Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:6387

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
05-11-2015
Datum publicatie
05-11-2015
Zaaknummer
01/860122-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt schuldig bevonden aan het plegen van ontuchtige handelingen met de dochter van zijn toenmalige partner en omdat verdachte haar heeft bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen. Het slachtoffer was op dat moment tussen 12 jaar en 16 jaar oud. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/860122-14

Datum uitspraak: 05 november 2015

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonadres] .

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzittingen van 19 februari 2015 en 22 oktober 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 21 januari 2015

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2013 tot en met 25 december 2013 te Helmond, met mevrouw [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte:

- [slachtoffer] op de mond gekust;

- aan [slachtoffer] gevraagd om aan zijn penis te trekken hetgeen [slachtoffer] ook heeft gedaan;

- de onderbroek van [slachtoffer] opzij geduwd en/of met zijn vinger(s) in de vagina van [slachtoffer] gegaan en/of [slachtoffer] gevingerd;

- de vagina van [slachtoffer] gelikt (gebeft).

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2013 tot en met 25 december 2013 te Helmond, mevrouw [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] ), waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zij de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe heeft bewogen getuige te zijn van sexuele handelingen, hebbende verdachte in het bijzijn/tegenwoordigheid van die [slachtoffer] één of meerma(a)l(en) gemasturbeerd/zichzelf afgetrokken.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Bewijs

Inleiding.

Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met [slachtoffer] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam en dat hij [slachtoffer] , van wie hij wist dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe heeft bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen.

Het standpunt van de officier van justitie.

Op grond van de in het op schrift gesteld requisitoir van de officier van justitie vermelde bewijsmiddelen komt de officier van justitie tot het oordeel dat een bewezenverklaring dient te volgen van beide ten laste gelegde feiten.

Het standpunt van de verdediging.

Zoals vermeld in zijn pleitnota heeft de raadsman vrijspraak bepleit. De raadsman heeft

-kort gezegd- gesteld dat de beschuldiging slechts naar één enkele bron te herleiden is, te weten [slachtoffer] , en dat er geen getuigen zijn die een ontlastende of belastende verklaring uit eigen waarneming kunnen afleggen. Verdachte ontkent met klem [slachtoffer] te hebben misbruikt. De betrouwbaarheid van [slachtoffer] en haar verklaring worden betwist. De bron is onbetrouwbaar en de verklaringen die zij heeft afgelegd zijn innerlijk tegenstrijdig en inconsistent. De conclusie is dat er ernstig getwijfeld moet worden aan de juistheid van de verklaringen van [slachtoffer] , wat direct zou moeten doorwerken in het door de rechtbank toekennen van waarde daaraan. Mogelijk heeft [slachtoffer] verklaard uit wraak als reactie op de relatiebreuk tussen haar moeder en verdachte.

De aanwezigheid van steunbewijs wordt betwist, zodat er geen sprake is van wettig bewijs. Mocht de rechtbank van oordeel zijn dat er wel steunbewijs is, dan is de verdediging van mening dat het steunbewijs onvoldoende is om tot een veroordeling te komen.

Het oordeel van de rechtbank.

[slachtoffer] heeft belastend voor verdachte verklaard.

De rechtbank dient zich op de eerste plaats uit te laten over de betrouwbaarheid van de verklaringen die [slachtoffer] heeft afgelegd tegen haar moeder, bij de politie en tegenover de rechter-commissaris.

Gelet op de gedetailleerdheid en de consistentie van de verklaringen van [slachtoffer] heeft de rechtbank geen enkele reden om aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van [slachtoffer] te twijfelen. De verklaringen komen de rechtbank oprecht voor, juist vanwege het consistente en gedetailleerde karakter daarvan. Kleine inconsistenties in de verklaringen van [slachtoffer] doen geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van die verklaringen.

Dat [slachtoffer] , zoals door de raadsman gesteld, aangifte heeft gedaan uit wraak als reactie op de relatiebreuk tussen haar moeder en verdachte, is de rechtbank niet gebleken en is door de verdediging op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.

