Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:7078

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
15-12-2015
Datum publicatie
15-12-2015
Zaaknummer
01/879542-15 ontneming
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel van € 48.224,93 verkregen uit één hennepoogst van 703 planten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Locatie 's-Hertogenbosch

Team strafrecht

Parketnummer ontneming: 01/879542-15 Datum uitspraak: 15 december 2015

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[veroordeelde] ,

geboren te [geboorteplaats] (Vietnam) op [geboortedatum] 1981,

wonende te [woonplaats] , [adres] ,

thans gedetineerd te: P.I. HvB Grave (Unit A + B).

Onderzoek van de zaak:

De vordering van de officier van justitie strekt tot het opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 48.224,93 ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 1 december 2015.

De beoordeling:

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft bij haar vordering gepersisteerd en is hierbij uitgegaan van één eerdere oogst van 703 hennepplanten.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte geen wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten en dat de vordering van de officier van justitie om die reden afgewezen dient te worden. In subsidiaire zin heeft de raadsman bepleit dat de vordering gematigd dient te worden.

Het oordeel van de rechtbank.

De vordering is tijdig ingediend.

De rechtbank heeft in de hoofdzaak onder meer bewezen geacht dat veroordeelde met anderen in de periode van 1 mei 2015 tot en met 1 juni 2015 (703) hennepplanten heeft geteeld. Hoewel veroordeelde uit deze teelt (nog) geen voordeel heeft genoten, bevat het dossier naar het oordeel van de rechtbank voldoende aanwijzingen dat veroordeelde voordeel uit een ander strafbaar feit heeft genoten, te weten uit een eerdere oogst van 703 hennepplanten. Dat er sprake is geweest van een dergelijke eerdere oogst leidt de rechtbank af uit de uitgewerkte bewijsmiddelen die in bijlage A aan dit vonnis zijn gehecht.

Anders dan de raadsman bepleit, ziet de rechtbank gelet op de bewijsmiddelen geen aanleiding om aan te nemen dat veroordeelde geen voordeel heeft genoten. Verdachte heeft immers geen verklaring willen geven over een eerdere oogst en de omvang daarvan. Bij gebreke van een verklaring van de veroordeelde daaromtrent houdt de rechtbank het ervoor dat de maximaal berekende capaciteit van de kwekerij, begroot op 703 hennepplanten, is benut. Voor een ander scenario zijn onvoldoende aanknopingspunten gebleken.

Het in bijlage A vermelde rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel hennep-kwekerij dat betrekking heeft op [veroordeelde] bevat op pagina 16 een standaardberekening, gebaseerd op de in het BOOM-rapport van 1 november 2010 beschreven uitgangspunten. Met inachtneming van deze berekeningsmethodiek komt de rechtbank tot de volgende berekening, die gebaseerd is op één gerealiseerde oogst van 703 hennepplanten die voordeel heeft gegenereerd.

De opbrengst per hennepplant is afhankelijk van de hoeveelheid hennepplanten per m2.

Hieruit blijkt dat hoe lager het aantal planten per m2, hoe hoger de opbrengst per plant.

In de onderhavige kweekruimte stonden 25 hennepplanten per m2. De opbrengst aan hennep per plant van deze kwekerij is, uitgaande van 25 hennepplanten per m2, minimaal 23 gram. De verkoopprijs van hennep bedraagt € 3,28 per gram.

De totale bruto opbrengst van de oogst is derhalve:

703 planten x 23 gram = 16.169 gram x € 3,28 per gram = € 53.034,32

Hierop worden de navolgende kosten in mindering gebracht:

afschrijvingskosten € 500,00 (gerelateerd aan 703 hennepplanten)

hennepstekken € 2.003,55 (€ 2,85 per hennepstek x 703)

variabele kosten € 2.305,84 (€ 3,28 per hennepplant x 703)

----------------- +

Totaal aan kosten € 4.809,39

Netto opbrengst van de onderhavige oogst:

€ 53.034,32 - € 4.809,39 = € 48.224,93.

De rechtbank schat het totale voordeel dan ook op € 48.224,93.

De uitspraak

Stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op

€ 48.224,93 (achtenveertigduizendtweehonderdvierentwintig euro en drieënnegentig cent).

Legt aan [veroordeelde] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter grootte van € 48.224,93 (achtenveertigduizendtweehonderdvierentwintig euro en drieënnegentig cent), ter ontneming van het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel, dat hij, door middel van of uit de baten van het feit ter zake waarvan hij is veroordeeld, heeft verkregen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. P.J.H. Van Dellen, voorzitter,

mr. B.A.J. Zijlstra en mr. B. Damen, leden,

in tegenwoordigheid van Ş. Altun, griffier,

en is uitgesproken op 15 december 2015.

mr. B. Damen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.