Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2021:2991

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
16-06-2021
Datum publicatie
28-06-2021
Zaaknummer
9183432 \ EJ VERZ 21-266
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Het verzoek van een 17-jarige tot het verlenen van een handlichting wordt toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2021/200
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats Eindhoven

Zaakgegevens: 9183432 \ EJ VERZ 21-266

Beschikking van 16 juni 2021

in de zaak van:

Raúl Manuel Rodriguez Lara,

wonende te Budel-Dorplein,

verzoekende partij,

hierna te noemen: Rodriguez Lara.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

In het dossier zitten de volgende processtukken:

- het verzoek – afkomstig van de moeder van Rodriguez Lara, te weten: Yolanda Lara (hierna: de moeder) – tot het verlenen van een handlichting ten behoeve van haar zoon, ingekomen ter griffie op 15 april 2021;

- het e-mailbericht van 15 april 2021, waarin het verzoek door de moeder (verder) wordt aangevuld;

- het e-mailbericht van 21 april 2021, waarin de griffier verzoekt de ontbrekende gegevens toe te sturen;

- het e-mailbericht van 26 april 2021, waarin de moeder de ontbrekende gegevens toestuurt;

- het e-mailbericht van 2 juni 2021, waarin de BTW-aangifte van het laatste kwartaal wordt overgelegd en een document van Kamer van Koophandel waaruit volgt dat de naam van het bedrijf is gewijzigd naar ‘RodriguezMotoren’.

1.2.

Op 26 mei 2021 heeft een mondelinge behandeling (hierna: de zitting) plaatsgevonden. In verband met de coronamaatregelen heeft de zitting via een skypeverbinding plaatsgevonden. Aan deze zitting heeft Rodriguez Lara deelgenomen samen met zijn moeder en vader (J.A. Rodriguez Gomez, hierna: de vader). Tijdens de zitting heeft Rodriguez Lara het verzoek (verder) toegelicht en de vragen van de kantonrechter beantwoord. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen is besproken.

1.3.

Tot slot is een datum voor beschikking bepaald.

2 Het verzoek

2.1.

Rodriguez Lara (geboren op 20 december 2003) wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat Rodriguez Lara, een eigen bedrijf heeft en – ten behoeve van zijn bedrijf – een zakelijke rekening wil kunnen openen en beheren. Het betreft een eenmanszaak. Op 12 maart 2021 heeft hij zijn bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uit het uittreksel Handelsregister volgt dat hij als handelsnaam ‘2WheelsMaffia’ hanteert en dat de activiteiten zich richten op de in- en verkoop van motoren, scooters en onderdelen, alsmede onderhoud en reparatie van motoren en scooters.

2.2.

Tijdens de zitting heeft Rodriguez Lara meer verteld over zijn bedrijf. Hij heeft onder andere verteld dat zijn huidige klantenkring bestaat uit vrienden, mensen die reageren op de berichten die hij op social media plaatst, alsmede mensen die door mond-op-mondreclame bij hem klant zijn geworden. Een deel van zijn klanten is inmiddels vaste klant geworden. Een klant betaalt gemiddeld € 100,00 per keer. Het bedrijf voert Rodriguez Lara niet alleen. Rodriguez Lara wordt op financieel gebied ondersteund door zijn moeder en boekhouder en op technisch gebied door zijn vader. Daarnaast maakt de vader – zolang Rodriguez Lara nog geen rijbewijs heeft – proefritten met de voertuigen. Rodriguez Lara heeft benadrukt dat het voornemen bestaat om – zodra het mogelijk is – zijn rijbewijs zo snel mogelijk te halen. De werkzaamheden voert Rodriguez Lara uit in de garage van zijn ouders.

2.3.

Zijn moeder heeft tijdens de zitting verklaard dat zij – in eerste instantie – geen voorstander was van het bedrijf. Hier is zij later op teruggekomen. Zij heeft aangegeven achter het verzoek tot handlichting te staan, maar vindt het wel belangrijk om het een en ander in de gaten te (blijven) houden.

