Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2018:987

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
02-03-2018
Datum publicatie
07-03-2018
Zaaknummer
C/01/331437 / KG ZA 18-106
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding, misbruik eigendoms- en huurrecht

Proef in het kader van het project “Longen van de stad”. Q-Park misbruikt haar eigendoms- en huurrecht door de extractieventilatoren bij de in- en uitrit van de parkeergarage aan het Stadhuisplein in Eindhoven niet langer de lucht de parkeergarage te laten inblazen maar juist te laten uitblazen. Veroordeling van Q-Park de extractieventilatoren in de parkeergarage de lucht wederom de parkeergarage te laten inblazen en niet langer te laten uitblazen en daarna tot 1 juli 2018 geen wijzigingen meer aan de extractieventilatoren in de parkeergarage te laten aanbrengen. Afwijzing van de vordering Q-Park te veroordelen de pilot te dulden en ongehinderd doorgang te laten vinden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2018/221
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/331437 / KG ZA 18-106

Vonnis in kort geding van 2 maart 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENS TECHNOLOGY B.V.,

gevestigd te Cuijk ,

eiseres,

advocaat mr. M. Franke te Eindhoven,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENS URBAN B.V.,

gevestigd te Cuijk ,

eiseres,

advocaat mr. M. Franke te Eindhoven,

3. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE EINDHOVEN,

zetelend te Eindhoven ,

eiseres,

advocaten mrs. T.E. Hovius en W. den Harder te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Q-PARK REAL ESTATE NETHERLANDS I B.V.,

gevestigd te Maastricht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Q-PARK OPERATIONS NETHERLANDS I B.V.,

gevestigd te Maastricht,

gedaagden,

advocaat mr. I. van Marsbergen te Rotterdam

Partijen zullen hierna enerzijds ieder afzonderlijk ENS Technology en ENS Urban en gezamenlijk ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente en anderzijds ieder afzonderlijk Q-Park Real Estate en Q-Park Operations en gezamenlijk Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de brief van de mrs Franke en Den Harder van 28 februari 2018 met het verzoek om een datum voor kort geding te bepalen

 • -

  de brief van mr Van Marsbergen van 28 februari 2018, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de behandeling op 1 maart 2018

 • -

  de brief van de mrs Franke en Den Harder van 28 februari 2018 met het verzoek het bezwaar van mr Van Marsbergen niet te honoreren

 • -

  de dagvaarding van 28 februari 2018 te 16.20 uur met 6 producties

 • -

  de brief van de mrs Franke en Den Harder van 28 februari 2018 met prod. 7

 • -

  de brief van mr Van Marsbergen van 1 maart 2018 met het verzoek de pleitnota uit het eerdere kort geding als herhaald en ingelast te beschouwen, welke pleitnota als productie in het geding is gebracht

 • -

  de mondelinge behandeling op 1 maart 2018

 • -

  de pleitnota van ENS Technology B.V. c.s.

 • -

  de pleitnota van de Gemeente

 • -

  de pleitnota van Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Q-Park Real Estate heeft een recht van opstal van de Gemeente verkregen op grond waarvan zij eigenaar is van de parkeergarage aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Q-Park Operations huurt de parkeergarage van Q-Park Real Estate.

2.2.

ENS Technology B.V. c.s. heeft Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. en de Gemeente op 12 april 2016 benaderd om deel te nemen aan een proef, waaraan ook Air Liquide en de TU Eindhoven zouden deelnemen. De proef is ontwikkeld door ENS Technology B.V. c.s. De proef ziet op het reinigen van stadslucht door het plaatsen van luchtreinigingssystemen in of in de nabijheid van parkeergarages. In eerste instantie was Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. bereid om deel te nemen aan de proef. In het najaar van 2017 is zij echter afgehaakt.

2.3.

Ter uitvoering van een pilot van het luchtzuiveringsproject genaamd “Longen van de Stad” hebben ENS Technology B.V. c.s. en/of de Gemeente, nadat Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. was afgehaakt en het luchtreinigingssysteem niet (meer) in de parkeergarage kon worden geplaatst, een tijdelijke experimentele opstelling cq constructie cq tent over de in- en uitrit van de parkeergarage alsmede een luchtreinigingssysteem aan en nabij het ventilatiesysteem van de parkeergarage gebouwd, zonder

Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. daar van te voren van in kennis te stellen.

