Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0123

Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum uitspraak
04-01-2013
Datum publicatie
31-01-2013
Zaaknummer
238111
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Het gaat in deze zaak in de kern om het volgende. B2S organiseert op zaterdag 2

februari 2013 een dance evenement, Hard Bass genaamd, in het Gelredome. Daartoe heeft zij het Gelredome gehuurd. De opbouw van alles wat voor dat evenement nodig is moet uiterlijk op woensdagochtend 30 januari 2013 kunnen beginnen. B2S stelt dat zij het Gelredome, zoals gebruikelijk, ook voor die voorafgaande periode die nodig is voor de opbouw heeft gehuurd. De datum van 2 februari 2013 is in mei 2011 tussen B2S en Gelredome vastgelegd. De kaartverkoop voor het evenement heeft in november 2012 plaatsgevonden. Er zijn 27.500 kaarten verkocht, waarmee het evenement is uitverkocht. De KNVB heeft bepaald dat de kwartfinales voor de KNVB-beker op 29, 30 en 31 januari 2013 moeten worden gespeeld. Loting op 20 december 2012 heeft uitgewezen dat Vitesse op 31 januari 2013 een thuiswedstrijd tegen Ajax moet spelen. Vitesse maakt aanspraak op het gebruik van het Gelredome op de avond van donderdag 31 januari 2013 krachtens een haar toekomend huurrecht. Daarmee komt de opbouw van het evenement in de knel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/238111 / KG ZA 13-1 Vonnis in kort geding van 4 januari 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Q DANCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID&Q MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B2S HOLDING B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. M. Leopold te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ GELREDOME, gevestigd te Arnhem,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. T.E.P.A. Lam te Nijmegen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. VITESSE,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaten mrs. K. Rutten en A.A.T. Werner te Utrecht.

Eiseressen in conventie, tevens verweersters in reconventie, zullen hierna, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, in enkelvoud, B2S worden genoemd. Gedaagde sub 1 in conventie zal hierna Gelredome worden genoemd. Gedaagde sub 2 in conventie, tevens eiseres in reconventie, zal hierna Vitesse genoemd worden.

De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de eis in reconventie

- de mondelinge behandeling - de pleitnota van B2S

- de pleitnota van Gelredome - de pleitnota van Vitesse.

1.2. Ten slotte is in verband met de spoedeisendheid op 4 januari 2013 vonnis bepaald.

De feiten, het geschil en de motivering waarop de beslissing in het vonnis steunt, worden hieronder vastgelegd.

2. De feiten

2.1. Gelredome beheert stadion Gelredome (hierna ook het Gelredome) te Arnhem.

B2S organiseert (dans)evenementen. Tot deze evenementen behoort 'Hard Bass', een dance evenement dat regelmatig in het Gelredome wordt gehouden. Gelredome en B2S hebben daartoe op 31 januari 2010 de 'Tijdelijke huurovereenkomst van Gelredome dan wel ruimte(n) binnen Gelredome' gesloten, met een looptijd van 1 december 2009 tot en met 31 december 2014. In deze huurovereenkomst (productie 3 bij dagvaarding) staat onder meer:

'1.5. De standaard huurperiode voor een evenement vangt aan in onderling overleg,

doch niet eerder dan de woensdag te acht uur in de ochtend voorafgaande aan een

evenement dat op zaterdagavond start en doorloopt tot de direct aansluitende zondag ochtend uiterlijk zeven uur in de ochtend.

De huurperiode eindigt op de direct aansluitende zondag te zes uur in de avond.

De looptijd (verder te noemen "huurperiode") is inclusief op- en afbouwdagen.'

2.2. Bij e-mail van 17 mei 2011 heeft B2S aan Gelredome bericht:

`Laten we anders de twee komende jaren bekijken.

Hard Bass 04-02-2012 [gevraagd]

Hard Bass11-02-2012 [aangeboden] AKKOORD ?