In de conclusie dat de verklaringen van [slachtoffer] betrouwbaar geacht kunnen worden voelt de rechtbank zich gesteund door rapporteur [naam rapporteur] die op 29 april 2015 in zijn rapport getiteld “Rapport betreffende een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de verklaringen van de minderjarige [slachtoffer] in de zaak tegen [verdachte] ” tot de conclusie komt dat de verklaringen van [slachtoffer] in hoge mate betrouwbaar geacht kunnen worden.

Vervolgens dient de rechtbank de vragen te beantwoorden of er steunbewijs is en of dit steunbewijs voldoende is om tot een veroordeling te komen.

Volgens het tweede lid van artikel 342 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) -dat de tenlastelegging in haar geheel betreft en niet een onderdeel daarvan- kan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Deze bepaling strekt ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing in die zin dat zij de rechter verbiedt om tot een bewezenverklaring te komen ingeval de door één getuige gereleveerde feiten en omstandigheden op zichzelf staan en onvoldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal. De vraag of aan het bewijsminimum van artikel 342 Sv tweede lid is voldaan laat zich niet in algemene zin beantwoorden. De vraag of er voldoende steunbewijs is indien de bewezenverklaring zwaar leunt op de verklaring van één getuige, zoals vaak het geval is bij zedenzaken, is afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval. Wel zijn daarvoor in de jurisprudentie enige regels geformuleerd. Zo moet het steunbewijs “voldoende steun” geven aan de verklaring van die getuige, dat wil zeggen dat het steunbewijs op relevante wijze in verband dient te staan met de inhoud van de verklaring van die getuige. Steunbewijs mag in beginsel niet enkel afkomstig zijn van dezelfde bron, in die zin dat als steunbewijs zou kunnen worden gebruikt de verklaring van een ander aan wie de getuige heeft verteld wat haar of hem is overkomen. Enkel een de auditu verklaring levert op zichzelf niet voldoende steunbewijs op. Wel kunnen bepaalde waarnemingen of vaststellingen die niet van de getuige afkomstig zijn voldoende steunbewijs opleveren.

In de onderhavige zaak heeft [slachtoffer] belastend over het misbruik door verdachte in de woning van haar moeder verklaard. Ze heeft verder onder andere verklaard dat verdachte soms een string van haar moeder droeg en dat hij geen schaamhaar had. Haar verklaring wordt op deze onderdelen bevestigd door de verklaring van de moeder van [slachtoffer] dat verdachte in de betreffende periode bij haar en [slachtoffer] in de woning verbleef en derhalve gelegenheid heeft gehad het seksueel misbruik in de woning te plegen en door de verklaring van de moeder van [slachtoffer] dat verdachte soms dameslingerie droeg. Ook wordt de verklaring van [slachtoffer] bevestigd door de verklaring van verdachte ter terechtzitting dat hij wel eens dameslingerie heeft gedragen en dat hij zijn schaamstreek scheert. Tot slot wordt de verklaring van [slachtoffer] dat verdachte wel eens dameslingerie droeg bevestigd door sms-jes op de gsm van verdachte waarin hij aangeeft vrouwenlingerie te dragen en door het aantreffen van foto’s van een man in dameslingerie op die gsm.

De rechtbank is van oordeel dat voormelde waarnemingen en vaststellingen, die niet van [slachtoffer] afkomstig zijn, steunbewijs opleveren en dat dit steunbewijs gevoegd bij de verklaringen van [slachtoffer] voldoende is om de twee ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen te achten.

De verklaringen van [slachtoffer] en voormelde verklaringen en bevindingen die niet van aangeefster afkomstig zijn -welke verklaringen en bevindingen zijn uitgewerkt in de hierna vermelde bewijsmiddelen - in onderling verband en samenhang bezien, maken dat de rechtbank tot het oordeel komt dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft gepleegd.

