Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2016:6846

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
12-12-2016
Datum publicatie
12-12-2016
Zaaknummer
C/01/314288 / KG ZA 16-642
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2018:2824
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vordering van BREIN om afgifte van identificerende gegevens van een drietal gebruikers van een usenet provider, die auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden via het usenet en daarmee inbreuk maken op de rechten van degenen die aangesloten zijn bij BREIN, toegewezen.

Wetsverwijzingen
Auteurswet 1912
Auteurswet 1912 28
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 162
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBP 2016/114
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/314288 / KG ZA 16-642

Vonnis in kort geding van 12 december 2016

in de zaak van

de stichting

STICHTING BREIN,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaten mr. P. de Leeuwe en mr. D.J.G. Visser te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma

AMAZING WEBSHOPS,
tevens h.o.d.n. NEWSCONNECTION en SNELLERDOWNLOADEN,

gevestigd te Eindhoven,

en haar vennoten

2. [gedaagde sub 2],
en

3. [gedaagde sub 3],

beiden wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. Chr. A. Alberdingk Thijm en mr. C.F.M. de Vries te Amsterdam.

Partijen worden BREIN en Newsconnection genoemd.

1 De procedure

1.1.

De procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 9 november 2016 met 13 producties,

 • -

  de brief van mr. De Leeuwe van 24 november 2016 met de producties 14 tot en met 17,

 • -

  de akte van Newsconnection van 25 november 2016 met 3 producties,

 • -

  de brief van mr. De Leeuwe van 25 november 2016 met een akte houdende vermeerdering van eis en aanvullende producties 18 tot en met 22,

 • -

  de mondelinge behandeling op 28 november 2016,

 • -

  de pleitnota van BREIN,

 • -

  de pleitnota van Newsconnection.

1.2.

Newsconnection heeft tegen toelating van de vermeerdering van eis bezwaar gemaakt, vanwege het late tijdstip van indiening (Newsconnection heeft de vermeerdering van eis op vrijdag 25 november om 17.10 uur ontvangen) en het feit dat sprake is van een fundamentele en verstrekkende wijziging. Nu de behandeling van het kort geding was gepland op maandag 28 november 2016 om 9.30 uur heeft Newsconnection zich daarop onvoldoende kunnen voorbereiden.

Ter zitting heeft BREIN aangegeven dat de vermeerdering van eis een directe reactie is op de door Newsconnection eerst op 25 november 2016 overgelegde producties, waaruit blijkt dat de hostnet provider Abavia niet (meer) over de gevraagde gegevens zou beschikken.

De voorzieningenrechter heeft de gewijzigde eis ter zitting voorlopig toegestaan, nu daaraan dezelfde feitelijke en rechtsvragen ten grondslag liggen als aan de reeds in de dagvaarding neergelegde eis, zij het dat BREIN in de gewijzigde eis vraagt om het aan Newsconnection op te leggen gebod ook voor de toekomst te laten gelden. Nu de uiteindelijke vorderingen van BREIN aan het uitvoerige debat van partijen ter zitting onderworpen zijn geweest en Newsconnection zich er tijdens dat debat niet (meer) op heeft beroepen dat zij in haar verdediging tegen de gewijzigde eis is geschaad, gaat de voorzieningenrechter uit van de gewijzigde eis.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

BREIN is opgericht door de stichting Stemra, de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers (NVPI), de Motion Picture Association (MPA) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). Tevens nemen onder andere het Platform Multimediaproducenten en het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) deel aan BREIN.

2.2.

De aangeslotenen van BREIN bestaan uit makers inclusief uitvoerende kunstenaars enerzijds en producenten, uitgevers en distributeurs anderzijds. De werkterreinen bestaan uit muziek, film, televisie, boeken, beeld en games.

2.3.

De statuten van BREIN vermelden als doelstelling:

“het bestrijden van de onrechtmatige exploitatie van informatiedragers en informatie en het te dien einde behartigen van de belangen van de rechthebbenden op informatie en van de rechtmatige exploitanten daarvan, met name van haar aangeslotenen, in het bijzonder door het handhaven, het bevorderen en verkrijgen van een afdoende juridische bescherming van de rechten en belangen van die rechthebbenden en exploitanten, alles in de ruimste zin.”

