Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2018:1513

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
30-03-2018
Datum publicatie
05-04-2018
Zaaknummer
C/01/332406 / KG ZA 18-171
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in reclamefolder juiste prijzen van concurrent staan vermeld. Vordering tot rectificatie op website gedaagde toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/332406 / KG ZA 18-171

Vonnis in kort geding van 30 maart 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VERVOR B.V.,

gevestigd te Helmond,

eiseres,

advocaat mr. P.W.H. Stassen te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PVS HOVENIERS B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

gedaagde,

advocaat mr. Th.S.A. Berkhout te Deurne.

Partijen zullen hierna Vervor en PVS genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 27 maart 2018 met 7 producties

 • -

  de nadien door mr. Stassen toegezonden productie 8

 • -

  de brief van mr. Berkhout d.d. 28 maart 2018 met producties 1 en 2

 • -

  de brief van mr. Berkhout d.d. 28 maart 2018 met productie 3

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de aantekeningen zitting van mr. Stassen

 • -

  de pleitnotities van mr. Berkhout

 • -

  de ter zitting door PVS overgelegde brochure van Breuer veranda’s te Schijndel

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Vervor houdt zich bezig met de productie, verkoop en plaatsing van veranda’s. Zij maakt daarbij gebruik van de handelsnaam Verasol.

2.2.

Vervor biedt haar veranda’s aan in drie verschillende klassen: de Greenline, Profiline en Highline, waarbij de Greenline het basismodel betreft en de Highline de meest luxueuze variant. De Profiline is daartussen gepositioneerd.

2.3.

Vervor biedt haar producten aan op haar website www.verasol.nl en via dealers.

2.4.

PVS en houdt zich eveneens bezig met de verkoop en het plaatsen van veranda’s en is een voormalig dealer van Verasol-producten. Vanaf begin 2018 betrekt PVS haar producten van een andere leverancier dan Vervor.

2.5.

PVS biedt haar veranda’s aan op de website www.degoedkoopstevaranda.nl. Zij gebruikt de klassen Basis, Standaard, Luxe en Premium, waarbij Basis de goedkoopste klasse is en Premium de duurste.

2.6.

PVS heeft in januari 2018 een folder laten drukken die zij de afgelopen weken huis-aan –huis heeft laten verspreiden.

2.7.

In de folder staat dat een Standaard terrasoverkapping van 6000 x 3000 mm bij PVS € 1.533,-- kost en dat een dergelijke overkapping op de website www.verasol.nl € 1.839,-- kost.

2.8.

PVS biedt in de folder ook een Premium terrasoverkapping aan van 6000 x 3000 mm met twee staanders voor € 2.640,--. Volgens de folder kost zo’n overkapping op www.verasol.nl € 4.245,--.

2.9.

Bij e-mail van haar raadsman d.d. 26 maart 2018 heeft Vervor aan PVS bericht dat in de folder sprake is van misleidende vergelijkende reclame met sommatie om uiterlijk 27 maart 2018 om 12:00 uur een rectificatie op de homepage van de website van PVS te plaatsen.

2.10.

PVS heeft aan de sommatie van Vervor geen gehoor gegeven.

3 Het geschil

3.1.

Vervor vordert, samengevat, om PVS bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en uren, te veroordelen om:

 1. binnen 4 uur na betekening van dit vonnis tot en met maandag 2 april 2018 (dus tweede Paasdag) op de homepage van haar website www.degoedkoopstevaranda.nl een rectificatie te plaatsen en geplaats te houden met een inhoud zoals vermeld in de dagvaarding;

 2. zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere (verdere) onjuiste mededeling over de prijzen de veranda’s van Vervor op welke wijze dan ook;

 3. PVS te veroordelen om aan Vervor een dwangsom te betalen van € 50.000,-- voor iedere keer dat PVS in strijd handelt met de onder 1. en 2.

3.2.

