Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:2261

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-09-2013
Datum publicatie
19-09-2013
Zaaknummer
08.950338-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 32-jarige voormalig voetbaltrainer uit Hardenberg is veroordeeld voor het maken van naaktfoto’s van minderjarige spelers en het bezit van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank Overijssel legt de man een straf op van 298 dagen cel, waarvan 240 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en de maximale werkstraf van 240 uur. Als bijzondere voorwaarde moet de man zich in zijn proeftijd laten behandelen en mag hij niet werken met minderjarige jongens of zich aanmelden bij een vereniging met minderjarige jongens.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Afdeling Strafrecht - Meervoudige Kamer te Zwolle

Parketnummer: 08.950338-13 (P)

Uitspraak: 19 september 2013

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

[verdachte],

geboren op [1980] te [geboorteplaats],
wonende te [woonplaats].

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 september 2013.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. A.S. ten Doesschate, advocaat te Zwolle.

Als officier van justitie was aanwezig C.C.S. Bordenga-Koppes.

TENLASTELEGGING

De verdachte is – na een ter terechtzitting gewijzigde tenlastelegging - ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2004 tot en met 16 april 2013 te Collendoorn, in de gemeente Hardenberg, in elk geval in Nederland, één of meermalen 1320 althans een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en), één of meer foto's en/of films en/of een gegevensdrager, te weten een personal computer en/of een laptop en/of een (externe) harde schijf en/of een of meerdere cd's en/of dvd's en/of een fotocamera, bevattende 1320, althans een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of anaal penetreren (met de penis en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

VOORVRAGEN

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

BEWIJSOVERWEGINGEN

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van hetgeen ten laste is gelegd.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat op basis van het dossier en de aanvullende processen-verbaal het in de tenlastelegging genoemde aantal van 1320 afbeeldingen niet kan worden bewezen omdat niet duidelijk is hoe dit aantal is opgebouwd. Een bewezenverklaring van een niet nader geconcretiseerd aantal afbeeldingen kan volgens de raadsvrouw wel volgen.

Ten aanzien van de vraag of de door verdachte vervaardigde foto’s en de van internet afkomstige films seksuele gedragingen in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht bevatten heeft de raadsvrouw zich, na kennisname ter terechtzitting van een selectie van de door verdachte vervaardigde foto’s, gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen1, het navolgende.

Ten aanzien van het ten laste gelegde feit sprake is sprake van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank zal daarom volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid:

 Het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen “verzamel proces-verbaal”2;

 Een aanvullend proces verbaal d.d. 4 september 2013”3;

 Het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen internet, met de daarbij gevoegde bijlagen4;

 Het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen [naam A]5;

 Het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen [naam B]6;

 Het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen [naam C]7;

 Het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen [naam D]8;

 De bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 20 augustus 20139.

De rechtbank volgt het betoog van de raadsvrouw dat uit de dossierstukken niet duidelijk blijkt hoe het in de tenlastelegging genoemde aantal van 1320 afbeeldingen is opgebouwd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de inhoud van het door de officier van justitie ter terechtzitting overgelegde aanvullend proces-verbaal d.d. 4 september 2013 hier evenmin voldoende duidelijkheid over kunnen verschaffen. Gelet hierop zal de rechtbank verdachte van dit onderdeel (voor wat betreft het concrete aantal afbeeldingen) van de tenlastelegging vrijspreken. Dit laat echter onverlet dat op grond van de dossierstukken en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting wel een bewezenverklaring kan volgen ten aanzien van het vervaardigen, verwerven en in bezit hebben van een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen op meerdere momenten en gedurende een lange periode.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte ten laste is gelegd, met dien verstande dat

hij in de periode van 1 september 2004 tot en met 16 april 2013 te Collendoorn, in de gemeente Hardenberg, gegevensdragers, te weten een personal computer en een laptop en een (externe) harde schijf en meerdere cd's of dvd's, bevattende een groot aantal afbeeldingen, heeft vervaardigd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of anaal penetreren (met de penis en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is),

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Van het meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID VAN HET FEIT

Het bewezene levert op:

Een afbeelding of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, verwerven en in bezit hebben, terwijl hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte maakt.