2.4.

Newsconnection is een zogenoemde usenetprovider. Met het afsluiten van een abonnement bij Newsconnection krijgt de klant toegang tot het usenet om content van het usenet te downloaden en bestanden naar het usenet te uploaden. Deze content houdt Newsconnection gedurende 1200 dagen voor haar klanten beschikbaar. Newsconnection heeft naar eigen zeggen tussen de 600 en 800 klanten.

2.5.

Het usenet is een online platform voor het uitwisselen van digitaal materiaal, zoals teksten, foto’s, films, e-books en muziekbestanden. Gebruikers van het usenet kunnen materiaal op usenet plaatsen door bestanden naar het usenet te uploaden. Andere gebruikers van usenet kunnen deze bestanden vervolgens downloaden naar hun computer.

2.6.

Omdat het usenet oorspronkelijk bedoeld was voor het uitwisselen van tekstberichten, is het niet mogelijk om bestanden groter dan ongeveer 50 Mb te posten. Om grotere bestanden te kunnen uploaden, zoals bijvoorbeeld film- en muziekbestanden, moeten deze eerst worden opgeknipt in een verzameling van kleinere bestanden, zogenoemde “articles”. Deze “articles” hebben een uniek nummer, een zogenoemde “message id”. De “articles” worden vervolgens op het usenet geüpload en in verschillende nieuwsgroepen geplaatst. Dit opknippen en uploaden van bestanden gebeurt met speciale software, die gratis via internet gedownload kan worden. Andere gebruikers kunnen de afzonderlijke articles vervolgens downloaden en aan elkaar plakken tot één bestand. Dit downloaden en aan elkaar plakken gebeurt met speciale software die gratis via internet gedownload kan worden. Om de bestanden die in “articles” op usenet zijn geüpload, voor derden toegankelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van zogenoemde NZB bestanden.

2.7.

Medio 2016 heeft BREIN geconstateerd dat een drietal uploaders op het usenet actief is onder de aliassen “Hannes3”, “QoQ” en “Bassie10”, die tezamen duizenden auteursrechtelijk beschermde film- en tv-series met bijbehorende NZB-bestanden op spotwebsites hebben geplaatst. Het gaat daarbij om zeer recente en bekende films zoals de “Blacklist”, “Spectre”, “Kung Fu Panda” en vele andere populaire titels. Inmiddels heeft “Bassie10” zijn alias op spotwebsites veranderd in “ABC”.

2.8.

BREIN heeft tevergeefs geprobeerd om via een op usenet gericht internetforum waarop de uploaders actief waren, met hen in contact te komen.

2.9.

In de zogenoemde “header” van een gedownload article kan informatie worden achterhaald over de uploader en/of via welke usenetprovider het bestand is geüpload. Uit de headers van de bestanden gepost door “Hannes3”, “QoQ” en Bassie10 / ABC” is het BREIN gebleken dat de als productie 7a bij dagvaarding overgelegde bestanden via Newsconnection zijn geüpload.

2.10.

Op 15 juli 2016 heeft BREIN schriftelijk bij Newsconnection melding gemaakt van de naar haar mening inbreuk makende activiteiten die via bij Newsconnection geregistreerde accounts plaatsvonden op het usenet. Daarbij heeft BREIN Newsconnection gesommeerd om op basis van de in dit geding overgelegde headers de bij haar bekende gegevens aan BREIN te verstrekken.

2.11.

Newsconnection geeft in haar reactie van 20 juli 2016 op de sommatie van BREIN aan dat zij niet in staat is aan het verzoek te voldoen, omdat zij niet de beheerder is van de servers waar de bestanden naar worden geüpload. Newsconnection verschaft haar klanten enkel toegang tot usenet. Newsconnection verzoekt BREIN dan ook contact op te nemen met de hosting provider. Deze reactie herhaalt Newsconnection in haar emailberichten van 25 en 29 juli 2016.

2.12.

