Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2020:3280

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
29-06-2020
Datum publicatie
03-07-2020
Zaaknummer
C/01/358187 / KG ZA 20-241
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Beweerdelijke inbreuk auteursrecht naar Turks recht. Geografische kaarten. Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van auteursrechtelijk beschermde werken. Ook onvoldoende aannemelijk dat eiseres auteursrechthebbende zou zijn. Vorderingen afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/358187 / KG ZA 20-241

Vonnis in kort geding van 29 juni 2020

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

BASARSOFT BILGI TEKNOLOJILERI A.S.,

gevestigd te Atasehir/Istanbul (Turkije),

eiseres,

advocaat mr. E. Köse te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HERE INTERNATIONAL B.V.,

statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Eindhoven,

gedaagde,

advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Basarsoft en Here International B.V. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 25 mei 2020 met 6 producties

 • -

  de brief van mr. Köse van 2 juni 2020 met productie 7

 • -

  de e-mail van mr. Odle van 2 juni 2020 met 2 producties

 • -

  de mondelinge behandeling via Skype

 • -

  de pleitaantekeningen van mr. Odle

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Basarsoft is gevestigd in Turkije en drijft daar een onderneming die zich bezig houdt met het vastleggen van geografische gegevens van Turkije in kaarten. Deze kaarten worden onder meer gebruikt voor navigatiesystemen.

2.2.

Basarsoft voorziet de door haar vervaardigde kaarten van een “watermerk” door een aantal werkelijk bestaande (naamloze) straten te voorzien van fictieve staatnamen die voor een derde niet onmiddellijk als zodanig herkenbaar zijn. In de communicatie tussen partijen worden deze fictieve straatnamen ook wel aangeduid als ‘traps’. Basarsoft kan aan de hand van de fictieve straatnamen controleren of zonder haar toestemming gebruik wordt gemaakt van haar kaarten. De fictieve straatnamen laat Basarsoft vastleggen in een notariële akte.

2.3.

Basarsoft levert haar kaarten in Turkije onder meer aan Google en Apple.

2.4.

Here International B.V. is een onderdeel van Here Technologies (ook wel aangeduid met HERE), een internationaal concern dat zich bezighoudt met het produceren, in licentie nemen en geven en verder verspreiden van geografische locatiegegevens, onder meer ten behoeve van navigatie.

2.5.

Here International B.V. houdt zich binnen Here Technologies (met name) bezig met holding- en financieringsactiviteiten. Here International hanteert voor haar activiteiten blijkens haar inschrijving in het Handelsregister tevens de handelsnaam HERE Technologies.

2.6.

Op 20 december 2019 heeft de advocaat van Basarsoft in een brief aan HERE bericht dat zij heeft geconstateerd dat HERE in haar systemen het watermerk van Basarsoft heeft verwerkt. Volgens Basarsoft is haar watermerk namelijk aangetroffen in navigatiesystemen van Garmin (modellen 2020.10 en 2020.20) en in het navigatiesysteem dat in auto’s van het merk Volvo wordt gebruikt. Daarmee maakt HERE volgens Basarsoft inbreuk op het eigendomsrecht en auteursrecht van Basarsoft. HERE wordt in de brief gesommeerd om uiterlijk 31 december 2019 te bevestigen dat zij:

- de publicatie, openbaarmaking, verveelvoudiging en/of het gebruik van de door Basarsoft vastgelegde gegevens zal staken en gestaakt zal houden;

- ervoor zal zorgdragen dat de door Basarsoft vastgelegde gegevens binnen vijf dagen op geen enkele wijze zijn terug te vinden op de (navigatie)systemen van HERE;

- de door Basarsoft geleden schade als gevolg van de inbreuk op het eigendoms- en auteursrecht van Basarsoft zal vergoeden.

De brief is gericht aan de directie van HERE te Amsterdam.

2.7.

Bij e-mail van 30 december 2019 heeft de heer [naam senior Legal Counsel HERE] (hierna: [naam senior Legal Counsel HERE] ), senior Legal Counsel te Berlijn (Duitsland) bij Here Technologies, gereageerd op de brief. In de brief schrijft [naam senior Legal Counsel HERE] dat HERE Technologies meer tijd nodig heeft voor een grondig onderzoek. [naam senior Legal Counsel HERE] vraagt mr. Köse in dat verband om 1) specificaties van de watermerken die zouden zijn gebruikt in de Gamin en Volvo-navigatiesystemen en 2) duidelijk te maken welk navigatiesysteem van Volvo in de brief wordt bedoeld.