De bewijsmiddelen uit het proces-verbaal van de politie Brabant Zuid-Oost. 1

(blz. 22 – 24)

Informatief gesprek van [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] te [geboorteplaats slachtoffer] , met verbalisanten, zakelijk onder meer inhoudende als verklaring van [slachtoffer] :

Ze vond haar stiefvader eerst fijn. Op een gegeven moment gaf hij haar een kus wat ze niet normaal voelde. Een paar dagen erna maakte hij haar wakker en vroeg of ze naar beneden kwam. Hij heeft haar drank gevoerd en ze moest beloven het niet te zeggen. Ze gingen daarna naar boven waar hij haar op het bed neerlegde en weer kuste. Hij zei dat ze het niet mocht zeggen. Hij heeft haar in de slaapkamer beneden aan haar lichaam gevingerd en gebeft. Een dag erna belde hij en appte dat ze het niet mocht vertellen omdat hij anders naar de gevangenis zou gaan. Hij zette een keer een pornofilm op. Hij ging zich aftrekken op de bank. Ze durfde niets te zeggen. Hij kwam klaar in een glas of beker. Mama was dan diep in slaap. Hij ging een keer voor haar staan en vroeg "trek eens een keer". Zij deed dit. Hij trok ook lingeriesetjes van mama aan en stuurde foto's naar meisjes. Hij keek vaak porno met haar en deed het in een glas. Ze durfde steeds niets te zeggen. Het is niet zo dat hij haar bedreigde. Met haar stiefvader bedoelt ze [verdachte] . Mama heeft hem leren kennen in Afrika in een kliniek. Ze denkt dat haar mama in februari/maart 2013 naar de kliniek is gegaan en voor de zomervakantie is teruggekomen. Mama is ongeveer 2 maanden weggeweest. [verdachte] woont nu in [woonplaats] maar ongeveer 5 weken, nadat mama terug was uit Afrika, kwam hij bij hen wonen. Het verspreiden van een foto gebeurde ongeveer 2 weken voor haar verjaardag van [datum verjaardag] . Daarna kwam de kus van [verdachte] en daarna dat hij bij haar op de kamer kwam en met haar naar beneden ging. Het gebeurde nog voordat ze naar Amsterdam waren gegaan. Ze waren de vrijdag voor haar verjaardag, naar Amsterdam gegaan. De rest is daarna gebeurd. De eerste kus gebeurde boven. Dit was geen tongzoen maar het was wel op haar mond en deze kus voelde niet goed. Ze durfde niets te zeggen. Mama zat toen beneden. Een paar dagen later was mama in haar kamer. [verdachte] kwam toen naar haar kamer. Toen ze op haar kamer vlakbij haar TV stond en gaf hij haar staand een zoen. Ze schrok hiervan en wilde hem eigenlijk wegduwen maar dit durfde ze niet. Hij legde haar op bed, zoende haar weer en ging bij haar naar beneden. Ze droeg een onderbroek en trui. Hij duwde de onderbroek opzij en vingerde en befte haar. Met vingeren bedoelt ze dat hij met zijn vingers in haar vagina zat. Met beffen bedoelt ze dat hij bij haar vagina likte. Hij zei dat ze dit tegen niemand mocht zeggen. Het duurde ongeveer een kwartier. Hij droeg een groene kniebroek met daaronder een boxer short en daaronder een lingerie set. De lingerie set was van haar moeder. Ze was na die avond vaker beneden en ze kreeg drank. Hij beloofde van alles. Hij keek via UPC een pornofilm en hij ging zich dan aftrekken. Hij zat dan op de grote bank en zij op de kleine. Hij kwam dan klaar in een glas. Mama lag altijd diep in slaap boven. [verdachte] heeft haar in totaal 2 keer gebeft en 1 keer gevingerd. Naast die ene keer boven, heeft hij haar beneden op de bank ook een keer gebeft. Ze heeft hem een keer afgetrokken. Ze vindt het moeilijk om alles uit haar hoofd te krijgen.

Ze denkt dat ze vrijdag 27 december 2013 alles aan haar moeder heeft verteld.