2.4.

De vader steunt zijn zoon in zijn bedrijf. Ter zitting heeft hij ingestemd met het verzoek tot handlichting.

3 De beoordeling

3.1.

Op grond van artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) wordt aan een minderjarige handlichting toegekend indien de minderjarig de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. In het tweede lid van artikel 1:235 BW staat dat de handlichting niet wordt verleend tegen de wil van de ouders voor zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen. Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord is.

3.2.

De kantonrechter stelt vast dat Rodriguez Lara de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt. Verder stelt de kantonrechter vast dat het gezag over Rodriguez Lara aan beide ouders toekomt en dat zowel de moeder als de vader hebben ingestemd met de verzochte handlichting. Daarnaast heeft de kantonrechter tijdens de zitting vastgesteld dat Rodriguez Lara begrijpt welke verantwoordelijkheden het drijven van eenmanszaak met zich meebrengen en dat hij zich ervan bewust is welke risico’s hij loopt. Daarbij wordt van belang bevonden dat – teneinde deze risico’s te beperken – hij spaartegoeden heeft opgebouwd. Bovendien heeft het bedrijf van Rodriguez Lara een beperkte omvang, waardoor ook het risico beperkt is. Verder ziet de kantonrechter in verschillende omstandigheden aanleiding om aan te nemen dat het bedrijf op professionele wijze is ingericht. Rodriguez Lara stuurt immers de klanten facturen, er wordt BTW afgedragen (hetgeen volgt uit de overgelegde BTW-aangifte) en hij wordt ondersteund door een boekhouder. Tot slot acht de kantonrechter van belang dat de ouders hebben aangegeven dat zij hun zoon – indien nodig – (blijven) ondersteunen. Ter zitting is de naam ‘2WheelsMaffia’ besproken. Zowel Rodriguez Lara, de moeder als de vader waren het er mee eens dat de naam gewijzigd moet worden, omdat de bedrijfsnaam verwijst naar een criminele organisatie. Op 2 juni 2021 is een document overgelegd van Kamer van Koophandel waaruit volgt dat de naam is gewijzigd naar ‘RodriguezMotoren’. Gelet op het voorgaande, de inhoud van het verzoekschrift en de toelichting ter zitting, is voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 1:235 BW. Daarom is de kantonrechter van oordeel dat het gevraagde verzoek tot handlichting kan worden toegewezen.

3.3.

De kantonrechter wijst voor de goede orde nog wel op het bepaalde in het derde lid van artikel 1:235 BW, waarin is bepaald dat de minderjarige door de handlichting niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten of door hypotheek gedekte vorderingen.

3.4.

Met betrekking tot de publicatieplicht wordt het volgende overwogen. In artikel 1:237 BW is bepaald dat de beschikking waarbij de handlichting is verleend bekend gemaakt moet worden in de Staatscourant en twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Omdat tegenwoordig echter de toegang tot internet voor iedereen beschikbaar is, geeft de publicatie van de handlichting op het internet hetzelfde, zo niet een ruimer effect dan voornoemde in de wet voorgeschreven wijze van publicatie in twee aan te wijzen dagbladen. Omdat de Staatscourant op internet beschikbaar is en publicatie kosteloos is, kan daarmee naar het oordeel van de kantonrechter worden volstaan. Daarnaast zal de beschikking (niet geanonimiseerd) door de griffier worden gepubliceerd op de internetpagina www.rechtspraak.nl, zodat de inhoud daarvan ook via die weg kenbaar is.

3.5.

Rodriguez Lara zal er overigens rekening mee moeten houden dat de verleende handlichting niet eerder geldt dan dat de publicatie een feit is.

4 De beslissing

De kantonrechter:

verleent aan Raúl Manuel Rodriguez Lara, geboren op 20 december 2003, handlichting tot het openen en beheren van een zakelijke rekening;

bepaalt dat deze beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd in de (digitale) Staatscourant en op www.rechtspraak.nl.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M.J. Godrie, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 16 juni 2021.