2.8.

Bij e-mail van 10 januari 2020 heeft mr. Köse aan [naam senior Legal Counsel HERE] een aantal van de door Basarsoft toegevoegde fictieve straatnamen bekend gemaakt. Daarnaast is een aantal screenshots bijgevoegd van de website van HERE, een navigatiesysteem van Garmin en een navigatiesysteem uit een Volvo waarop de fictieve straatnamen te zien zouden zijn. Ter vergelijking is een aantal screenshots overgelegd van kaarten die zijn vervaardigd door het Russische bedrijf Yandex waarop dezelfde locaties te zien zouden zijn zonder de fictieve straatnamen. Volgens de e-mail zou Basarsoft nog veel meer watermerken hebben aangetroffen in de database van HERE. Die wil Basarsoft pas bekend maken als er met HERE overeenstemming is bereikt. Mr. Köse verzoekt in de e-mail om uiterlijk 21 januari 2020 te antwoorden.

2.9.

Bij e-mail van 13 januari 2020 heeft [naam senior Legal Counsel HERE] geantwoord dat de zaak door Here Technologies intern wordt onderzocht.

2.10.

Bij e-mail van 20 januari 2020 heeft [naam senior Legal Counsel HERE] aan mr. Köse bericht dat voor een gedegen onderzoek de volledige lijst met traps van Basarsoft nodig heeft.

2.11.

Mr. Köse heeft bij e-mail van 31 januari 2020 aan [naam senior Legal Counsel HERE] bericht dat zij pas bereid is om de volledige lijst te delen als er tussen partijen overeenstemming is over de kwestie. Wel heeft mr. Köse nog een aantal van de traps van Basarsoft bekendgemaakt in de e-mail.

2.12.

Bij e-mail van 7 februari 2020 heeft [naam senior Legal Counsel HERE] aan mr. Köse bericht dat Here Technologies doorgaat met haar onderzoek en dat zij pas een officiële reactie kan geven als zij informatie van haar data-toeleveranciers heeft onderzocht.

2.13.

Bij e-mail van 21 februari 2020 heeft [naam senior Legal Counsel HERE] aan mr. Köse bericht dat Here Technologies nog in discussie is met haar data-toeleveranciers.

2.14.

Bij e-mail van 5 maart 2020 heeft [naam senior Legal Counsel HERE] aan mr. Köse verzocht om vrijgave van nog een beperkt aantal traps (bijvoorbeeld 10) omdat dit Here International enorm zou helpen bij haar onderzoek.

2.15.

Bij e-mail van 24 maart 2020 heeft [naam senior Legal Counsel HERE] aan mr. Köse gevraagd of Basarsoft al een beslissing had genomen over het vrijgeven van een aantal aanvullende traps. [naam senior Legal Counsel HERE] geeft in de e-mail ook aan dat het onderzoek nog loopt.

2.16.

Bij e-mail van 16 april 2020 heeft mr. Köse aan [naam senior Legal Counsel HERE] bericht dat Basarsoft niet bereid is om nog aanvullende traps vrij te geven. Daarnaast kondigt mr. Köse rechtsmaatregelen aan voor het geval HERE niet uiterlijk op 21 april 2020 volledige aansprakelijkheid heeft erkend.

2.17.

[naam senior Legal Counsel HERE] heeft bij e-mail van 21 april 2020 aan mr. Köse bericht dat de 11 traps die Basarsoft aan Here Technologies bekend heeft gemaakt niet zijn aangetroffen in de eigen data van HERE, maar in data van haar toeleveranciers. Eén van de traps is volgens [naam senior Legal Counsel HERE] nog in onderzoek, van 9 traps zouden gecorrigeerde data worden geleverd en van één trap wordt betwist dat het om een fictieve straatnaam gaat en dus dat het een trap is. [naam senior Legal Counsel HERE] geeft aan dat de 11 traps zijn verwijderd uit de hoofd database, dat het onderzoek naar haar toeleveranciers nog loopt en dat HERE intellectuele eigendomsrechten van anderen zal respecteren.

3 Het geschil

3.1.

