Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2021:3957

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
20-07-2021
Datum publicatie
26-07-2021
Zaaknummer
C/01/370930 / KG ZA 21-300
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. inbreuk handelsnaamrecht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/370930 / KG ZA 21-300

Vonnis in kort geding van 20 juli 2021

in de zaak van

de stichting

STICHTING KANKER.NL,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaten mrs. L.H.M. Eijpe en S.M. Wertwijn te Amsterdam,

tegen

de stichting

STICHTINGKANKER,

gevestigd te Geldrop,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna Stichting Kanker.NL en StichtingKanker genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 2 juni 2021 met producties, genummerd 1 tot en met 28;

 • -

  het e-mailbericht van StichtingKanker van 23 juni 2021, houdende conclusie van antwoord;

 • -

  het e-mailbericht van 25 juni 2021 met producties, genummerd 29 tot en met 31;

 • -

  de mondelinge behandeling ter zitting van 28 juni 2021; deze mondelinge behandeling heeft in verband met de van overheidswege ingestelde maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus plaatsgevonden door middel van een beeld-/geluidverbinding via Skype for Business;

 • -

  de pleitnota van Stichting Kanker.NL

 • -

  de aanhouding van de zaak ter zitting teneinde partijen in de gelegenheid te stellen een minnelijke regeling te beproeven;

 • -

  het e-mailbericht van mr. Wertwijn van 3 juli 2021 met de mededeling dat partijen er niet in zijn geslaagd een minnelijke regeling te treffen;

 • -

  de voortgezette mondelinge behandeling van 5 juli 2021.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Stichting Kanker.NL is opgericht op 4 januari 2016 en beheert en ontwikkelt sindsdien het online platform www.kanker.nl (hierna: het platform).

2.2.

Het platform bestaat sinds juni 2013 en is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op het platform bevindt zich medische kennis en ervaringsinformatie over kanker, de gevolgen van de ziekte en andere dingen waar mensen met kanker of hun naasten mee te maken kunnen krijgen. Ook kunnen bezoekers via het platform in contact komen met oncologisch verpleegkundigen en andere (zorg)professionals. Verder kunnen patiënten kennis en informatie uitwisselen met lotgenoten.

2.3.

Stichting Kanker.NL werkt onder meer samen met Integraal Kankercentrum Nederland, Tilburg University, de Nederlandse Federatie van Kankerorganisaties, de Borstkankervereniging, de Stichting Instellingen Psycho-Sociale Oncologie, NFK en het Maastrichtse ziekenhuis UMC.

2.4.

StichtingKanker is opgericht op 23 april 2020 en houdt zich (volgens haar registratie bij de Kamer van Koophandel en haar statuten (productie 5 en 6 bij de dagvaarding) bezig met:

 1. het bevorderen van de gezondheidszorg en patiënten welzijn door het verstrekken van informatie over de laatste wetenschappelijke behandelmogelijkheden bij diverse vormen van kanker;

 2. het werven van fondsen voor onderzoek en (experimentele) behandelingen van kanker in binnen- en buitenland;

 3. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2.5.

StichtingKanker heeft op 17 maart 2020 de domeinnaam “stichtingkanker.nl” geregistreerd.

2.6.

Blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is de handelsnaam van StichtingKanker “StichtingKanker” (productie 5 bij de dagvaarding). Op haar website, in haar logo en in haar e-mails gebruikt zij de handelsnamen Stichting Kanker en St. Kanker (productie 8 bij de dagvaarding).

2.7.

Op de website van StichtingKanker (productie 15 bij de dagvaarding) staat onder meer vermeld:

“informeren over de verschillende behandelingsmogelijkheden van kanker”

en

“Ondersteuning bij de financiering van een integrale behandeling in binnen- en buitenland.”

2.8.

Tevens werft zij donaties en sponsoren via haar website (productie 16 bij de dagvaarding). Op de website staan GenQ en BeterKliniek vermeld als sponsoren van StichtingKanker (productie 17 bij de dagvaarding). Dit zijn ondernemingen van bestuurders van StichtingKanker.

2.9.

Op de website staat verder vermeld:

“Stichting Kanker is opgericht door een groep vrijwilligers omdat er veel vraag is naar integrale behandelmethodes bij kanker. (…) Stichting Kanker werkt uitsluitend met vrijwilligers.” (productie 18 bij de dagvaarding).

2.10.

Bij brief van 6 januari 2021 heeft Stichting Kanker.NL StichtingKanker gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam StichtingKanker(.nl) of een andere handelsnaam die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam van Stichting Kanker.NL, te staken en gestaakt te houden, alsmede om de domeinnaam www.stichtingkanker.nl over te dragen aan StichtingKanker.nl (productie 23 bij de dagvaarding). Tevens heeft zij StichtingKanker gesommeerd een bedrag van € 1.500,00 over te maken op de derdengeldenrekening van het kantoor van de advocaat van Stichting Kanker.NL. Stichting Kanker.NL stelt dat zij deze kosten heeft moeten maken ter handhaving van haar rechten.

2.11.