Hard Bass 02-02-2013 [gevraagd]

Maak jij even rood wat nu de juiste data zijn. Mijn dank is groot'

2.3. Gelredome heeft bij e-mail van 17 mei 2011 geantwoord aan B2S:

'11-02-2012 is akkoord 02-02-2013 is akkoord.'

2.4. B2S is voornemens op 2 februari 2013 in het Gelredome een editie van Hard Bass

te houden. Dit evenement is inmiddels uitverkocht. B2S heeft daartoe 27.500 kaarten verkocht (van € 55,00 dan wel € 75,00 per stuk).

2.5. Vitesse is een betaald voetbal organisatie (BV0). Haar voetbalclub — Vitesse —

speelt in de eredivisie. Vitesse heeft voor het spelen van voetbalwedstrijden in het Gelredome de '(Onder)huurovereenkomst/gebruiksovereenkomst/ samenwerkingsovereenkomst' gesloten met Gelredome, die loopt van 1 oktober 2003 tot en met 30 september 2023. In deze overeenkomst is onder meer bepaald:

'1.3 De voetbalwedstrijd gebonden ruimten staan aan huurder ter beschikking voor het houden

van minimaal 17 en maximaal 30 competitie-, beker, Europese en vriendschappelijke voetbalwedstrijden van uitsluitend Vitesse.'

2.6. In het addendum van 14 september 2006 op de voornoemde overeenkomst van

Gelredome en Vitesse staat onder meer:

'Onderstaande tekst komt in de plaats van artikel 10.2 uit de genoemde overeenkomst Nieuwe tekst:

Artikel 10.2

Huurder is verplicht om de data voor Evenementen (waarbij met Evenement wordt bedoeld: "het opbouwen, de voorstellingen en het afbreken") die verhuurder aan huurder meldt, waarbij verhuurder de procedure als genoemd in dit artikellid in acht heeft genomen, voorafgaand aan het komende voetbalseizoen, als "knelpunten" in het CIF-formulier (Competitie Informatie-formulier) aan de KNVB door te geven zo vroeg mogelijk doch uiterlijk op de daarvoor bedoelde momenten in de jaarlijkse planningscylcus van de KNVB tot het moment dat de definitieve Speelkalender direct na afloop van een voetbalseizoen door de KNVB is kenbaar gemaakt aan partijen. Verhuurder spant zich in om deze knelpunten te beperken.

Indien door verhuurder een weekend (zijnde een opeenvolgende vrijdag, zaterdag en zondag) als blokkade (data voor evenement) wordt opgegeven, zal tenminste één weekenddag (vrijdag, zaterdag of zondag) zowel in het weekend dat aan de blokkade vooraf gaat als het weekend dat volgt op dat van de blokkade, voor voetbal beschikbaar zijn. Deze beperking van het recht van blokkade van verhuurder geldt niet betreffende de hierna nader omschreven Evenementen waarbij echter de onder a., b. en c. genoemde evenementen niet direct kunnen aansluiten op een blokkade van een weekend:

(...)

c. Verhuurder heeft het recht om tweemaal per voetbalseizoen een Evenement te organiseren

waarbij partijen zullen zorg dragen dat Vitesse kan deelnemen aan de KNVB-beker overeenkomstig daarvoor gehanteerde planning. Verhuurder heeft hierbij de mogelijkheid om de eerste of de derde dag van de drie data per speelronde te blokkeren. Hierbij gelden de navolgende cumulatieve voorwaarden:

Elk evenement duurt maximaal 15 aaneengesloten dagen, bevat maximaal twee weekenden, waarvan één weekend waarin overeenkomstig de gecoördineerde internationale speeldagenkalender van de FIFA vertegenwoordigend (interland-) voetbal (inclusief vriendschappelijk interlands) plaatsvindt, en vangt aan op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag;

beide Evenementen zullen plaatsvinden in de periode 1 januari tot en met 30 juni van elk kalenderjaar (zijnde de tweede helft van een voetbalseizoen); en

elk Evenement is uiterlijk 1 december van het voetbalseizoen voorafgaand aan het voetbalseizoen waarin het bewuste Evenement zal plaatsvinden, door verhuurder schriftelijk aan huurder en de KNVB bekend gemaakt.'