Basarsoft vordert samengevat – om bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Here International B.V. te veroordelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op auteursrechten van Basarsoft te staken en gestaakt te houden;

II. Here International B.V. te veroordelen om met onmiddellijke ingang de publicatie, openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van de gegevens die door Basarsoft zijn vastgelegd – in welke vorm dan ook, zowel direct als indirect – te staken en gestaakt te houden;

III. Here International B.V. te veroordelen om ervoor zorg te dragen dat de gegevens die door Basarsoft zijn vastgelegd binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis op geen enkele wijze te vinden zijn op (navigatie)systemen van Here International B.V.;

IV. Here International B.V. te veroordelen om uiterlijk binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Basarsoft een schriftelijke, juiste en volledige opgave te doen, vergezeld door kopieën van alle relevante documenten (zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, (elektronische) correspondentie en voorraad administratie van de volgende informatie:

a. het aantal geproduceerde, aangeboden, verkochte en geleverde inbreukmakende werken;

b. de productieprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende werken;

c. het aantal nog in voorraad zijnde stuks van de inbreukmakende werken;

V. Here International B.V. te veroordelen tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan een onderdeel van het vonnis voldoet, tot een maximum van € 500.000,--, althans een dwangsom die de voorzieningenrechter in goede justitie juist acht;

VI. Here International B.V. te veroordelen in de proceskosten aan de zijde van Basarsoft tot op heden begroot op € 6.874,49, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

Basarsoft legt daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

Here International B.V. maakt naar Turks recht inbreuk op eigendoms- en/of auteursrechten van Basarsoft. Here International B.V. heeft zonder toestemming van Basarsoft door Basarsoft vastgelegde geografische gegevens verwerkt in navigatiesystemen van Garmin en Volvo. Die gegevens kwalificeren als een auteursrechtelijk beschermd werk naar Turks recht en overigens ook naar Nederlands recht. Volgens het Turkse recht kan Basarsoft als maker van het werk optreden tegen elke inbreuk op haar recht.

Dat Here International B.V. de gegevens van Basarsoft gebruikt blijkt uit het feit dat in de door Here International B.V. vervaardigde systemen het watermerk van Basarsoft is aangetroffen in de vorm van de fictieve straatnamen die Basarsoft notarieel heeft laten vastleggen.

Omdat de schade zich voordoet in Turkije, is Turks recht van toepassing.

3.3.

Here International B.V. voert daartegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer.

Basarsoft dient niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen. Here International B.V. is slechts de financiële holding binnen HERE en is niet betrokken bij de beweerdelijk inbreukmakende activiteiten in Turkije. Basarsoft had eenvoudig uit het handelsregister en de website van HERE kunnen opmaken dat zij Here Europe B.V. of Here Global B.V. had moeten dagvaarden.

De zaak leent zich ook niet voor kort geding omdat Turks recht van toepassing is en Basarsoft heeft nagelaten om daarvan een degelijke uitleg te geven. Here International B.V. heeft daarentegen wel een legal opinion van een Turkse advocaat in het geding gebracht. De inhoud daarvan maakt integraal onderdeel uit van het verweer van Here International B.V..

Op basis van de legal opinion betwist Here International B.V. dat de door Basarsoft vervaardigde kaarten auteursrechtelijke beschermde werken zijn naar Turks recht. Als dat wel het geval is dan blijkt nergens uit dat Basarsoft de rechthebbende is.

Here International B.V. betwist ook dat Basarsoft voldoende (spoedeisend) belang hebben bij haar vorderingen. HERE heeft aangegeven de claims van Basarsoft serieus worden onderzocht. Het onderzoek zou kunnen worden versneld als Basarsoft meer informatie over de traps verstrekt, maar zij is daar niet toe bereid. De 10 fictieve straatnamen heeft HERE als teken van goede wil verwijderd.

Vordering I is te algemeen geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Here International B.V. heeft de fictieve straatnamen bovendien al verwijderd.

Met betrekking tot vordering II geldt daarbij nog dat niet duidelijk is om welke vastgelegde gegevens het gaat.

Vordering III dient te worden afgewezen omdat er behalve de genoemd fictieve straatnamen geen vastgelegde gegevens van Basarsoft in de systemen van HERE zijn aangetroffen.