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezen verklaarde feit is volgens de wet strafbaar. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

STRAFBAARHEID van de VERDACHTE

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. De verdachte is dan ook strafbaar.

MOTIVERING VAN STRAF OF MAATREGEL

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd de veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 298 dagen, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan 240 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar met de volgende bijzondere voorwaarden: een meldplicht, meewerken aan een ambulante behandeling bij de Tender of soortgelijke instelling, dat verdachte zijn medewerking zal verlenen aan de controle van zijn gegevensdragers, dat verdachte zich niet mag aanmelden bij verenigingen met minderjarige jongens en dat verdachte niet mag werken met minderjarige jongens zolang de reclassering dit nodig acht. Daarnaast dient verdachte zich te houden aan de algemene voorwaarden waaronder reclasseringstoezicht, zo heeft de officier van justitie gevorderd. Daarnaast heeft de officier van justitie een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis gevorderd.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van de verdachte heeft verzocht om bij de strafoplegging rekening te houden met de omstandigheden dat verdachte openheid van zaken heeft gegeven, dat hij volledig mee wil werken aan hulpverlening, dat hij - ruim voordat justitie ingreep – zelf is gestopt met het maken van foto’s van ontklede jongens en dat het herhalingsgevaar blijkens het psychologische rapport laag is. De raadsvrouw heeft gelet op het voorgaande bepleit om te volstaan met de oplegging van een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het reeds ondergane voorarrest en dat bij eventuele oplegging van een voorwaardelijk strafdeel als bijzondere voorwaarden kan worden opgelegd dat verdachte zal meewerken aan een ambulante behandeling bij de Tender of soortgelijke instelling en dat daarbij als algemene voorwaarde wordt gesteld dat verdachte zich zal houden aan reclasseringstoezicht.

Het oordeel van de rechtbank

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden

waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte,

zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de

na te noemen beslissing passend.

Verdachte heeft meerdere malen gedurende een periode van enkele jaren naaktfoto’s gemaakt van minderjarige jongens. Verdachte heeft de jongens veelal via de voetbalvereniging geworven, waar hij ook trainer was. Verdachte heeft hen verteld een castingbureau te hebben en heeft hen gevraagd tegen betaling te poseren in het kader van (mogelijke) (reclame)opdrachten van derden. De jongens werden aanvankelijk gekleed in sportkleding gefotografeerd, maar verdachte heeft vervolgens verschillende jongens (deels) ontkleed gefotografeerd.

Van 39 van deze jongens zijn foto’s gemaakt die als kinderpornografisch zijn aan te merken. Op deze foto’s zijn poses te zien waarbij het geslachtsdeel nadrukkelijk in beeld is gebracht. Door de lange periode en de hoeveelheid foto’s die verdachte van verschillende jongens heeft gemaakt heeft verdachte van het vervaardigen van kinderporno een gewoonte gemaakt.

Door het gedrag van verdachte zijn jonge jongens (in de leeftijd van ongeveer 14 tot en met 18 jaar) het slachtoffer geworden. Jeugdige slachtoffers van dit soort delicten kunnen vaak nog lang nadelige psychische gevolgen ondervinden van hetgeen hun is overkomen, zoals ook blijkt uit de door aangever [aangever] ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaring. Weliswaar hebben de jongens vrijwillig geposeerd en is er geen sprake geweest van dwang of drang, maar wel heeft verdachte in deze misbruik gemaakt van de jeugdige onbezonnenheid van deze jongens, die thans moeten leven met de onzekerheid of er ergens misschien eens compromitterende foto’s van hen zullen opduiken.