2.7. Vitesse heeft een overzicht overgelegd van 5 december 2011, getiteld

`Speeldagenkalender betaald voetbal 2012/'13'. Blijkens die kalender worden er op 29, 30 en 31 januari 2013 wedstrijden gespeeld om de KNVB-Beker.

2.8. Gelredome heeft op 22 maart 2012 een overzicht vervaardigd en aan Vitesse doen

toekomen, met als opschrift `Voetbalopties voor Vitesse seizoen 2012-2013/blokkades tbv evenementen'. In dat overzicht staan opeenvolgende periodes van drie dagen genoemd, telkens de vrijdag, zaterdag en zondag. Met achter elk van deze periodes van drie dagen 'optie voor voetbal' of de mededeling dat die periode geblokkeerd is voor evenementen.

In dat overzicht is de periode van vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari 2013 geblokkeerd voor evenementen.

2.9. Bij e-mail van 16 mei 2012 heeft mevrouw [betrokkene 1] van Gelredome

aan de heer [b[betrokkene 2] van Vitesse bericht:

`Samen met [betrokkene 3] heb ik de competitie-invulling doorgenomen We hebben geen opmerkingen hierover. Ter check wil ik nog wel even weten of het klopt dat er zowel op 14 september als op 19 oktober geen speelronde is? Op deze dagen heeft GelreDome namelijk ook een evenement.'

2.10. In antwoord daarop heeft V[betrokkene 2] aan mevrouw [betrokkene 1] teruggemaild

op 16 mei 2012:

`Dat klopt beide vrijdag zijn na een interlandwedstrijd op de dinsdag en er zijn dan op deze vrijdagen geen eredivisiewedstrijden gepland, wel op de zaterdag en zondag.

Hebben jullie ook goed gekeken naar (mogelijke) bekerwedstrijden en Europa League wedstrijden?'

2.11. Daarop heeft mevrouw [betrokkene 1] op 16 mei 2012 geantwoord per e-mail:

het basisdocument heb ik doorgenomen. Heb je ook een overzicht van (mogelijke) bekerwedstrijden en Europa League wedstrijden?'

2.12. V[betrokkene 2] heeft vervolgens per e-mail op 16 mei 2012 teruggeschreven:

`Die zat ook bij de andere mail, maar bijgaand nogmaals.'

2.13. Daarna heeft mevrouw [betrokkene 1] per e-mail op 16 mei 2012 van 11.10 uur

aan V[betrokkene 2] bericht:

'De kalender heb ik doorgenomen. Zowel 22 november als 14 maart zijn vooralsnog niet beschikbaar voor voetbal (Europa League). Hier hebben wij evenementen. De overige data zijn we1 oké.'

2.14. Bij e-mail van 10 december 2012 heeft V[betrokkene 2] (onder meer) aan de heer

[betrokkene 3] van Gelredome geschreven:

'Bijgaand ontvangt u ter informatie de definitieve speeldagen en aanvangstijden voor de 2e seizoenshelft in de Eredivisie seizoen 2012-2013. Zie ook onderstaande schrijven van de KNVB.

In de bijlage het totaalprogramma per speelronde en het programma ingevuld voor onze wedstrijden (...)'

2.15. [betrokkene 3] heeft per e-mail van 12 december 2012 aan V[betrokkene 2]

teruggeschreven:

'Zit de mail van jou te bekijken, men ik heb één opmerking, mocht Vitesse volgende ronde KNVB beker thuis loten dan is donderdag 31 januari 2013 niet beschikbaar i.v.m. opbouw Hardbass'

2.16. Daarop heeft V[betrokkene 2] per e-mail op 12 december 2012 geantwoord:

`Dank voor het doorgeven.

Mochten we en doorgaan naar de 1/4 finale KNVB-Beker en deze ronde thuis spelen gaan we proberen deze blokkering bij de KNVB gedaan te krijgen.'