In haar reactie van 19 augustus 2016 vermeldt Newsconnection dat de usenet hostingprovider Abavia S.R.L. in San Marino (hierna: Abavia) is. Voorts verwijst Newsconnection naar de website www.abavia.com en naar een postadres in San Marino. Ook op de betreffende, rudimentaire, website is alleen een postadres van Abavia vermeld te Ciesanuova in San Marino. (productie 8 dagvaarding).

2.13.

Op 24 oktober 2016 heeft Newsconnection de sommatie van BREIN, met bijlagen, aan Abavia doorgestuurd. Op 18 november en 22 november 2016 heeft Newsconnection gerappelleerd bij Abavia. Op 23 november 2016 heeft Abavia de volgende reactie aan Newsconnection gestuurd:

Hello,

Thank you for your inquiry. We have checked our systems, but unfortunately meanwhile we no longer have this information. For that reason, we cannot provide it to you or BREIN,

Best regards,

Abavia Abuse Team”

2.14.

Bij emailbericht van 24 november 2016 heeft XS News bevestigd dat Newsconnection inderdaad geen gebruik maakt van de servers van XS News en dat XS News sinds eind juni geen opslagdiensten verricht voor Newsconnection.

3 Het geschil

3.1.

BREIN vordert - na vermeerdering van eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

1. Newsconnection te gebieden binnen vijf dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de raadsman van BREIN ten behoeve van BREIN de identificerende gegevens te verschaffen van haar klanten, die - zoals bedoeld in het lichaam van deze dagvaarding - actief zijn onder de aliassen “Hannes3”, “QoQ”, “Bassie10” (later: ABC) en/of die herleidbaar zijn aan de hand van de overige gegevens blijkend uit de relevante headers zoals opgenomen in het lichaam van de dagvaarding en de bijbehorende producties, waaronder, maar niet beperkt tot:

 betaalgegevens,

 de IP adressen die gebruikt zijn bij het doen van de uploads en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen,

 overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar (zoals namen en (e-mail)adressen) gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de usenetdiensten van Newsconnection,

alles op straffe van verbeurte van een dwangsom,

2. Newsconnection te gebieden binnen vijf dagen na het eerste verzoek van BREIN daartoe aan haar raadsman de identificerende gegevens te verschaffen van haar klanten, die - zoals bedoeld in het lichaam van deze dagvaarding - actief zijn onder de aliassen “Hannes3”, “QoQ”, “Bassie10” (later: ABC) en/of die herleidbaar zijn aan de hand van de overige gegevens blijkend uit de relevante headers zoals opgenomen in de door BREIN aan Newsconnection te versturen informatie met betrkking tot uploads op het usenet van de bedoelde klanten, welke informatie door BREIN binnen 24 uur na het uploaden op usenet aan Newsconnection per email aan het adres info@newsconnection.nl of een ander door Newsconnection aan BREIN te verschaffen emailadres, verstuurd zal worden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 betaalgegevens,

 de IP adressen die gebruikt zijn bij het doen van de uploads en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen,

 overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar (zoals namen en (e-mail)adressen) gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de usenetdiensten van Newsconnection,

alles op straffe van verbeurte van een dwangsom,

3. Newsconnection te gebieden binnen 14 dagen na betekening van het te wijzen vonnis haar administratie en bedrijfsvoering zo in te richten dat zij aan BREIN, binnen 5 dagen na eerste verzoek van BREIN dan wel na een gerechtelijk bevel daartoe, aan haar raadsman de identificerende gegevens kan verschaffen van al haar klanten, van wie BREIN binnen 24 uur na uploaden aan Newsconnection bewijs verschaft (inclusief relevante header informatie) dat zij zich schuldig maken aan het uploaden van beschermde werken waarvan de auteursrechten en/of naburige rechten berusten bij (leden van) BREIN’s aangeslotenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 betaalgegevens,

 de IP adressen die gebruikt zijn bij het doen van de uploads en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen,

 overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar (zoals namen en (e-mail)adressen) gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de usenetdiensten van Newsconnection,

alles op straffe van verbeurte van een dwangsom,

en met veroordeling van Newsconnection in de kosten van deze procedure.

3.2.