2.4.

In een eerder kort geding heeft Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. gevorderd dat ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente veroordeeld zouden worden de tijdelijke overkapping te verwijderen. Tevens heeft Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. de bestuursrechter verzocht voorlopige voorzieningen te treffen. In zijn (mondelinge) vonnis van 12 februari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:791) heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. afgewezen. Ook de reconventionele vorderingen van ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente die ertoe strekten Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. te veroordelen aan de pilot medewerking te verlenen zijn afgewezen.

2.5.

De bestuursrechter heeft in zijn mondelinge uitspraak van 12 februari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:793) onder andere overwogen: “De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder voldoende heeft onderbouwd dat de parkeergarage door de aanwezigheid van de installatie niet in strijd is met het Bouwbesluit 2012, zolang het veiligheidsprotocol in acht wordt genomen. Daarom treft de voorzieningenrechter de voorziening dat dit veiligheidsprotocol in acht moet worden genomen als de installatie in werking is. De kritiek van Bureau Veritas op de CFD Analyse van de TU Eindhoven is ter zitting door verweerder voldoende weerlegd met de reactie van de opsteller van het advies. De voorzieningenrechter merkt wel op dat in het veiligheidsprotocol geen tijdspanne is opgenomen waarbinnen na een brand /rookontwikkeling binnen de parkeergarage de meldkamer van de brandweer SMC op de hoogte stelt en SMC actie onderneemt. De voorzieningenrechter voegt daarom een reactietermijn aan het veiligheidsprotocol toe van drie minuten. Daarmee is voldoende geborgd dat door inachtneming van het veiligheidsprotocol de parkeergarage niet in strijd met het Bouwbesluit 2012 in werking is”. Overigens heeft de bestuursrechter de verzoeken afgewezen.

3 Het geschil

3.1.

ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente vordert samengevat – de veroordeling van Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. de wijzigingen in de ventilatoren c.q. het ventilatiesysteem van de parkeergarage ongedaan te maken, geen nieuwe wijzigingen door te voeren alsmede de veroordeling van Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. om de tijdelijke proefinstallatie te dulden en de pilot ongehinderd door gang te laten vinden

3.2.

Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat de pilot met de huidige proefopstelling alleen kan worden uitgevoerd als de extractieventilatoren bij de in- en uitrit van de parkeergarage de lucht de parkeergarage inblazen.

4.2.

Nadat ENS Technology B.V. c.s. op 26 februari 2018 heeft geconstateerd dat de extractieventilatoren bij de in- en uitrit van de parkeergarage in de parkeergarage niet langer de lucht de parkeergarage inblazen maar juist uitblazen en zij Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. daarvan dezelfde dag op de hoogte heeft gesteld, heeft Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. eerst tijdens de mondelinge behandeling niet gedocumenteerd betoogd dat zij eind januari 2018 dan wel begin februari 2018 deze wijziging heeft doorgevoerd ter uitvoering van haar keuze de ventilatiesystemen in al haar parkeergarages te laten functioneren op basis van de huidige standaard configuratie voor parkeergarages, te weten: lucht via de in- en uitrit aanzuigen en via de schacht uitblazen. Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. heeft ook niet om aanhouding gevraagd om haar betoog op dit punt alsnog te documenteren. Prof dr ir [naam professor] (hierna: Prof [naam professor] ) heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat uit eerdere metingen is gebleken dat de extractieventilatoren bij de in- en uitrit van de parkeergarage de lucht de parkeergarage inbliezen en eerst op 26 februari 2018 is geconstateerd dat deze ventilatoren thans de lucht de garage uitblazen. Ook uit deze verklaring moet worden afgeleid dat de wijziging eerst na de mondelinge behandeling in het eerste kort geding is doorgevoerd.

4.3.