Daarnaast heeft de rechtbank bewezen verklaard dat verdachte op zijn laptop een hoeveelheid kinderporno aanwezig heeft gehad die hij van internet had gedownload.

Het is een feit van algemene bekendheid dat bij de vervaardiging van de bij verdachte aangetroffen afbeeldingen kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Dit met alle nadelige psychische en lichamelijke gevolgen voor die kinderen. De verdachte heeft door zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van deze zeer ernstige misstanden, want bij deze afbeeldingen gaat het wel om harde porno. De rechtbank rekent ook dit de verdachte zwaar aan.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging verder rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals deze onder meer blijken uit de inhoud van de Pro Justitia rapportage d.d. 22 oktober 2013.

In deze rapportage heeft de deskundige drs. H.E.W. Koornstra, psycholoog, geconcludeerd dat verdachte ten tijde van het ten laste gelegde leed aan een dysthyme stoornis ten gevolge van de neurotische worsteling van verdachte met zijn homoseksualiteit.

Koornstra schrijft: “Er is bij betrokkene sprake van een sterk neurotische ontwikkeling die een grote remmende kracht is geweest op zijn sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling. Betrokkene heeft ten gevolge van de sterk aangezette normen en waarden, nooit de moed gehad op seksueel gebied te experimenteren en zelfs fantaseren lijkt voor hem verboden maar zeker sterk beangstigend gebied. Enerzijds heeft dit hem ervan weerhouden fysiek zijn interesses af te tasten hetgeen veel leed voorkomen heeft, anderzijds verklaart dit wel waarom hij (jonge) jongens voor zijn camera wilde om na te gaan of en hoe zijn

fantasieën vorm zouden krijgen. Betrokkene is te verlegen om adequaat contact te kunnen maken met leeftijdgenoten en hierdoor in eerste instantie aangewezen op contact met kinderen. De onderdrukking van zijn gevoelens en de angst voor eigen impulsen, leidden tot een dysthyme (depressieve stemmings) stoornis waardoor betrokkene sociaal nog maar zeer beperkt functioneerde en geen mogelijkheden creëerde een experimenterend adequaat contact aan te gaan.”

Koornstra heeft op grond van het vorenstaande geconcludeerd dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde te beschouwen is als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar en dat

het goed voorstelbaar is dat zich vergelijkbare feiten voor gaan doen zolang verdachte nog niet de mogelijkheid heeft gevonden uiting te geven aan zijn homoseksualiteit.

Koornstra heeft daarom geadviseerd dat verdachte een behandeling voor zijn problematiek zou moeten ondergaan die kan plaatsvinden bij een instelling als de Tender te Deventer alwaar gewerkt kan worden aan het zelfbeeld van verdachte, de integratie van zijn seksuele geaardheid hierbinnen en zijn vaardigheden tot het opbouwen van een zelfstandig leven.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van het reclasseringsadvies d.d. 31 mei 2013 waarin wordt geadviseerd een voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod, een ambulante behandelverplichting bij forensische psychiatrische polikliniek de Tender en dat verdachte zich niet mag aanmelden bij verenigingen met minderjarig jongens en mag werken met minderjarige jongens zolang de reclassering dit nodig acht.

Verder heeft de rechtbank kennisgenomen van het voortgangsverslag d.d. 3 september 2013 uitgebracht door H.M. Stoel, reclasseringsmedewerker waarin wordt vermeld dat verdachte tijdens zijn meldplichtcontacten een coöperatieve houding heeft laten zien, dat hij op 9 juli 2013 een intakegesprek heeft gehad bij de Tender en dat hem een behandeling is aangeboden die op 19 september 2013 kan starten.

De rechtbank neemt de adviezen van de deskundigen op de in rapporten genoemde gronden over en maakt het oordeel van de deskundigen, ook wat betreft de enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte, tot de hare.