Vervor legt daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

PVS maakt zich in de folder schuldig aan misleidende vergelijkende reclame. PVS vergelijkt haar eigen prijzen met die van Vervor maar doet daarbij onjuiste mededelingen over de prijzen van PVS. Die prijzen die in de folder aan Vervor worden toegedicht zijn onjuist, namelijk te hoog. Daarmee wekt Vervor ten onrechte de indruk bij het publiek dat zij (veel) goedkoper is dan PVS en handelt zij onrechtmatig jegens Vervor.

Vervor heeft er een spoedeisend belang bij dat PVS een rectificatie plaatst op haar website mede gelet op het feit dat het Paasweekend een belangrijke verkoopperiode is.

3.3.

PVS voert daartegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer.

PVS betwist dat sprake is van misleidende vergelijkende reclame. PVS heeft in de folder de prijzen vermeld die Vervor haar zelf in het kader van het voormalig dealerschap heeft versterkt. PVS heeft die prijzen vooraf ook nog gecontroleerd.

PVS heeft de indruk dat Vervor doelbewust de prijzen op haar website achteraf heeft aangepast.

De gevorderde dwangsom is buitenproportioneel hoog.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang van Vervor bij de gevorderde rectificatie is evident. Vervor stelt dat PVS zich in de recent verspreide folder schuldig maakt aan misleidende vergelijkende reclame en aldus onrechtmatig handelt jegens haar. Vervor heeft onweersproken gesteld dat het Paasweekend in de branche waarin partijen actief zijn een belangrijke verkoopperiode is.

4.2.

Het gaat in dit kort geding om de mededelingen die PVS doet in de door haar onlangs huis-aan-huis verspreide reclamefolder met “leuke paas-acties”. In de folder vergelijkt PVS haar eigen prijzen voor een tweetal veranda’s, een uit de Standaard-klasse en een uit de Premium-klasse, met de prijzen van (onder meer) Vervor (www.verasol.nl). Daarmee doet PVS aan vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a lid 1 BW. Vergelijkende reclame is in beginsel toegestaan, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden zo volgt uit het tweede lid van artikel 6:194a BW. In dat lid is, voor zover in dit kort geding van belang, het volgende bepaald:

Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

(…)

c. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen of diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt.

(…)

Vervor stelt dat aan die voorwaarde niet is voldaan omdat PVS in de folder niet de juiste prijzen van Vervor zou hebben vermeld. Ingevolge artikel 6:195 lid 1 BW rust de bewijslast van de juistheid van de door haar vermelde prijzen in beginsel op PVS. Hoewel de bewijsregels in een kort geding niet direct van toepassing zijn, brengt het bepaalde in artikel 6:195 lid 1 BW wel mee dat het in beginsel op de weg van PVS ligt om de juistheid van de door haar gedane mededeling aannemelijk te maken.

4.3.

In de folder staat vermeld dat een veranda uit de Standaard-klasse van PVS met de afmeting 6000 x 3000 mm € 1.533,-- kost. Een vergelijkbaar product zou volgens de folder op de website ww.verasol.nl, dus bij Vervor, € 1.839,-- kosten. Tussen partijen is niet in geschil dat een veranda uit de Greenline van Vervor met drie staanders en een polycarbonaat dak het vergelijkbare product is. Vervor stelt dat een veranda uit de Greenline met een afmeting van 6000 x 3000 mm geen € 1.839,-- kost, maar € 1.569,--. € 1.839, -- is volgens Vervor de prijs die gold in 2016. Ter onderbouwing van die stelling heeft zij prijslijsten van 2016, 2017 en 2018 overgelegd. In de prijslijst 2016 staat als prijs voor een overkapping met een afmeting van 6000 x 3000 mm uit de Greenline inderdaad € 1.839,-- vermeld en in de prijslijst van 2018 een prijs van € 1.569,--.

4.4.

