Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:2452

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
15-10-2013
Datum publicatie
15-10-2013
Zaaknummer
07/650514-12 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Overijssel veroordeelt 59-jarige man wegens het downloaden, bezit en verspreiden van kinderpornografisch materiaal tot een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Als bijzondere voorwaarden moet de man zich onder andere laten behandelen en meewerken aan onaangekondigde politiecontroles van zijn gegevensdragers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Afdeling Strafrecht - meervoudige kamer

Locatie Zwolle

Parketnummer: 07/650514-12 (P)

Uitspraak: 15 oktober 2013

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

[verdachte],

geboren op [1954] te [geboorteplaats],
wonende te [adres].

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2013.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. L.J.H.M. Achten, advocaat te

Zwolle.

Als officier van justitie was aanwezig mr. R. Verheul.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2010 tot en met 16 augustus 2012
in de gemeente Zwolle, in elk geval in Nederland, (één of meermalen) 2056,
althans 1760 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer
afbeelding(en), (een) foto's en/of film('s) en/of een gegevensdrager, te weten
een laptop en/of een usb stick en/of een externe harde schijf (merk Freecom),
bevattende 2056, althans 1760, en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval
één of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk
tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of
uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door
middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een
communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en)
(een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon
die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was
betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)
vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam
van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)
vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam
van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de
mond/tong) van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een
persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of
(een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van de geslachtsdelen en/of de billen
en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de
leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt
likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de
geslachtsdelen van een dier

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die
kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij
deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of
poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in
(een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun
leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in
opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen
en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de
wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de
afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld
gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele
strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een
perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben
bereikt en/of
het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een
perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben
bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie
zichtbaar is,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

VOORVRAGEN

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

BEWIJSOVERWEGINGEN

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van het ten laste gelegde.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van het ten laste gelegde geconcludeerd dat een bewezenverklaring mogelijk is ten aanzien van het bestanddeel “het bezit van kinderporno”, doch niet van het bestanddeel vervaardigen.

Het oordeel van de rechtbank

Door de verdediging is als verweer gevoerd dat vrijspraak dient te volgen voor wat betreft het ten laste gelegde delictsbestanddeel “vervaardigen van kinderporno”. De verdediging heeft daartoe - kort samengevat - aangevoerd dat verdachte weliswaar heeft bekend twee dvd’s te hebben gebrand met kinderpornografisch materiaal, doch dat in casu geen sprake is van het vervaardigen van kinderporno in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, omdat het hier kinderpornografisch materiaal betrof dat verdachte reeds op zijn computer in bezit had en van zijn personal computer op de dvd’s heeft gekopieerd.

De rechtbank overweegt daaromtrent het navolgende.

Naar het oordeel van de rechtbank doelt de wetgever bij het vervaardigen van kinderpornografisch materiaal in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht op het maken/realiseren van nieuwe kinderpornografische afbeeldingen en/of kinderpornografische films. Door het branden van dvd’s met kinderpornografisch materiaal dat zich reeds op de personal computer van verdachte bevond heeft verdachte het betreffende kinderpornografisch materiaal gekopieerd. Van het maken/realiseren van nieuwe kinderpornografische afbeeldingen en/of -films is derhalve geen sprake. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken voor wat betreft het delictsbestanddeel “vervaardigen”.

De rechtbank overweegt, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen1, het navolgende.

De rechtbank overweegt dat ten aanzien van het ten laste gelegde, met uitzondering van het delictsbestanddeel “vervaardigen”, sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank zal daarom volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid:

- het proces-verbaal onderzoek gegevensdragers, met bijlage2;

- het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen d.d. 18 april 20123;

- het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen d.d. 28 augustus 20124;

- het proces-verbaal van verhoor van verdachte op 16 augustus 20125;

- het proces-verbaal van verhoor van verdachte op 16 augustus 20126

- de verklaring van verdachte ter terechtzitting van 1 oktober 20137.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 augustus 2010 tot en met 16 augustus 2012in de gemeente Zwolle,

in elk geval in Nederland, 2056, en aldus een groot aantal afbeeldingen,

foto's en/of film's bevattende 2056 afbeeldingen,heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en(een)
vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam
van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)
vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam
van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de
mond/tong) van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een
persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of
(een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van de geslachtsdelen en/of de billen
en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de
leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die
kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij
deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of
poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in
(een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun
leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in
opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen
en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de
wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de
afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld
gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele
strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een
perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben
bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een
perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben
bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie
zichtbaar is,

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Van het meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Het bewezene levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben, aanbieden en verspreiden, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezen verklaarde feit is volgens de wet strafbaar. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

STRAFBAARHEID van de VERDACHTE

Er zijn geen feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. De verdachte is derhalve strafbaar.

MOTIVERING VAN STRAF OF MAATREGEL

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en met de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering is geadviseerd, alsmede dat verdachte medewerking zal verlenen aan onaangekondigde politiecontroles van zijn gegevensdragers.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft bepleit om aan verdachte een werkstraf en een substantiële voorwaardelijke gevangenisstraf, met daaraan gekoppeld een verplicht reclasseringscontact, de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden en controles op middelengebruik, op te leggen.

Het oordeel van de rechtbank

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden

waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte,

zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de

na te noemen beslissing passend.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de strafsoort en strafmaat de geldende oriëntatiepunten van het Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) als uitgangspunt genomen en daarbij toepassing gegeven aan artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank is in dit geval van oordeel dat een substantiële, deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf noodzakelijk is, omdat de aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten voeren, acht de rechtbank niet aanwezig.

