het bereik van een rectificatie te buiten. Het feit dat de gedaagde partij, zijnde HCC, hiertoe eveneens heeft verzocht en daarbij stelt dat HumanCapitalCare B.V dit ook wenst, maakt dit niet anders. De jurisprudentie waarop MKG in haar akte doelt, heeft betrekking op de situatie dat als gevolg van een vergissing of verschrijving de aanduiding van de eisende rechtspersoon niet op juiste wijze in de dagvaarding is vermeld. In het onderhavige geval betreft het echter een andere situatie - namelijk het dagvaarden van een partij -, waarop de hiervoor bedoelde jurisprudentie geen betrekking heeft. MKG kan dan ook niet langs de weg van rectificatie bewerkstelligen dat HumanCapitalCare B.V. alsnog, in plaats van HCC, partij wordt bij het geding.

3.4 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de rechtbank de door MKG verzochte rectificatie afwijzen, zodat de onderhavige procedure zal worden voortgezet tussen MKG en HCC, waarbij de op 5 juni 2013 ingediende conclusie van antwoord wordt aangemerkt als zijnde een door HCC ingediende conclusie.

3.5 Vervolgens constateert de rechtbank dat in de onderhavige procedure geen comparitie na antwoord heeft plaatsgevonden. In artikel 132 lid 1 Rv is bepaald dat indien geen comparitie is bevolen, de rechter eiser de gelegenheid geeft voor repliek te concluderen, waarna gedaagde kan concluderen voor dupliek. Derhalve zal de rechtbank MKG in de gelegenheid stellen voor repliek te concluderen, waarna HCC kan concluderen voor dupliek. Nu het ingediende rectificatieverzoek wordt afgewezen en de procedure wordt voortgezet tussen MKG en HCC, terwijl deze partijen het er over eens zijn dat de onderhavige overeenkomst niet tussen hen is gesloten, geeft de rechtbank partijen in overweging om eventueel af te zien van het concluderen voor repliek respectievelijk dupliek.

3.6 De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan.

De beslissing

De rechtbank:

I. wijst de door MKG gevorderde rectificatie van de dagvaarding af;

II. verwijst de zaak naar de civiele rolzitting van woensdag 6 november 2013 voor conclusie van repliek;

III. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Kok en op 25 september 2013 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.