BREIN legt aan haar vorderingen ten grondslag dat een drietal klanten van Newsconnection via usenet onder een valse identiteit opzettelijk en op grote schaal inbreuk plegen op de auteursrechten van de bij BREIN aangesloten partijen en hun leden. Newsconnection is op grond van de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt, subsidiair op grond van artikel 28, lid 9 Auteurswet, verplicht BREIN de identificerende gegevens te verschaffen van deze klanten.

3.3.

Newsconnection voert verweer. Zij stelt dat zij over een aantal (persoons) gegevens van haar klanten beschikt, onder meer betaalgegevens. Zij voert echter aan dat het voor haar niet mogelijk is om de door BREIN gevraagde informatie te verstrekken op basis van de door BREIN aangeleverde gegevens. Om de koppeling te kunnen maken met individuen in haar klantenbestand, heeft Newsconnection informatie nodig van een derde partij, de hosting provider. Newsconnection heeft dit van meet af aan aan BREIN meegedeeld, waarbij zij heeft aangegeven dat BREIN voor de ontbrekende informatie de hosting provider moet aanschrijven, hetgeen BREIN consequent heeft geweigerd. Ondanks het feit dat Newsconnection meent daartoe niet verplicht te zijn, heeft zij de door BREIN opgestelde e-mail en de bijbehorende bijlagen doorgestuurd naar deze derde partij, Abavia. Zij heeft vervolgens ook nog een tweetal reminders gestuurd, in reactie waarop Abavia heeft aangegeven dat zij niet meer over de klant-ID’s beschikt. Nu Abavia heeft aangegeven de benodigde gegevens niet meer te hebben, is Newsconnection niet bij machte om de vermeende inbreukmakers te identificeren en de bijbehorende gegevens aan BREIN te verstrekken. BREIN had, naast Newsconnection, ook Abavia moeten aanspreken voor het verkrijgen van de benodigde gegevens.

4 De beoordeling

4.1.

De vorderingen van BREIN zien op het verstrekken van naam- en adresgegevens,

IP-adressen en informatie over het inloggen met de desbetreffende adressen en overige identificerende gegevens zoals namen en (e-mail)adressen gebruikt bij het aanmelden of inschrijven voor de usenetdiensten van Newsconnection van specifieke gebruikers van de diensten van Newsconnection, die zich hebben bezig gehouden met het uploaden op usenet van inbreuk makend digitaal materiaal.

4.2.

Onder omstandigheden kan op een usenet provider, zoals Newsconnection, de rechtsplicht rusten om die gegevens te verstrekken aan een derde (BREIN). Dit kan met name het geval zijn als (i) voldoende aannemelijk is dat de op usenet gepubliceerde informatie/content, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, (ii) de derde een reëel belang heeft bij verkrijging van de gegevens, (iii) aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen en (iv) afweging van de betrokken belangen van de derde (in deze zaak BREIN) en Newsconnection meebrengt dat het belang van BREIN behoort te prevaleren (HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019, (Lycos/Pessers)).

4.3.