Bij brief van 25 januari 2021 heeft StichtingKanker aangegeven niet akkoord te gaan met de sommatie van Stichting Kanker.NL (productie 25 bij de dagvaarding). StichtingKanker schrijft onder meer:

“(…)

Wij hebben met de opzet van de stichting en het kiezen van de naam alle beschikbare middelen gebruikt ter controle en verificatie. Te weten Internet, de Kamer Van Koophandel, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en op geen enkele manier kwam daar de oude handelsnaam van uw cliënte in naar voren.

Bovendien bleek bij navraag bij de autoriteit op de gebied -het Europees merkenbureau- dat de namen ‘Stichting’ en ‘Kanker’ te algemeen waren om als woordmerk te beschermen. Zoals vermeld bleek ook bij de overige bronnen de voornoemde naam van onze huidige stichting -de stichting kanker’- niet gebruikt werd, waarna wij betreffende naam via de SIDN hebben laten vastleggen.

(…)”

3 Het geschil

3.1.

Stichting Kanker.NL vordert samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. StichtingKanker te bevelen om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnamen “STICHTING KANKER”, “STICHTINGKANKER” EN “ST. KANKER”, alsmede van ieder gebruik van een handelsnaam, domeinnaam of ander onderscheidingsteken waarvan de elementen STICHTING en KANKER achter elkaar gebruikt worden;

 2. StichtingKanker te veroordelen om de domeinnaam kosteloos over te dragen aan Stichting Kanker.NL;

 3. StichtingKanker te verbieden om domeinnamen met de handelsnaam “STICHTING KANKER.NL” of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen te (laten) registreren;

 4. StichtingKanker te veroordelen om aan Stichting Kanker.NL een dwangsom te voldoen, wanneer zij niet aan (een van) de onder 1 tot en met 3 gevorderde veroordelingen voldoet;

 5. StichtingKanker te veroordelen in de proceskosten, waaronder de feitelijk door Stichting Kanker.NL gemaakte advocaatkosten, een en ander op de voet van artikel 1019h Rv;

 6. StichtingKanker te veroordelen om aan Stichting Kanker.NL de wettelijke handelsrente over de proceskosten te betalen, wanneer deze niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis zijn voldaan;

 7. StichtingKanker te veroordelen in de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten;

 8. de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden na betekening van dit vonnis.

3.2.

Stichting Kanker.NL legt hieraan -kort weergegeven- het volgende ten grondslag.

StichtingKanker maakt met haar handelsnamen Stichting Kanker, StichtingKanker, en St. Kanker inbreuk op de handelsnaamrechten van Stichting Kanker.NL. Hiermee handelt StichtingKanker onrechtmatig jegens Stichting Kanker.NL.

Doordat StichtingKanker zich aan het publiek presenteert onder handelsnamen en een domeinnaam die vrijwel identiek zijn aan de handelsnaam en domeinnaam van Stichting Kanker.NL, creëert StichtingKanker gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide organisaties en suggereert zij een band tussen beiden, die er in werkelijkheid niet is. Zij handelt daarmee in strijd met artikel 5 Hnw en schendt het oudere handelsnaamrecht van Stichting Kanker.NL. StichtingKanker verstrekt op haar website misleidende informatie. Stichting Kanker.NL wenst niet in verband te worden gebracht met de misleidende handelwijze van StichtingKanker, haar oprichters/ bestuurders en hun ondernemingen. Dat schaadt haar reputatie en bestaansrecht als betrouwbare bron en veilige omgeving.

3.3.

StichtingKanker heeft als verweer -samengevat- het volgende aangevoerd.

StichtingKanker heeft voordat zij werd opgericht vooronderzoek gedaan. Stichting Kanker.NL was voor de oprichters van StichtingKanker echter niet vindbaar op internet en bij de Kamer van Koophandel vanwege de toevoeging “.nl”.

De handelsnaam van Stichting Kanker.NL bestaat louter uit beschrijvende woorden zodat deze geen of slechts beperkte bescherming geniet.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang van Stichting Kanker.NL bij haar vorderingen is voldoende aannemelijk geworden. Stichting Kanker.NL stelt immers dat zij geassocieerd wordt met StichtingKanker hetgeen zij nu juist niet wil.

4.2.

De vraag die in dit kort geding ter beantwoording voorligt is of StichtingKanker met haar handelsnamen Stichting Kanker, StichtingKanker en St. Kanker inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Stichting Kanker.NL. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.3.

Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.4.

Niet in geschil is dat StichtingKanker de handelsnamen voor dezelfde soorten diensten gebruikt als Stichting Kanker.NL doet, te weten het verstrekken van informatie en voorlichting aan (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Daarnaast staat vast dat beide organisaties (via internet) landelijk opereren.

4.5.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de handelsnamen van StichtingKanker slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam Stichting Kanker.NL van Stichting Kanker.NL. De handelsnaam Stichting Kanker wijkt in zoverre af van de handelsnaam Stichting Kanker.NL dat aan de handelsnaam Stichting Kanker niet “.nl” is toegevoegd. De handelsnaam StichtingKanker bevat bovendien geen spatie en bij de handelsnaam St. Kanker is het bestanddeel Stichting afgekort.

