Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2019:6038

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
24-10-2019
Datum publicatie
29-10-2019
Zaaknummer
7545678
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Een bewoner van een appartementencomplex heeft een rekening gekregen van zijn huismeester omdat hij het noodtelefoonnummer ten onrechte zou hebben gebruikt. De kantonrechter vindt niet dat de whatsappberichten die de bewoner naar het noodnummer heeft gestuurd, als onterecht gebruik kunnen worden gezien. De tekst van het whatsappbericht van de huismeester lokte immers een reactie uit; die tekst werd volgens de bewoner als verbolgen en boos ervaren en de kantonrechter kan zich daar wel wat bij voorstellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingslocatie 's-Hertogenbosch

Zaaknummer: 7545678 \ CV EXPL 19-1146

Uitspraakdatum: 24 oktober 2019

vonnis

in de zaak van:

de besloten vennootschap Intermij Makelaars B.V.,

gevestigd in ’s-Hertogenbosch,

eisende partij,

gemachtigde: P. de Ruijter

tegen:

[gedaagde] ,

wonende in [woonplaats] ,

gedaagde partij,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna Intermij en [gedaagde] genoemd.

1 Het verloop van de procedure tot nu toe

Wat er tot nu toe allemaal in deze procedure is gebeurd, blijkt uit de volgende stukken:

- het tussenvonnis van 23 mei 2019 en de daarin genoemde processtukken;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op de zitting van 23 september 2019.

2 Waar gaat het om in deze zaak?

2.1.

[gedaagde] huurt een studio in Woontoren [adres] in [woonplaats] . De beheerder van de woontoren is Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement (in het vervolg van dit vonnis Van ’t Hof Rijnland te noemen). Die beheerder heeft Intermij ingehuurd om onder andere huismeesterstaken te verrichten. In het huishoudelijk reglement dat voor de huurders van de woontoren geldt, is een 06-noodnummer vermeld. In dat reglement staat ook dat bij onterecht gebruik van het noodnummer de huurder een vergoeding moet betalen aan de huismeester:

“K. Noodnummer

Huurder is ermee bekend dat de huismeester een noodnummer beschikbaar heeft [telefoonnummer] welk nummer 24 uur per dag bereikbaar is. Indien huurder of diens huisgenoten / visite onterecht gebruik maakt van dit noodnummer ofwel de reden van de gemelde nood / calamiteit te wijten valt aan onzorgvuldig handelen van de huurder of diens huisgenoten / visite, een en ander ter beoordeling van de huismeester, dan zal huurder een vergoeding dienen te betalen aan de huismeester van minimaal € 250,– excl BTW (prijsniveau april 2016) eventueel verhoogd met onkostenvergoedingen en / of gevolgschade.”

2. [gedaagde] heeft in oktober 2018 naar het noodnummer gewhatsappt. Intermij heeft daarna een factuur aan [gedaagde] gestuurd ter hoogte van € 313,45 wegens onterecht gebruik van het noodnummer. Die factuur heeft [gedaagde] niet betaald, omdat hij vindt dat het gebruik van het noodnummer niet onterecht was.

3. Wat is de vordering van Intermij en waarom moet die vordering volgens Intermij worden toegewezen?

3.1.

Intermij vordert in deze procedure om [gedaagde] te veroordelen tot betaling van:

Betreft

Bedrag

Hoofdsom

€ 338,45

Buitengerechtelijke incassokosten

€ 50,77

Proceskosten

€ 211,75

Nakosten

€ 131

Deurwaarderskosten

€ 85,14

Totaal

€ 817,11

3.2.

