Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:651

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
03-02-2015
Datum publicatie
06-02-2015
Zaaknummer
3798297
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek handlichting ex artikel 1:235 BW. Handlichting verleend met betrekking tot het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf in de IT.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 3798297 / 303

EJ verz. : 15-41

Uitspraak : 3 februari 2015

in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

hierna te noemen: ‘ [verzoeker] ’,

1 De procedure

Het op 26 januari 2015 ter griffie van de rechtbank, kanton, locatie 's-Hertogenbosch, ingekomen verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van handlichting als bedoeld in artikel 1:235 BW. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 3 februari 2015.

Bij deze gelegenheid is [verzoeker] samen met zijn ouders verschenen. De beschikking is bepaald op heden.

2 Het verzoek

[verzoeker] , geboren op [geboortedatum] 1998, wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat [verzoeker] het voornemen heeft zelfstandig een bedrijf in de IT te gaan uitoefenen. [verzoeker] wenst over de navolgende bevoegdheden te beschikken: het aanbieden van service; de in- en verkoop van computers en randapparatuur (en het installeren en onderhouden van deze apparaten) en overeenkomsten of contracten afsluiten met klanten.

De wettelijke vertegenwoordigers van [verzoeker] stemmen in met zijn verzoek.

3 De beoordeling

3.1.

De kantonrechter stelt vast dat [verzoeker] de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat beide ouders instemmen met het verzoek van [verzoeker] . Het verzoek vindt steun in de wet, zodat het zal worden ingewilligd.

De kantonrechter merkt ten overvloede op dat [verzoeker] , zoals bepaald in artikel 1:235 lid 3 BW, laatste zinsnede, door handlichting niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten of door hypotheek gedekte vorderingen.

3.2.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt.

Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie van deze beschikking op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

verleent aan [verzoeker] , geboren op [geboortedatum] 1998, handlichting tot het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf in de IT, voor zover het betreft het afsluiten van contracten ten behoeve van zijn bedrijf, het doen van betalingen en ontvangen van betalingen, het sluiten van overeenkomsten met de bankier, verzekeraar en personeel ten behoeve van zijn bedrijf;

4.2.

bepaalt dat onderhavige beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

4.3.

bepaalt dat deze handlichting voor rekening van [verzoeker] bekend dient te worden gemaakt in het dagblad "Brabants Dagblad".

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken op 3 februari 2015 door mr. J.H. Wiggers, kantonrechter te 's-Hertogenbosch.