BREIN heeft aannemelijk gemaakt dat drie klanten van Newsconnection, handelend onder de aliassen “Hannes 3”, “QoQ” en “Bassie 10/ABC”, auteursrechtelijk beschermde werken hebben geüpload, waarna deze werken door andere gebruikers van het usenet kunnen worden gedownload. BREIN heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het hier gaat om het op grote schaal uploaden van onder meer films en tv-series, zonder betaling van een vergoeding voor de daarop rustende (auteurs)rechten aan de rechthebbenden, als gevolg van welk illegaal uploaden degenen die aangesloten zijn bij BREIN schade lijden. Dit levert onrechtmatig handelen op jegens degenen die zijn aangesloten bij BREIN. Newsconnection heeft dit alles ook niet betwist. Voorts heeft BREIN een reëel belang bij het verkrijgen van de gegevens. BREIN heeft onweersproken gesteld dat uit de headers van de bestanden die zijn gepost door de betreffende uploaders, behoudens informatie over de usenet provider, geen informatie over de uploaders kan worden afgeleid. De in de headers genoemde e-mailadressen zijn fictief, worden automatisch gegenereerd en werken niet. Ook de pogingen van BREIN om via een op usenet gericht internetforum, waarop de uploaders actief waren, in contact te komen met de uploaders zijn vruchteloos geweest. Het is dan ook voldoende aannemelijk dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat voor BREIN om deze gegevens te achterhalen. BREIN heeft zonder over deze gegevens te beschikken geen mogelijkheid om de verantwoordelijke personen te dwingen te stoppen met hun acties jegens diegenen die aangesloten zijn bij BREIN en hen aan te spreken tot vergoeding van de schade die de aangeslotenen van BREIN stellen te hebben geleden. Gebleken is dat deze gebruikers van usenet niet zijn gestopt met het illegaal uploaden van content (prod. 22 van BREIN) nadat BREIN hen daartoe, middels een oproep op het op usenet gericht internetforum, had opgeroepen (prod. 6 bij dagvaarding). Zo zijn er kort voor de behandeling van dit kort geding in de periode van 15 november 2015 tot en met 25 november 2015 via Newsconnection nog nieuwe inbreukmakende uploads verricht door “Hannes3”, “QoQ” en “ABC”.

4.4.

Kern van het verweer van Newsconnection is dat BREIN niet alles heeft geprobeerd om de door haar gewenste gegevens te verkrijgen, omdat BREIN niet zelf Abavia heeft aangesproken, terwijl zij daartoe wel verplicht kan worden geacht. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Newsconnection stelt zich in deze procedure op het standpunt dat zij haar klanten complete usenetabonnementen aanbiedt, maar dat zij de hostingdiensten aan een derde partij heeft uitbesteed, de zogenoemde usenet hosting provider. Welke partij dit is, vermeldt Newsconnection echter niet in haar eerste reacties (emailberichten van 20, 25 en 29 juli 2016) op de sommaties van BREIN vanaf 15 juli 2016. Pas na de vierde sommatiebrief van BREIN van 12 augustus 2016, geeft Newsconnection in haar reactie van 19 augustus 2016 de naam van de hosting provider, te weten: Abavia. Zij verwijst daarbij naar de website www.abavia.com en naar een postadres in San Marino. Deze verwijzing door Newsconnection naar de website van Abavia (prod. 8 dagvaarding), waarop niet eens een e-mailadres te vinden is waarop deze partij te bereiken is, heeft BREIN, als reactie afkomstig van een partij die internetproducten verkoopt, terecht niet serieus willen nemen. De voorzieningenrechter doet dat namelijk ook niet. Het ligt ook niet in de rede dat Newsconnection, die voor de feitelijke levering van haar diensten aan haar klanten, geheel afhankelijk is van haar hosting provider, zelf met deze partij uitsluitend via de internationale briefpost zou communiceren. Dat het ongeloof van de voorzieningenrechter terecht is, wordt ook bevestigd door het feit dat Newsconnection (uiteindelijk) op 24 oktober 2016 kennelijk wel aanleiding heeft gezien om de sommatiebrief van BREIN per emailbericht door te sturen aan Abavia en nog tot twee keer toe per emailbericht te rappelleren bij Abavia, met als resultaat dat het “Abavia Abuse Team” op 23 november 2016, enkele dagen voor de behandeling van het kort geding, per e-mail aan Newsconnection bericht dat zij niet langer over de informatie beschikt. Deze gang van zaken ontneemt bij de voorzieningenrechter iedere overtuiging dat het Newsconnection ernst is geweest met haar openingszin in het e-mailbericht van 20 juli 2016 aan BREIN: “Dank voor uw email. Wij zouden u graag willen helpen met de strijd tegen piracy op het Usenet”.

4.5.

Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door de betreffende voorshands achter aliassen verscholen personen werd en wordt gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij BREIN en het daarvoor door BREIN aangereikte bewijsmateriaal, had het op de weg van Newsconnection gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan BREIN af te geven. Dat Newsconnection daartoe niet in staat zou zijn, heeft zij, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geenszins aannemelijk gemaakt. Integendeel, naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft het er alle schijn van dat Newsconnection doelbewust een situatie creëert, waarbij het voor haar niet mogelijk lijkt te zijn om te voldoen aan haar - in dit geval in beginsel aanwezige - rechtsplicht jegens BREIN tot het verstrekken van identificerende gegevens met betrekking tot de door BREIN specifiek en voorzien van documentatie aangeduide uploaders die onrechtmatig jegens BREIN gehandeld hebben. Van Newsconnection kan op zijn minst worden gevergd om alles in het werk te stellen om de benodigde gegevens te verkrijgen. Newsconnection heeft in artikel 8 van haar algemene voorwaarden die zij in de contracten met haar klanten bezigt (productie 14 BREIN) opgenomen dat de klanten ermee akkoord gaan dat er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal gepost mag worden. Deze verstandige bepaling maakt het des te minder bezwaarlijk als Newsconnection meewerkt aan de identificatie van door BREIN specifiek aangeduide klanten, nu op basis van de door BREIN aangedragen informatie hoogstwaarschijnlijk contractbreuk plegen jegens Newsconnection. Een zichzelf respecterend usenetprovider zou niet geassocieerd moeten willen worden met grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe de gelegenheid te bieden en daarmee zelfs door te gaan nadat zij op de inbreuken door haar klanten is geattendeerd.

4.6.

Newsconnection had, na de sommatie daartoe van BREIN op 15 juli 2016, reeds de gevraagde gegevens moeten verstrekken en kan zich thans niet verschuilen achter het e-mailbericht van Abavia van 23 november 2016, ruim vier maanden na de eerste sommatie van BREIN, dat deze hosting provider inmiddels niet meer over de gegevens beschikt. Het kennelijk uitblijven van actie door Newsconnection zelf tegen “Hannes3”, “QoQ” en ABC, - die enkele dagen voor de behandeling van dit kort geding nog auteursrechtelijk beschermde werken hebben geüpload - doet de verdenking rijzen dat het bedrijfsmodel van Newsconnection mede berust op het faciliteren van misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

4.7.

Een en ander leidt tot de conclusie dat aan de hiervoor onder r.o. 4.2 vermelde voorwaarden is voldaan. Het belang van BREIN bij het verstrekken van gegevens dient hier zwaarder te wegen dan het belang van Newsconnection om als tussenpersoon, een platform te kunnen aanbieden waarop in vrijheid de informatie van derden verspreid kan worden en om niet (te lichtvaardig) veroordeeld te worden om privacygevoelige gegevens van haar gebruikers af te geven.

4.8.

Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen op de primaire grondslag zullen worden toegewezen, als na te melden. Newsconnection heeft nog bezwaar gemaakt tegen toewijzing van het onder 3 gevorderde, nu een dergelijke veroordeling zeer verstrekkend is en Newsconnection zou dwingen zeer ingrijpende wijzigingen aan te brengen in haar bedrijfsmodel. Ook dit verweer faalt. Newsconnection heeft er zelf nadrukkelijk op gewezen dat zij vanzelfsprekend de identificerende gegevens van haar abonnees verzamelt (punt 58 van de pleitnota van Newsconnection) en dat zij deze gegevens ook bewaart. Dat zij deze gegevens verzamelt volgt ook uit haar algemene voorwaarden (prod. 14 van BREIN). Dat en in hoeverre Newsconnection haar bedrijfsmodel ingrijpend zou moeten wijzigen indien het onder 3 gevorderde zou worden toegewezen, heeft zij op geen enkele wijze nader geconcretiseerd of onderbouwd en kan derhalve niet aan toewijzing van het gevorderde in de weg staan. Zij zal naar het zich laat aanzien een kanaal voor snelle gegevensuitwisseling met haar hosting provider moeten hebben.

4.9.