2.17. Op 20 december 2012 heeft de loting plaatsgevonden voor de

kwartfinalewedstrijden om de KNVB-Beker. De loting heeft uitgewezen dat Vitesse op 31 januari 2013 thuis speelt tegen Ajax.

2.18. Bij brief van 21 december 2012 heeft Gelredome aan Vitesse geschreven:

`Zoals reeds gemeld (...) is donderdag 31 januari 2013 niet beschikbaar voor de wedstrijd in het kader van de Amstel-Cup Wedstrijd Vitesse-Ajax (...) De overige dagen (woensdag 30 en dinsdag 29 januari 2013) kunnen wij eventueel beschikbaar maken (met mogelijk aanzienlijke financiële schade aan onze kant). De week daarop zijn er daarnaast nog ruime moge1ijkheden om bedoelde wedstrijd te laten plaatsvinden.

GelreDome heeft deze mogelijkheid op grond van de met u gesloten huurovereenkomst en de addenda daarop.

Wij gaan er vanuit dat u met de KNVB een probleem vindt voor uw situatie. Mochten wij u daarmee van dienst kunnen zijn dan staan wij tot uw beschikking met dien verstande dat donderdag 31 januari 2013 helaas niet beschikbaar is.'

2.19. Vitesse heeft (op haar website) aangekondigd op 5 januari 2013 te starten met de

kaartverkoop voor de op 31 januari 2013 in het Gelredome te houden wedstrijd Vitesse-Ajax (kwartfinale KNVB Beker).

3. Het geschil in conventie

3.1. B2S vordert — samengevat — bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, versterkt met een

dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van Gelredome en Vitesse in de proceskosten,

1. Gelredome te veroordelen en/of te gebieden — om direct na betekening van dit

vonnis — de huurovereenkomst met B2S (productie 3) steeds volledig en tijdig na te komen en alles te doen en niets na te laten dat in strijd is met de verplichtingen van Gelredome onder deze overeenkomst, meer in het bijzonder door Vitesse (voetbalclub Vitesse) geen toegang te verschaffen tot het stadion Gelredome op 31 januari 2013;

Vitesse te gebieden om binnen vier uur na betekening van dit vonnis,

a) iedere berichtgeving, waaronder op haar website www.vitesse.ni, te staken en gestaakt te houden die inhoudt dat Vitesse op donderdag 31 januari 2013 een voetbalwedstrijd zal spelen in stadion Gelredome, het stadion dat door Gelredome wordt beheerd,

b) iedere kaartverkoop voor een wedstrijd als hierboven bedoeld onder a te staken en gestaakt te houden,

4. Het geschil in reconventie

4.1. Vitesse vordert — samengevat — bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad met

veroordeling van B2S in de kosten van deze procedure, B2S te gebieden zich te onthouden van elke gedraging waardoor het huurrecht van Vitesse — bestaande uit de mogelijkheid om ongestoord de bekerwedstrijd te kunnen spelen op 31 januari 2013 in het stadion van Gelredome — op enigerlei wijze (mogelijk) en in welke mate ook wordt verstoord, dan wel B2S te verbieden op enigerlei wijze inbreuk te maken op het recht van Vitesse ongestoord gebruik te maken van stadion Gelredome op 31 januari 2013 voor het spelen van de bekerwedstrijd tegen Ajax, één en ander op straffe van een dwangsom voor iedere dag dat zij Vitesse op enigerlei wijze en in welke mate ook belemmert, dan wel dreigt te belemmeren in haar huurgenot door (onder meer) vóór 1 februari 2013 in en/of om stadion Gelredome voorbereidingen te treffen voor het evenement op 2 februari 2013.