(blz. 27 – 34)

Aangifte [moeder slachtoffer] op 2 januari 2014, zakelijk weergegeven onder meer inhoudende:

Ik wil aangifte doen van seksueel misbruik van mijn dochter [slachtoffer] . Ik ben namens de benadeelde bevoegd tot het doen van aangifte. Ik ben 4 jaar geleden gescheiden. Ik heb twee kinderen, [naam dochter] en [slachtoffer] . [slachtoffer] is 13 jaar. De vader van deze kinderen heet [vader slachtoffer] . Ik heb van februari tot april 2013 in Afrika gezeten. Ik wil aangifte doen tegen [verdachte] . Ik ben in Afrika verliefd op hem geworden. Toen wij terugkwamen uit Afrika kregen wij een relatie met elkaar. [verdachte] is een week later dan ik uit Afrika teruggekomen. [verdachte] zou een weekend nadat hij uit Afrika terugkwam bij mij op bezoek komen. Dat is ook zo gegaan. In het weekend kwam hij bij mij, door de week was hij bij zijn moeder in [woonplaats] . In de zomervakantie vakantie van het afgelopen jaar is hij bijna elke dag bij ons geweest. Mijn kinderen zagen [verdachte] als hun toekomstige vader. Ik heb meerdere keren gezien dat [verdachte] vrouwen lingerie droeg. Hij droeg mijn lingerie. Ik ben er achter gekomen dat [verdachte] , terwijl ik sliep, mijn dochter [slachtoffer] heeft misbruikt. Nu snap ik ook waarom hij altijd zo vroeg naar bed wilde met mij. Hij zei dan altijd dat hij moe was. Afgelopen 2e kerstdag heeft [slachtoffer] mij het een en ander verteld. Op kerstavond (…) zag ik aan hem dat hij had gebruikt. Hij bekende gebruikt te hebben. Ik heb toen tegen [verdachte] gezegd dat ik zo niet meer met hem verder kon en dat hij moest vertrekken.

[slachtoffer] zag aan mij dat er op 2e kerstdag iets met mij aan de hand was. [slachtoffer] zei tegen mij dat ze iets tegen mij moest vertellen over [verdachte] . Ze heeft mij verteld dat het begonnen was met een kus, zo rond 23 september 2013. Tijdens deze 2e kerstdag heeft [slachtoffer] mij verteld dat ze een keer in bed tv lag te kijken. Ik lag toen in bed te slapen. [verdachte] had [slachtoffer] toen uit bed gehaald en samen met haar een film gekeken. Op seksueel gebied zou er die avond niets gebeurd zijn. [slachtoffer] heeft mij verteld dat ze de tweede keer met [verdachte] mee naar beneden was gegaan en dat [verdachte] toen een pornofilm opgezet had. [verdachte] had zich toen afgerukt en zou zijn klaargekomen in een glas. Hij heeft ook gevraagd of [slachtoffer] hem af wilde trekken en hij heeft haar met zijn mond bevredigd. [verdachte] trok ook damesondergoed aan. [slachtoffer] heeft mij dit verteld. [verdachte] heeft [slachtoffer] met zijn mond bevredigd. Hij heeft haar gekust op haar mond. Volgens mij heeft [slachtoffer] inderdaad verklaard dat [verdachte] haar ook heeft gevingerd. Dit alles vond plaats in mijn huis, beneden, terwijl ik sliep en 1 keer op haar slaapkamer.

[slachtoffer] heeft mij verteld dat hij haar op haar slaapkamer met zijn mond had bevredigd en hij zou haar toen ook gekust hebben. Toen [slachtoffer] alles aan mij verteld had op tweede kerstdag, was ik helemaal van slag. Zij was blij dat ze het verteld had. Ze voelde zich rot, dat zag ik aan haar. Maar vooral ook boos omdat [verdachte] die dingen gedaan had. Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

(blz. 43 – 49)

Verklaring [slachtoffer] afgelegd op 8 januari 2014, zakelijk weergegeven onder meer inhoudende:

De eerste keer dat er 'iets' is voorgevallen tussen mij en [verdachte] zei hij ’s avonds dat hij naar beneden ging en hij vroeg of ik ook naar beneden kwam. Op een gegeven moment ging hij naar boven en ik ook. Ik ging naar mijn kamer toe. Toen kwam hij op mijn kamer. Hij begon me te kussen. Toen legde hij mij op het bed neer en toen ging hij met zijn hoofd bij mij naar beneden. Toen befte hij mij. En hij vingerde mij. De volgende dag belde hij mij en zei dat ik het aan niemand mocht vertellen want dan zou hij de gevangenis in gaan. Ik heb het aan niemand verteld. Dit is gebeurd nog voor mijn verjaardag op [datum verjaardag] . Misschien 1 of 2 weken voor mijn verjaardag. Het was rond 23:00 uur. Mama lag te slapen en wij zaten tot 02:00 uur beneden. [verdachte] kwam naar mijn kamer en zei dat hij naar beneden ging en hij zei dat ik van hem ook naar beneden mocht komen. Ik schrok er van dat [verdachte] mij ging zoenen en vond het best raar. Ik durfde er niets van te zeggen maar hij zag het wel aan mijn gezicht, denk ik. Ik was niet bang voor hem of zo, maar ik durfde het niet. Het was mijn stiefvader en ik was bang dat hij me niet meer zou mogen en ik al die dingen niet meer zou mogen en zo. Hij droeg blijkbaar mama's string. Met daaroverheen een boxershort en daarover een groene broek. Die string had hij laten zien die avond. Hij legde me op de volgende manier op bed. Hij duwde me een beetje en vastpakken, en hij legde me neer. Het is een tweepersoonsbed. Hij ging eerst op bed zitten en ik stond bij de stoel. Toen kwam hij naar me toe. We zoenden. Hij liep een beetje terug maar hield me vast. Hij pakte me rustig bij mijn schouders en legde me zo op bed. Ik lag dwars over mijn bed. Met mijn rug op het bed. Hij stond eerst voor mij en toen ging hij op mij liggen. Hij lag tussen mijn benen in. Zijn gezicht was bij mijn gezicht. Hij heeft mij toen gekust. Hij, [verdachte] , ging toen bij mij naar beneden. [verdachte] vroeg toen of ik het erg vond dat hij dit deed. Ik heb toen mijn schouders opgetrokken maar niets gezegd. Ik had van tevoren een pyjama aangetrokken. Ik had een t-shirt aan en een onderbroek. Ik had niet verwacht dat hij mijn kamer nog op zou komen. Hij deed mijn onderbroek aan de kant aan de zijkant met zijn hand. En toen befte hij mij. Ik droeg een zwarte boxershort. Hij befte mij en toen vingerde hij mij. Dit had nooit iemand eerder bij mij gedaan. Ik wist niet wat ik ervan moest vinden. Het was mijn stiefvader en ik schrok ervan. Dat beffen heeft niet zo heel lang geduurd, misschien 10 seconden of zo. Het vingeren duurde ook niet lang, ook maar 10 seconden of ietsjes meer. Hij deed dit met zijn middelvinger. Ik zag dat. Ik hing een beetje hoger op mijn ellenbogen. Volgens mij deed hij dit met zijn rechterhand. Met zijn middelvinger raakte hij mijn vagina aan. Hij ging echt het gat in, de ingang naar de baarmoeder. Ik vond dat niet fijn. Het voelde lichamelijk niet fijn een ook niet omdat het mijn stiefvader was. Hij ging in mijn vagina een paar keer op en neer met zijn vinger. Hij vroeg of ik het fijn vond, en toen haalde ik mijn schouders op. Hij stopte gewoon. Daarna ging hij op mij liggen en zei hij dat ik het tegen niemand mocht zeggen. Daarna zei hij dat hij naar bed wilde. Ik zei ook dat ik supermoe was. Hij is gegaan en ik ben toen ook gaan slapen. De volgende dag heb ik er veel aan gedacht.

Het allereerste is geweest dat ik ruzie had met mama en hij me een kus gaf en dat was een kus die niet normaal voelde. Toen ik een woordenwisseling had met mama vroeg ik aan mama of ik met [verdachte] kon praten want met [verdachte] kon ik altijd goed praten. Hij begreep me altijd heel goed. Ik vroeg [verdachte] of hij wilde komen. We waren op mijn slaapkamer en ik zat op mijn kussen. [verdachte] zat rechts naast mij. We waren aan het praten. Hij zei dat mama alles niet zo meende wat ze zei. En daarna zei [verdachte] dat hij naar beneden ging. Hij gaf me een kus, en daarna keek hij in mijn ogen en gaf hij me nog een kus. Die kus voelde niet fijn. Ik schrok daar enorm van. Dat was een kus op mijn mond. Zoals een vriend en vriendin in een relatie dit doen. En toen keek hij me aan en toen deed hij het nog eens. Het was geen tongzoen, wel een normale kus.

