Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:2313

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
17-09-2013
Datum publicatie
30-09-2013
Zaaknummer
08.963514-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot vier jaar cel wegens mensenhandel. Verdachte maakte zich schuldig aan mensenhandel, gepleegd jegens twee Hongaarse vrouwen. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Door het gebruik van dwangmiddelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van zijn slachtoffers zo sterk ingeperkt dat zij niet in vrijheid konden beslissen of zij wel of niet in de prostitutie wilden (blijven) werken. Ook zijn de vrouwen financieel uitgebuit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Afdeling Strafrecht - meervoudige kamer

Locatie Zwolle

Parketnummer: 08.963514-13 (P)

Uitspraak: 17 september 2013

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie van het Landelijk Parket tegen:

[verdachte],

geboren op [1989 1] te Boedapest (Hongarije),
zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Overijssel,

Huis van Bewaring Zwolle te Zwolle.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

3 september 2013. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. L.N. Stempher en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

mr. G.E. Menick, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is - na een door de rechtbank toegewezen vordering nadere omschrijving tenlastelegging - ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 21 mei 2013, te Den Haag en/of te Utrecht en/of te Doetinchem en/of te Alkmaar en/of te Amsterdam en/of te Eindhoven en/althans (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, een ander, genaamd [slachtoffer 1],

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1) en/of

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en/of

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 6) en/of

-die [slachtoffer 1] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van diens ([slachtoffer 1]'s) seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-met die [slachtoffer 1] een (seksuele) relatie aangegaan en/of

-een of meer kamer(s)/werkplek(ken) in Den Haag en/of Utrecht en/of Doetinchem en/of Alkmaar en/of Amsterdam en/of Eindhoven en/althans (elders) in Nederland geregeld/gehuurd, alwaar die [slachtoffer 1] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/althans die [slachtoffer 1] (aldaar) laten werken als prostituee en/of

-voor die [slachtoffer 1] (een) advertentie(s) geplaatst/geregeld op www.[website].nl, teneinde klanten voor haar te werven

-die [slachtoffer 1] opdracht gegeven en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of gebracht een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of een groot geldbedrag te verdienen en/of

-zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] en/of de verdiensten daaruit en/of die [slachtoffer 1] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en/of verdiensten en/of

-die [slachtoffer 1] constant onder controle gehouden en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en/of

-die [slachtoffer 1] ondergebracht in een woning en/of gehuisvest en/althans met die [slachtoffer 1] samengewoond en/of

-die [slachtoffer 1] vervoerd vanaf haar woning naar haar kamer(s)/werkplek(ken) en/of (terug) naar haar woning en/of

-die [slachtoffer 1] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, laten afdragen aan verdachte en/of het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

-die [slachtoffer 1] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en/of die [slachtoffer 1] (het door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte en/althans personen in Hongarije en/of

-bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer 1] met haar prostitutiewerkzaamheden moest doorgaan en/of haar (ook) laten werken als zij ongesteld was en/of

-tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij langer moest doorwerken en/of meer geld moest verdienen, indien die [slachtoffer 1] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en/of voldoende geld had verdiend en/of

-die [slachtoffer 1] (telefonisch) bedreigd en/of uitgescholden;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2012 tot en met 21 mei 2013, te Den Haag en/of te Utrecht en/of te Doetinchem en/of te Alkmaar en/of te Amsterdam en/of te Eindhoven en/althans (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, een ander, genaamd [slachtoffer 2],

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 1) en/of

-die [slachtoffer 2] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en/of

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en/of

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 6) en/of

-die [slachtoffer 2] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van diens ([slachtoffer 2]'s) seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-een vliegticket voor die [slachtoffer 2] gekocht/geregeld voor de reis vanuit Hongarije naar Nederland en/of een instapkaart naar die [slachtoffer 2] gefaxt en/of

-die [slachtoffer 2] afgehaald van het vliegveld in Eindhoven en/of Rotterdam en/of

-met die [slachtoffer 2] een (seksuele) relatie aangegaan en/of

-een of meer kamer(s)/werkplek(ken) in Den Haag en/of Utrecht en/of Doetinchem en/of Alkmaar en/of Amsterdam en/of Eindhoven en/althans (elders) in Nederland geregeld/gehuurd, alwaar die [slachtoffer 2] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/althans die [slachtoffer 2] (aldaar) laten werken als prostituee en/of

-voor die [slachtoffer 2] (een) advertentie(s) geplaatst/geregeld op www.[website].nl teneinde klanten voor haar te werven

-die [slachtoffer 2] opdracht gegeven en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of gebracht een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of een groot geldbedrag te verdienen en/of

-zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 2] en/of de verdiensten daaruit en/of die [slachtoffer 2] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en/of verdiensten en/of

-die [slachtoffer 2] constant onder controle gehouden en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en/of

-die [slachtoffer 2] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, laten afdragen aan verdachte en/of het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

-die [slachtoffer 2] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en/of die [slachtoffer 2] (het door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte en/althans personen in Hongarije en/of

-bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer 2] met haar prostitutiewerkzaamheden moest doorgaan en/of haar (ook) laten werken als zij ongesteld was en/of

-tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij langer moest doorwerken en/of meer geld moest verdienen, indien die [slachtoffer 2] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en/of voldoende geld had verdiend.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de ten laste gelegde feiten bewezen te verklaren en verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar met aftrek van preventieve hechtenis.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

5.1.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van hetgeen onder 1 en 2 ten laste is gelegd.

5.1.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder 1 en 2 ten laste gelegde.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

De rechtbank overweegt, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen1, het navolgende.

De rechtbank stelt voorop dat verdachte heeft verklaard dat hij [verdachte] wordt genoemd2 en dat hij ter terechtzitting van 3 september 2013 heeft erkend de getapte telefoongesprekken waarin hij wordt aangeduid met 001 [verdachte] te hebben gevoerd3.

5.2.1

Ten aanzien van feit 1

Aan de verdachte is onder feit 1 ten laste gelegd het medeplegen van mensenhandel, strafbaar gesteld bij artikel 273f, eerste lid onder 1, 4, 6 en 9, van het Wetboek van Strafrecht (hierna Sr). In de tenlastelegging staan de feitelijkheden in één reeks, van elkaar gescheiden door middel van gedachtestreepjes, opgesomd. De rechtbank is – onder meer onder verwijzing naar de hierna volgende bewijsmiddelen – van oordeel dat de volgende aan verdachte toegeschreven gedragingen wettig en overtuigend bewezen zijn:

Verdachte is met [slachtoffer 1] een (seksuele) relatie aangegaan

[slachtoffer 1] verklaart op 4 juli 2013 te 14:00 uur onder meer het volgende4:

Ik heb aan de [adres 1] gewoond. Dit was ongeveer in de winter van dit jaar. Ik woonde daar met [verdachte]. (…) Aan de [adres 1] woonde ik alleen met [verdachte].

Verdachte heeft ter terechtzitting van 3 september 2013 onder meer het volgende verklaard5:

Ik heb een seksuele relatie met [slachtoffer 1] gehad. Ik heb met haar samen gewoond in Den Haag.

Verdachte heeft kamers/werkplekken in Den Haag en Utrecht en Doetinchem en Alkmaar en Amsterdam en Eindhoven geregeld/gehuurd, alwaar [slachtoffer 1] haar prostitutie werkzaamheden kon verrichten en verdachte heeft haar (aldaar) laten werken als prostituee

Verdachte heeft op 22 mei 2013 te 12:25 uur onder meer het volgende verklaard6:

V: Waar heeft [slachtoffer 1] allemaal gewerkt?

A: Op zondag heeft ze mij gevraagd om kleding te brengen naar Doetinchem. Toen was ze nog daar. Hiervoor heeft ze in Amsterdam, Den Haag, Alkmaar, Utrecht en in Doetinchem gewerkt (…)

A: Het klopt. [naam 1] is [slachtoffer 1]. Ik stuur met de toestemming van [slachtoffer 1] haar naar Eindhoven.

V. Jij zegt tegen [naam 2] dat jij [slachtoffer 1] naar Eindhoven stuurt.

A. Dat klopt. Ik doe dat in overleg met [slachtoffer 1]. Ik beslis dit niet alleen. Ik bedoel hiermee dat ik het had besproken met [slachtoffer 1] om daar heen te gaan.

In het tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 10:19:23 staat onder meer het volgende7:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh)

Letterlijk (…)

001: Ik ga je zo terugbellen, kleed je je aan. Ik ga je zo vertellen waar je heen moet. Doe maar wat ik zeg. Bezorg mij geen hartproblemen of ik neuk je mond. Ik ben nerveus, ik heb geen geld, geen wiet niets. Je gaat dood. Goed? We moeten geen ruzie maken, doe maar wat ik zeg.

003: Jij maakt ruzie.

001: Is goed. Ik ga je zo vertellen waar je heen moet. Ik bel je later.

Verdachte heeft [slachtoffer 1] opdracht gegeven, onder druk gezet, ertoe aangezet en gebracht om een aantal uren per dag als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen

en

Verdachte heeft bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer 1] met haar prostitutiewerkzaamheden moest doorgaan en tegen [slachtoffer 1] gezegd dat zij langer moest doorwerken en meer geld moest verdienen, indien die [slachtoffer 1] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en voldoende geld had verdiend

In het tapgesprek d.d. 19 april 2013 te 19:45:49 staat onder meer het volgende8:

003 [slachtoffer 1] (sh) bun 001 [verdachte] (sh)

(…) 001: Is goed, mij kutje, het zou zo moeten dat je in de ochtend naar huis zou moeten komen.

