Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2018:153

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
11-01-2018
Datum publicatie
12-01-2018
Zaaknummer
SHE 17/3416
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Betreft de sloop van de St-Petrus’ Bandenkerk in Son en Breugel. Verzoekers hebben de voorzieningenrechter verzocht de aanstaande sloop van de kerk te doen stoppen. De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd om te beslissen op de verzoeken van twee verzoekers en wijst het verzoek van de derde verzoeker af. Dit betekent dat de kerk mag worden gesloopt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/248
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummers: SHE 17/3416, SHE 17/3417 en SHE 17/3418

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 11 januari 2018 in de zaak tussen

[naam] , te [woonplaats] , verzoeker 1 (SHE 17/3416)

Vereniging Vraag zoekt Antwoord, te Son en Breugel, verzoekster 2 (SHE 17/3417)

(gemachtigden: [naam] en [naam] )

[naam] , te [woonplaats] , verzoeker 3 (SHE 17/3418)

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel
(het college)

de gemeenteraad van Son en Breugel (de raad)

(gemachtigden: mr. C.J. IJdema, drs. E.J. De Haan en L.J.C. Wijnheijmer).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Parochie Heilige Oda,te Sint-Oedenrode (de Parochie), gemachtigde: [naam] .

Procesverloop

Op 21 april 2017 heeft de Parochie bij het college gemeld dat zij de St-Petrus’ Bandenkerk aan het Kerkplein 5 in Son en Breugel gedeeltelijk (tot de grond) wil slopen. Het college heeft deze melding geaccepteerd. Aan de melding zijn nadere voorschriften verbonden.

In het besluit van 19 juni 2017 hebben gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant (GS) de aanvraag ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het verstoren van de gewone dwergvleermuis afgewezen gelet op het activiteitenplan.

Op 30 augustus 2017 heeft de raad een investeringskrediet ten bedrage van
€ 1.140.000 ter beschikking gesteld ter dekking van de koopsom en bijkomende kosten van de kerklocatie aan het Kerkplein.

Verzoeker 3 heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de Raad. Verzoekers 1 en 2 hebben geen bezwaar gemaakt tegen een van de drie hierboven genoemde beslissingen. Verzoekers hebben afzonderlijk de voorzieningenrechter verzocht de aanstaande sloop van de kerk te doen stoppen.

De verzoeken zijn behandeld op de zitting van 11 januari 2017. Verzoekers 1 en 3 zijn verschenen. Verzoekster 2 is vertegenwoordigd door haar gemachtigden. Verweerders hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Derde-partij heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd om te beslissen op de verzoeken van verzoekers 1 en 2 en wijst het verzoek van verzoeker 3 af.

Overwegingen

Feiten

1. De parochie is eigenaar van de kerk. De parochie wil de kerk tot de grond laten slopen. De sloop houdt verband met de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA).

2. Verzoeker 1 woont op ongeveer 110 m van het kerkgebouw. Verzoeker 3 is amateur archeoloog en woont niet in de buurt van de kerk. De vereniging komt volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel op voor het collectief belang van Son en Breugel door zich in te zetten voor een breed gedragen levendig kerkplein inclusief dorpshuis.

Wanneer kun je naar de bestuursrechter?

3. De bestuursrechter is de rechter die oordeelt over besluiten van bestuursorganen van de overheid, als daartegen beroep wordt ingesteld. De wetgever heeft in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een definitie gegeven van een besluit. Niet alle beslissingen die een bestuursorgaan neemt, zijn een besluit als bedoeld in de Awb. Een besluit is een rechtshandeling van een bestuursorgaan met een publiekrechtelijk rechtsgevolg voor anderen. Een rechtshandeling is een beslissing waarin iets mogelijk wordt gemaakt of wordt toegestaan aan derden. Publiekrechtelijk wil zeggen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid voor die handeling ontleent aan een speciaal daarvoor geschreven regeling of wet. De bestuursrechter mag niet oordelen over de beslissingen die géén besluit zijn, ook al wordt tegen deze beslissingen bezwaar gemaakt. Bij wie moet je dan zijn? Als je denkt dat zo’n beslissing onrechtmatig is, kun je naar de civiele rechter.

Wanneer kun je een verzoek om voorlopige voorziening indienen?

4. Procederen kost tijd. Om te voorkomen dat tussentijds onomkeerbare dingen gebeuren, biedt de Awb de mogelijkheid aan de bestuursrechter om maatregelen te laten treffen om die onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Maar daar zijn wel eisen aan gesteld. Een van die eisen is dat je alleen een verzoek om een ordemaatregel kunt indienen als je aan het procederen bent door het maken van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep.

Kan iedereen bezwaar maken?

5. In de Awb is ook bepaald dat je alleen bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen als je belanghebbende bent. Iemand heeft belang als hij of zij rechtstreeks bij de zaak is betrokken, In het omgevingsrecht is dat al snel het geval als men in de directe omgeving woont van de plek waar het besluit betrekking op heeft. Een bezwaar moet wel binnen een wettelijk bepaalde periode worden gemaakt.

Hoe pakt dit uit in deze zaak?

6. Verzoekers 1 en 2 hebben geen bezwaar gemaakt tegen een van de beslissingen van het college of de raad. Omdat zij geen bezwaar hebben gemaakt, mag de voorzieningenrechter niet oordelen op hun verzoeken. Overigens zijn ze te laat om alsnog bezwaar te maken. Deze bezwaren worden dan niet-ontvankelijk verklaard. Dan zou de voorzieningenrechter de verzoeken hebben afgewezen.

7. De acceptatie van een sloopmelding is geen besluit. Je mag namelijk slopen op basis van het Bouwbesluit 2012 als je het college maar op de hoogte stelt. Het accepteren van de melding is niet eens vereist. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 24 juni 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1965). De acceptatie van de melding heeft geen gevolg en is dus geen rechtshandeling. Voor het slopen van een monument heb je wel een omgevingsvergunning nodig. De kerk is geen monument omdat de kerk niet is aangewezen als monument. Deze rechtbank heeft een beroep daarover ongegrond verklaard op 18 december 2015 (SHE 15/261).

8. Verzoeker 3 heeft wel op tijd bezwaar gemaakt tegen het besluit van de raad. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat de vaststelling van de gemeentelijke begroting door de raad geen besluit is. Door deze beslissing gebeurt niets. Deze beslissing maakt wellicht andere besluiten mogelijk zoals de koop van de grond door de gemeente Son en Breugel, of de bouw van de MFA, maar heeft geen eigen publiekrechtelijk rechtsgevolg. Dat ontstaat pas als er een omgevingsvergunning wordt verleend voor de MFA. Iets soortgelijks heeft de Afdeling geoordeeld over een hoger beroep tegen de vaststelling van een gemeentelijke begroting van de gemeente Binnenmaas in de uitspraak van 27 mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1662).

9. Daarom is de voorzieningenrechter van oordeel dat het bezwaar van verzoeker 3 niet- ontvankelijk is en wijst hij zijn verzoek om voorlopige voorziening af. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

10. Dit betekent dat de kerk mag worden gesloopt conform de sloopmelding en het besluit van 19 juni 2017 van GS. Mocht worden gehandeld in strijd met het besluit van GS, dan kan een verzoek om handhaving van de Wet natuurbescherming worden ingediend. GS zullen hierop dan moeten beslissen. Daartegen staat wel bezwaar open. GS is in de drie procedures in deze zaak echter geen partij.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.J.H.M Verhoeven, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van A.J.H. van der Donk, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2018.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.