We gingen af en toe gewoon naar beneden. Mijn moeder lag dan te slapen. Eerst ging alles normaal en dan ging ik ook gewoon weer naar boven. Eén keer zette hij een pornofilm op beneden. Hij zei dat hij dit vaker deed en vroeg of ik het erg vond. Ik zei nee. Die pornofilms haalde [verdachte] gewoon van een zender van UPC. Hij ging zich trekken op de bank. Hij vroeg wel of ik het niet erg vond. Ik haalde weer gewoon mijn schouders op. Ik wist niet waar ik moest kijken. Telkens als hij zich af trok, dan kwam hij klaar in zo'n glas of bekertje. Hij heeft me ooit ook laten trekken bij hem. Hij zat op de bank met zijn broek omlaag. Ik zat ook op de bank, naast hem. Toen stond hij op en liep hij naar mij en zei "trek eens een keer". Ik durfde geen nee te zeggen.

Toen deed ik dat maar. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen, maar ik had het een beetje bij hem gezien. Ik zat op de bank en hij stond voor mij. Toen trok ik aan zijn lul. Ik deed een paar keer op en neer. Toen kwam hij bijna klaar en toen stopte hij en ging hij zelf verder en liep hij en pakte hij zo'n glas en kwam klaar in het glas. Hij zette daarna het glas terug op tafel. Daarna heeft hij het uitgespoeld en achter gezet. Dat ik hem moest aftrekken is maar 1 keer gebeurd. En ik ben een stuk of 5/6/7 keer erbij geweest dat hij zichzelf trok.

Zijn lul zie er gewoon uit. Niet zo groot, niet klein, niet dik maar ook niet dun. Hij is dan stijf en recht. Hij heeft geen schaamhaar, dat scheert hij allemaal. Ik heb dat gezien. Niet dat hij scheert maar dat het haar allemaal weg is. Andere dingen, zoals piercings, tatoeages, moedervlekken heeft hij daar allemaal niet. Dit beneden zitten was allemaal na mijn navelpiercing. Die kreeg ik twee dagen voor mijn verjaardag. Ik heb aan mijn moeder verteld wat er was gebeurd. Ik heb het niet eerder aan mama verteld omdat ik dat aan hem had beloofd.

(blz. 84 – 85)

Bevindingen verbalisant, zakelijk weergegeven onder meer inhoudende:

Op 11 februari 2014 werd de gsm/smartphone onder [verdachte] in beslag genomen. Deze gsm/smartphone is onderzocht. Er werden onder andere chatberichten aangetroffen tussen de persoon [verdachte] en andere personen. In diverse berichten naar vrouwennamen zag ik teksten afkomstig van [verdachte] waarin hij aangeeft vrouwenlingerie te dragen. Soms stuurde hij afbeeldingen mee. Deze zijn van een mannelijk geslachtsdeel met een vrouwenstring aan. Het gezicht is daarbij niet te zien.

De bewijsmiddelen uit het proces-verbaal van verhoor van getuigen door de rechter-commissaris op 21 april 2015. 2

Verklaring [slachtoffer] bij de rechter-commissaris, zakelijk weergegeven onder meer inhoudende:

