Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:7772

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
09-07-2015
Datum publicatie
19-01-2016
Zaaknummer
4200081
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer: 4200081/251

EJ verz : 15-286

datum beschikking: 9 juli 2015

beschikking op een verzoek verlening handlichting

op verzoek van:

Joost van der Straaten, minderjarige,

geboren op 23 augustus 1998,

belanghebbenden:

J.J.M. van der Straaten, vader,

A.M.W. Straten, moeder.

Allen wonende te 5446 XE Wanroij,

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie in gekomen op 10 juni 2015.

De zaak is behandeld op 2 juli 2015.

Verschenen zijn:

  • -

    J. van der Straaten

  • -

    J.J.M. van der Straaten en A.M.W. Straten, wettelijke vertegenwoordigers.

Van het verhandelde ter zitting is proces-verbaal opgemaakt.

De beschikking is bepaald op heden.

Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:235 BW kunnen aan een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend.

1.2.

De minderjarige heeft de kantonrechter verzocht hem handlichting te willen verlenen en te bepalen dat aan hem bevoegdheden worden toegekend zoals hierna nader zijn omschreven. De ouders van de minderjarige hebben ter zitting verklaard in te stemmen met het betreffende verzoek.

1.3.

Het verzoek van de minderjarige is gelegen in het feit dat hij het voornemen heeft om zelfstandig binnen een vennootschap onder firma een bedrijf in de ontwikkeling van websites te gaan uitoefenen. Verzoeker wenst over de navolgende bevoegdheden te beschikken: het aangaan van overeenkomsten voor de inkoop van benodigdheden en de verkoop van zijn diensten ten behoeve van zijn bedrijf tot maximaal € 3.000,-, het deelnemen in een vennootschap onder firma, het doen van betalingen en ontvangen van betalingen, alsmede het sluiten van overeenkomsten met de bankier en verzekeraar ten behoeve van zijn bedrijf.

1.4.

Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

1.5.

De kantonrechter stelt vast dat Van der Straaten de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat beide ouders instemmen met zijn verzoek. Voors heeft Van der Straaten tijdens de mondelinge behandeling van de zaak toegelicht dat hij na het behalen van zijn VWO diploma de studie informatiekunde wenst te gaan studeren en dat het oprichten van het voornoemde onderneming daarvan in het verlengde ligt. Hij heeft alles grondig uitgezocht en Van der Straaten beseft dat hij hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden die de vennootschap eventueel zal maken.

De kantonrechter is van oordeel dat de beslissing van Van der Straaten om een onderneming te starten weloverwogen is. Het verzoek vindt derhalve steun in de wet, zodat het zal worden ingewilligd.

1.6.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt. Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie van deze beschikking op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

Beschikkende

De kantonrechter:

4.1.

verleent aan Joost van der Straaten, geboren op 23 augustus 1998, handlichting tot het aangaan van overeenkomsten voor de inkoop van benodigdheden en de verkoop van zijn diensten ten behoeve van zijn bedrijf tot maximaal € 3.000,-, het deelnemen in een vennootschap onder firma, het doen van betalingen en ontvangen van betalingen, alsmede het sluiten van overeenkomsten met de bankier en verzekeraar ten behoeve van zijn bedrijf;

4.2.

bepaalt dat onderhavige beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl ;

4.3.

bepaalt dat deze handlichting voor rekening van Joost van der Straaten bekend dient te worden gemaakt in het dagblad "Brabants Dagblad".

Aldus gegeven te ‘s-Hertogenbosch en uitgesproken in het openbaar op 9 juli 2015, door de kantonrechter N.W.A. Stegeman-Kragting en door deze en, griffier, getekend.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's‑Hertogenbosch.