Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2013:2175

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
04-09-2013
Datum publicatie
11-09-2013
Zaaknummer
C/08/142216 / KG ZA 13-285
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gevorderde wordt voor de duur van de voorlopige voorziening toegewezen. Dat de rechtbank reeds op 12 juli 2013 een beschikking heeft gegeven, die partijen niet bekend was ten tijde van het bereiken van de overeenstemming, waardoor het niet meer mogelijk was om de door partijen gemaakte afspraken vast te leggen in de beschikking, betekent niet dat partijen niet meer gebonden zijn aan de door hen gemaakte afspraken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/142216 / KG ZA 13-285

datum vonnis: 4 september 2013 (ib)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

verder te noemen de vrouw,

advocaat: mr. P.P.J.T.M. Seelen te Vriezenveen,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verder te noemen de man,

advocaat: mr. L.J.A. Nijmeijer te Wierden.

1 Het procesverloop

1.1.

De vrouw heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

1.2.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 20 augustus 2013. Ter zitting zijn verschenen: de vrouw vergezeld door mr. Seelen en de man vergezeld door mr. Nijmeijer. De standpunten zijn toegelicht.

1.3.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

Partijen zijn op [1995] te [plaats] gehuwd. Tussen partijen gelden huwelijkse voorwaarden.

2.2.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

  • -

    [minderjarige 1], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum];

  • -

    [minderjarige 2], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum].

2.3.

Partijen zijn verwikkeld in een echtscheiding.

2.4.

De vrouw heeft bij deze rechtbank een verzoekschrift ingediend tot het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. Het verzoek is behandeld ter zitting op 8 juli 2013.
2.5. Na afloop van deze zitting zijn partijen met elkaar in overleg getreden. In een door
mr. Seelen voor akkoord getekend faxbericht van 15 juli 2013 is door mr. Nijmeijer aan de rechtbank meegedeeld dat partijen alsnog tot overeenstemming zijn gekomen en wordt verzocht, indien dit nog mogelijk is, om bij wijze van voorlopige voorziening vast te leggen dat de man met ingang van 1 juli 2013 een bijdrage ter hoogte van € 485,-- zal voldoen aan de vrouw ter zake de kosten van verzorging en opvoeding van [minderjarige 2] en dat de man met ingang van 1 juli 2013 een bedrag ter hoogte van € 515,-- zal voldoen aan de vrouw ter zake haar kosten van levensonderhoud.

2.6.

Bij beschikking van 12 juli 2013 (geregistreerd onder nummer C/08/140248 / ES RK 13-1268) heeft deze rechtbank - onder meer en voor zover van belang - het volgende beslist:

“De rechtbank:

(…)

III. Bepaalt het bedrag dat de man met ingang van heden voorlopig aan de vrouw zal verstrekken als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige [minderjarige 2] op € 485,- (…) per maand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen.

IV. Bepaalt het bedrag dat de man met ingang van heden voorlopig aan de vrouw zal voldoen als bijdrage in de kosten van levensonderhoud op € 27,- (…) bruto per maand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen.

(…)”

Ten tijde van de bereikte overeenstemming tussen partijen was deze beschikking niet aan partijen bekend en hadden zij deze nog niet ontvangen.

3 Het geschil

3.1.

De vrouw stelt dat de man zich na ontvangst van de beschikking van de rechtbank van 12 juli 2013 heeft onttrokken aan de tussen partijen bereikte overeenstemming. Hij is niet bereid gebleken de tussen partijen gemaakte afspraak na te komen wat betreft de alimentatie voor de vrouw. De man heeft voor de vrouw voor de maand augustus 2013 niet meer betaald dan € 27,--. De vrouw deelt niet het standpunt van de man dat de afspraak tussen partijen is komen te vervallen.

3.2.

Op grond van het vorenstaande vordert de vrouw bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de man te veroordelen tot nakoming van de overeenkomst zoals neergelegd in het faxbericht van 15 juli 2013 van mr. Nijmeijer aan de rechtbank (productie 4 van de dagvaarding) in dier voege dat de man wordt bevolen om binnen 3 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis met ingang van 1 juli 2013 aan de vrouw te betalen een bedrag ter hoogte van € 515,-- althans € 488,-- per maand als voorlopige bijdrage ter zake haar kosten van levensonderhoud, telkens maandelijks bij vooruitbetaling aan de vrouw te voldoen, met veroordeling van de man in de kosten van het geding.

3.3.

De man heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vloeit de spoedeisendheid reeds voort uit de aard van het gevorderde.

4.2.

De man stelt dat de door partijen gemaakte afspraken zouden gelden gedurende de duur van de voorlopige voorziening en dat zij zouden worden vastgelegd in de beschikking van de rechtbank. Nu dit niet is gebeurd, zijn de afspraken komen te vervallen.

4.3.

De voorzieningenrechter volgt de man niet in zijn betoog dat de afspraken zijn vervallen omdat zij niet zijn vastgelegd in een beschikking. Het is niet ongewoon dat partijen na een behandeling van een zaak ter zitting (alsnog) met elkaar in overleg treden om te trachten gezamenlijk tot overeenstemming of (nadere) afspraken te komen. Indien partijen er in slagen om overeenstemming te bereiken zijn de door hen gemaakte afspraken bindend.

4.4.

Uit het overgelegde faxbericht van mr. Nijmeijer aan mr. Seelen van 15 juli 2013 en het - door mr. Seelen voor akkoord ondertekende - faxbericht van 15 juli 2013 van
mr. Nijmeijer aan de rechtbank blijkt duidelijk dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de kinderalimentatie voor [minderjarige 2] en de partneralimentatie.

4.5.

Dat de rechtbank reeds op 12 juli 2013 een beschikking heeft gegeven, die partijen niet bekend was ten tijde van het bereiken van de overeenstemming, waardoor het niet meer mogelijk was om de door partijen gemaakte afspraken vast te leggen in de beschikking, betekent niet dat partijen niet meer gebonden zijn aan de door hen gemaakte afspraken.

4.6.

Mede gelet op het verhandelde ter zitting stelt de voorzieningenrechter vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de door partijen gemaakte afspraken geen definitieve afspraken zijn, maar dat zij gelden voor de duur van de voorlopige voorziening.

4.7.

Op grond van het vorenstaande zal de voorzieningenrechter het gevorderde voor de duur van de voorlopige voorziening toewijzen.

4.8.

Gelet op de aard van de onderhavige procedure ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

Veroordeelt de man tot nakoming van de overeenkomst tussen partijen zoals neergelegd in het faxbericht van 15 juli 2013 van mr. L.J.A. Nijmeijer aan de rechtbank (productie 4 bij de dagvaarding) in die zin dat de man wordt bevolen om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis met ingang van 1 juli 2013 aan de vrouw te betalen een bedrag ter hoogte van € 515,-- per maand als bijdrage ter zake haar kosten van levensonderhoud, telkens maandelijks bij vooruitbetaling aan de vrouw te voldoen, zulks voor de duur van de voorlopige voorziening.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

IV. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 september 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.