003: Maar waarom?

001: Om, mijn kleine, geld voor ons te maken. Zo dat je in het weekend thuis blijft met mij.

003: Maar de man heeft het net aan mij gevraagd, ik heb net alles bij elkaar gepakt, [verdachte].

001: Ai, wat nou? Die paar uurtjes kun toch wel al volhouden.

003: Maar ik kan het niet volhouden, (zeurt, opm. tolk)

001: Ai, doe het niet. Je zou echt moeten blijven. En dan 's ochtends vroeg vertrek je. Naar Amsterdam. Je komt daarheen. We pakken onze spullen in en verhuizen daarheen. Samen.

In het tapgesprek d.d. 25 april 2013 te 10:39:29 staat onder meer het volgende9:

001 [verdachte] (sh) wgd 003 [slachtoffer 1] (sh)

(…)

001: Je komt op zaterdag niet hiernaartoe, vergeet dat maar. Je gaat verder.

003: Is goed. Dan ga ik niet naar huis.

In het tapgesprek d.d. 24 maart 2013 te 16:10:54 staat onder meer het volgende10:

001 [verdachte] (ng) bum 003 [slachtoffer 1] (sh)

001 zegt dat [slachtoffer 1] op moet staan en in de 50 straat een cabine moet regelen.

In het tapgesprek d.d. 6 april 2013 te 10:42:08 staat onder meer het volgende11:

003 [slachtoffer 1] (sh) bun 001 [verdachte] (sh)

(…)

001: Goed, mijn kleine, ga naar de 50 straat

003: Maar waarom wil je nou juist naar de slechtste plek?

001: (zucht opm. tolk)Nou, goed dan, morgen ga je al naar de bar. Niet naar [naam 3] stuur ik je maar naar een andere, naar de [plaats] of als zij jou niet opnemen daar dan ga je naar de andere plek.

Verdachte heeft zorg gedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 1] en de verdiensten daaruit en verdachte heeft [slachtoffer 1] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en verdiensten

en

Verdachte heeft [slachtoffer 1] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze- en bewegingsvrijheid van haar ingeperkt

In het tapgesprek d.d. 21 maart 2013 te 14:57:25 staat onder meer het volgende12:

001 [verdachte] (sh) bun 003 NNvrouw

001: (…) Had je iets?

003: Ik had een klant

001: Is goed schat.

In het tapgesprek d.d. 22 maart 2013 te 20:05:28 staat onder meer het volgende13:

001 [verdachte] (sh) bum 003 [slachtoffer 1] (wg)

(…)

001: Je mag nergens heen, klote [naam 4] (…)

001: Wees thuis. Wat moet je doen. (…)

In het tapgesprek d.d. 22 april 2013 te 17:03:46 staat onder meer het volgende14:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh) (…)

001 vraagt of 003 haar telefoon kwijt was, Nee, zegt ze. Waarom nam ze het niet op dan? 003 zegt het niet gehoord te hebben.

003 vertelt desgevraagd dat ze 2 klanten had. Ze heeft zo het cabinegeld van vandaag.

In het tapgesprek d.d. 3 mei 2013 te 14:00:22 staat onder meer het volgende15:

001 [verdachte] (wg) wgd 003 [slachtoffer 1] (sh) (…)

001: En hoe sta je?

003: Ik heb 630.

001: Maar hoeveel heb je vandaag gedaan?

003: Gisteren had ik 410 en vandaag heb ik 220, nee meer verdiend want ik heb uitgegeven.

001: Is goed.

In het tapgesprek d.d. 3 mei 2013 te 23:02:25 staat onder meer het volgende16:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh)

001: Hoe is de situatie? (…)

001: Wat?

003: 350.

001: Is goed schatje. (…)

001: Is goed schat Ga maar slapen lieverd, hou je niet meer bezig met facebook. Goed?

Verdachte heeft op 22 mei 2013 te 12:25 uur onder meer het volgende verklaard17:

V: Hoe vaak heb jij dagelijks telefonisch contact met [slachtoffer 1]?

A: Ik heb wel een paar keer op een dag contact met haar. Ik tel het niet. Het kan best een paar keer zijn op een dag.

V: Waar praten jullie dan over tijdens deze gesprekken?

A: Hoe het gaat hoe ze staat in haar cabine. Wat zij aan het doen is. Of ze haar cabine kan betalen. Het kan zijn dat ik er af en toe naar heb gevraagd. (…)

Verdachte heeft [slachtoffer 1] ondergebracht in een woning, gehuisvest en met haar samengewoond

[slachtoffer 1] verklaart op 4 juli 2013 te 14:00 uur onder meer het volgende18:

Ik heb aan de [adres 1] gewoond. Dit was ongeveer in de winter van dit jaar. Ik woonde daar met [verdachte].

Verdachte heeft ter terechtzitting van 3 september 2013 onder meer het volgende verklaard19:

Ik heb met [slachtoffer 1] samen gewoond in Den Haag.

Verdachte heeft [slachtoffer 1] vervoerd vanaf haar woning naar haar kamers/werkplekken en (terug) naar haar woning

Verdachte heeft ter terechtzitting van 3 september 2013 onder meer het volgende verklaard20:

[slachtoffer 1] heeft een auto gekocht voor 800 euro zodat ik haar naar het werk kon brengen.

Verdachte heeft [slachtoffer 1] een aanzienlijk deel van haar verdiensten laten afdragen aan verdachte en verdachte heeft het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en gehouden

In het tapgesprek d.d. 30 april 2013 te 14:13:39 uur staat onder meer het volgende21:

001 [verdachte] (wg) bun moeder (sh) (…)

(…)

001(…) Sufferd, ik heb 2 vrouwen. Elke dag heb ik tenminste 100.000-150.000, daarvan heb ik nog geld over, sufferd niet dat ik het uitgeef, ik kan het niet uitgeven.

(…) 001 zegt dat hij na drie maanden werken ook een uitkering kan aanvragen maar hij moet dan drie maanden werken en hij heeft nog nooit een dag in zijn leven gewerkt.

In het tapgesprek d.d. 21 maart 2013 te 19:31:53 staat onder meer het volgende22:

001 [verdachte] (ng) bun 003 [slachtoffer 1] (sh)

(…) 001: Hoe is de situatie?

003: 100.

001: Alles bij elkaar?

003: Ja.

001: Is goed. Ik ga zo meteen langs.

003: Maar neem het aub. niet mee [verdachte] want dan zou ik de kamer niet kunnen betalen. Er zijn heel weinig mensen.

001: Echt?

003: Echt.

001: Denk je dat ik geen joint ga roken omdat je niet goed verdient? Dan betaal je maar niet voor je cabine. .

In het tapgesprek d.d. 19 april 2013 te 10:07:48 staat onder meer het volgende23:

003 [slachtoffer 1] (Sh) bun 008 [naam 2] (sh) en 001 [verdachte] (sh) (…)

001: En hoeveel geld heb je, mijn kleine?

003: Hoeveel? 900.

001: Is goed. Stuur dat even, mijn kleine.

003: Goed.

001: Is goed, bel me later, mijn baby.

003: Goed.

In het tapgesprek d.d. 29 april 2013 te 19:39:27 staat onder meer het volgende24:

001 [verdachte] (wg) bun [naam 5] (wg)

001 vertelt dat hij [naam 1] op maandagochtend altijd wegstuurt en ze komt op zondagochtend met duizend en een paar honderd euro terug en zo heeft hij geld.

In het proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 maart 2013 staat onder meer het volgende25:

[naam 6] (…) verklaarde onder andere het volgende:

(…) [slachtoffer 1], geboren in Szeged, woont samen met [verdachte] (jr.). [slachtoffer 1] moet haar verdiende geld uit de prostitutie aan hem afstaan.

Verdachte heeft [slachtoffer 1] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en [slachtoffer 1] (het door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte in Hongarije

In het proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens d.d. 9 april 2013 staat onder meer het volgende26:

Door de bovengenoemde derde zijn de volgende gegevens verstrekt:

67 money transfers vanuit of naar Nederiand over de periode van 01 januari 2011 tot 28 maart 2013 waarbij [slachtoffer 1], geboren op [1989 2], betrokken is als verzender / opdrachtgever danwel ontvanger / begunstigde.

Uit deze verstrekte informatie blijkt het navolgende:

in de genoemde periode werd door [slachtoffer 1], voornoemd, middels 65 Money Transfers bij Western Union in totaal € 13.264,20 verstuurd; (…)

- Door [slachtoffer 1], voornoemd, werd in totaal € 410,- verstuurd aan [vader verdachte], geboren op [1963], adres: [adres 2] te Szeged ( Hongarije),het verstuurde geld werd in Hongarije opgenomen in de maanden augustus en september 2012;

- Door [slachtoffer 1], voornoemd, werd in totaal € 201,10 verstuurd aan [familielid verdachte], geboren op [1951], adres:[adres 3] ( Hongarije ),het verstuurde geld werd in Hongarije opgenomen in de maanden augustus 2012 en maart 2013;

In het tapgesprek d.d. 30 april 2013 te 14:13:39 uur staat onder meer het volgende27:

001 [verdachte] (wg) bun moeder (sh) (…)

(…)

001: Ze voelen zich slecht als ik geen geld en geen wiet heb. Als ze zien dat ik weinig wiet heb dan zijn ze al nerveus waar ze het vandaan moeten halen (…)

In het tapgesprek d.d. 18 april 2013 te 11:47:02 staat onder meer het volgende28:

003 [slachtoffer 1] (sh) wgd 001 [verdachte] (sh)

Letterlijk:

003: Nou?

