Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2017:3666

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
11-07-2017
Datum publicatie
11-07-2017
Zaaknummer
01/879018-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte is betrokken bij een of meer wapentransporten. De rechtbank spreekt verdachte daarom vrij van het ten laste gelegde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/879018-15

Datum uitspraak: 11 juli 2017

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (voormalig Joegoslavië) op [geboortedatum] 1965,

wonende te [adresgegevens] .

Dit vonnis is op tegenspraak

gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 1 april 2015, 29 juni 2015, 15 juni 2017, 20 juni 2017, 21 juni 2017 en 27 juni 2017.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht

.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 27 februari 2015.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 15 juni 2017 is gewijzigd, is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode 14 december 2014 tot en met 17 december 2014 te

's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zonder consent een of meer wapens van categorie II te weten

- tweeëntwintig, althans een aantal, handgranaten en/of

- een (automatisch) geweer

heeft doen binnenkomen vanuit Kroatië en/of Duitsland en/of België;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

2.

hij in of omstreeks de periode van 18 december 2014 tot en met 7 januari 2015 te

's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland en/of België en/of Kroatië, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf, om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zonder consent een of meer wapens en/of munitie van categorie II en/of III,

te weten

- zes, althans een aantal, draagbare granaatwerpers (type RPG en/of RBR) en/of

- vier, althans een aantal, automatische geweren (type CZ M70 en/of AK47) en/of

- twee, althans een aantal, machinegeweren (type M53 en/of M72) en/of

- drie, althans een aantal, pistolen (type CZ M88 en/of Baretta) en/of

- een geweerstandaard (voor machinegeweer M53) en/of

- vijf, althans een aantal, patroonhouders (met patronen voor machinegeweer M53) en/of

- drie, althans een aantal, patroonhouders (voor automatisch geweer M70) en/of

- elfhonderdzestien, althans een aantal, patronen (kaliber 7,62 mm en/of 7,9 mm en/of 9 mm) en/of

- vijf, althans een aantal, detonators (type 6 en/of type 8)

te doen binnenkomen vanuit Duitsland en/of België en/of een ander land,

met een of meer in Nederland en/of België en/of Kroatië verblijvende perso(o)n(en) afspraken heeft gemaakt over de aankoop en/of het transport van die wapens en/of munitie en/of

- een of meerdere betaling(en) heeft verricht en/of heeft laten verrichten ten behoeve van de aankoop (in Kroatië) van die wapens en/of munitie, en/of

- bovengenoemde wapens en/of munitie heeft verborgen, althans laten verbergen, in een of meerdere verholen (berg)ruimten van een bestelauto (peugeot, type Boxer) en/of

- (vervolgens) zijn mededader met die bestelauto (vanuit Split / Kroatië) richting Nederland en/of België en/of Duitsland heeft laten rijden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, zulks terwijl hij en/of zijn mededader(s) van het in strijd met de wet vervaardigen, transformeren, uitwisselen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, herstellen, beproeven of verhandelen van wapens of munitie een beroep of een gewoonte heeft gemaakt;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of een of meerdere andere perso(o)n(en) op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 december 2014 tot en met 07 januari 2015 te 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland en/of België en/of Kroatië, ter uitvoering van het door hen/hem voorgenomen misdrijf, om tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, zonder consent een of meer wapens en/of munitie van categorie II en/of III,

te weten

- 6 granaatwerpers en/of

- 22 handgranaten en/of

- 5 automatische geweren en/of

- 2 machinegeweren en/of

- 3 pistolen en/of

- 1 geweerstandaard (voor machinegeweer M53) en/of

- 5 patroonhouders (met patronen voor machinegeweer M53) en/of

- 3 patroonhouders (voor automatisch geweer M70) en/of

- een aantal (1116) patronen (kaliber 7,62 mm en/of 7,9 mm en/of 9 mm) en/of

- 5 detonators ( type 6 en/of type 8)

te doen binnenkomen vanuit Duitsland en/of België en/of een ander land, met een of meer in Nederland en/of België en/of Kroatië verblijvende perso(o)n(en) afspraken hebben/heeft gemaakt over de aankoop en/of het transport van die wapens en/of munitie en/of