4.2. B2S voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van

belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie en in reconventie:

5.1. Het gaat in deze zaak in de kern om het volgende. B2S organiseert op zaterdag 2

februari 2013 een dance evenement, Hard Bass genaamd, in het Gelredome. Daartoe heeft zij het Gelredome gehuurd. De opbouw van alles wat voor dat evenement nodig is moet uiterlijk op woensdagochtend 30 januari 2013 kunnen beginnen. B2S stelt dat zij het Gelredome, zoals gebruikelijk, ook voor die voorafgaande periode die nodig is voor de opbouw heeft gehuurd. De datum van 2 februari 2013 is in mei 2011 tussen B2S en Gelredome vastgelegd. De kaartverkoop voor het evenement heeft in november 2012 plaatsgevonden. Er zijn 27.500 kaarten verkocht, waarmee het evenement is uitverkocht. De KNVB heeft bepaald dat de kwartfinales voor de KNVB-beker op 29, 30 en 31 januari 2013 moeten worden gespeeld. Loting op 20 december 2012 heeft uitgewezen dat Vitesse op 31 januari 2013 een thuiswedstrijd tegen Ajax moet spelen. Vitesse maakt aanspraak op het gebruik van het Gelredome op de avond van donderdag 31 januari 2013 krachtens een haar toekomend huurrecht. Daarmee komt de opbouw van het evenement in de knel.

5.2 Tussen de partijen is niet in geschil dat B2S krachtens de huurovereenkomst van 31

januari 2010 en de afspraak van mei 2011 met Gelredome een huurrecht heeft gekregen voor het evenement. Vitesse betwist dat dat huurrecht zich ook uitstrekt over de door B2S geclaimde dagen voorafgaand aan het evenement. Gelredome heeft echter bevestigd dat de huur met B2S ook voor de voorafgaande dagen is overeengekomen, zoals gebruikelijk bij de reeds eerder door B2S in Gelredome georganiseerde evenementen. Dat de huur de woensdag voorafgaande aan de zaterdag van het evenement kan ingaan, is ook in art. 1.5 van de (raam)huurovereenkomst vastgelegd. Hiermee staat voldoende vast dat B2S jegens Gelredome ook voor de voorafgaande dagen, minimaal met ingang van woensdagochtend 30 januari 2013, in mei 2011 een geldig huurrecht heeft verkregen.

5.3 Of Vitesse jegens Gelredome aanspraak kan maken op het gebruik van Gelredome

op donderdag 3 1 januari 2013 is tussen hen in geschil. Volgens Gelredome worden in het kader van de (raam)huurovereenkomst met Vitesse jaarlijks alleen de speeldagen voor de eredivisie vastgelegd en wordt het gebruik van het Gelredome door Vitesse alleen voor die dagen gereserveerd. Vitesse heeft dat op zichzelf niet betwist, maar meent dat haar overeenkomstig het addendum van 14 september 2006 op de (raam)huurovereenkomst ook gelegenheid geboden moet worden voor het spelen van andere wedstrijden buiten de eredivisie op data, waarvan haar niet tijdig (in het onderhavige geval vóór 1 december 2011) is doorgegeven dat die voor evenementen zijn gereserveerd. Gelredome heeft dat standpunt betwist. In het kader van dit kort geding kan niet nauwkeurig worden vastgesteld wat exact de rechten en de verplichtingen van Vitesse en Gelredome jegens elkaar zijn op dit punt. Volgens Vitesse is het wedstrijdschema voor andersoortige wedstrijden dan de eredivisie - waaronder ook de KNVB-bekerwedstrijden op 29, 30 en 31 januari 2013- in mei 2012 aan GeIredome voorgelegd en heeft Gelredome toen bevestigd dat het Gelredome op die data voor voetbalwedstrijden kon worden gebruikt. Gelredome heeft dat betwist. Uit de stukken blijkt niet of het door Vitesse aan haar pleitnota gehechte speelschema, in mei 2012 bij de e-mailwisseling aan Gelredome is gezonden. De tekst van de email van 16 mei 2012 van 11.10 uur biedt wel aanknopingspunt voor de gedachte dat ook de data voor (mogelijke) bekerwedstrijden toen door Gelredome zijn opgevraagd. Maar dat de data van 29, 30 en 31 januari 2013 toen zijn opgegeven en geaccordeerd kan niet worden vastgesteld.