De officier van justitie vraagt mij om nog eens in mijn eigen woorden te vertellen wat er met [verdachte] is gebeurd. Op een avond zat ik samen met [verdachte] tv te kijken. Mijn moeder was al naar bed. Ik zei tegen [verdachte] dat ik naar bed ging en hij zei ook dat hij naar bed ging. Ik liep naar mijn kamer en hij liep achter me aan. Hij ging op mijn bed zitten. Ik trok mijn trui uit, ik had daar een hempje onder aan, en deed mijn pyjamajasje aan. Mijn pyjamabroek had ik al aan. [verdachte] stond op van het bed en kwam naar mij toegelopen. Hij kuste mij op mijn mond. Dat deed hij met gesloten mond. Door die kus klapte mijn hart dicht. Ik deed niets terug. Rustig trok hij mij als het ware op bed. Hij legde mij op bed neer. Toen ik op bed lag, trok mij mijn pyjamabroek wat naar beneden. Mijn onderbroek hield ik aan, maar deed hij een beetje opzij. Hij befte en hij vingerde mij. U vraagt aan mij wat hij eerst deed. Hij deed het eigenlijk tegelijkertijd. Toen hij dat deed zat hij met zijn knieën op de grond. U vraagt mij hoe lang dit alles nou bij elkaar heeft geduurd. Niet zo lang ongeveer zes minuten. Hij hield uit zichzelf op. Hij zei tegen mij dat ik dit echt niet moest vertellen. Hij is naar de kamer van mijn mama gegaan. De volgende dag heeft hij mij drie keer gebeld. Telkens zei hij tegen mij dat ik het echt niet mocht vertellen. Er was nog een andere keer dat hij vroeg of ik beneden kwam. Ik was toen boven tv aan het kijken. Hij kwam op mijn slaapkamer en vroeg of ik beneden kwam. Beneden gekomen gingen we op de bank zitten en hij zette een pornofilm op. Hij vroeg aan mij of ik het erg vond als hij zichzelf ging aftrekken. Ik heb mijn schouders opgetrokken. Ik heb niks gezegd. Hij is klaargekomen in een glas. Dan was er nog een andere keer dat hij boven naar mijn kamer kwam en vroeg of ik naar beneden kwam. Dat was een paar dagen daarna. Hij zette opnieuw een pornofilm op en hij vroeg aan mij of ik hem wilde aftrekken. Ik hoefde er maar één keer aan te trekken. Dat heb ik gedaan. Ik heb er één keer aan getrokken. Nog een andere keer vroeg hij mij naar beneden te komen. Hij vroeg aan mij of ik een lingeriesetje aan wilde gaan trekken. Hij wist dat die in de wasmand in de woonkamer lag. Ik heb dat gedaan. Ik heb dat setje gepakt en ben in een andere kamer de bh en string aan gaan doen. Ik ben terug de kamer in gelopen met alleen dat setje aan en hij heeft foto's van mij gemaakt. Ik heb voor hem gedraaid. Hij heeft zowel mijn voorkant als mijn achterkant met het setje aan gefotografeerd. Hij zal drie á vier foto's hebben gemaakt met zijn telefoon. Dat was een Samsung Galaxy S2, zwart van kleur. Hij heeft die foto's verwijderd. Hij vertelde mij dat hij ze meteen verwijderde. Ik ben weer weggegaan, heb mijn kleding aangedaan, ben teruggekomen, ben op de bank gaan zitten en hij zette een pornofilm op. Ik was bezig met mijn telefoon en verder is er die avond niets gebeurd. Hij heeft mij op mijn mond gekust bij de bureaustoel en hij heeft mij gevingerd en gebeft maar getongd heeft hij mij niet. Tegen mijn moeder heb ik verteld wat er op bed was gebeurd, dat ik op een ander moment een keer heb moeten trekken, dat er een moment was dat ik een setje aan moest doen van hem, dat hij zich een keer heeft afgetrokken tijdens een pornofilm waar ik bij was en dat hij mij alcohol liet drinken. Dit alles is gebeurd nadat ik al jarig was geweest op [datum verjaardag] , ik ben 13 geworden. Daarna is het gebeurd. Ik heb nu alles verteld. Er is niets meer dan dat gebeurd. Ik heb aan mijn moeder verteld wat er allemaal is gebeurd met [verdachte] .

Verklaring [moeder slachtoffer] bij de rechter-commissaris, zakelijk weergegeven onder meer inhoudende:

Mij wordt gevraagd om in eigen woorden te vertellen wanneer en wat ik van [slachtoffer] heb gehoord dat er iets is gebeurd met [verdachte] . Ik had al gebroken met [verdachte] . [slachtoffer] hoorde dat en toen kwam [slachtoffer] met haar verhaal. Het was rond de kerst. Ik hoorde [slachtoffer] zeggen dat [verdachte] een viezerik is. U vraagt wat [slachtoffer] tegen mij heeft gezegd. Ik vind het moeilijk om dat te zeggen, maar ik zal het proberen. [verdachte] lokte mijn dochter naar beneden, ze gingen televisie kijken. Eerst was het een gewone film toen werd het porno waar [slachtoffer] bij zat. Het ging steeds verder. Hij zou aan haar hebben gevraagd: 'vind je het erg dat ik mijzelf aftrek?' Hij zei tegen haar dat er lingerie lag in de wasmand en zei dat ze die aan moest doen. Hij is klaargekomen in een glas. Hij heeft haar op bed gelegd. Hij heeft haar met zijn mond daaronder bevredigd. Dat had zo'n 5 minuten geduurd. Nadat ik met [slachtoffer] had gesproken zijn wij direct naar het politiebureau in het centrum gereden.