Ook vordering IV moet worden afgewezen omdat deze te algemeen geformuleerd is en niet kan worden vastgesteld wat de vastgestelde gegevens van Basarsoft zijn.

De onder V gevorderde dwangsom is niet proportioneel.

Here International B.V. verzoekt Basarsoft met toepassing van artikel 1019h RV te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten.

4 De beoordeling

4.1.

Basarsoft is gevestigd in Turkije, zodat de zaak internationale aspecten heeft. Daarom moet eerst de vraag worden beantwoord of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft. Dat is het geval op grond van artikel 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) omdat Here International B.V. is gevestigd in Nederland.

4.2.

Vervolgens rijst de vraag welk recht moet worden toegepast. Uit artikel 4 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ( Rome II ) volgt dat Turks recht moet worden toegepast. Het gaat om een vordering uit hoofde van een onrechtmatige daad waarbij de schade zich voordoet in Turkije, het land waar Basarsoft is gevestigd. Partijen zijn het er ook over eens dat Turks recht van toepassing is.

4.3.

Het meest verstrekkende verweer van Here International B.V. is dat Basarsoft niet ontvankelijk is in haar vorderingen omdat zij de verkeerde vennootschap heeft gedagvaard. Here International B.V. stelt dat zij zich niet bezighoudt met de activiteiten waarvan in dit kort geding een verbod wordt gevorderd. Binnen het HERE-concern zouden Here Europe B.V. en Here Global B.V. daarvoor verantwoordelijk zijn. Here International B.V. zou zich slechts bezighouden met holdings- en financieringsactiviteiten.

Dit verweer faalt. Here International B.V. heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat haar positie binnen het HERE-concern is en heeft haar stelling dat dit voor Basarsoft eenvoudig zou zijn af te leiden uit het handelsregister en de website van HERE onvoldoende onderbouwd. Uittreksels uit het handelsregister of screenshots van de website zijn door Here International B.V. niet overgelegd. Basarsoft betwist ook dat daar duidelijk uit blijkt welke vennootschap zij zou moeten aanspreken ter zake de gewraakte activiteiten. Dat de vennootschapsstructuur van het HERE-concern niet erg transparant is blijkt ook wel uit het feit dat de advocaat van Here International B.V. tijdens de zitting desgevraagd niet met zekerheid kon zeggen welke vennootschap of vennootschappen aan de top van het concern staan. Daar komt bij dat van de zijde van HERE ook in de correspondentie met mr. Köse daarover geen uitsluitsel werd gegeven. Mr. Köse heeft zich aanvankelijk gewend tot de directie van HERE in Amsterdam. Die brief wordt beantwoord vanuit Duitsland door de heer [naam senior Legal Counsel HERE] , die zich presenteert als legal counsel van HERE Technologies. Uit het door Basarsoft overgelegde uittreksel uit de kamer van koophandel blijkt dat HERE Technologies door Here International B.V. als handelsnaam wordt gebruikt. Dat Basarsoft dan bij Here International B.V. uitkomst kan haar bezwaarlijk worden tegengeworpen. Voldoende duidelijk is geworden – dat is ook niet weersproken - dat binnen de concernstructuur van HERE Here International B.V. in de positie verkeert om te bewerkstelligen dat gevolg wordt gegeven aan de in dit kort geding gevraagde voorzieningen.

4.4.

Basarsoft heeft ook voldoende spoedeisend belang bij het treffen van de gevorderde voorzieningen. Zij stelt dat Here International B.V. inbreuk maakt op haar auteursrechten. Dat Here International B.V. de kwestie in onderzoek heeft en de traps van Basarsoft die bij haar bekend zijn inmiddels uit haar database heeft verwijderd, doet aan de spoedeisendheid niet af. Het gaat Basarsoft niet om het gebruik van de traps op zich. De traps zijn slechts bedoeld om inbreuken op te sporen. De beweerdelijke inbreuk duurt nog voort. Van Basarsoft kan dan niet worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht.

4.5.