Intermij legt daaraan het volgende ten grondslag. Op 15 oktober 2018 heeft [gedaagde] naar het noodnummer gewhatsappt dat hij de sleutel van zijn studio binnen had laten liggen en dat hij daardoor bij terugkomst van vakantie niet in zijn studio zou kunnen. Intermij heeft daarop met een whatsappbericht gereageerd en gemeld dat ze wgens vakantie gesloten zijn. [gedaagde] heeft opnieuw op dat bericht gereageerd via whatsapp, waarna Intermij hem naar een slotenmaker verwees en hem waarschuwde dat onterecht gebruik van het noodnummer kosten met zich mee kan brengen. Daarna reageerde [gedaagde] opnieuw door nog twee whatsappberichten te versturen naar het noodnummer. [gedaagde] heeft hiermee onterecht gebruik gemaakt van het noodnummer en daarom moet hij de vergoeding die op grond van het huishoudelijk reglement in zo’n geval verschuldigd is, betalen aan Intermij; hij is immers tekortgeschoten in de nakoming van het tussen partijen overeengekomen huishoudelijk reglement (artikel 6:74 BW). Dat [gedaagde] niet in zijn studio kon, is zijn eigen schuld; hij had immers zelf zijn sleutel binnen laten liggen. Er was geen sprake van een calamiteit en Intermij had de deur ook niet, zoals [gedaagde] verzocht, voor een vreemde op afstand (op elektronische wijze) open kunnen maken; dat is niet toegestaan. [gedaagde] heeft de factuur niet betaald, ook niet nadat er aanmaningen door Intermij waren gestuurd. Uiteindelijk heeft Intermij een incassobureau moeten inschakelen. Ook de daarmee gepaard gaande kosten moeten door [gedaagde] worden vergoed.

4 Wat is het verweer van [gedaagde] ?

4.1.

[gedaagde] vindt dat hij helemaal geen onterecht gebruik van het noodnummer heeft gemaakt. Toen hij op vakantie ging, heeft hij per ongeluk zijn sleutel, een elektronische keycard, in zijn studio laten liggen. Hij realiseerde zich dat meteen nadat hij de deur had dichtgetrokken. Omdat hij op dat moment niets kon doen, nam hij zich voor om er vanaf zijn vakantieadres in Egypte actie op te ondernemen. Een aantal dagen voor vertrek naar Nederland heeft hij geprobeerd contact op te nemen met Intermij via het reguliere telefoonnummer, waarop hij het bericht kreeg dat Intermij vanwege vakantie afwezig was. Toen hij naar het noodnummer van Intermij whatsappte, kreeg hij hetzelfde bericht. Daarom heeft hij naar Van ’t Hof Rijnland gebeld, die hem aanraadde het noodnummer van Intermij te bellen. Hij heeft daarop weer gewhatsappt naar dat noodnummer, maar werd in een beantwoordend whatsappbericht verbolgen en boos te woord gestaan door [naam directeur/huismeester] , de directeur van Intermij (en degene die optrad als huismeester). Vanuit Egypte heeft [gedaagde] toen een slotenmaker gebeld, die hem vertelde dat hij de deur alleen kon openen door de cilinder door te boren, maar dat mag niet volgens het huishoudelijk reglement. Uiteindelijk heeft [gedaagde] de situatie op kunnen lossen door om raad te vragen in de whatsappgroep van de woontorenbewoners en heeft één van de bewoners (ook een slotenmaker) de deur kunnen openen. Intermij heeft daar verder niets aan bijgedragen. Het gebruik van het noodnummer was niet onterecht en [gedaagde] vindt het met name vreemd dat Intermij in de toelichting die zij bij de factuur heeft verzonden, meteen al schrijft dat discussiëren over de factuur niet mogelijk is en dat er gerechtelijke stappen worden gezet als er niet wordt betaald.

5 Wat is het oordeel van de kantonrechter?

5.1.

De kantonrechter wijst de vordering van Intermij af. Zij zal hieronder uitleggen waarom.

5.2.

De inhoud van de tussen partijen via het noodnummer gewisselde whatsappberichten luidt als volgt (waarbij de berichten die namens Intermij zijn verstuurd, zijn geschreven door [naam directeur/huismeester] , de directeur van Intermij):

Nr

Tijdstip

Intermij

[gedaagde]

1

15-10-2018, 16:31 uur

Goedemiddag. We zijn perongeluk onze sleutel vergeten, deze ligt in studio [huisnummer] van het appartementencomplex [adres] . Op dit moment zijn we in Egypte en ik wilde vragen of het mogelijk is of een vriend van ons toegang krijgt tot onze studio en dan de sleutel kan pakken. Als het mogelijk is morgen al. Wij komen namelijk donderdag nacht om 12 uur pas terug. Graag hoor ik van u wat de opties zijn op dit op te lossen. Met vriendelijke groet, [gedaagde]

2

15-10-2018, 21:10 uur

Ik hoor graag van u

3

15-10-2018, 23:05 uur

Intermij Makelaars is gesloten ivm vakantie. Vanaf vrijdag as zijn wij weer te bereiken. Met vriendelijke groet intermij makelaars

4

16-10-2018, 07:30 uur

Is het tot die tijd ook niet mogelijk om het appartement te openen? Dit is namelijk een noodgeval aangezien we ons appartement simpelweg niet in kunnen

5

16-10-2018, 07:46 uur

Bijvoorbeeld dat [naam] vandaag (maakt niet uit welk tijdstip) de deur eventueel zou kunnen openen. Ik snap dat dit dan niet de normale gang van zaken is, maar aangezien wij anders ons appartement niet kunnen hoop ik dat er toch iets mogelijk is

6

16 oktober 2018, 13:03 uur

?

