Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:7660

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
19-11-2015
Datum publicatie
08-01-2016
Zaaknummer
SHE 15/2473
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Identiteit bezwaarmaker kan na ommekomst van de bezwaartermijn niet wijzigen. Voorts is rector van school die in bezwaar is gegaan niet aan te merken als werkgever, en daarmee als belanghebbende, bij de bestreden besluitvorming. Beroep gegrond. Bezwaar niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: SHE 15/2473

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de meervoudige kamer van 19 november 2015 in de zaak tussen

[eiser] , te [woonplaats] , eiser

(gemachtigde: mr. S.G. Volbeda),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, verweerder

(gemachtigden: M.G. Velten en A.A. Verbeek).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Eckartcollege, te Eindhoven, gemachtigde: [rector] , rector.

Procesverloop

Bij besluit van 20 april 2015 (het primaire besluit) heeft verweerder eiser per 4 mei 2015 een uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW) toegekend. Een afschrift van dit besluit is verstuurd aan Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) die als werkgever als belanghebbende bij dit besluit is aangemerkt.

Op 28 april 2015 heeft [rector] ( [rector] ), in zijn hoedanigheid van rector van het Eckartcollege te Eindhoven, een bezwaarschrift ingediend tegen het primaire besluit.

Op 11 juni 2015 heeft verweerder een voornemen wijziging besluit verzonden aan het Eckartcollege en aan eiser.

Op 24 juni 2015 heeft eiser gebruik gemaakt van de mogelijkheid te reageren op dit voornemen.

Bij besluit van 9 juli 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van het Eckartcollege gegrond verklaard, het primaire besluit van 13 april 2015 herroepen en beslist dat de per 4 mei 2015 aan eiser toegekende uitkering in verband met verwijtbare werkloosheid blijvend geheel wordt geweigerd per 10 juli 2015.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 november 2015. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder en de derde-partij hebben zich laten vertegenwoordigen door hun respectieve gemachtigden.

Na afloop van de zitting heeft de rechtbank onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De rechtbank:

 • -

  verklaart het beroep gegrond;

 • -

  vernietigt het bestreden besluit;

 • -

  verklaart het bezwaar van het Eckartcollege, gericht tegen het besluit van 20 april 2015, alsnog niet-ontvankelijk;

 • -

  bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 45,- aan eiser te vergoeden;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 980,-.

Overwegingen

De rechtbank geeft hiervoor de volgende motivering.

Uit de door [rector] ter zitting overgelegde volmacht/lastgeving blijkt dat hij bevoegd was om namens OMO bezwaar in te stellen tegen het primaire besluit. De rechtbank stelt echter vast dat uit het ingediende bezwaarschrift niet kan worden afgeleid dat dit namens OMO is ingediend. Gelet op de inhoud en ondertekening daarvan is het bezwaarschrift door [rector] in zijn hoedanigheid van rector van het Eckartcollege ingediend. Het is rechtens niet aanvaardbaar dat de identiteit van de bezwaarmaker na de bezwaartermijn wijzigt in die zin dat het bezwaar alsnog geacht wordt namens OMO te zijn ingediend.

Aangezien niet het Eckartcollege maar OMO de werkgever van eiser is, kan het Eckartcollege niet als belanghebbende bij het primaire besluit worden aangemerkt. Ook anderszins is geen sprake van een rechtstreeks belang van het Eckartcollege bij het primaire besluit. Dit betekent dat verweerder het bezwaar van het Eckartcollege ten onrechte ontvankelijk heeft geacht.

Het beroep van eiser is daarom gegrond.

De rechtbank vernietigt het bestreden besluit en voorziet zelf in de zaak door het bezwaar van het Eckartcollege alsnog niet-ontvankelijk te verklaren.

Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat verweerder aan eiser het door hem betaalde griffierecht vergoedt.

Verder veroordeelt de rechtbank verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 980 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 490,- en een wegingsfactor 1).

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.J.J.M. Weyers, voorzitter, en mr. Y.S. Klerk en mr. J.J.J. Sillen, leden, in aanwezigheid van A.P.C. Lensvelt LLB, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 19 november 2015.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending van het proces-verbaal daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.