001: Dat ik je mond zou neuken (ntv. opm. tolk) jij klote hoer. Dat ik het zou neuken. Ik lijd twee dagen honger. Zelf dat interesseert jou niet.

In het tapgesprek d.d. 18 april 2013 te 13:26:09 staat onder meer het volgende29:

003 [slachtoffer 1] (sh) wgd 001 [verdachte] (sh) Letterlijk:

001: Misschien...Heb je al het Western Union?

003: Nog niet

001: Dan gaat [naam 7] naar Arnhem toe. Jij moet naar Arnhem toe.

003: Is goed.

(…) 003: Ja. En hoeveel moet ik aan haar geven? Alles?

(…) 001: Is goed. Je kan alles aan haar geven. Er gebeurt niets. Alleen maar nog morgen.

003: Lief van jou. En hoe ga ik naar huis?

001: Waarom? Je gaat toch vandaag en morgen hopelijk iets verdienen.

003: Wie weet dat hier. Je zegt het makkelijk.

001: Volgens mij ook. Dan zal [naam 7] je bellen.

003: Ik ga niet alles geven anders kan ik niet naar huis.

001: Welke dag is het vandaag?

003: Het is al donderdag. Welke dag?

001: Dat ik de ziel van je moeder zou neuken. Op donderdag en op vrijdag verdien je geen 50 euro zodat je naar huis kan.

003: Ja.

001: Ga je het niet verdienen?

003: Is goed. Dan kunnen jullie het allemaal opmaken.

In het tapgesprek d.d. 22 april 2013 te 11:58:57 staat onder meer het volgende30:

001 [verdachte] (sh) bun 006 [naam 8] (sh) (…)

001: Luister eens, [slachtoffer 1] zal in de ochtend voor jou, voor het kind 50-100 euro sturen zo dat je een taart en zo koopt

006: Bedankt Bedankt Bedankt

001: Goed? Zij is niet hier. Zij is buiten de stad, zij is niet hier. Er is geen...de laatste tijd... ik heb geen cent ik heb tien euro voor wiet

006: Is goed, het is niet erg.

001: Ze is vandaag weggegaan maar morgen gaat ze naar buiten naar de stad en zal ze voor je 50-100 euro storten.

006: Is goed, bedankt

In het tapgesprek d.d. 25 april 2013 te 9:54:28 staat onder meer het volgende31:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh)

Letterlijk

003: Nou?

001: Geef het geld aan [naam 7] als ze naar buiten gaat om het geld op te sturen.

003: Nu?

001: Ja, ze gaat nu het opsturen.

(…) 001: Goed gedaan. Hoeveel geld heb je?

003: 170 euro.

001:170?

003: Ja.

001: Hoe kan dat?

003: Wat bedoel je met hoe?

001: Gisteren had je nog 130, ik zou de ziel van je moeder eruit willen neuken, (001 schreeuwt heel hard, opm. tolk)

003: Wat 130? 100.

001: Je had 80 en een klant nog. (001 schreeuwt hard, opm. tolk)

003: Ja en daarvan ben ik naar de coffeeshop gegaan, ik heb het wel gezegd.

001: Jij bent naar de coffeeshop gegaan.

003: Waarom schreeuw jij?

001: Stuur het zodat ik een vliegticket naar huis kan kopen. 120 euro of 130 of 150.

003: En waarom ga je naar huis?

001: Omdat ik je heel snel achterlaat. Stuur het geld zodat ik naar huis kan gaan.

003: Is goed dan.

001: Stuur het jij vieze hoer of ik vermoord je.

In het tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 14:11:27 staat onder meer het volgende32:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh)

003 heeft net het geld overgemaakt

001 vraagt haar om voor 10 euro wiet te halen.

In het tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 13:26:56 staat onder meer het volgende33:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh)

(…) 001: Op de naam van [familielid verdachte]. 65 euro.

003: Is goed.

Verdachte heeft [slachtoffer 1] (ook) laten werken als zij ongesteld was

In het tapgesprek d.d. 11 april 2013 te 15:20:09 staat onder meer het volgende34:

003 [slachtoffer 1] (sh) bun 001 [verdachte] (sh)

001: Wat is de situatie, mijn kutje?

003: Niets, ik heb het cabinegeld.

001: Goed.

003: Ik zou sponsjes moeten kopen.

001: Ja?

003: Uhum. Ik zou naar de dokter moeten gaan.

001: Waarom?

003: Waarom nou? Want de laatste keer was ik ook ongesteld en nu weer en mijn buik doet altijd pijn.

001: Dan zul je wel gaan. Goed, bel me later.

003: Is goed.

[slachtoffer 1] heeft op 4 juni 2013 te 12:07 uur onder meer het volgende verklaard35:

V: Wat doe je als je ongesteld ben?

A: Ik werk wel eens maar niet vaak.

V: Wat doe jij dan om toch te kunnen werken.

A: Daarvoor heb je een speciale spons. Ik heb dat alleen in Nederland gezien.

Verdachte heeft [slachtoffer 1] (telefonisch) bedreigd en uitgescholden

In het tapgesprek d.d. 22 maart 2013 te 20:05:28 staat onder meer het volgende36:

001 [verdachte] (sh) bum 003 [slachtoffer 1] (wg)(…)

001: Je mag nergens heen, klote [naam 4] want anders neuk ik je mond. (…)

001: Maak me niet boos, laat ik mijn pik in je mond stoppen. (…)

In het tapgesprek d.d. 18 april 2013 te 11:47:02 staat onder meer het volgende37:

003 [slachtoffer 1] (sh) wgd 001 [verdachte] (sh)

Letterlijk:

003: Nou?

001: Dat ik je mond zou neuken (ntv. opm. tolk) jij klote hoer. Dat ik het zou neuken. Ik lijd twee dagen honger. Zelfs dat interesseert jou niet.

In het tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 10:12:14 staat onder meer het volgende38:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh) Letteriijk

003: Hallo. We zijn net wakker.

001: Waarom neem je het niet op? Ik zou je ziel eruit willen neuken.

003: We zijn net op.

001: Je bent net op. Val maar voor altijd in slaap! Kom niet naar huis! Waag het niet om naar huis te komen!

In het tapgesprek d.d. 26 april 2013 te 17:25:43 staat onder meer het volgende39:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh)

(…) 001: Klote hoer (… )

001: Ik zou je ziel eruit willen neuken, Jij hoer.

In het tapgesprek d.d. 20 maart 2013 te 16:21:32 staat onder meer het volgende40:

001 [verdachte] (sh) bum 003 NNvrouw

(…) 001 vloekt over 003: ik ben er zo, moge god jou pakken, jij stinkende, klote hoer, hoor je, je maakt me nerveus.

In het tapgesprek d.d. 25 april 2013 te 9:54:28 staat onder meer het volgende41:

001 [verdachte] (sh) bun 003 [slachtoffer 1] (sh)

Letterlijk

(… )001: Stuur het jij vieze hoer of ik vermoord je.

Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat [slachtoffer 1] een frequent gebruiker is van drugs en mede daardoor in een kwetsbare positie verkeerde. De rechtbank verwijst hiertoe onder meer naar onderstaande bewijsmiddelen:

In het proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 maart 2013 staat onder meer het volgende42:

Ik, verbalisant/ ben gecertificeerd Rechercheur ter zake mensenhandel. Vanuit deze hoedanigheid bevind ik mij geregeld in het aangewezen prostitutiegebied, gelegen aan het Zandpad te Utrecht. (…) Op 13 december 2012 omstreeks 13.30 uur, werd door mij een bestuurlijke controle uitgevoerd op boot 124 plank 1. Ik voerde deze controle uit met collega [verbalisant 1]. Wij, spraken, op dat moment de volgende vrouw:

[slachtoffer 1], [slachtoffer 1] (vrouw), geboren op [1989 2] te Szeged in Hongarije, nationaliteit Hongaarse, [adres 4] ’s-Gravenhage.

(…) Bij binnenkomst van het bootje roken wij een sterke henneplucht.(…)

Wij vonden dat mevr. [slachtoffer 1] er lichamelijk slecht uitzag. [slachtoffer 1] was zeer dun, had slechte tanden, een slechte huid en uitpuilende ogen. Tevens keek [slachtoffer 1] uit haar ogen alsof zij onder invloed van iets was.

Tijdens de controle vingen wij de volgende signalen mensenhandel op:

Zij is afkomstig uit bronland, sprak niet of nauwelijks Nederlands en Engels, mogelijk onder invloed van verdovende middelen en de boven genoemde uiterlijke verzorging en lichamelijke toestand.

Op 21-12-2012, omstreeks 15.40 uur, zag ik, [verbalisant 2], mevr. [slachtoffer 1] wederom werken op het Zandpad. Ik was toen vergezeld door mijn collega [verbalisant 3]. Wij zagen en hoorden onder andere het volgende:

Direct na binnenkomst roken wij een sterke weed lucht. (…)

Schoorvoetend gaf zij toe dagelijks te blowen. Zij verklaarde dit al een jaar of 10 te doen.

