Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2016:2816

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
31-05-2016
Datum publicatie
03-06-2016
Zaaknummer
C/01/308573 / EX RK 16-100
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rekestnummer: C/01/308573 / EX RK 16-100

Beschikking van 31 mei 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap

SNS BANK N.V.,

gevestigd te Utrecht,

verzoekster,

advocaat mr. M. van der Meulen te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar in de nalatenschap van de heer Ron de Swart (hierna te noemen: erflater) geboren op 21 april 1973 te Eindhoven, laatstelijk wonende te Veldhoven, overleden op 13 juli 2014 te Eindhoven.

1.2

Op gronden zoals aangevoerd in het verzoekschrift acht de rechtbank het verzoek toewijsbaar.

1.3

Uit het oogpunt van kostenbesparing is het verzoek gedaan om te bepalen dat onderhavige beschikking tot benoeming van de vereffenaar alleen bekend wordt gemaakt op internet. De rechtbank overweegt als volgt. De benoeming van een vereffenaar moet bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen (artikel 4:206 lid 6 BW). Aangezien uit het verzoekschrift blijkt dat de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten, wordt er naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk belang gediend wanneer de (kostbare) wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven wordt gevolgd. Zij zal daarom de wettelijke manier van bekendmaking niet voorschrijven. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd. De rechtbank is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid, geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Ten aanzien van de bekendmaking in de Staatscourant zal geen ontheffing van de publicatieplicht worden verleend aangezien het digitaal plaatsen van de bekendmaking in de Staatscourant geen kosten met zich meebrengt.

2 De beslissing

De rechtbank benoemt

- mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen, geboren op 23 juni 1964 te Almelo,

- mr. Maarten van der Meulen, geboren op 28 september 1976 te Groningen,

- Renske Hulsman, geboren op 6 augustus 1981 te ’s-Hertogenbosch,

allen kantoorhoudende te Rosmalen,

tot vereffenaars van de nalatenschap van:

Ron de Swart,

geboren te Eindhoven op 21 april 1973,

laatstelijk wonende te Veldhoven,

overleden op 13 juli 2014 te Eindhoven,

2.1

ontheft de vereffenaar van de verplichting tot bekendmaking van de benoeming van de vereffenaar in een landelijk verspreid dagblad ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 BW,

2.2

draagt de vereffenaar op de benoeming digitaal bekend te maken in de Staatscourant,

2.3

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven en deze benoeming te publiceren op www.rechtspraak.nl/uitspraken,

2.4

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.F.M.T. Franke en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2016.