Het gaat in dit kort geding in de kern om de vraag of Here International B.V. naar Turks recht inbreuk maakt op auteursrechten van Basarsoft. Het spreekt voor zich dat toepassing van het recht van een ander land, door de gebrekkige kennis van dat recht bij de Nederlandse voorzieningenrechter, de beantwoording van die vraag bemoeilijkt. Onder die omstandigheden mag van Basarsoft, zeker in kort geding waar eigenlijk geen ruimte is voor een nader diepgravend onderzoek, worden verwacht dat zij voldoende stelt om aan te kunnen nemen dat er naar Turks recht inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten waarvan zij stelt de rechthebbende te zijn en dat zij die stellingen ook behoorlijk onderbouwt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is Basarsoft daarin tekortgeschoten. Zij stelt in feite slechts dat uit het feit dat haar traps zijn aangetroffen in navigatiesystemen van Here International B.V. Basarsoft blijkt dat sprake is van een inbreuk op aan haar toekomende auteursrechten.

4.6.

Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk op auteursrechten, zal echter eerst moeten worden beoordeeld of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Dat is naar Turks recht niet anders. Partijen zijn het erover eens dat de “Fiki ve Sanat Eserleri Kanuna” met nummer 5846 (hierna: FSEK) van toepassing is. Partijen zijn het er ook over eens dat een geografische kaart in beginsel in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming volgens de FSEK. Basarsoft stelt echter onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de door haar vervaardigde geografische kaarten voldoen aan de eisen die gesteld worden om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. De advocaat van Basarsoft heeft tijdens de mondelinge behandeling wel genoemd welke criteria dat volgens Basarsoft zijn, maar Basarsoft heeft verder onvoldoende uitgewerkt en concreet gemaakt waarom haar kaarten aan die criteria zouden voldoen. Daarbij heeft Basarsoft zelfs niet duidelijk gemaakt om welke kaarten het concreet gaat en aan de hand van welke uiterlijke kenmerken deze als zodanig geïdentificeerd zouden kunnen worden. Ter zitting werden besproken de door Basarsoft als productie 4 overgelegde print-outs van digitaal kaartmateriaal, onder meer afkomstig van de digitale kaarten die door Yandex - een Russische-Nederlands concern dat zich onder meer bezig houdt met het aanbieden van internetdiensten1 - worden gepubliceerd. Basarsoft heeft deze kaarten van Yandex in de vergelijking met het door Here International B.V. betrokken om zo duidelijk te maken dat de kaarten van Yandex – anders dan de kaarten van Here International B.V. – niet de fictieve – door Basarsoft geregistreerde - straatnamen (traps) bevatten. Ter zitting bleek evenwel dat het kaartmateriaal van Yandex – anders dan Here International B.V. en de voorzieningenrechter veronderstelden – niet was geleverd door Basarsoft. Dat betekent dat van de zijde van Basarsoft geen kaartmateriaal in het geding is gebracht ten aanzien waarvan zij stelt dat daar – naar Turks recht – auteursrecht op rust en waarvan zij de rechthebbende is. Dat heeft tot gevolg dat een (voorlopige) beoordeling van de vraag of het – beweerdelijk door Basarsoft vervaardigde - kaartmateriaal waarop Here International B.V. inbreuk zou maken naar Turks recht auteursrechtelijk beschermd wordt in dit kort geding niet mogelijk is.

4.7.