Tijdens het werken gebruikte ze een a twee jointjes per dag zodat ze wat meer ontspannen raakte zodat ze makkelijker het werk kon doen. (…)

Op 08-01-2013, omstreeks 17.30 uur, zag ik, [verbalisant 2], mevr. [slachtoffer 1] wederom werken op het Zandpad te Utrecht. Ik werd op dat moment vergezeld van een hulpverleenster van Comensha. Ik sprak haar, [slachtoffer 1], aan. Ik zag dat zij wederom mogelijk onder invloed was van verdovende middelen. Ik rook wederom een sterke weed lucht. De hulpverleenster van Comensha heeft haar in de Hongaarse taal uitgelegd wat de hulpverlening voor slachtoffers van Mensenhandel kan betekenen. [slachtoffer 1] wenste geen gebruik te maken van hulpverlening.

Op 14-01-2013, omstreeks 14,00 uur zag ik, [verbalisant 2], dat mevr. [slachtoffer 1] niet meer werkzaam was op boot 124-1. Ik zag echter dat zij nu werkte vanaf boot 120-2.

In het tapgesprek d.d. 30 april 2013 te 14:13:39 uur staat onder meer het volgende43:

001 [verdachte] (wg) bun moeder (sh) (…)

001: ....(ntv. Roma taal, opm. tolk) [slachtoffer 1] weet 't niet ze gebruikt zo veel wiet, ze is helemaal euforisch.

M.: Ik snap "t

Conclusie

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

gebruik heeft gemaakt van de volgende dwangmiddelen: dreiging met geweld en andere feitelijkheden, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie. De rechtbank is van oordeel dat verdachte middels voornoemde dwangmiddelen [slachtoffer 1] heeft vervoerd, overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van haar (artikel 273f, eerste lid, onder 1, Sr ). De rechtbank is voorts van oordeel dat verdachte [slachtoffer 1] middels voornoemde dwangmiddelen heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandigheden handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (artikel 273f, eerste lid, onder 4, Sr). Wettig en overtuigend is ook bewezen dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] (artikel 273f, eerste lid, onder 6, Sr ). Voorts is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 1] middels voornoemde dwangmiddelen heeft bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 1]'s) seksuele handelingen met derden (artikel 273f, eerste lid, onder 9, Sr ).

De verdediging heeft aangevoerd dat [slachtoffer 1] vrijwillig heeft gewerkt in de prostitutie. De rechtbank overweegt dat - voor zover er al sprake zou zijn van vrijwilligheid - eventuele instemming en/of vrijwilligheid van het slachtoffer onder de bewezenverklaarde omstandigheden niet relevant is. Het verweer wordt verworpen. De rechtbank zal verdachte vrijspreken van medeplegen, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

5.2.2

Ten aanzien van feit 2

Aan de verdachte is onder feit 2 ten laste gelegd het medeplegen van mensenhandel, strafbaar gesteld bij artikel 273f, eerste lid onder 1, 3, 4, 6 en 9, Sr. In de tenlastelegging staan de feitelijkheden in één reeks, van elkaar gescheiden door middel van gedachtestreepjes, opgesomd. De rechtbank is – onder meer onder verwijzing naar de hierna volgende bewijsmiddelen – van oordeel dat de volgende aan verdachte toegeschreven gedragingen wettig en overtuigend bewezen zijn:

Verdachte heeft een vliegticket voor die [slachtoffer 2] gekocht/geregeld voor de reis vanuit Hongarije naar Nederland en hij heeft een instapkaart naar die [slachtoffer 2] gefaxt

In het tapgesprek d.d. 20 maart 2013 te 12:55:20 uur staat onder meer het volgende44:

001 NNman bum 006 NNvrouw (…)

NNman vertelt ook dat hij nu een ticket voor haar heeft gekocht en hij hoopt dat zij binnenkort hier is, hij is al namelijk helemaal kapot.

In het tapgesprek d.d. 20 maart 2013 te 16:26:42 uur staat onder meer het volgende45:

001 [verdachte] (sh) bum 010 [slachtoffer 2] (sh)

Ik heb jouw ticket, mijn kleine, zegt 001. (…) Hij zal de code naar haar toe sturen.

In het tapgesprek d.d. 20 maart 2013 te 16:37:47 uur staat onder meer het volgende46:

001 [verdachte] (sh) bum 010 [slachtoffer 2]

(…)

001 is de ticket nu aan het boeken bij een mevrouw. Hij zegt dat zij met een kleine bagage zal komen.

(…) Zij noemt 001 mijn kleine.

Ze vraagt naar de prijs van de ticket, 130 euro, zegt 001.

(…)

001 zegt dat haar vliegtuig om 15:05 zal vertrekken, zij moet er om 13:00 uur zijn.

001 wil de instapkaart toch naar de vader van 010 faxen en dan kan de vader die 's avonds mee naar huis nemen. Of misschien toch hier naartoe, zegt 010, en ik zal de kaart ophalen als [naam 9] komt

001 zegt de tickets te gaan betalen.

Uit het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 2] blijkt onder meer het volgende47:

1 keer heeft [verdachte] een ticket voor mij gekocht. Ik denk dat dit eind maart 2013 geweest is. (…) Dan heeft hij 2 keer een ticket gekocht.

Verdachte heeft [slachtoffer 2] afgehaald van het vliegveld in Eindhoven en Rotterdam

In het proces-verbaal van observatie [verdachte] staat onder meer het volgende48:

Op donderdag 21 maart 2013 hebben wij van het KLPD, afdeling Nationale Recherche te Zwolle, team Omega, het verzoek ontvangen om op Eindhoven Airport, nader te noemen EAP, een observatie uit te voeren op de persoon genaamd [verdachte]. (…)

Bij het onderzoeksteam bestond het vermoeden dat [verdachte] op EAP een dame zou afhalen, welke met de vlucht vanuit Boedapest (Hongarije) op donderdag 21 maart 2013 omstreeks 17.10 uur op Eindhoven Airport zou aankomen.

(…)

Observatie:

Op donderdag 21 maart 2013, omstreeks 16.15 uur zijn wij gestart met de observatie op en in de directe nabijheid van EAP.

De hieronder genoemde tijdstippen dienen als "omstreeks <tijdstip>" gelezen te worden.

16.30

uur Wij, [verbalisant 4] en [verbalisant 5], zagen een groene Renault Twingo, voorzien van het kenteken [kenteken], over de Luchthavenweg te Eindhoven rijden.

Wij, [verbalisant 4] en [verbalisant 5], zagen dat de bestuurder een licht getinte jongeman met zwart kort haar betrof en dat hij licht grijze jas droeg.

Ik, [verbalisant 4], zag dat voornoemd voertuig vervolgens voor de terminal van EAP langs reed in de richting van parkeerplaats P5.

16.34

uur Ik, [verbalisant 4], zag dat mij uit de richting van parkeerplaats P5 een jongeman tegemoet kwam gelopen en dat deze in de richting van de terminal van EAP liep. (…)

Ik, [verbalisant 4], herkende bij het passeren van voornoemde jongeman, deze aan de hand van de door hel onderzoeksteam verstrekte informatieset als zijnde [verdachte].

16.35

uur Ik, [verbalisant 5], zag een licht getinte jongeman met zwart kort haar voor de terminal van EAP af lopen. (…)

Ik, [verbalisant 5], herkende de voornoemde jongeman aan de hand van de door het onderzoeksteam verstrekte informatieset als zijnde [verdachte], nader te noemen [verdachte].

(…)

16.39

uur Ik, [verbalisant 5], zag dat [verdachte] (…) in de richting van de terminal van EAP liep.

Wij, [verbalisant 4] en [verbalisant 5], zagen dat [verdachte] de terminal van EAP inliep. (…)

(…)

17.05

uur Ik, [verbalisant 4], zag dat [verdachte] naar beneden liep en vervolgens ter hoogte van de uitgang van de aankomsthal ging staan.

17:10 uur Ik, [verbalisant 5], zag dat zojuist de WizzAir vlucht vanuit Boedapest geland was en dat het toestel voor de aankomsthal opstelde.

17:12 uur Ik, [verbalisant 5], zag dat o.a. een voor mij onbekende vrouw, nader te noemen nn-vrouw, het toestel verliet.

17:13 uur Ik, [verbalisant 5], zag dat toen de nn-vrouw de aankomsthal in kwam gelopen, zij een Oost-Europees uiterlijk had, lang en op een staart dragend zwart haar had en ongeveer 1.70 meter lang was. Ik zag dat zij gekleed was in een beige bodywarmer, roze trui, donker blauwe trainingsbroek, witte sportschoenen en dat zij een zwarte schoudertas met zich meevoerde. (…)

17.18

uur Ik, [verbalisant 4], zag dat [verdachte] tezamen met voornoemde nn-vrouw middels de uitgang 'Aankomst/Arrivals' de terminal van EAP verliet.

Ik, [verbalisant 4], hoorde [verdachte] en de nn-vrouw tegen elkaar praten in een voor mij onverstaanbare taal en hoorde hen vrolijk tegen elkaar lachen, waarbij zij hand in hand met elkaar liepen. Hetgeen kwam op mij over alsof [verdachte] en nn-vrouw een liefdeskoppeltje zijn.