- een of meerdere betaling(en) hebben/heeft verricht en/of hebben/heeft laten verrichten ten behoeve van de aankoop (in Kroatië) van die wapens en/of munitie, en/of

- bovengenoemde wapens en/of munitie hebben/heeft verborgen, althans laten verbergen, in een of meerdere verholen (berg)ruimten van een bestelauto (peugeot, type Boxer) en/of

- vervolgens met die bestelauto (vanuit Split / Kroatië) zijn/is gaan rijden richting Nederland en/of België en/of Duitsland,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 18 oktober 2014 tot en met 7 januari 2015 te 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland en/of België en/of Kroatië, tezamen en in vereniging met een of meerdere ander(en), althans alleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest,

door ten behoeve van de aankoop van wapens [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) in contact te (laten) brengen met een perso(o)n(en in Kroatië die over wapens konden beschikken en/of konden leveren en/of door (direct danwel indirect) te bemiddelen in de aankoop en/of verkoop van wapens en/of afspraken te maken en/of informatie uit te wisselen tussen [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) en/of personen die over wapens konden

beschikken en/of leveren;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht het onder feit 1 en onder feit 2 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat op grond van de zich in het dossier bevindende tapgesprekken ten aanzien van de twee wapentransporten is komen vast te staan dat verdachte daaraan een dermate wezenlijke bijdrage heeft geleverd en sprake is van een zodanige nauwe en bewuste samenwerking van verdachte met anderen dat gesproken kan worden van het medeplegen door verdachte van de ten laste gelegde feiten.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit. De officier van justitie baseert de bewezenverklaring op slechts enkele mogelijk voor verdachte belastende tapgesprekken. Uit de inhoud van deze gesprekken en uit de tijdstippen waarop deze gesprekken plaatsvonden, kan naar de mening van de verdediging onmogelijk volgen dat verdachte zodanige betrokkenheid zou hebben gehad bij het begaan van de ten laste gelegde wapentransporten, dat hij als pleger, medepleger of medeplichtige van deze feiten zou kunnen worden aangemerkt.

Vrijspraak ten aanzien van feit 1 en feit 2.

De rechtbank stelt vast dat verdachte veelvuldig contact, zowel telefonisch als in persoon, heeft gehad met [medeverdachte 1] . De rechtbank heeft in de strafzaak van [medeverdachte 1] geoordeeld dat hij – zakelijk weergegeven – de organisator was van een wapentransport in de periode van 14 tot en met 17 december 2014 en van het wapentransport dat op 6 januari 2015 door de Kroatische politie is onderschept.

Verdachte had ook veelvuldig telefonisch contact met zijn in Kroatië woonachtige broer [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] is op 29 mei 2015 door de politierechter van de gemeentelijke Rechtbank te Split (Kroatië) veroordeeld voor het – zakelijk weergegeven – doorverkopen van twee granaatwerpers aan [betrokkene] . Eén van deze granaatwerpers had geen fabrieksnummer en de andere granaatwerper had fabrieksnummer ED7023. Door de Kroatische politie is op 6 januari 2015 in de door [medeverdachte 3] bestuurde bestelbus een grote hoeveelheid wapens aangetroffen, waaronder twee draagbare granaatwerpers RPG, waarvan één zonder zichtbaar fabrieksnummer en de ander met fabrieksnummer ED 7023. [betrokkene] heeft ook bij de rechter-commissaris verklaard dat hij de wapens die op 6 januari 2015 zijn gevonden in de bestelbus heeft verstopt.

De vraag is of verdachte ook betrokken was bij (één van) deze twee wapentransporten en zo ja, wat dan zijn aandeel/rol is geweest.

De rechtbank stelt vast dat het mogelijk belastende materiaal in het dossier in de zaak van verdachte voornamelijk uit tapgesprekken bestaat. De interpretatie van deze tapgesprekken dient met grote zorgvuldigheid te worden bezien.