De rechtbank overweegt daartoe het navolgende.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij gedurende een lange periode een gewoonte heeft gemaakt van het via zijn computer verwerven, aanbieden, verspreiden en in bezit hebben van kinderpornografisch beeldmateriaal, waarbij vergaande seksuele handelingen van onder meer (zeer) jonge kinderen onderling en/of met volwassenen zijn afgebeeld. Verdachte is daardoor indirect betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het grove misbruik van deze kinderen, die worden gedwongen tot het poseren voor dergelijke afbeeldingen en/of tot het meewerken aan dan wel ondergaan van handelingen die op ernstige wijze inbreuk maken op hun lichamelijke integriteit. Blijkens onderzoek van verdachtes computer heeft verdachte ruim 2000 kinderpornografische foto’s gedownload en betrof tenminste 60 procent daarvan afbeeldingen van minderjarigen onder de 12 jaar waarbij onder meer sprake was van penetratie van het lichaam van die minderjarigen. Van die 60 procent blijkt bovendien nog dat 5 procent daarvan baby’s/peuters (2 jaar en jonger) betrof.

De verdachte heeft door zijn gedragingen een wezenlijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van de vraag naar deze beelden. Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat kinderen door genoemd misbruik lichamelijke en psychische schade kunnen oplopen, hetgeen ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

Verdachte is hieraan ten tijde van het plegen van de delicten volledig voorbij gegaan. Hij heeft in eerste instantie kinderpornografisch materiaal gedownload, omdat hij naar eigen zeggen geïnteresseerd was in kinderporno. Toen die interesse in kinderporno afnam heeft hij welbewust kinderpornografisch materiaal gedownload en gebruikt om contacten met andere mannen te realiseren teneinde op die wijze aan zijn eigen seksuele gerief te komen, aldus verdachte. De rechtbank acht de handelwijze van verdachte uiterst verwerpelijk. Een en ander klemt temeer nu verdachte naar het oordeel van de rechtbank, ook ter terechtzitting, onvoldoende blijk van inzicht heeft gegeven in de gevolgen van zijn handelen voor de minderjarige slachtoffers die betrokken zijn geweest bij het vervaardigen van kinderpornografisch materiaal.

De rechtbank heeft ten voordele van verdachte laten meewegen dat hij een blanco strafblad heeft en dat hij inmiddels zelf een behandeling is gestart bij De Tender, een kliniek voor forensische psychiatrie & psychotherapie.

De rechtbank zal, gelet op de inhoud van het reclasseringsadvies en hetgeen tijdens het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen, aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen gevangenisstraf de door de officier van justitie gevorderde algemene en bijzondere voorwaarden verbinden. De rechtbank acht het in dat kader van belang dat verdachte door een ambulante behandeling inzicht zal verkrijgen in de redenen waarom hij tot de onderhavige feiten is gekomen en dat de ambulante behandeling van verdachte hem ervan zal weerhouden zich in de toekomst wederom aan soortgelijke feiten schuldig te maken.

Omdat er naar het oordeel van de rechtbank ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen zal de rechtbank de proeftijd op drie jaren vaststellen.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank acht geslagen op:

een uittreksel justitiële documentatie van verdachte d.d. 30 augustus 2013;

- een reclasseringadvies d.d. 26 september 2013 uitgebracht door de stichting Reclassering Nederland.

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c en 14d van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

Het ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is strafbaar.

Het meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de rechtbank spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden.

Van deze gevangenisstraf zal een deel, groot 8 maanden, niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders zal gelasten, omdat de verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 3 jaren:

- aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of

- geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast wanneer de verdachte gedurende een proeftijd van 3 jaren de volgende bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarden worden gesteld dat:
- verdachte zal zich houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde. Daartoe zal verdachte zich binnen vijf dagen volgend op de uitspraak in de onderhavige strafzaak melden bij de reclassering. Hierna zal verdachte zich blijven melden zo frequent en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht;

- verdachte zal zich laten behandelen voor zijn psychische- en zedenproblematiek bij De Tender of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- verdachte zal meewerken aan middelencontroles en interventies op het gebied van alcohol indien en zolang de reclassering dit nodig acht;

- verdachte zal meewerken aan onaangekondigde politiecontroles van zijn gegevensdragers.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

De rechtbank beveelt dat de op grond van artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

Aldus gewezen door mr. Y. Cenik, voorzitter, mrs. S.M. Milani en E. Leentjes, rechters, in tegenwoordigheid van H. Kamp als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

15 oktober 2013.

Mr. Leentjes voornoemd was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar met paginanummering aangeduide processen-verbaal en andere stukken, betreft dit op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal dan wel andere bescheiden, als bijlagen opgenomen bij het proces-verbaal van het opsporingsonderzoek van de Regiopolitie IJsselland, onder dossiernummer PL04BV 2012063553, opgemaakt op 15 oktober 2012.

2 Proces-verbaal onderzoek gegevensdragers, met bijlage, d.d. 21 augustus 2012, proces-verbaalnummer 12-2717, dossierpagina 16-20.

3 Proces-verbaal onderzoek afbeeldingen, met bijlagen, d.d. 18 april 2012, proces-verbaalnummer 2012003829, dossierpagina 24-39.

4 Proces-verbaal onderzoek afbeeldingen, met bijlagen, d.d. 28 augustus 2012 proces-verbaalnummer 2012063553, dossierpagina 40-46.

5 Proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 16 augustus 2012, proces-verbaalnummer PL04BV 2012063553-3, dossierpagina 48-54.

6 Proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 11 oktober 2012, proces-verbaalnummer PL04BV 2012063553, dossierpagina 55-58.

7 Proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting d.d. 1 oktober 2013.