(…)

17.32

uur Wij, verbalisanten, zagen dat [verdachte] en nn-vrouw in de richting van P5 liepen. (…)

(…)

In het tapgesprek d.d. 21 maart 2013 te 16:38:22 uur staat onder meer het volgende49:

001 staat bij het vliegveld in Eindhoven, heeft autopech en vraagt 008 om 40 euro naar hem te sturen (…)

Uit het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 2] blijkt onder meer het volgende50:

Ik moest naar Nederland, omdat ik een afspraak had met de cabine. [verdachte] heeft mij toen met de groene Twingo opgehaald van het vliegveld.

Uit het proces-verbaal d.d. 6 mei 2013 blijkt onder meer het volgende51:

Op 05 mei 2013 kregen wij, verbalisanten, telefonisch een verzoek namens het onderzoeksteam "Logan" van de Dienst Landelijke Recherche. Dit team doet vanuit Zwolle een onderzoek ter zake mensenhandel.

Het team wilde weten of er op de vlucht vanuit Boedapest, welke op 06 mei 2013 te 17.55 uur op de Luchthaven Rotterdam The Hague Airport te Rotterdam zou landen, een vrouw, genaamd [slachtoffer 2], reisde.

Ook wilde het team weten of zij in dat geval zou worden afgehaald door een man, genaamd [verdachte].

Ter herkenning werd door het team via de e-mail een foto aangeleverd waarop beiden te zien waren.

Wij, verbalisanten, liepen vlak voor landing van de bedoelde vlucht, de HV6772, door het stationsgebouw van de genoemde luchthaven.

Wij, verbalisanten, herkenden vanaf de foto de persoon [verdachte] die zich ter hoogte van het aankomst gedeelte ophield in de stationshal.

Nadat het vliegtuig geland was zagen wij, verbalisanten, vanuit de stationshal tussen de aankomende passagiers een vrouw door de glazen schuifdeuren aan komen lopen die wij vanaf de foto herkende als [slachtoffer 2].

Zij liep meteen op [verdachte] af.

De twee spraken elkaar even en liepen toen door het stationsgebouw naar een verder gelegen uitgang om aldaar het luchthaven gebouw te verlaten.

Verdachte is met [slachtoffer 2] een (seksuele) relatie aangegaan

In het proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 maart 2013 staat onder meer het volgende52:

Op woensdag 27 maart 2013, te 14.20 uur heb ik verbalisant [verbalisant 6], verdachte [verdachte] heengezonden. (…) Ik, hoorde [verdachte] zeggen " ik ga naar mijn girlfriend toe", of woorden van gelijke strekking. Ik, vroeg waar zijn girlfriend woonde. Ik, zag dat [verdachte] zijn mobiele telefoon pakte en iemand belde. Ik, hoorde [verdachte] zeggen "ik heb mijn girlfriend gebeld om te zeggen dat ik er aan kom". Zij stuurt mij een smsje met haar adres." Ik zag dat [verdachte] zijn telefoon aan mij gaf. Ik, las een sms bericht met daarin: [adres 5] in Den Haag staan." Ik, vroeg aan [verdachte] wie zijn girlfriend was, hij vertelde mij dat zij [slachtoffer 2] heet uit [1989 3]. Ook vertelde [verdachte] mij dat hij bijna elke dag bij haar slaapt. Ik hoorde dat [verdachte] een 06 nummer aan mij gaf, dit betreft: [06-nummer], Ik, vroeg aan [verdachte] van wie dit nummer was, [verdachte] vertelde mij, dat mochten wij als politie hem willen bellen kunnen we bovenstaand nummer bellen. Het bovenstaand nummer is van zijn girlfriend [slachtoffer 2].

In het tapgesprek d.d. 15 april 2013 te 12:26:39 uur staat onder meer het volgende53:

001 [verdachte] (sh) wgd 010 [slachtoffer 2] (sh)

(…) Ze nemen afscheid met: Ik hou van jou.

Verdachte heeft ter terechtzitting van 3 september 2013 onder meer het volgende verklaard54:

Ik had met [slachtoffer 2] (…) een seksuele relatie.

Verdachte heeft kamers/werkplekken in Den Haag, Utrecht, Doetinchem, Alkmaar, Amsterdam en Eindhoven geregeld/gehuurd, alwaar [slachtoffer 2] haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en hij heeft haar (aldaar) laten werken als prostituee

In het proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2013 staat onder meer het volgende55:

Op woensdag 9 januari 2013 hebben wij een bestuurlijke controle uitgevoerd op grond van artikel 177 van de Gemeentewet op de Achterdam te Alkmaar. De Achterdam in de gemeente Alkmaar is een voor het openbare verkeer openstaande weg die nagenoeg geheel is ingericht voor raamprostitutie. (…)

Tijdens deze controle spraken wij in perceel Achterdam 2L:

[slachtoffer 2], geb. [1989 3], te Szeged (Hongarije)

van Hongaarse nationaliteit.

IDkaart BD [nummer] (…)

Samengevat verklaarde zij:

Sinds twee dagen in Alkmaar te werken en daarvoor In Den Haag en Amsterdam te hebben gewerkt. Ze werkte in Amsterdam in een straat waar zij 60 euro verdiende per klant. (…) Toen zij terug kwam van haar vakantie bleek haar kamer in Amsterdam bezet te zijn daarom werkte ze nu een week in Alkmaar maar ze wilde beslist terug naar Amsterdam. (…)

Ze sprak niet met andere vrouwen ook niet met Hongaarse.

Verdachte heeft op 9 juli 2013 te 11:22 uur onder meer het volgende verklaard56:

V: [verdachte], jij hebt een hele grote invloed op de werkplekken en werktijden van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Waarom bemoei jij je zo intensief met deze werkplekken en werktijden?

A: Het is omdat ik het hele land ken. (…) Ik hielp hun gewoon. Ik hielp met werkplekken zoeken.

Verdachte heeft op 3 juni 2013 te 11:32 uur onder meer het volgende verklaard57:

V: Waar heeft [slachtoffer 2] allemaal gewerkt in de prostitutie in Nederland?

A: In Amsterdam, Eindhoven, Alkmaar en in Den Haag.

In het tapgesprek d.d. 24 april 2013 te 15:12:43 uur staat onder meer het volgende58:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) (…)

(…) 001: Die zal voor je ook goed lopen daar trouwens, daar in Doetinchem.

Uit het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 2] blijkt onder meer het volgende59:

V: Wie heeft [website] voor jou geregeld? (…) [verdachte] heeft mij geholpen om de foto’s erop te zetten. (…) [verdachte] heeft toen met zijn telefoon foto’s van mij gemaakt. (…) Ik heb [verdachte] gevraagd waar je wel mocht werken via [website]. Hij zei dat ik bij hem kon komen. [verdachte] en een vriend van hem woonden aan de [adres 6].

In het tapgesprek d.d. 15 april 2013 te 12:26:39 uur staat onder meer het volgende60:

001 [verdachte] (sh) wgd 010 [slachtoffer 2] (sh)

010 zegt te hopen nog iets te hebben, ze wil niet met weinig geld naar huis. Ze wil op het internet werken als ze thuis in Amsterdam is. 001 zal het voor haar instellen zegt 001.

Verdachte heeft [slachtoffer 2] opdracht gegeven, onder druk gezet en ertoe aangezet en gebracht een aantal uren per dag als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen

In het tapgesprek d.d. 30 april 2013 te 13:17:53 uur staat onder meer het volgende61:

001 [verdachte] (wg) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) (…)

001: Als je nu met een lekker bedrag naar huis zou komen....

In het tapgesprek d.d. 23 maart 2013 te 13:43:57 uur staat onder meer het volgende62:

001 [verdachte] (sh) bum 010 [slachtoffer 2] (sh) (…)

010 is wel teleurgesteld dat het niet goed loopt. 001 hoopt dat zij nog wel 100-200 of 250 zal maken. Zij hoopt het ook. Van dat geld gaat zij toch ergens een cabine huren, zegt 001. 001 zegt Daar in de kleine straat zou je het proberen, mijn kleine, ik smeek je toch al een hele tijd. Maar 010 vertelt dat zij het tevergeefs probeert daar, ze krijgt daar nooit een cabine, de straat is altijd vol. Volgens 001 niet, hoor. 010 zegt dat de mannen haar daar nooit een cabine willen geven, alleen een vrouw wilde dat. 001 vraagt 010 om het toch te gaan proberen. Natuurlijk, zegt 010, ik ga het wel proberen. 001 hoorde dat het veel beter was daar, ze zou daar misschien ook 1000 kunnen maken.

In het tapgesprek d.d.13 april 2013 te 22:16:53 uur staat onder meer het volgende63:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) (…)

001: Is goed. Vandaag ga je ook nog iets verdienen, toch?

010: Dat hoop ik.

001: Dan zullen we zat geld hebben, toch schat?

010: Dat hoop ik.

001: Doe het zo dat je ook een beetje geld aan mij kan geven.

010: Natuurlijk. Het probleem is dat ik met [website] niet vooruit kan omdat ik geen beltegoed heb en nu kon ik het ook niet Ik stuur al vanaf 4-5 uur geen sms meer, niets.

001: Als ik daar thuis slaap, als ik daarnaartoe ga, naar een hotel toe dan kan je nog een paar uur lang het voortzetten, je kan dan 1-2 doen.

In het tapgesprek d.d.28 maart 2013 te 12:30:44 uur staat onder meer het volgende64:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) Letterlijk

(…) Het zou leuk zijn als je nog wat zal verdienen, dan kan ik het rond de middag betalen.

010: Is goed. (…) Ik probeer ook wat verdienen. (…)

001: Is goed.

