Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2018:1123

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
09-03-2018
Datum publicatie
14-03-2018
Zaaknummer
C/01/331753 / KG ZA 18-132
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Vordering seizoenkaarthouders voetbalclub om wedstrijd vanaf hoofdtribune te mogen bekijken afgewezen. Voldoende aannemelijk dat nieuwe overeenkomst voor andere tribune tot stand is gekomen. Belang voetbalclub om nieuwe incidenten te voorkomen weegt zwaarder dan belang supporters.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/331753 / KG ZA 18-132

Vonnis in kort geding van 9 maart 2018

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [woonplaats] en

2. [eiser sub 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisers

advocaat mr. C.J.J. Visser te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

FC DEN BOSCH N.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

gedaagde,

advocaat mr. J.P.A. Jansen te 's-Hertogenbosch.

Eisers zullen hierna [eiser sub 1] en [eiser sub 2] worden genoemd.

Gedaagde zal FC Den Bosch genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaardingen d.d. 9 maart 2018

 • -

  de brief van mr. Jansen d.d. 9 maart 2018 met 4 producties

 • -

  de ter zitting door mr. Visser overgelegde producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 9 maart 2018

 • -

  de pleitnotitie van mr. Jansen.

1.2.

De voorzieningenrechter heeft terstond mondeling vonnis gewezen, waarvan dit een schriftelijke uitwerking is.

2 De feiten

2.1.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] zijn supporters van voetbalclub FC Den Bosch en zijn houders van een seizoenkaart.

2.2.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] hadden aanvankelijk een seizoenkaart voor vak M dat was gevestigd op de Oost-tribune van stadion De Vliert, het thuisstadion van FC Den Bosch. In dat vak was de harde kern van de supporters gevestigd.

2.3.

In de zomerstop van 2017 is de Oost-tribune van het stadion afgekeurd. De seizoenkaarthouders met een plek op die truibune, onder wie [eiser sub 1] en [eiser sub 2] , zijn door FC Den Bosch verplaatst naar de (duurdere) hoofdtribune aan de westzijde van het station.

2.4.

Recent heeft zich een aantal ongeregeldheden voorgedaan onder de supporters van FC Den Bosch tijdens wedstrijden. FC Den Bosch heeft hiervoor geldboetes en (voorwaardelijke) straffen van de KNVB opgelegd heeft gekregen.

2.5.

FC Den Bosch heeft naar aanleiding van de ongeregeldheden besloten om de supporters die van de Oost-tribune naar de hoofdtribune waren verplaatst, na de winterstop te verplaatsen naar de Zuid-tribune, gelegen achter één van doelen. [eiser sub 1] en [eiser sub 2] behoren daar ook toe.

2.6.

Bij brief van 22 december 2017 heeft FC Den Bosch haar besluit aan de seizoenkaarthouders toegelicht.

2.7.

Naar aanleiding van reacties van seizoenkaarthouders heeft FC Den Bosch bij brief van 9 januari 2018 nog een nadere toelichting gegeven.

2.8.

FC Den Bosch heeft de supporters die zouden moeten verhuizen naar de Zuid-tribune een nieuwe seizoenkaart aangeboden voor die tribune. De oude seizoenkaarten voor de hoofdtribune zijn door FC Den Bosch geblokkeerd.

2.9.

[eiser sub 1] heeft vervolgens onder gebruikmaking van die nieuwe seizoenkaart op 2 en 23 februari 2018 thuiswedstrijden van FC Den Bosch bijgewoond op de Zuid-tribune (vak R1). Ook [eiser sub 2] heeft de nieuwe seizoenkaart gebruikt om de wedstijd van 23 februari 2018 op de Zuid-tribune bij te wonen (eveneens in vak R1).

2.10.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] hebben samen met een aantal andere supporters via hun advocaat aan FC Den Bosch verzocht hen weer toe te laten tot de hoofdtribune. FC Den Bosch heeft aan dat verzoek (in de meeste gevallen) geen gehoor gegeven.

2.11.

FC Den Bosch heeft inmiddels besloten om een aantal van de seizoenkaarthouders uit vak M weer toe te laten tot de hoofdtribune. Onder hen is de vader van [eiser sub 2] .

2.12.

Vanavond speelt FC Den Bosch om 20:00 uur een thuiswedstrijd tegen FC Oss.

3 Het geschil

3.1.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] vorderen dat de voorzieningenrechter, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

 • -

  FC Den Bosch te veroordelen om hen toegang te verschaffen tot de hoofdtribune met ingang van de wedstrijd FC Den Bosch – FC Oss op 9 maart 2018;

 • -

  FC Den Bosch te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten begroot op € 833,--;

 • -

  FC Den Bosch te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] leggen daar, zakelijk weergegeven, het volgende aan ten grondslag.

Zij hebben een seizoenkaart voor de hoofdtribune. Daarmee bestaat tussen hen en FC Den Bosch een overeenkomst die hen recht geeft op het bijwonen van wedstrijden op de hoofdtribune. FC Den Bosch komt haar verplichtingen uit die overeenkomst niet na door de supporters te verbannen naar de Zuid-tribune. Vanaf die tribune is het zich op het veld minder goed dan vanaf de hoofdtribune.