Het voorgaande brengt de rechtbank tot de conclusie dat verdachte een gevangenisstraf toekomt. Een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is noodzakelijk omdat de aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden. Hoewel in de LOVS-richtlijnen een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf als richtlijn wordt vermeld in het geval (onder meer) sprake is van het vervaardigen van kinderporno, is de rechtbank in dit geval van oordeel dat volstaan kan worden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest in combinatie met een forse voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden, een proeftijd van 3 jaren, en een forse werkstraf, een en ander zoals ook door de officier van justitie is geëist. De rechtbank neemt namelijk ten voordele van verdachte in aanmerking dat niet is gebleken dat verdachte de door hem gemaakte kinderpornografische afbeeldingen heeft verspreid, dat niet is gebleken dat de afbeeldingen zijn gemaakt met het oog op exploitatie daarvan, dat op de afbeeldingen geen seksuele handelingen te zien zijn, terwijl de betrokken jongens die in het strafrechtelijk onderzoek zijn gehoord bovendien hebben verklaard dat van seksueel misbruik door verdachte geen sprake is geweest.
Verder heeft de rechtbank ten voordele van verdachte rekening gehouden met de open houding die verdachte ter terechtzitting heeft getoond, zijn erkenning van de problematiek waarmee hij te kampen heeft, zijn bereidheid om te komen tot gedragsverandering door behandeling en het feit dat uit het uittreksel justitiële documentatie d.d. 9 augustus 2013 blijkt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke (zeden)feiten met justitie in aanraking is geweest.

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d en 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

Het ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is strafbaar.

Het meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de rechtbank spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 298 dagen.

De tijd die de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht wordt bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering gebracht.

De rechtbank legt aan de verdachte op een taakstraf, bestaande uit een werkstraf van 240 uren, te voltooien binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het vonnis.

De rechtbank beveelt dat voor het geval de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 120 dagen hechtenis, althans een aantal dagen hechtenis dat evenredig is aan het niet verrichte aantal uren taakstraf.

Van de gevangenisstraf zal een gedeelte, groot 240 dagen, niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders zal gelasten, omdat de verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 3 jaren:

- aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of

- geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast wanneer de verdachte gedurende een proeftijd van 3 jaren de volgende bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarden worden gesteld dat:

- de verdachte zich op eerste uitnodiging van de reclassering aldaar zal melden en zich vervolgens zal blijven melden zo frequent als de reclassering dat gedurende de proeftijd nodig acht;

- de verdachte zich zal laten behandelen voor zijn psychische problematiek bij de forensische psychiatrische polikliniek de Tender te Deventer, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling zal worden gegeven;

-de verdachte medewerking zal verlenen aan de controle van zijn gegevensdragers;

-de verdachte mag zich niet aanmelden bij verenigingen met minderjarige jongens en verdachte mag niet werken met minderjarige jongens zolang de reclassering dit nodig acht;


-waarbij de reclassering opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden.

Het (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

Aldus gewezen door mr. F. Koster , voorzitter, mrs. M.A. Wijnands-Veninga en F.E.J. Goffin, rechters, in tegenwoordigheid van mr. H.R. Lageveen als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 september 2013.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar met paginanummering aangeduide processen-verbaal en andere stukken, betreft dit op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal dan wel andere bescheiden, als bijlagen opgenomen bij het proces-verbaal van het opsporingsonderzoek van de politie Eenheid Oost, Bovenregionale Recherche NON, Team Haagmus, onder dossiernummer 04BRF13002, opgemaakt op 20 juni 2013.

2 Dossierpagina’s 657 tot en met 660.

3 Het op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 september 2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], aspirant recherchekundige en [verbalisant 2], in specteur van politie, beiden werkzaam bij het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, Oost Nederland.

4 Dossierpagina’s 661 tot en met 676.

5 Dossierpagina’s 683 tot en met 686.

6 Dossierpagina’s 687 tot en met 690.

7 Dossierpagina’s 691 tot en met 694.

8 Dossierpagina’s 695 tot en met 698.

9 Het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 augustus 2013.