5.4 Met inachtneming van het voorgaande is de vraag wiens (mogelijke) aanspraak op

het gebruik van Gelredome voorgaat. Voldoende aannemelijk is geworden dat de tijdige opbouw van het evenement op 2 februari 2013 niet mogelijk is indien op donderdagavond 3 1 januari 2013 een voetbalwedstrijd in Gelredome plaatsvindt. Hoewel tussen door verschillende partijen rechtsgeldig verkregen huurrechten jegens een derde op dezelfde zaak niet een rangorde geldt, dienen de belangen van B2S bij het gebruik van Gelredome te prevaleren ten opzichte van Vitesse. Daartoe is het volgende redengevend. Het staat vast dat B2S jegens Gelredome reeds in mei 2011 een geldig huurrecht heeft verkregen. De kaartverkoop voor het evenement heeft plaatsgevonden in november 2012 toen nog niet aan de orde was dat Vitesse op 31 januari 2013 een thuiswedstrijd diende te spelen. De kaarten voor het evenement kosten tussen de € 55,- en € 75,- per stuk, zodat er met de verkochte kaarten minimaal € 1.500,000,- is gemoeid. Verder heeft B2S gesteld en is aannemelijk dat het evenement tot aanmerkelijke horeca-inkomsten voor B2S zal leiden, volgens B2S in de orde van grootte van € 400.000,-. Ook is voldoende aannemelijk dat alle overige contracten voor het evenement zijn gesloten, waaronder die met artiesten. Het lijdt weinig twijfel dat indien het evenement, dat zich reeds in dit stadium bevindt, op 2 februari 2013 geen doorgang kan vinden, B2S grote schade zal leiden, ook reputatieschade met alle financiële gevolgen daarvan voor de toekomst. Het afgelasten van een dergelijk uitverkocht mega-evenement omdat de gehuurde ruimte ergens anders voor nodig is, is een blamage. De belangen van Vitesse, zoals die ter zitting naar voren zijn gekomen, wegen hiertegen niet op. Dat Vitesse schade zal leiden indien zij niet op 31 januari 2013 in Gelredome kan spelen, staat in het geheel niet vast. Gebleken is dat er voldoende andere data zijn rond eind januari 2013 waarop in het Gelredome kan worden gespeeld. Vaststaat dat dat in ieder geval op dinsdag 29 januari 2013 kan. Vitesse heeft niet met concrete gegevens aannemelijk gemaakt dat de wedstrijd tegen Ajax niet op een andere datum dan 31 januari 2013 kan worden gespeeld. De enkele stelling dat de KNVB heeft bepaald dat het donderdag 31 januari 2013 moet zijn is onvoldoende zwaarwegend. Vitesse beroept zich verder op contracten met zendgemachtigden voor die datum. Ten eerste zijn dat contracten tussen de KNVB en zendgemachtigden. Ten tweede heeft Vitesse niet concreet gemaakt dat daarin onoverkomelijke problemen zitten en welke financiële gevolgen het spelen van de wedstrijd op een andere datum heeft. Waarom het niet mogelijk zou zijn de wedstrijd te spelen op 29 januari 2013 heeft Vitesse niet inzichtelijk gemaakt. Dat is een van de data die door de KNVB zijn bepaald voor de KNVB bekerwedstrijden. Vitesse beroept zich erop dat zij op zondag 27 januari 2013 ook tegen Ajax moet spelen en dat er krachtens het KNVB-reglement minimaal 48 uur tussen de twee wedstrijden moet zitten. B2S en Gelredome hebben erop gewezen dat er volgens dat reglement bij voorkeur 48 uur tussen moet zitten. Ten slotte heeft Vitesse zich erop beroepen dat indien zij de wedstrijd niet op 31 januari 2013 in Gelredome kan spelen, dat ertoe zal leiden dat zij die ongespeelde wedstrijd volgens het reglement met 1-0 verliest, met alle mogelijke gevolgen van dien. Dat dit zover zal komen acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk, in aanmerking genomen dat niet gebleken is dat het ooit eerder is voorgekomen in een vergelijkbaar geval dat een KNVB-bekerwedstrijd dan zo eindigt en niet naar een andere datum of locatie voor het spelen van de wedstrijd wordt uitgeweken.