FC Den Bosch handelt ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Enerzijds omdat zij enkel supporters die oorspronkelijk uit van M komen niet meer toelaat tot de hoofdtribune en anderzijds omdat een aantal van de oorspronkelijke vak-M supporters wel weer wordt toegelaten maar [eiser sub 1] en [eiser sub 2] niet. Daar is geen goede reden voor. [eiser sub 1] en [eiser sub 2] hebben niets te maken gehad met de ongeregeldheden en hebben ook geen strafblad.

De weigering om [eiser sub 1] en [eiser sub 2] toe te laten tot de hoofdtribune is ook in strijd met artikel 3.3 van de van de Standaardvoorwaarden van de KNVB.

[eiser sub 1] willen vanavond bij de wedstijd tegen FC Oss plaats kunnen nemen op de hoofdtribune. Daar hebben zij namelijk voor betaald.

3.3.

FC Den Bosch voert daartegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer.

De vorderingen van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] dienen te worden afgewezen.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] hebben het aanbod van FC Den Bosch om hen na de winterstop te verplaatsen naar de Zuid-tribune aanvaard door met gebruikmaking van de nieuwe seizoenkaart (op 2 en/of 23 februari 2018) één of meer wedstijden bij te wonen. Daarmee is tussen partijen een nieuwe overeenkomst tot stand gekomen voor de Zuid-tribune. Voor zoveel nodig hebben [eiser sub 1] en [eiser sub 2] daarmee ingestemd met het feit dat zij niet langer plaats konden nemen op de hoofdtribune.

Een belangenafweging dient ook in het voordeel van FC Den Bosch uit te vallen.

Het belang van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] is uiterst gering. Zij willen de wedstrijd alleen vanuit een ander vak in het stadion bekijken. Daar staat tegenover dat FC Den Bosch er een groot belang bij heeft dat nieuw incidenten worden voorkomen om de veiligheid in en rondom het stadion te kunnen waarborgen. Er hangen FC Den Bosch ook nog twee voorwaardelijk straffen boven het hoofd en zij dreigt verdere imagoschade op te lopen.

Daar komt bij dat juist de wedstrijd van vanavond tegen FC Oss een risicowedstrijd is.

4 De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] vanavond de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Oss kunnen bijwonen. Het gaat er alleen om vanaf welke plaats zijn de wedstrijd kunnen zien. Tevens wordt vooropgesteld dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] het kort geding eerder aanhangig hadden kunnen maken dan op de dag van de wedstrijd. Stilzitten kan aan het spoedeisend belang in de weg staan. Omdat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] de wedstrijd van het jaar vanaf de hoofdtribune wensen te volgen, neemt de voorzieningenrechter het spoedeisend belang aan.

4.2.

Niet is betwist dat op de overeenkomsten tussen de supporters en FC Den Bosch het Huishoudelijk Reglement van FC Den Bosch en de Standaardvoorwaarden van de KNVB van toepassing zijn. Niet is betwist is ook dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] vanuit het M-vak, toen dat als gevolg van ongeregeldheden werd gesloten, eerst zijn verplaatst naar de hoofdtribune en daarna naar de Zuid-tribune. Ook is niet betwist dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] op grond van een seizoenkaart wedstrijden op de Zuid-tribune hebben bijgewoond. Daaruit leidt de voorzieningenrechter voorshands af dat de oorspronkelijke overeenkomsten met [eiser sub 1] en [eiser sub 2] die recht gaven op een plek op de hoofdtribune zijn geëindigd en dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] thans seizoenkaarten hebben voor de Zuid-tribune. Op grond daarvan moeten de vorderingen van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] al worden afgewezen.

4.3.

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt overigens. Als het gelijkheidsbeginsel in private verhoudingen al van toepassing zou zijn, hetgeen de voorzieningenrechter uitdrukkelijk in het midden laat, hebben [eiser sub 1] en [eiser sub 2] niet aannemelijk gemaakt dat FC Den Bosch het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden. De vader van [eiser sub 2] heeft zich op zijn medische situatie beroepen en is op grond daarvan teruggeplaatst naar de hoofdtribune.

4.4.

Ook een belangenafweging valt in het voordeel van FC Den Bosch uit. FC Den Bosch moet proberen om incidenten te voorkomen. Deze incidenten schaden haar zelf maar ook haar supporters. FC Den Bosch heeft ertoe kunnen besluiten de supporters die uit het M-vak afkomstig zijn via de hoofdtribune naar de Zuid-tribune te verplaatsen. Begrijpelijk is dat FC Den Bosch op grond van gebeurtenissen in het verleden voorzichtig is en risico’s zoveel mogelijk wenst te vermijden.

4.5.

Slotsom is dat de vorderingen van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] zullen worden afgewezen.

4.6.

[eiser sub 1] en [eiser sub 2] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van FC Den Bosch worden begroot op:

- griffierecht € 626,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.442,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eiser sub 1] en [eiser sub 2] in de proceskosten, aan de zijde van FC Den Bosch tot op heden begroot op € 1.442,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2018.