De bewijsmiddelen uit de verklaring van verdachte ter terechtzitting op 22 oktober 2015

Verklaring verdachte, zakelijk weergegeven onder meer inhoudende:

Ik heb wel eens dameslingerie gedragen. Ik scheer mijn schaamstreek.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

1.

op tijdstippen in de periode van 1 september 2013 tot en met 25 december 2013 te Helmond, met mevrouw [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte:

- [slachtoffer] op de mond gekust;

- aan [slachtoffer] gevraagd om aan zijn penis te trekken hetgeen [slachtoffer] ook heeft gedaan;

- de onderbroek van [slachtoffer] opzij geduwd en met zijn vinger in de vagina van [slachtoffer] gegaan en [slachtoffer] gevingerd;

- de vagina van [slachtoffer] gelikt (gebeft).

2. op tijdstippen in de periode van 1 september 2013 tot en met 25 december 2013 te Helmond, mevrouw [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] ), waarvan hij wist dat zij de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe heeft bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen, hebbende verdachte in het bijzijn van die [slachtoffer] zichzelf afgetrokken.

Hetgeen onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

(voor feit 1 en 2:)

Een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan een deel, groot 6 maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest en met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht.

(Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.)

Het standpunt van de verdediging.

De verdediging heeft enkel vrijspraak bepleit en geen strafmaatverweer gevoerd.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel binnendringen bij [slachtoffer] , die de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt en aan met ontuchtig oogmerk die [slachtoffer] ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen.

Verdachte heeft zijn slachtoffer [slachtoffer] en haar moeder veel leed aangedaan. Hij

heeft een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer] en haar lichamelijke integriteit aangetast. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan.

Zeer kwalijk is dat verdachte, die een relatie had met de moeder van [slachtoffer] , [slachtoffer] heeft misbruikt in haar woning waar zij zich veilig en geborgen mocht voelen. Verdachte heeft het vertrouwen van zowel [slachtoffer] als haar moeder ernstig beschaamd.

Bij haar beslissing over de strafsoort en de hoogte van de straf heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de binnen de rechtspraak ontwikkelde oriëntatiepunten. De oriëntatiepunten dienen als vertrekpunt bij het bepalen van de straf.

De rechtbank is van oordeel dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden.

De rechtbank zal deze straf voor een gedeelte van drie maanden voorwaardelijk opleggen om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Aan deze voorwaardelijke straf zullen na te noemen bijzondere voorwaarden worden gekoppeld.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 57, 245, 248d.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

Verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1:met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.T.a.v. feit 2:een persoon van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen, meermalen gepleegd

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf.

t.a.v. feit 1, feit 2: Gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door de reclassering;

- zich binnen twee dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis zal melden bij de Reclassering Nederland, gevestigd te 's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, en zich daarna gedurende een door die reclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van de proeftijd) zal blijven melden zolang en zo frequent als de reclassering dit noodzakelijk acht;

waarbij de Reclassering Nederland, Regio's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch, opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M.G.P.A. Burghoorn, voorzitter,

mr. S.J.W. Hermans en mr. B. Damen, leden,

in tegenwoordigheid van G.G. Dirks, griffier,

en is uitgesproken op 5 november 2015,

zijnde mr. B. Damen buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt – tenzij anders vermeld – bedoeld een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar bijlagen betreffen dit de bijlagen bij het proces-verbaal van de politie regio Brabant Zuid-Oost, genummerd PL2233-2013178416.

2 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt – tenzij anders vermeld – bedoeld een proces-verbaal van verhoor van getuigen met RC-nummer 15/319, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Oost-Brabant en de griffier.