Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2021:2925

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
27-05-2021
Datum publicatie
22-06-2021
Zaaknummer
VR 21/001
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Verschoning
Inhoudsindicatie

Verschoningsverzoek rechter. Toegewezen. ‘Vorig leven’. De rechter heeft als advocaat in 2014 een advies gegeven aan de bestuurder van een aantal rechtspersonen die partij zijn in de procedure (faillissement-zaak) die de rechter behandelt. De kwestie waarover is geadviseerd zal volgens de curator bij de uiteindelijke financiële afwikkeling van deze faillissementen een wezenlijk punt kunnen zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK OOST-BRABANT

Verschoningskamer

zaaknummer: VR 21/001

Beslissing van 27 mei 2021

van de meervoudige verschoningskamer van de rechtbank op het verzoek ex artikel 40 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) van

mr. V.G.T. van Emstede,

rechter in deze rechtbank

hierna te noemen: de rechter,

in zijn hoedanigheid van rechter-commissaris in een cluster van de volgende aan elkaar gelieerde faillissementen van:

Naam: Faillissementsnummer:

Queenspark C.V. F 11/437

Queenspark Beheer B.V. F 11/438

Beheersmaatschappij Floris B.V. F 11/640

Leonardo Properties Vught B.V. F 11/641

Leonardo Participations BV. F 11/706

Klassische Immobilien Deutschland B.V. F 11/707

German Supermarkets “Sagittarius” Properties IV B.V. F 11/708

“Sagittarius” Properties V B.V. F 11/709

“Sagittarius” Properties VI Finance B.V. F 11/710

Sagittarius Properties VI B.V. F 11/811

IBIM Vastgoed B.V. F 11/919

2SQR Holding B.V. F 12/14

2SQR Participatiemaatschappij B.V. F 12/370

L2BH B.V. F 12/770

What UC is What You Get B.V. F 12/809

2SQR Management B.V. F 12/816

B.V. Diependael F 13/588

German Supermarkets “Sagittarius” Properties II B.V. F 13/868

City Theater Venlo B.V. F 13/902

Accessio Beheer B.V. F 14/27

Sagittarius Properties VII B.V. F 18/351

1 De procedure

De rechter is benoemd als rechter-commissaris in bovengenoemde faillissementen en heeft op 25 mei 2021 een verschoningsverzoek ingediend.

2 Het verschoningsverzoek

De rechter heeft aan zijn verschoningsverzoek het volgende ten grondslag gelegd.

(Indirect) bestuurder en aandeelhouder van (een aantal van) de vennootschappen is de heer [naam] . [naam] pretendeert volgens de curator in de faillissementen een vordering van 7 miljoen euro te hebben op 2SQR Holding B.V. (zaak F 12/14), waarvoor het gehele cluster van faillissementen aansprakelijk zou zijn. De rechter was tot 1 september 2015 werkzaam als advocaat bij Höcker Advocaten in Amsterdam. In die hoedanigheid heeft de rechter [naam] bijgestaan in enkele kwesties. De rechter heeft [naam] op

21 januari 2014 geadviseerd over een specifieke kwestie die mede betrekking heeft

op de hiervoor genoemde vennootschappen. De kwestie waarover de rechter destijds als advocaat heeft geadviseerd zal volgens de curator in de hiervoor genoemde faillissementen bij de uiteindelijke financiële afwikkeling van deze faillissementen een wezenlijk punt kunnen zijn.

De rechter vindt dat deze feiten en omstandigheden maken dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, indien hij blijft fungeren als rechter-commissaris in

voornoemde faillissementen. Om die reden verzoekt de rechter hem toe te staan zich van de functie van rechter-commissaris in de hiervoor genoemde faillissementen te verschonen.

3 De beoordeling

3.1.

Gelet op het bepaalde in artikel 40 Rv, kan een rechter die een zaak behandelt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden verzoeken zich te mogen verschonen.

3.2.

Bij de beoordeling van een verschoningsverzoek dient uitgangspunt te zijn dat de rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet, die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een partij bij een geding een vooringenomenheid koestert (de subjectieve toets). Daarnaast kan er onder omstandigheden reden zijn voor verschoning, als, afgezien van de persoonlijke opstelling van de rechter in de zaak, de bij een partij bestaande vrees voor onpartijdigheid van die rechter objectief gerechtvaardigd is, waarbij rekening moet worden gehouden met uiterlijke schijn (de objectieve toets). Het subjectieve oordeel van een partij is niet doorslaggevend.

3.3.

Uit het verschoningsverzoek blijkt dat sprake is van feiten en omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. De verschoningskamer ziet in de door de rechter gegeven motivering van het verschoningsverzoek voldoende grond voor verschoning. Het verschoningsverzoek zal daarom worden toegewezen.

4 De beslissing

De verschoningskamer van de rechtbank wijst het verzoek tot verschoning van mr. Van Emstede toe, en verstaat dat in de genoemde faillissementen een andere rechter-commissaris zal worden benoemd.

Deze beslissing is gegeven door mr. H.M.H. de Koning, voorzitter, mr. J.J. Janssen en

mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden, in tegenwoordigheid van de griffier mr. J.R. Leegsma en in het openbaar uitgesproken op 27 mei 2021 2021.

De voorzitter

De griffier is verhinderd de beslissing mede te ondertekenen.

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open (artikel 41 lid 3 Rv).