7

16 oktober 2018, 16:56 uur

Als ik geen reactie van u krijg ga ik van ’t hof Rijnland bellen. Wij konden namelijk ons appartement niet afsluiten doordat het slot niet naar behoren werkte. Hierdoor zijn we uiteindelijk onze sleutel vergeten en hebben onszelf buitengesloten. Daarnaast hebben we geen mail gehad dat jullie een week niet bereikbaar waren. Als u dan op deze manier met ons communiceert terwijl u als huisbaas 24/7 bereikbaar zou moeten zijn volgens van ’t hof Rijnland valt dit erg tegen

8

16 oktober 2018, 18:02 uur

Heb me nooit gerealiseerd dat een huismeester niet op vakantie mag, eerste keer dit jaar dat ons kantoor 4 dagen dicht is. Buitensluiten is overigens geen noodsituatie. Immers een sleutelspecialist kan je daar prima bij helpen. Gebruik van de noodtelefoon zonder noodsituatie kan kosten met zich meebrengen, lees daarvoor het huishoudelijk reglement. Bedankt dat je begrip hebt dat ik 4 dagen vakantie per jaar vrij mag hebben ondanks dat ik huismeester ben die dat eigenlijk niet zou mogen. Vriendelijke groet [naam directeur/huismeester] intermij makelaars.

9

16 oktober 2018, 18:09 uur

Allereerst heb ik er zeker wel begrip voor dat u een paar dagen op vakantie gaat, dat is uw goedrecht. Maar aangezien u verantwoordelijk bent gesteld voor het beheer van deze appartementen en van ’t hof Rijnland ons als huurders de belofte doet dat u daarvoor 24/7 bereikbaar bent dient u wanneer u op vakantie bent dit 1:duidelijk te communiceren met de huurders en 2 dit in uw vakantietijd over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Dan ligt deze druk niet op u maar een ander. Ten tweede ben ik benieuwd wat u onder een noodsituatie ziet. Wij kunnen als huurders ons appartement op het midden van de nacht niet in en hebben daardoor geen verblijfplaats. Dat vind ik toch echt wel een noodsituatie en vandaar neem ik ook op deze manier contact met u op (tevens is het normale nummer niet te bereiken vanwege uw vakantie) maar aangezien wij er op deze manier niet uitkomen neem ik morgen contact op met van ’t hof Rijnland en zal ik ze op de hoogte stellen van deze communicatie

10

18 oktober 2018, 10:22 uur

Om u even op de hoogte te stellen, hebben een slotenmaker ingeschakeld. Deze is niet in staat om de deur zonder de cilinder door te boren te openen

5.3.

Intermij heeft in de dagvaarding geschreven dat het de eigen schuld is van [gedaagde] dat hij zijn sleutel binnen heeft laten liggen en dat zij [gedaagde] via WhatsApp heeft laten weten dat buitensluiten niet kan worden gekwalificeerd als een noodsituatie. De kantonrechter heeft met het oog hierop tijdens de zitting aan Intermij gevraagd wat nu precies het verwijt is dat aan [gedaagde] wordt gemaakt en met welke handeling [gedaagde] volgens Intermij artikel K van het huishoudelijk reglement heeft overtreden. Daarop heeft Intermij geantwoord dat de overtreding volgens haar is gelegen in het versturen van de twee whatsappberichten die zijn gevolgd nadat Intermij [gedaagde] had gewaarschuwd voor de gevolgen van onterecht gebruik van het noodnummer: in het overzicht hierboven zijn die berichten genummerd als berichten 9 en 10. Volgens Intermij mag er via het noodnummer best een vraag worden gesteld en gebeurt dat ook regelmatig (door andere huurders), maar moet het gebruik van het noodnummer door een huurder wel worden gestopt zodra duidelijk is dat de situatie waarin de huurder verkeert, door Intermij niet als een noodsituatie wordt gezien. De kantonrechter stelt dus vast dat de overtreding waarvoor de factuur is gestuurd, volgens Intermij niet is gelegen in het überhaupt contact opnemen door [gedaagde] met Intermij via het noodnummer, en ook niet in het vragen om hulp voor de situatie waarin [gedaagde] verkeerde. Voor Intermij is de overtreding gelegen in het feit dat [gedaagde] ondanks de waarschuwing voor onterecht gebruik van het noodnummer toch nadien nog twee whatsappberichten stuurde. De vraag die hier daarom moet worden beantwoord, is of Intermij terecht stelt dat [gedaagde] artikel K van het huishoudelijk reglement heeft overtreden (en daarmee is tekortgeschoten in de nakoming ervan) door het sturen van de whatsappberichten die hierboven met de nummers 9 en 10 zijn aangeduid.