Verdachte heeft zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 2] en de verdiensten daaruit en hij heeft [slachtoffer 2] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en verdiensten

en

Verdachte heeft [slachtoffer 2] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt

Uit het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 2] blijkt onder meer het volgende65:

V: Je zegt net dat hij nooit naar je verdiensten vraagt. We laten je een gesprek horen en het eerste wat hij zegt is: hoeveel sta je. A: Hij vroeg het wel eens.

In het tapgesprek d.d.14 april 2013 te 20:14:35 uur staat onder meer het volgende66:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh)

Letterlijk vanaf 00:00:34

001: Hoe sta je?

010: 650.

001: Hoe?

010: 650.

001: Oh, alles bij elkaar?

010: Ja.

001: En jouw cabine is nog niet betaald, hé?

010: Ja, ik moet wel voor morgen betalen.

001: Daarvan nog?

010: Ja.

001: Echt goed.

Verdachte heeft op 21 mei 2013 te 17:55 uur onder meer het volgende verklaard67:

V: Waar heeft [slachtoffer 2] allemaal gewerkt?

A: In Alkmaar, Amsterdam, Den Haag.

V: Waar heeft [slachtoffer 1] allemaal gewerkt.

A: In Amsterdam, Den Haag, Doetinchem en Haarlem.

V: Hoe vaak bel jij met deze vrouwen?

A: We bellen elkaar elke dag.

V: Hoeveel keer bel je elkaar per dag?

A: Ik tel het niet. Een paar keer.

In het tapgesprek d.d.13 april 2013 te 22:16:53 uur staat onder meer het volgende68:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) (…)

001: Hoe is de situatie schat?

010: Ik heb 300 euro naast de 140-150 voor morgen.

001: Hoeveel heb je?

010: 300.

001: In totaal?

010: Nee, naast het 150 voor morgen.

001: Ja?

010: Weet je wel dat ik het voor vandaag ook allemaal heb terugverdiend omdat ik geen cent had toen ik aan het werk ging.

001: Maar waarom?

010: Ik had het wel maar ik heb het voor taxi uitgegeven en ik heb eten, sigaretten, condoom en kleding gekocht (ntv., opm. tolk)

001: Ja?

010: Ik heb het voor vandaag en voor morgen het geld verdiend en daarnaast heb ik 300.

001: Is goed. Vandaag ga je ook nog iets verdienen, toch?

010: Dat hoop ik.

001: Dan zullen we zat geld hebben, toch schat?

In het tapgesprek d.d.17 april 2013 te 9:20:46 uur staat onder meer het volgende69:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh)

(…)

001: Waar eindigde je op?

(…)

010: (…) Nou. Gisteren had ik eentje van 30, eentje van 40, nu eentje van 30.

In het tapgesprek d.d.19 april 2013 te 14:38:51 uur staat onder meer het volgende70:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh)

(…) 010 zegt dat zij haar wachtwoord voor de facebook nodig heeft 001 zegt nee. Maar 010 legt uit dat zij foto's van [naam 10] erop wil zetten. Ze gaat het wachtwoord niet veranderen. 001 zegt dat ze dit gaan bespreken. 010 zegt dat zij het wachtwoord niet daarom nodig heeft om mensen te schrijven, dat kan ze toch ook van het account van [naam 10] doen. 001 hoopt dat zij niet zo een flikker zou zijn en misbruik van gaat maken dat het kind ook een account heeft. (…) 010 zegt dat 001 een flikker is dat hij haar wachtwoord voor facebook zomaar aan haar teruggeeft. Nee, zegt 001, je wilde het toch maar even. Daarna verander ik het wachtwoord weer Ach, goed dan, zegt 010. Ik wil echt heel erg graag dat je van me houdt zegt 010. Ik hou toch van mijn kutje, zegt 001.

In het tapgesprek d.d.19 april 2013 te 19:54:07 uur staat onder meer het volgende71:

010 vraagt 001 om haar facebook wachtwoord in een sms te sturen. Het is heel belangrijk. 001 zegt het wachtwoord in de ochtend weer te gaan veranderen. Waarop 010: Zeg toch niet dat ik maar een halve nacht heb om naar vrouwen te kijken. Ze wil ook foto's van [naam 10] uploaden. Waarom is nou de facebook het probleem, hij heeft haar toch naar huis gestuurd, 1600 km verderop, zegt ze. Ze vindt hem een flikker. 010 vertelt vanaf morgen geen brood en suiker meer te gaan eten. Ze wil op maandag ook naar de dokter met haar been, ze hinkt nu weer. Ze wil ook weer gaan trainen, maar 001 laat dat niet toe, ze mag niet gaan trainen, ze hebben dit toch al besproken. Oké, dan ga ik niet zegt 010.

In het tapgesprek d.d. 20 april 2013 te 12:51:39 uur staat onder meer het volgende72:

001 zegt dat 010 op de facebook meisjes moet zoeken. Hij geeft het wachtwoord van haar aan haar door: [wachtwoord 1]. En 010 moet geen flikker zijn, 001 zal het toch controleren of 010 haar wachtwoord heeft veranderd.

[e-mail]@citromail.hu is haar e-mail adres, ze noemt die bij het inloggen. Het lukt niet. Dan 2013, zegt 001. Het wachtwoord is: [wachtwoord 2]. Het is 010 gelukt om in te loggen.

Letterlijk vanaf 00:11:20

001: He, flikker, je gaat dood. Pas op jezelf. Want ik zweer het bij mijn moeder, ik maak je af, flikker, zij niet gemeen dat je er misbruik van maakt (niet boos. opm. tolk)

Letterlijk tot 00:11:30

001 zegt dat 010 het niet met mannen moet aanleggen, hij gaat vanmiddag op haar facebook. 010 zegt wel haar facebook nodig te hebben.

In het tapgesprek d.d. 26 april 2013 te 21:28:32 uur staat onder meer het volgende73:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh)

(…)

010 vertelt over haar facebook vrienden.

001 gaat haar facebook account van haar afpakken omdat ze zich niet met vrouwen bezighoudt.

010 zegt dat hij rustig haar berichten mag bekijken, ze heeft het allemaal bewaard.

In het tapgesprek d.d.1 mei 2013 te 20:04:41 uur staat onder meer het volgende74:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (wg)

001 wil weten of 010 een nieuw wachtwoord heeft Ja. 010 wil eerst het wachtwoord van 001 weten, ze is bang dat ze straks ook niet op facebook mag, net als [slachtoffer 1]. 001 zegt dat [slachtoffer 1] wel mag.

001 vraagt hoe 't heet; [e-mail]@citromail.hu? 010 vraagt of 't echt nodig is maar geeft het wachtwoord door: [wachtwoord 3]. 001 ziet dat er 25 kennissen van haar online zijn en roept de naam [naam 11]. 010 vraagt hem om het te verlaten maar 001 zegt dat zij 't niet kan bepalen.

In het tapgesprek d.d.1 mei 2013 te 20:14:18 uur staat onder meer het volgende75:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) Letterlijk:

010: Heb je 't veranderd?

001: Heb ik 't veranderd? Weet je dat je grote problemen hebt?

010: Waarom zou ik problemen hebben?

001: Waarom zou je problemen hebben? Vraag je 't nog aan mij?

010: Maar, maar...Ik heb wel teruggeschreven maar zoiets niet

001: Niet? Jij klote hoer, je belde hem op, jij kletste met hem, het gaat goed met mij en jullie hebben nummers gewisseld. Ik ga je mond neuken. En precies op vrijdag. Ga maar ...(ntv. opm. tolk) jij klote hoer.

Verdachte heeft [slachtoffer 2] een aanzienlijk deel van haar verdiensten, laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en gehouden

en

Verdachte heeft [slachtoffer 2] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en die [slachtoffer 2] (het door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte in Hongarije

In het tapgesprek d.d. 30 april 2013 te 14:13:39 uur staat onder meer het volgende76:

001 [verdachte] (wg) bun moeder (sh) (…)

(…)

001: Ze voelen zich slecht als ik geen geld en geen wiet heb. Als ze zien dat ik weinig wiet heb dan zijn ze al nerveus waar ze het vandaan moeten halen, er is geen geld....

M. : En welke doet 't? Doet 't ook diegene met het kind?

001: Wie?

M.: Doet zij 't ook?

001: Natuurlijk. ...(ntv, opm. tolk)

(…)

001(…). Sufferd, ik heb 2 vrouwen. Elke dag heb ik tenminste 100.000-150.000, daarvan heb ik nog geld over, sufferd niet dat ik het uitgeef, ik kan het niet uitgeven.

(…) 001 zegt dat hij na drie maanden werken ook een uitkering kan aanvragen maar hij moet dan drie maanden werken en hij heeft nog nooit een dag in zijn leven gewerkt.

In het tapgesprek d.d.13 april 2013 te 22:16:53 uur staat onder meer het volgende77:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) (…)

(…)

001: Doe het zo dat je ook een beetje geld aan mij kan geven.

010: Natuurlijk.

In het tapgesprek d.d. 15 april 2013 te 11:44:31 uur staat onder meer het volgende78:

001 [verdachte] (sh) wgd 010 [slachtoffer 2] (sh)

Letterlijk

010: Hallo. Is het geen probleem als ik nu alleen maar 150 naar jou stuur?

001: Nou?

010: Ik wil 600 naar mijn moeder sturen, ik had nog een klant van 50 en zo heb ik 800 bij mij. Dan stuur ik 600 naar haar toe.