Daar komt bij dat Here International B.V. de juistheid van de door Basarsoft genoemde toetsingscriteria betwist. Here International B.V. stelt dat, anders dan Basarsoft betoogt, volgens het Turkse recht door de rechter deskundigen uit het betreffende vakgebied dienen te worden benoemd om te beoordelen of een werk – kort gezegd – voldoende originaliteit in zich heeft (kennelijk vergelijkbaar met wat in Nederland het persoonlijk stempel van de maker wordt genoemd). Here International B.V. heeft haar stelling onderbouwd met een legal opionion van een Turkse collega-advocaat. Daarin wordt ook nog uiteengezet dat de “eerste laag” van een geografische kaart in feite niet meer is dan het met behulp van technische middelen vastleggen van de feitelijke situatie in het landschap. Omdat daarbij nauwelijks creatieve keuzes zijn te maken, is het niet waarschijnlijk dat daarmee wordt voldaan aan de criteria voor auteursrechtelijke bescherming. Pas bij volgende lagen, waarbij de kaarten worden gespecialiseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden (door bijvoorbeeld de locatie van restaurants of tankstations toe te voegen) kan sprake zijn van voldoende originaliteit, zo staat in de legal opinion. Basarsoft heeft dit betoog onvoldoende weersproken c.q. ontkracht. Basarsoft heeft niet gesteld laat staan onderbouwd dat de door haar vervaardigde kaarten méér zijn dan een feitelijke weergave van het landschap (de “eerste laag”). Voor zover Basarsoft zou willen betogen dat de door haar toegevoegde fictieve straatnamen voor voldoende originaliteit zorgen, dan geldt dat die fictieve straatnamen uitsluitend zijn bedoeld als traps om te kunnen achterhalen of de kaarten ongeoorloofd worden gebruikt. Daarmee is echter nog niets gezegd over de vraag of het kaartmateriaal waarn de traps zijn verwerkt auteursrechtelijk zijn beschermd en zo ja, of Basarsoft daarvan dan de rechthebbende is. De bewijsredenering van Basarsoft zegt niets over de vraag of het kaartmateriaal voldoende orginaliteit in zich heeft en sluit bovendien niet uit dat Basarsoft eigen traps heeft ingebouwd in auteursrechtelijk beschermd werk van anderen. Uit de omstandigheid dat traps van Basarsoft opduiken in kaartmateriaal van Here International B.V. kan daarom nog niet worden afgeleid dat het gebruikte kaartmateriaal auteursrechtelijk beschermd is noch dat Basarsoft daarvan de rechthebbende is.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de fictieve straatnamen in de gebruikersversie nog zichtbaar zijn. Zij kunnen naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet zelfstandig bijdragen aan het halen van de originaliteitsdrempel. De traps zijn niet meer dan een hulpmiddel ter bescherming van auteursrechtelijk beschermd werk waar zij deel van uitmaken maar zij komen als zodanig niet voor bescherming in aanmerking.

4.8.

Voor zover in dit kort geding – niettegenstaande hetgeen hiervoor is overwogen - al zou kunnen worden vastgesteld dat de door Basarsoft bedoelde geografische kaarten naar Turks recht als auteursrechtelijk beschermde werken moeten worden aangemerkt, dan geldt dat Basarsoft onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de auteursrechthebbende is ten aanzien van die werken. Basarsoft stelt in dat kader slechts dat dit zou blijken uit het feit dat de kaarten zijn voorzien van haar watermerk in de vorm van de fictieve straatnamen die zij zou hebben laten vastleggen in een notariële akte van 12 oktober 2012. Basarsoft heeft alleen een verklaring overgelegd van een Turkse notaris van 22 mei 2020 waarin dat wordt bevestigd. De akte uit 2012 heeft zij niet in het geding gebracht. Daarmee kan zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet volstaan, zeker niet nu Here International B.V. gemotiveerd betwist dat Basarsoft de auteursrechthebbende is. Zoals hiervoor al overwogen kan uit het enkele feit dat Basarsoft kennelijk fictieve straatnamen heeft toegevoegd aan de kaarten niet worden afgeleid dat Basarsoft die kaarten ook heeft gemaakt. Enig concreet bewijs waaruit zou kunnen worden afgeleid dat dit wel zo is, ontbreekt.

4.9.

Slotsom is dat Basarsoft naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende heeft gesteld om aan te kunnen nemen dat de kaarten die door Here International B.V. zouden worden gebruikt naar Turks recht auteursrechtelijk beschermde werken zijn en als dat wel het geval zou zijn, dat Basarsoft daarvan de auteursrechthebbende is. Daaruit volgt dat onvoldoende aannemelijk geworden dat Here International B.V. inbreuk maakt op auteursrechten van Basarsoft. Dat betekent dat de vorderingen van Basarsoft zullen worden afgewezen.

4.10.

Basarsoft zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter zal de proceskosten met toepassing van artikel 1019h RV begroten conform de Indicatietarieven rechtbanken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat het hier gelet op het internationale karakter niet om een eenvoudig, maar om een normaal kort geding. De voorzieningenrechter zal de advocaatkosten (inclusief die van de Turkse advocaten) daarom beperken tot € 15.000,00. Daarnaast zal Basarsoft worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 656,00 aan griffierecht en een bedrag van € 1.149,50 ter zake vertaalkosten.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Basarsoft in de proceskosten, aan de zijde van HERE International tot op heden begroot op € 16.805,50,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Schoorlemmer en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2020

1 Aldus de openingszin op de (Nederlandse) Wikipediapagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Yandex