5.4.

De kantonrechter vindt dat dat niet het geval is. Dat [gedaagde] na het whatsappbericht van Intermij van 16 oktober 2018 om 18:02 uur (hierboven genummerd als 8) daarop nog gereageerd heeft, is niet als een overtreding aan te merken. De tekst van dat whatsappbericht van Intermij lokte immers een reactie uit; de tekst werd volgens [gedaagde] als verbolgen en boos ervaren en de kantonrechter kan zich daar wel wat bij voorstellen. Intermij schrijft “Heb me nooit gerealiseerd dat een huismeester niet op vakantie mag” en “Bedankt dat je begrip hebt dat ik 4 dagen vakantie per jaar vrij mag hebben ondanks dat ik huismeester ben die dat eigenlijk niet zou mogen”. Het is voorstelbaar dat de ontvanger van zo’n boodschap wil weerspreken dat hij één en ander bedoeld heeft zoals het kennelijk is overgekomen. Dat is ook wat [gedaagde] vervolgens heeft gedaan, naar het oordeel van de kantonrechter in zakelijke en nette bewoordingen, met zijn bericht dat hierboven als 9 is genummerd. Dat hij in dat bericht schrijft contact op te zullen nemen met Van ’t Hof Rijnland, maakt ook niet dat hij met het versturen van dit bericht het huishoudelijk reglement heeft overtreden. Intermij heeft tijdens de zitting gezegd dat zij die mededeling als een dreigement heeft ervaren. [gedaagde] heeft daarover gezegd dat hij alleen heeft meegedeeld dat hij inzag hier verder niet met Intermij uit te zullen kunnen komen en daarom zijn heil bij Van ‘t Hof Rijnland zou zoeken, waarbij hij de inhoud van de whatsappberichten aan Van ’t Hof Rijnland ter beschikking zou stellen. Meer dan die zakelijke mededeling leest de kantonrechter er ook niet in en als onterecht gebruik van het noodnummer kan het doen van die mededeling niet worden gekwalificeerd.

5.5.

Het versturen van het bericht dat als 10 is genummerd, levert ook geen overtreding van het huishoudelijk reglement op. Daarin zegt [gedaagde] immers enkel dat hij Intermij op de hoogte wil stellen van het feit dat de slotenmaker de deur alleen kan openen door de cilinder door te boren. Dat hij Intermij daarvan op de hoogte wilde stellen, is voorstelbaar, omdat dit doorboren – zoals hij onweersproken heeft gesteld – volgens het huishoudelijk reglement niet was toegestaan. Dat hij daarvoor opnieuw het noodnummer heeft gebruikt, was ook voorstelbaar, omdat het reguliere telefoonnummer van Intermij tijdens de vakantie niet werd beantwoord en Van ’t Hof Rijnland hem al had gezegd niet te kunnen helpen en had verwezen naar het noodnummer van Intermij.

5.6.

Uit wat in punt 5.4 en 5.5 van dit vonnis is overwogen, volgt dat [gedaagde] artikel K van het huishoudelijk reglement niet heeft overtreden en hij is dus niet tekortgeschoten in de nakoming van de daarin vermelde verplichting. Dat betekent dat de vordering van Intermij zoals gezegd moet worden afgewezen.

5.7.

Omdat Intermij ongelijk krijgt in deze procedure, wordt zij veroordeeld om de proceskosten van [gedaagde] te betalen. Aangezien [gedaagde] in persoon – dus zonder rechtsbijstand – procedeert, worden die kosten begroot op nihil.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Intermij in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J. Lie en in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2019.