001: Je komt toch vandaag naar huis, hé?

010: Natuurlijk.

001: Dan is het genoeg.

010: Natuurlijk ga ik.

Letterlijk tot 00:00:40

010 heeft van de koerier gehoord dat Western Union niet werkt. Volgens 001 kan ze dan geen geld naar Szeged en ook niet naar hem toesturen. 010 gaat het wel proberen. 001 zegt dat het op de naam [naam 11] kan.

In het tapgesprek d.d.17 april 2013 te 9:20:46 uur staat onder meer het volgende79:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh)

(…)

001: Stuur maar 300 euro.

010: Is goed.

Letterlijk tot 00:00:49

001 vraagt 010 om zich te haasten omdat hij geen geld heeft.

In het tapgesprek d.d.16 mei 2013 te 22:17:55 uur staat onder meer het volgende80:

001 [verdachte] (sh) wgd 010 [slachtoffer 2] (sh)

(…) 010: Ja, ja, ja, Nou, ik hoop het want ik moet 1200 meenemen ook nog wat voor jou en geld voor ons voor het weekend, nou ja.

In het tapgesprek d.d.17 mei 2013 te 9:38:39 uur staat onder meer het volgende81:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh)

010 vraagt of 300 euro genoeg is. 001 vraagt om 50 euro naar [naam 8] te gaan sturen en 250 voor hemzelf.

Uit het proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens staat onder meer het volgende82:

Door de bovengenoemde derde zijn de volgende gegevens verstrekt

-17 money transfers vanuit of naar Nederland over de periode van 28 maart tot 06 juni 2013 waarbij [slachtoffer 2], geboren op 18 februari 1989, betrokken is als verzender / opdrachtgever danwel ontvanger / begunstigde;

Uit deze verstrekte informatie blijkt het navolgende:

• in de genoemde periode werd door [slachtoffer 2], voornoemd, middels 13 money transfers bij de Western Union in totaal € 1.169,60 vanuit Nederland verstuurd;

• in de genoemde periode werd door [slachtoffer 2], voornoemd, middels 3 money transfers bij de Western Union in totaal € 192,20 in Hongarije ontvangen;

(…)

Door [slachtoffer 2], voornoemd, werd in totaal € 590,- vanuit Eindhoven verstuurd aan [naam 12],geboren op [1983], adres: [adres 7] en [adres 1] te 's-Gravenhage. Op 10 en 15 mei 2013 werden de money transfers in 's-Gravenhage opgenomen;

Door [slachtoffer 2], voornoemd, werd in totaal € 50,- vanuit Eindhoven verstuurd aan [naam 13], geboren op [1994], adres: [adres 8], Opusztaszer ( Hongarije). Op 10 mei 2013 werd de money transfer in Ulles te Hongarije opgenomen;

Door [slachtoffer 2], voornoemd, werd in totaal € 272,50 vanuit's-Gravenhage en Eindhoven verstuurd aan [naam 8],geboren op [1989 4], adres: [adres 9]( Hongarije). Op 29 maart / 9 april /17,18 en 30 mei /1 juni 2013 werden de money transfer in Szeged te Hongarije opgenomen;

Door [slachtoffer 2], voornoemd, werd in totaal € 50,- vanuit 's-Gravenhage verstuurd aan [familielid verdachte], geboren op [1961], adres: [adres 10], Opusztaszer ( Hongarije). Op 11 april 2013 werd de money transfer in Kistelek te Hongarije opgenomen;

De rechtbank merkt hierbij op dat uit het dossier blijkt dat [naam 8] de schoonzus is van verdachte en dat [naam 12] de broer of neef is van [naam 14], de tante van verdachte.83 Voorts blijkt uit het dossier dat [familielid verdachte] de moeder is van verdachte.

Verdachte heeft op 3 juni 2013 te 11:32 uur onder meer het volgende verklaard84:

Ik heb haar wel eens gevraagd om geld op te sturen naar mijn schoonzuster. (…)

V: Via welke organisatie werd dat geld overgemaakt

A: Via Western Union. (…)

Verdachte heeft bepaald tot wanneer/hoe laat [slachtoffer 2] met haar prostitutiewerkzaamheden moest doorgaan en haar (ook) laten werken als zij ongesteld was

en

Verdachte heeft tegen [slachtoffer 2] gezegd dat zij langer moest doorwerken en meer geld moest verdienen, indien zij volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en voldoende geld had verdiend.

In het tapgesprek d.d.13 april 2013 te 22:16:53 uur staat onder meer het volgende85:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) (…)

001: Is goed. Vandaag ga je ook nog iets verdienen, toch?

(…)

001: Als ik daar thuis slaap, als ik daarnaartoe ga, naar een hotel toe dan kan je nog een paar uur lang het voortzetten, je kan dan 1-2 doen.

In het tapgesprek d.d. 31 maart 2013 te 14:26:34 uur staat onder meer het volgende86:

001 [verdachte] (sh) wgd 010 [slachtoffer 2] (sh)

001: Hoe is de situatie?

010: De situatie is dat ik maar één klant van 50 had.

001: Dat is serieus (…)

001: Je verhuist je komt naar huis en dan gaan we naar [naam 15] en de andere(n)verhuizen, dat is het. We zien later wel hoe het verder zal lopen.

010: Ik heb net al gehuild.

001: We gaan wel op woensdag iets huren. (…)

In het tapgesprek d.d.28 maart 2013 te 12:30:44 uur staat onder meer het volgende87:

001 [verdachte] (sh) bun 010 [slachtoffer 2] (sh) Letterlijk

(…) Het zou leuk zijn als je nog wat zal verdienen, dan kan ik het rond de middag betalen.

010: Is goed. Ik ga naar Centraal, ik ga spons, beltegoed, sigaretten en shampoo kopen. Ik probeer ook wat verdienen. (…)

001: Is goed.

Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat [slachtoffer 2] een ernstig ziek kind heeft en mede daardoor in een kwetsbare positie verkeerde. De rechtbank verwijst hiertoe onder meer naar onderstaande bewijsmiddelen:

[slachtoffer 2] heeft op 1 juli 2013 te 11:45 uur onder meer het volgende verklaard88:

Mijn zoontje heeft kinderkanker. (…) Het zat in zijn maag. Het was geen typische tumor, maar zijn lymfeklieren waren groter dan bij normale kinderen.

Verdachte heeft ter terechtzitting van 3 september 2013 onder meer het volgende verklaard89:

Het zoontje van [slachtoffer 2] was heel ziek.

In het tapgesprek d.d.5 mei 2013 te 20:51:33 uur staat onder meer het volgende90:

001 zegt dat 010 morgen om 8 uur in Rotterdam uit het vliegtuig stapt.

001 vraagt hoe lang 010 nu naar het buitenland mag. 010 zegt dat er niets concreet tegen haar werd gezegd maar ze wilden niet dat ze weg zou gaan. 001 wil later geld naar hen sturen dan worden ze wat milder gestemd,

001 zegt dat ze het kind wel hiernaartoe zullen brengen als het goed met het kind gaat en dan mag 010 niet meer werken, alleen misschien in het weekend in België, ze kan dan die twee dagen hard werken,

Conclusie

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

gebruik heeft gemaakt van de volgende dwangmiddelen: misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie. Het slachtoffer heeft blijkens het onderzoek in Hongarije een ernstig ziek kind. Om die reden is zij ook enkele keren naar Hongarije teruggereisd. Uit het dossier blijkt dat verdachte druk heeft uitgeoefend op het slachtoffer om naar Nederland terug te komen om geld te verdienen en op die wijze ernstig misbruik heeft gemaakt van haar kwetsbare positie.

Alles in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat verdachte middels voornoemde dwangmiddelen [slachtoffer 2] heeft geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van haar (artikel 273f, eerste lid, onder 1, Sr). De rechtbank is verder van oordeel dat verdachte [slachtoffer 2] middels voornoemde dwangmiddelen heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandigheden handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (artikel 273f, eerste lid, onder 4, Sr). Wettig en overtuigend acht de rechtbank ook bewezen dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 2] (artikel 273f, eerste lid, onder 6, Sr). Voorts is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 2] middels voornoemde dwangmiddelen heeft bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 2]'s) seksuele handelingen met derden (artikel 273f, eerste lid, onder 9, Sr). De rechtbank acht ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte die [slachtoffer 2] in Hongarije heeft aangeworven en meegenomen naar Nederland met het oogmerk om haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling (artikel 273f, eerste lid, onder 3, Sr).

De verdediging heeft aangevoerd dat [slachtoffer 2] vrijwillig heeft gewerkt in de prostitutie. De rechtbank overweegt dat - voor zover er al sprake zou zijn van vrijwilligheid - eventuele instemming en/of vrijwilligheid van het slachtoffer onder de bewezenverklaarde omstandigheden niet relevant is. Het verweer wordt verworpen.