De onder 3 gevorderde veroordeling tot het inrichten van haar administratie en bedrijfsvoering is bovendien zo geformuleerd dat Newsconnection de identificerende gegevens moet kunnen verschaffen van die specifieke klanten, van wie BREIN binnen 24 uur na uploaden aan Newsconnection bewijs verschaft (inclusief relevante header informatie) dat zij zich schuldig maken aan het uploaden van beschermde werken waarvan de auteursrechten en/of naburige rechten berusten bij (leden van) BREIN’s aangeslotenen. Met andere woorden, slechts indien voor afgifte van de gegevens een rechtvaardigingsgrond bestaat, is Newsconnection tot die afgifte verplicht. Het gaat derhalve niet om een algemene verplichting jegens BREIN om correcte, identificerende informatie van al haar klanten ten behoeve van BREIN bij te houden, op te slaan en (langdurig) te bewaren, bij gebreke waarvan Newsconnection jegens BREIN onrechtmatig zou handelen. Ook dit verweer van Newsconnection, onder verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 24 oktober 2012, (IEPT, 20121024) en het arrest van het Hof van Justitie van 8 april 2014 (ECLI:EU:C:2014:238) faalt derhalve.

4.10.

Oplegging van een dwangsom, als stimulans tot nakoming van de te geven beslissing, is aangewezen. De op te leggen dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd en aan de dwangsom zal een matigingsclausule van de hierna te melden inhoud worden verbonden.

4.11.

Newsconnection zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van BREIN worden begroot op:

- dagvaarding € 102,04

- griffierecht 619,00
- salaris advocaat 816,00

Totaal 1537,04.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt Newsconnection binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van BREIN ten behoeve van BREIN de identificerende gegevens te verschaffen van haar klanten, die - zoals bedoeld in het lichaam van de dagvaarding - actief zijn onder de aliassen “Hannes3”, “QoQ”, “Bassie10” (later: “ABC”) en/of die herleidbaar zijn aan de hand van de overige gegevens blijkend uit de relevante headers zoals opgenomen in het lichaam van de dagvaarding en de bijbehorende producties, waaronder, maar niet beperkt tot:

 betaalgegevens,

 de IP adressen die gebruikt zijn bij het doen van de uploads en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen,

 overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar,(zoals namen en (e-mail)adressen) gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de usenetdiensten van Newsconnection,

5.2.

gebiedt Newsconnection binnen vijf dagen na het eerste verzoek van BREIN daartoe aan haar raadsman de identificerende gegevens te verschaffen van haar klanten, die - zoals bedoeld in het lichaam van de dagvaarding - actief zijn onder de aliassen “Hannes3”, “QoQ”, “Bassie10” (later: “ABC”) en/of die herleidbaar zijn aan de hand van de overige gegevens blijkend uit de relevante headers zoals opgenomen in de door BREIN aan Newsconnection te versturen informatie met betrekking tot uploads op het usenet van de bedoelde klanten, welke informatie door BREIN binnen 24 uur na het uploaden op usenet aan Newsconnection per email aan het adres info@newsconnection.nl of een ander door Newsconnection aan BREIN te verschaffen emailadres, verstuurd zal worden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 betaalgegevens,

 de IP adressen die gebruikt zijn bij het doen van de uploads en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen,

 overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar (zoals namen en (e-mail)adressen) gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de usenetdiensten van Newsconnection,

5.3.

gebiedt Newsconnection binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis haar administratie en bedrijfsvoering zo in te richten dat zij aan BREIN, binnen 5 dagen na eerste verzoek van BREIN dan wel na een gerechtelijk bevel daartoe, aan haar raadsman de identificerende gegevens kan verschaffen van al haar klanten, van wie BREIN binnen 24 uur na uploaden aan Newsconnection bewijs verschaft (inclusief relevante header informatie) dat zij zich schuldig maken aan het uploaden van beschermde werken waarvan de auteursrechten en/of naburige rechten berusten bij (leden van) BREIN’s aangeslotenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 betaalgegevens,

 de IP adressen die gebruikt zijn bij het doen van de uploads en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen,

 overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar (zoals namen en (e-mail)adressen) gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de usenetdiensten van Newsconnection,

5.4.

veroordeelt Newsconnection om aan BREIN een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1., 5.2. of 5.3. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,

5.5.

bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.6.

veroordeelt Newsconnection in de proceskosten, aan de zijde van BREIN tot op heden begroot op € 1.537,04,

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.L. Roosmale Nepveu en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2016.