4.6.

Volgens StichtingKanker bestaat de handelsnaam van Stichting Kanker.NL louter uit beschrijvende woorden zodat deze geen of slechts beperkte bescherming geniet. De wet stelt aan een handelsnaam echter niet het vereiste dat het onderscheidend vermogen moet bezitten zoals het geval is bij merken, hetgeen betekent dat ook zuiver beschrijvende namen in beginsel dienen te worden beschermd.

4.7.

Bij de toepassing van artikel 5 Hnw gelden geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Aan het algemeen belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of, en zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van -intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven- onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam (HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC / Dairy Partners)).

4.8.

In het onderhavige geval heeft StichtingKanker de stelling van Stichting Kanker.NL dat sprake is van verwarringsgevaar tussen beide organisaties bij het relevante publiek niet weersproken. Stichting Kanker.NL heeft haar stelling nader feitelijk onderbouwd door het overleggen van verklaring van een sales manager van ABN AMRO Bank (productie 22 bij de dagvaarding) waarin deze aangeeft:

“Onlangs zag ik dat op de website www.stichtingkanker.nl de mogelijk wordt geboden om geld te doneren aan Stichting Kanker. Ik zag dat verschillende betaalopties werd aangeboden en vroeg mij af of de organisatie ook interesse zou hebben om gebruik te maken van de betaalmethode Tikkie.

Ik heb daarop contact opgenomen met de directeur van Stichting Kanker.nl (de heer [A] ). Tijdens dat gesprek kwam ik erachter dat de website www.stichtingkanker.nl niet van Stichting Kanker.nl is maar van de, voor mij onbekende, Stichting Kanker. Ik had dus de verkeerde persoon/organisatie gebeld.”

4.9.

Uit deze verklaring, die StichtingKanker niet heeft weersproken, blijkt dat het verwarringsgevaar zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.

4.10.

Gezien het voorgaande is voldoende aannemelijk geworden dat StichtingKanker met haar handelsnamen Stichting Kanker, StichtingKanker en St. Kanker inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Stichting Kanker.NL. Dat StichtingKanker de handelsnaam van Stichting Kanker.NL bij het door haar verrichte vooronderzoek niet is tegengekomen op het internet maakt dit niet anders.

4.11.

Gelet hierop ligt de vordering onder 1, die ertoe strekt StichtingKanker te veroordelen om het gebruik van haar handelsnamen Stichting Kanker, StichtingKanker en St. Kanker te staken, voor toewijzing gereed. Voor zover de vordering ertoe strekt StichtingKanker te verbieden om een handelsnaam, domeinnaam of ander onderscheidingsteken te voeren waarvan de elementen STICHTING en KANKER achter elkaar gebruikt worden, wordt de vordering afgewezen als zijnde voorbarig.

4.12.

Tegen de vordering onder 2, die ertoe strekt StichtingKanker te veroordelen om de domeinnaam www.stichtingkanker.nl over te dragen aan Stichting Kanker.NL, is geen verweer gevoerd. Daarom zal ook deze vordering worden toegewezen.

4.13.

Ook de vordering onder 3 zal als niet weersproken worden toegewezen.

4.14.

De ter versterking van de gevraagde veroordeling gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat deze zal worden beperkt als na te melden.

4.15.

StichtingKanker zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Dit brengt mee dat Stichting Kanker.NL de redelijke en evenredige proceskosten mag vorderen zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, hetgeen Stichting Kanker.NL ook heeft gedaan. Stichting Kanker.NL heeft haar kosten beraamd op € 13.938,21 in de door haar bij de dagvaarding overgelegde productie 29.

4.16.

Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken. De daarin vermelde tarieven zien uitsluitend op de werkzaamheden van de advocaat en worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 6.000,00. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde aan advocaatkosten wordt afgewezen.

De kosten aan de zijde van Stichting Kanker.NL worden begroot op:

- dagvaarding € 103,83

- griffierecht 667,00

- salaris advocaat 6.000,00

Totaal € 6.770,83.

4.17.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

4.18.

De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zal zoals gevorderd worden gesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt StichtingKanker om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnamen Stichting Kanker, StichtingKanker en St. Kanker te staken en gestaakt te houden;

5.2.

veroordeelt StichtingKanker om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.stichtingkanker.nl kosteloos over te (laten) dragen aan Stichting Kanker.NL, onder gelijktijdige verzending van alle instructies tot overdracht (inclusief verhuistokens) aan de advocaat van Stichting Kanker.NL;

5.3.

verbiedt StichtingKanker om (opnieuw) domeinnamen met de handelsnaam Stichting Kanker.nl of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen te (laten) registreren;

5.4.

veroordeelt StichtingKanker tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere keer dat StichtingKanker niet (volledig en/ of tijdig) voldoet aan één of meer van de onder 5.1 tot en met 5.3 uitgesproken veroordelingen, totdat een maximum van € 25.000,00 is bereikt;

5.5.

veroordeelt Stichting Kanker in de proceskosten, aan de zijde van Stichting Kanker.NL tot op heden begroot op € 6.770,83, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.6.

veroordeelt StichtingKanker in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2021.