Omdat ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente hebben betwist dat Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. de genoemde keuze heeft gemaakt en de wijziging voor de mondelinge behandeling in het eerdere kort geding heeft doorgevoerd, moet de voorzieningenrechter ervan uitgaan dat de extractieventilatoren in de parkeergarage vanaf 26 februari 2018 niet langer de lucht de parkeergarage inblazen maar juist uitblazen en dat Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. geen goede argumenten heeft om die wijziging te rechtvaardigen. Voorshands gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. de wijziging heeft doorgevoerd om de pilot te frustreren en zij misbruik van haar eigendoms- en huurrecht maakt. De voorzieningenrechter zal Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. dan ook veroordelen de wijziging ongedaan te maken en tot 1 juli 2018 niet nogmaals te extractieventilatoren bij de in- en uitrit van de parkeergarage de lucht te laten uitblazen.

4.4.

De gevorderde veroordeling van Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. de pilot te dulden en ongehinderd doorgang te laten vinden, zal de voorzieningenrechter afwijzen. Tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat van Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. wordt verwacht de exploitatie van de parkeergarage af te stemmen op en ondergeschikt te maken aan de pilot. Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. zou geen regulier onderhoud mogen verrichten als de pilot daardoor in het gedrang zou komen en Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. zou op voorhand moeten afzien van bezwaar in de toekomst tegen door de Gemeente te verlenen vergunningen. In beginsel mag Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. als eigenaar en huurder van de parkeergarage de wijze van exploitatie van de parkeergarage bepalen en is zij niet verplicht die exploitatie af te stemmen op de pilot. Ook kan zij niet op voorhand worden verplicht geen bezwaar tegen te verlenen vergunningen te zullen instellen. Van Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. kan wel worden verwacht dat zij haar eigendoms- en huurrecht niet misbruikt. Voorshands meent de voorzieningenrechter dat voor een veroordeling van Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. de pilot te dulden en ongehinderd doorgang te laten vinden geen juridische en feitelijke grondslag bestaat en deze veroordeling alleen tot executiegeschillen zal leiden.

4.5.

In het geval dat Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. – anders dan de medewerker van de veiligheidsregio die tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard dat de pilot in overeenstemming met de door de bestuursrechter getroffen voorlopige voorziening wordt uitgevoerd – zou menen dat de pilot in strijd met de voorlopige voorziening wordt uitgevoerd, dan dient zij ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente zelf in rechte te betrekken.

4.6.

De voorzieningenrechter hecht eraan op te merken dat partijen onvoldoende met elkaar hebben gecommuniceerd en dat mogelijk ertoe heeft geleid dat partijen elkaar thans wederom in rechte treffen. Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. is er oprecht van overtuigd dat Prof [naam professor] – in de woorden van de voorzieningenrechter - als een moderne Willie Wortel een luchtkasteel tracht te bouwen en de pilot tot niets zal leiden. Deze overtuiging mag Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. hebben en het is dan ook misplaatst dat ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. van kwade trouw beschuldigen. ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente hebben geaccepteerd dat Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. niet langer aan de pilot wenst deel te nemen. ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente hebben zich daarbij blijkbaar niet gerealiseerd dat de pilot misschien alleen succesvol kan zijn als Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. niets in haar exploitatie van de parkeergarage wijzigt en zij dat niet (langer) in de hand hebben. De voorzieningenrechter begrijpt heel goed dat Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. het niet op prijs stelt dat zij tot twee maal toe niet van te voren is geïnformeerd dat een tent over haar in en uitrit zou worden geplaatst. Omgekeerd is het in ieder geval niet “handig” dat Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. ENS Technology B.V. c.s. en de Gemeente niet heeft geïnformeerd dat de extractieventilatoren in de parkeergarage niet langer de lucht de parkeergarage inblazen maar juist uitblazen.

4.7.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.8.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de extractieventilatoren bij de in- en uitgang van de parkeergarage de lucht wederom de parkeergarage te laten inblazen en niet langer te laten uitblazen en daarna tot 1 juli 2018 geen wijzigingen meer aan de extractieventilatoren in de parkeergarage te laten aanbrengen,

5.2.

veroordeelt Q-Park Real Estate Netherlands I B.V. c.s. om aan ENS Technology B.V. c.s. een dwangsom te betalen van € 50.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 500.000 is bereikt,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 2 maart 2018.