PVS heeft ter zitting bevestigd dat zij de prijs die staat vermeld in de folder heeft gehaald uit de prijslijst 2016. PVS heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij er ten tijde van het verspreiden of zelfs het drukken van de folders in januari van dit jaar van uit mocht gaan dat die prijs nog actueel was. PVS stelt weliswaar dat zij destijds als dealer van Verasol van Vervor de prijslijst 2016 heeft ontvangen met de mededeling dat de daarin genoemde prijzen ook voor 2017 golden, maar zij onderbouwt die stelling niet. Ook ontbreekt elke concrete aanwijzing dat Vervor aan het begin van dit jaar op haar website nog de oude prijzen uit 2016 vermeldde en achteraf, ten behoeve van dit kort geding, de prijzen op haar website heeft aangepast, zoals PVS suggereert. Vervor stelt dat zij tijdig haar actuele prijzen volgens de overgelegde prijslijsten op haar website vermeldt, welke prijzen telkens geldig zijn vanaf het begin van het jaar tot het einde van dat jaar. De voorzieningenrechter ziet voorshands onvoldoende aanleiding om aan de juistheid van die stelling te twijfelen.

4.5.

Uitgangspunt is dan dat PVS eenvoudig de prijs van de Greenline veranda van Vervor eenvoudig had kunnen verifiëren op de website www.verasol.nl. Dat had zij ook moeten doen. Voor zover PVS stelt dat zij de prijs heeft gecontroleerd via de website van een dealer van Verasol, Breuer Veranda’s uit Schijndel, heeft te gelden dat PVS zich daar niet op had mogen baseren. Mededelingen op die website zijn immers afkomstig van de betreffende dealer en niet van Vervor. Dit geldt te meer nu Vervor onweersproken heeft gesteld dat zij werkt met adviesprijzen en dat haar dealers daar van af mogen wijken. PVS verwijst in de folder in het kader van de prijsvergelijking ook uitdrukkelijk naar de website van Vervor zelf, www.verasol.nl, en niet naar de website van Breuer. Daar komt nog bij dat PVS ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat begin van dit jaar op de website van Breuer nog de Verasol prijzen uit 2016 vermeld stonden. De door PVS ter zitting overgelegde reclamefolder van Breuer doet eerder het tegendeel vermoeden. Daarin staat een aantal prijzen vermeld van Verasol producten, waaronder veranda’s uit de Greenline met een polycarbonaat dak. Die prijzen komen exact overeen met de prijzen uit de door Vervor overgelegde prijslijst 2018 en de prijzen in de door PVS aangehaalde actiekrant van Vervor. In die actiekrant noch de folder van Breuer staat de prijs van de Greenline veranda met de afmeting 6000 x 3000 vermeld. De in die actiekrant vermelde prijs van € 1.749,-- waar PVS naar verwijst betreft overigens een veranda met grotere afmeting, namelijk 6000 x 3500 mm.

4.6.

PVS stelt nog dat ook als moet worden uitgegaan van een prijs van € 1.569,-- voor de Greenline veranda van Vervor de uiteindelijke prijs ruim boven de € 1.900,-- uitkomst als alle opties worden meegerekend die Vervor standaard zonder meerkosten aanbiedt op haar Standaard veranda. De prijs zou daarmee in feite zelfs nog hoger zijn dan de in de folder vermelde prijs van € 1.839,--. Dat verweer treft geen doel. Nog daargelaten dat PVS niet concreet heeft gemaakt om welke opties het gaat heeft te gelden dat als het de bedoeling was van PVS om de prijzen inclusief allerlei optie te vergelijken, zij dat duidelijk in de folder had moeten aangeven. Dat heeft zij niet gedaan.

4.7.