5.5 Tegenover zekere en omvangrijke schade voor B2S bij niet doorgaan van het

evenement terwijl haar huurrecht niet in geschil is, staat een mogelijk, maar niet geconcretiseerd en niet erg aannemelijk nadeel voor Vitesse, terwijl haar huurrecht niet volstrekt zeker is. Het belang van Vitesse moet daarom wijken. B2S heeft voldoende belang bij de gevraagde voorzieningen. Zij moet er zeker van kunnen zijn dat onder het publiek dat kaarten voor het evenement heeft gekocht geen onzekerheid komt te bestaan over de doorgang van het evenement. Daartoe is duidelijkheid nodig dat Gelredome Vitesse niet in de gelegenheid mag stellen op 31 januari 2013 in Gelredome te spelen en dat Vitesse niet blijft aankondigen dat zij op die datum wel in Gelredome gaat spelen en daarvoor zelfs kaarten gaat verkopen. Als Vitesse dat gaat/blijft doen, handelt zij onzorgvuldig in verband met de te duchten schade aan de haar kenbare belangen van B2S en daarmee onrechtmatig. Ook het algemeen belang rond massa-evenementen vraagt om tijdige duidelijkheid over wat er gaat gebeuren. De vorderingen in conventie zullen daarom worden toegewezen zoals hierna te vermelden. De vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partijen zullen Gelredome en Vitesse worden veroordeeld in de kosten van de conventie en Vitesse in de kosten van de reconventie. De kosten aan de zijde van B2S in conventie worden begroot op:

- dagvaarding 76,71

- griffierecht 589,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal 1.481,71

De kosten aan de zijde van B2S in reconventie worden begroot op € 408,00 (factor 0,5 x tarief€ 816,00) voor salaris advocaat.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter in conventie

6.1. veroordeelt Gelredome om direct na betekening van dit vonnis de

huurovereenkomst (productie 3 bij dagvaarding) volledig en tijdig na te komen voor wat betreft het evenement `Hard Bass' dat op 2 februari 2013 wordt gehouden in het stadion Gelredome, meer in het bijzonder door Vitesse (voetbalclub Vitesse) geen toegang te verschaffen tot het stadion Gelredome op 31 januari 2013 voor het houden van de voetbalwedstrijd van Vitesse tegen Ajax in het kader van de kwartfinale KNVB Beker,

6.2. veroordeelt Gelredome om aan B2S een dwangsom te betalen van €200.000,00

voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 6.1 uitgesproken

hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van 3.000.000,00 is bereikt,

6.3. beveelt Vitesse om binnen vier uur na betekening van dit vonnis,

c) iedere berichtgeving, waaronder op haar website www.vitesse.nl, te staken en gestaakt te houden die inhoudt dat Vitesse op donderdag 31 januari 2013 een voetbalwedstrijd zal spelen in stadion Gelredome, het stadion dat door Gelredome wordt beheerd,

d) iedere kaartverkoop voor een wedstrijd als hierboven bedoeld onder 3.1.a te staken en gestaakt te houden,

6.4. veroordeelt Vitesse om aan B2S een dwangsom te betalen van E 200.000,00 voor

iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan één of meer van de in 6.3 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van 3.000.000,00 is bereikt,

6.5. veroordeelt Gelredome en Vitesse hoofdelijk, met dien verstande dat indien en

voor zover de een betaalt ook de ander daardoor zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van B2S tot op heden begroot op E 1.481,71,

6.6. verklaart dit vonnis (in conventie) tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

6.8. wijst de vorderingen af,

6.9. veroordeelt Vitesse in de proceskosten, aan de zijde van B2S tot op heden begroot

op € 408,00,

6.10. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar

bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken

op 4 januari 2013. De feiten, het geschil en de motivering waarop de beslissing in het vonnis steunt, zijn vastgelegd op 9 januari 2013.