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van medeplegen, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

5.3

De conclusie

Door de inhoud van wettige bewijsmiddelen waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring berust is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is hetgeen de verdachte onder 1 en 2 ten laste is gelegd, met dien verstande dat

1.

hij in de periode van 1 juli 2012 tot en met 21 mei 2013, te Den Haag en te Utrecht en te Doetinchem en te Alkmaar en te Amsterdam en te Eindhoven, een ander, genaamd [slachtoffer 1],

-door dreiging met geweld en andere feitelijkheden dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft vervoerd en overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1) en

-door dreiging met geweld en andere feitelijkheden dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandigheden handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4) en

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 6) en

-die [slachtoffer 1] door dreiging met geweld en andere feitelijkheden dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 1]'s) seksuele handelingen met derden (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-met die [slachtoffer 1] een (seksuele) relatie aangegaan en

-kamers/werkplekken in Den Haag en Utrecht en Doetinchem en Alkmaar en Amsterdam en Eindhoven geregeld/gehuurd, alwaar die [slachtoffer 1] haar prostitutie werkzaamheden kon verrichten en die [slachtoffer 1] (aldaar) laten werken als prostituee en

-die [slachtoffer 1] opdracht gegeven en onder druk gezet en ertoe aangezet en gebracht een aantal uren per dag als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen en

-zorg gedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] en de verdiensten daaruit en die [slachtoffer 1] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en verdiensten en

-die [slachtoffer 1] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en

-die [slachtoffer 1] ondergebracht in een woning en gehuisvest en met die [slachtoffer 1] samengewoond en

-die [slachtoffer 1] vervoerd vanaf haar woning naar haar kamer(s)/werkplek(ken) en (terug) naar haar woning en

-die [slachtoffer 1] een aanzienlijk deel van haar verdiensten laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en gehouden en

-die [slachtoffer 1] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en die [slachtoffer 1] (het door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte in Hongarije en

-bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer 1] met haar prostitutiewerkzaamheden moest doorgaan en haar (ook) laten werken als zij ongesteld was en

-tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij langer moest doorwerken en meer geld moest verdienen, indien die [slachtoffer 1] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en voldoende geld had verdiend en

-die [slachtoffer 1] (telefonisch) bedreigd en uitgescholden;

2.

hij in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 21 mei 2013, te Den Haag en te Doetinchem en te Alkmaar en te Amsterdam en te Eindhoven, een ander, genaamd [slachtoffer 2],

-door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en vervoerd en overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 1) en

-die [slachtoffer 2] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling (sub 3) en

-door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandigheden handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4) en

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 6) en

-die [slachtoffer 2] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 2]'s) seksuele handelingen met derden (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-een vliegticket voor die [slachtoffer 2] gekocht/geregeld voor de reis vanuit Hongarije naar Nederland en een instapkaart naar die [slachtoffer 2] gefaxt en

-die [slachtoffer 2] afgehaald van het vliegveld in Eindhoven en Rotterdam en

-met die [slachtoffer 2] een (seksuele) relatie aangegaan en

-kamers/werkplekken in Den Haag en Doetinchem en Alkmaar en Amsterdam en Eindhoven geregeld/gehuurd, alwaar die [slachtoffer 2] haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en die [slachtoffer 2] (aldaar) laten werken als prostituee en

-voor die [slachtoffer 2] (een) advertentie(s) geplaatst/geregeld op www.[website].nl teneinde klanten voor haar te werven en

-die [slachtoffer 2] opdracht gegeven en onder druk gezet en ertoe aangezet en gebracht een aantal uren per dag als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen en

-zorg gedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 2] en de verdiensten daaruit en die [slachtoffer 2] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en verdiensten en

-die [slachtoffer 2] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en

-die [slachtoffer 2] een aanzienlijk deel van haar verdiensten, laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en gehouden en

-die [slachtoffer 2] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en die [slachtoffer 2] (het door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte in Hongarije en

-bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer 2] met haar prostitutiewerkzaamheden moest doorgaan en haar (ook) laten werken als zij ongesteld was en

-tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij langer moest doorwerken en meer geld moest verdienen, indien die [slachtoffer 2] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en voldoende geld had verdiend.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder feit 1 en feit 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezenverklaard is, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Feiten 1 en 2, telkens:

Mensenhandel, strafbaar gesteld bij artikel 273f Sr.

De bewezenverklaarde feiten zijn volgens de wet strafbaar. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. De verdachte is dan ook strafbaar.

8 De op te leggen straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden

waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte,

zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de

na te noemen beslissing passend.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, gepleegd jegens twee Hongaarse vrouwen. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Door het gebruik van dwangmiddelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van zijn slachtoffers zo sterk ingeperkt dat zij niet in vrijheid konden beslissen of zij wel of niet in de prostitutie wilden (blijven) werken. Ook zijn de vrouwen financieel uitgebuit. Gedurende vele maanden heeft verdachte voordeel getrokken uit hun werkzaamheden. Verdachte heeft zich laten leiden door puur winstbejag voor zichzelf en geen enkele rekening gehouden met de gevolgen van zijn handelen voor de psychische en lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Op geen enkel moment heeft verdachte getoond dat hij inzicht heeft in de laakbaarheid van zijn handelen, integendeel, verdachte houdt vol dat hij zich niet aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt.

Gelet op de grove en respectloze wijze waarop verdachte de beide slachtoffers gedurende een lange periode heeft uitgebuit enkel en alleen uit winstbejag voor zichzelf, is de rechtbank van oordeel dat oplegging van een langdurige onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zowel vanuit een oogpunt van vergelding als vanuit een generaal-preventief en speciaal-preventief oogpunt passend en geboden is. Het feit dat verdachte niet eerder noch in Nederland noch in Hongarije terzake soortgelijke feiten als de onderhavige feiten is veroordeeld, maakt dit niet anders, terwijl ook overigens niet van strafverminderende omstandigheden is gebleken.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde straf recht doet aan de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder verdachte met volledig voorbijgaan aan de fysieke en psychische integriteit van de beide slachtoffers, de feiten heeft begaan.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank acht geslagen op een Nederlands uittreksel justitiële documentatie van verdachte d.d. 6 augustus 2013 en een in de Nederlandse taal vertaald Hongaars uittreksel justitiële documentatie van verdachte d.d. 11 juni 2013.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 27 en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder feit 1 en feit 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder feit 1 en feit 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor vermeld;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren;

- beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in

verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de straf

in mindering wordt gebracht.

Aldus gewezen door mr. G.H. Meijer, voorzitter, mrs. B.W.M. Hendriks en M. Ferschtman, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 september 2013.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar met paginanummering aangeduide processen-verbaal en andere stukken, betreft dit op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal dan wel andere bescheiden, als bijlagen opgenomen bij het proces-verbaal van het opsporingsonderzoek van het Korps Landelijke politiediensten, onder proces-verbaalnummer 30-388661, opgemaakt op 11 juli 2013.

2 Ordner Persoonsdossier [verdachte] pagina 11-19

3 Proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 3 september 2013

4 Ordner [slachtoffer 1] pagina 356-365

5 Proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 3 september 2013

6 Ordner [slachtoffer 1] pagina 249-259

7 Ordner [slachtoffer 1] pagina 138

8 Ordner [slachtoffer 1] pagina 164

9 Ordner [slachtoffer 1] pagina 77

10 Ordner [slachtoffer 1] pagina 9

11 Ordner [slachtoffer 1] pagina 12

12 Ordner [slachtoffer 1] pagina 52

13 Ordner [slachtoffer 1] pagina 8

14 Ordner [slachtoffer 1] pagina 28

15 Ordner [slachtoffer 1] pagina 40

16 Ordner [slachtoffer 1] pagina 43

17 Ordner [slachtoffer 1] pagina 249-259

18 Ordner [slachtoffer 1] pagina 356-365

19 Proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 3 september 2013

20 Proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 3 september 2013

21 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 128-131

22 Ordner [slachtoffer 1] pagina 54

23 Ordner [slachtoffer 1] pagina 72

24 Ordner [slachtoffer 1] pagina 82

25 Ordner [slachtoffer 1] pagina 185-187

26 Ordner [slachtoffer 1] pagina 169-171

27 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 128-131

28 Ordner [slachtoffer 1] pagina 22

29 Ordner [slachtoffer 1] pagina 71

30 Ordner [slachtoffer 1] pagina 26

31 Ordner [slachtoffer 1] pagina 76

32 Ordner [slachtoffer 1] pagina 79

33 Ordner [slachtoffer 1] pagina 80

34 Ordner [slachtoffer 1] pagina 109

35 Ordner [slachtoffer 1] pagina 295-308

36 Ordner [slachtoffer 1] pagina 8

37 Ordner [slachtoffer 1] pagina 22

38 Ordner [slachtoffer 1] pagina 31

39 Ordner [slachtoffer 1] pagina 78

40 Ordner [slachtoffer 1] pagina 129

41 Ordner [slachtoffer 1] pagina 76

42 Ordner [slachtoffer 1] pagina 189-190

43 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 128-131

44 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 78

45 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 79

46 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 80

47 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 99-116

48 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 15-18

49 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 13

50 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 99-116

51 Ordner [slachtoffer 2] pagina 92

52 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 29

53 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 120

54 Proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 3 september 2013

55 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 54-55

56 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 364-375

57 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 134-143

58 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 125-127

59 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 99-116

60 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 120

61 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 122-124

62 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 280

63 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 290

64 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 314

65 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 125-127

66 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 121

67 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 170-178

68 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 290

69 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 292

70 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 344

71 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 347

72 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 348-349

73 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 359

74 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 352

75 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 353

76 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 128-131

77 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 290

78 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 285

79 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 292

80 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 287

81 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 301

82 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 156-157

83 Ordner [slachtoffer 1], stamproces-verbaal pagina 5

84 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 134-143

85 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 290

86 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 289

87 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 314

88 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 102

89 Proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 3 september 2013

90 Ordner [slachtoffer 2] Pagina 151-152