Ook met betrekking tot de vergelijking van de prijs van de Premium veranda (met polycarbonaat dak en twee staanders) geldt dat PVS onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij ervan uit mocht gaan dat de door haar in de folder vermeld prijs € 4.245,-- voor een vergelijkbare veranda van Vervor juist was. Ook die prijs is kennelijk gebaseerd op de prijslijst uit 2016 maar is thans niet terug te vinden op de website van Vervor. Sterker nog, Vervor vermeldt thans helemaal geen prijzen meer op haar website voor veranda’s uit de Highline en Profiline, dit omdat vaak sprake is van maatwerk zo stelt Vervor. Dat die prijzen eerder dit jaar nog wel op de website van Vervor vermeld stonden is door PVS niet aannemelijk gemaakt. Zoals hierboven reeds is overwogen is er geen concrete aanwijzing dat Vervor achteraf ten behoeve van dit kort geding op haar website prijzen heeft aangepast of heeft verwijderd. Vervor heeft ter zitting aangevoerd dat een veranda met de kenmerken zoals vermeld in de folder van PVS bij Vervor leverbaar is vanaf ongeveer € 2.000,--. Dat bedrag staat in schril contrast met het door PVS genoemde bedrag van € 4.245,--.

4.8.

Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat voldoende aannemelijk is PVS in de folder een vergelijkende reclame heeft gemaakt op basis van onjuiste prijzen. Daarmee voldoen de prijsvergelijkingen niet aan de objectiviteitseis van artikel 6:194 a lid 2 sub c BW en zijn deze misleidend. PVS wekt immers bij het publiek ten onrechte de indruk dat de betreffende veranda’s bij haar (veel) goedkoper zijn dan bij Vervor. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat daarmee voldoende grond om PVS te veroordelen tot het plaatsen van de in de dagvaarding omschreven rectificatie op haar website. Afweging van de wederzijdse belangen leidt niet tot een ander oordeel. Het plaatsen van de rectificatie is in het licht van de gegeven omstandigheden niet disproportioneel en PVS heeft ook geen verweer gevoerd tegen de inhoud van de rectificatie noch heeft zij gesteld dat plaatsing van de rectificatie niet binnen de door Vervor gevorderde termijn zou kunnen worden gerealiseerd. Onderdeel 1 van de vordering zal daarom worden toegewezen.

4.9.

Voor het opleggen van een algemeen gebod aan PVS om zich te onthouden van iedere verdere onjuiste mededeling over de prijzen van de veranda’s van op welke wijze dan ook bestaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende grond. Een dergelijk gebod is te algemeen van aard en gelet op de ernst van het onrechtmatig handelen door PVS ook disproportioneel. Onderdeel 2 van de vordering zal daarom worden afgewezen.

4.10.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.11.

Aangezien partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd.

4.12.

In verband met de feestdagen (Goede Vrijdag en Pasen) zal de voorzieningenrechter het vonnis uitvoerbaar verklaren op alle dagen en uren zoals door Vervor gevorderd.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt PVS om binnen vier uur na betekening van dit vonnis de navolgende mededeling op de homepage van haar website www.degoedkoopsteveranda.nl te plaatsen en tot en met maandag 2 april 2018 (dus tweede Paasdag 2018) geplaatst te houden:

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft bij vonnis van 30 maart 2018 geoordeeld dat de vergelijking van prijzen zoals opgenomen in onze laatst uitgegeven folder met die van www.verasol.nl kwalificeert als misleidende vergelijkende reclame. Daarbij heeft de Voorzieningenrechter mede in overweging genomen dat door ons ten onrechte een prijs van een veranda op www.verasol.nl is genoemd van € 1.839,-- terwijl in werkelijkheid de betreffende veranda op www.verasol.nl wordt aangeboden voor € 1.569,-- en dat daardoor de consument ten aanzien van het prijsverschil tussen www.degoedkoopsteveranda.nl en www.verasol.nl is misleid.

5.2.

veroordeelt PVS om aan Vervor een dwangsom te betalen van € 25.000,-- voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,-- is bereikt,

5.3.

bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en uren,

5.5.

compenseert de proceskosten, in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2018.