De tapgesprekken betreffen hoofdzakelijk gesprekken tussen verdachte en zijn broer [medeverdachte 2] in Kroatië en tussen verdachte en [medeverdachte 1] . De inhoud van de hiervoor bedoelde tapgesprekken gaan over het verhandelen van bepaalde zaken.

Verdachte heeft verklaard dat de gesprekken betrekking hebben op het opzetten van een handel in boten. Hij heeft verklaard dat hij wilde onderzoeken of de aanschaf van oude boten, het reviseren van de motor en vervolgens de verkoop van deze boten in Kroatië lucratief kan zijn, als handel voor zijn zoon. [medeverdachte 1] speelt hierin een rol, omdat [medeverdachte 1] veel contacten heeft en hij zo met de aanschaf van boten kan helpen. Verder heeft verdachte verklaard dat hij voor het onderhoud van zijn auto contact heeft gehad met [medeverdachte 1] .

De rechtbank is van oordeel dat de inhoud van een aantal van de getapte telefoongesprekken tussen verdachte en zijn broer verdacht zijn. Voldoende bewijs om vast te stellen of verdachte ook daadwerkelijk betrokken was bij de twee wapentransporten die in de ten laste gelegde periode hebben plaatsgevonden, en zo ja wat dan zijn precieze aandeel is geweest en of hij als pleger of medeplichtige moet worden aangemerkt, ontbreekt echter. Een concrete link tussen verdachte en de twee specifieke transporten in december 2014 en januari 2015 is er, ondanks de veroordeling van zijn broer [medeverdachte 2] door de rechtbank te Split, naar het oordeel van de rechtbank niet.

Ten aanzien van het door de officier van justitie aangehaalde tapgesprek van 12 december 2014, waarin volgens hem met verhullend taalgebruik (“fumari buizen” en “grote katapulten”) wordt gesproken over wapens, merkt de rechtbank op dat niet duidelijk is of sprake is van verhullend taalgebruik en zo ja, wat daar dan mee wordt bedoeld. De raadsman van verdachte heeft onder verwijzing naar zoekresultaten van Google betoogd dat “fumari buizen” waterpijpen zijn. Verdachte heeft ook eerder verklaard dat twee vrienden van [betrokkene] zijn aangehouden in Kroatië in verband met weed en in een ander tapgesprek wordt ook gesproken over ‘5/6 kilo kaas’. De rechtbank kan op grond van deze tapgesprekken niet vaststellen dat deze betrekking hebben op de ten laste gelegde wapentransporten.

De rechtbank merkt tot slot ook uitdrukkelijk op dat voor zover verdachte daadwerkelijk betrokken was bij wapenhandel, uit het tapgesprek van 4 december 2014 kan worden afgeleid dat verdachte en zijn broer [medeverdachte 2] het gevoel krijgen dat zij worden buitengesloten en de zaken steeds meer buiten hen om gaan en derhalve de vraag is wat in de ten laste gelegde periode nog hun rol is geweest.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen aan verdachte onder feit 1, onder feit 2 primair en onder feit 2 subsidiair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Beslag.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de in het dictum nader te noemen in beslag genomen voorwerpen aan verdachte, nu naar het oordeel van de rechtbank het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van de in beslag genomen goederen en verdachte is vrijgesproken van hetgeen hem werd verweten.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

Verklaart het onder feit 1, onder feit 2 primair en onder feit 2 subsidiair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen en spreekt verdachte hiervan vrij.

Gelast de teruggave van de in beslag genomen goederen aan verdachte:

- een mobiele telefoon, Samsung GT-5610, (goednummer: G279532);

- een mobiele telefoon, Nokia 7100s-2, (goednummer: G279533);

- een mobiele telefoon, LG, (goednummer: G279534);

- een notitieboekje met namen, nummers etc., (goednummer: G257208);

- notities, (goednummer: G257209);

- notities, (goednummer: G257210);

- notities, (goednummer: G257211).

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.M. Kooijmans-de Kort, voorzitter,

mr. J.J.A. Donkersloot en mr. C.J. Sangers- de Jong, leden,

in tegenwoordigheid van M.J.H. Rijnbeek, griffier,

en is uitgesproken op 11 juli 2017.