Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:5589

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
30-09-2015
Datum publicatie
30-09-2015
Zaaknummer
01/821594-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt voor het bezit van kinderporno veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. Daaraan is als voorwaarde verbonden dat verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen van de reclassering, ook indien zulks zou betekenen dat verdachte zich ambulant zal laten behandelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/821594-13

Datum uitspraak: 30 september 2015

Verkort vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonadres] .

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 19 november 2014, 17 februari 2015 en 16 september 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 21 oktober 2014.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 01-07-2010 tot en met 16 januari 2012 te Eindhoven en/of Veldhoven en/of (elders in) Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 1895 foto's en/of 100 video's en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) (van het merk Samsung Lacie)) heeft

verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of verworven en/of

in bezit gehad

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestond(en) uit:

het oraal en/of anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of vinger(s)/hand

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (kralenketting(en) en/of leren riem en/of metalen band met uitsteeksels en/of handboeien) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 01 juli 2010 tot en met 17 januari 2012 te Eindhoven en/of Veldhoven, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 1895 foto('s) en/of 100 video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) (van het merk Samsung Lacie), heeft

verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

het oraal en/of anaal penetreren (met de penis door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestandsnaam]

en/of

het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten en/of de billen en/of de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer [bestandsnaam]

en/of

het betasten en/of likken van de vagina en/of penis en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestandsnaam]

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestandsnaam]

en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestandsnaam]

en/of

het masturberen door/van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer [bestandsnaam]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (met kralensnoeren en/of leren riem en/of metalen band met uitsteeksels en/of handboeien) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(onder meer [bestandsnaam]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Partiële nietigheid dagvaarding.

De rechtbank zal de dagvaarding nietig verklaren ten aanzien van het primair tenlastegelegde nu de steller van de dagvaarding er voor heeft gekozen om in globale beschrijvingen aan te geven welke gedragingen op niet nader genoemde afbeeldingen zichtbaar zijn en daarmee niet duidelijk heeft geconcretiseerd om welke strafbare feiten het gaat. Daardoor is het voor verdachte onvoldoende duidelijk waarvan hij wordt verdacht en waartegen hij zich dient te verdedigen. Daarmee is niet voldaan aan het vereiste zoals gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding ten aanzien van het subsidiair tenlastegelegde geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in de vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraakoverweging.

De raadsman heeft aangevoerd dat van het merendeel van de aangetroffen afbeeldingen niet vast staat dat de afgebeelde personen kennelijk jonger dan 18 jaar zijn.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat van alle afgebeelde personen vast staat dat deze kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt.

De rechtbank heeft bij gelegenheid van de zitting van 17 februari 2015 tezamen met de officier van justitie en de raadsman willekeurig een aantal van de door de politie aangeleverde afbeeldingen bekeken. Daarbij is ten aanzien van een aantal afbeeldingen bij de rechtbank twijfel ontstaan of de op deze afbeeldingen voorkomende personen kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt. Op deze afbeeldingen staan jongens die door de verbalisant zijn aangeduid als jongens in de leeftijdscategorie van 16 en 17 jaar oud. Bij gebreke van een deugdelijke ordening van het aangeleverde materiaal en de grote omvang daarvan heeft de rechtbank met deze steekproef moeten volstaan. De overige afbeeldingen met de aanduiding 16 en 17 jaar oud zijn derhalve niet door de rechtbank beoordeeld. Nu de steekproef bij de rechtbank in deze categorie afbeeldingen twijfels heeft doen ontstaan, kan de rechtbank niet anders dan concluderen dat ten aanzien van de overige afbeeldingen niet vast is komen te staan dat dit daadwerkelijk afbeeldingen betreffen van jongens in de leeftijdscategorie van 16 en 17 jaar en dient daarvoor vrijspraak te volgen. Hierbij betrekt de rechtbank ook de conclusie van de deskundige R.A.C. Bilo, forensisch arts KNMG, in een rapport van 23 april 2015, inhoudende dat het naar zijn mening niet mogelijk is om bij de huidige stand van zaken in de wetenschap en/of met behulp van de kenmerken, zoals deze door Tanner zijn beschreven, vast te stellen of zelfs maar in te schatten of een afgebeeld persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met andere woorden in te schatten of een persoon 16, 17 of 18 jaar en ouder is.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

in de periode van 19 januari 2011 tot en met 17 januari 2012 te Eindhoven en/of Veldhoven afbeeldingen, te weten foto’s en video’s, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit onder meer het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (met kralensnoeren en/of leren riem en/of metalen band met uitsteeksels en/of handboeien) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf.

De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie eist ten aanzien van het primair tenlastegelegde een taakstraf voor de duur van 120 uur, subsidiair 60 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van twee jaar en met als bijzondere voorwaarde toezicht van de reclassering, ook indien zulks een ambulante behandeling inhoudt.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij als bezitter van kinderporno de vraag hiernaar mede in stand heeft gehouden. Verdachte heeft hierdoor indirect bijgedragen aan het seksueel misbruik van kinderen ten behoeve van de productie van kinderporno. Het hoeft geen betoog dat dit misbruik kan leiden tot grote psychische, emotionele en lichamelijke schade bij de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun ontwikkeling. De afgebeelde personen kunnen nog jaren later geconfronteerd worden met de afbeeldingen die via het internet worden verspreid.

De rechtbank weegt in het voordeel van verdachte mee dat slechts een gering aantal afbeeldingen bewezen is verklaard en dat sinds het tijdstip waarop de door hem gepleegde strafbare feiten hebben plaatsgehad geruime tijd is verstreken, terwijl verdachte, voor zover nu bekend, in deze periode geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Verder is verdachte nooit eerder ter zake soortgelijke feiten veroordeeld.

Bij haar beslissing over de strafsoort en de hoogte van de straf heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de binnen de zittende magistratuur ontwikkelde oriëntatiepunten. De oriëntatiepunten dienen als vertrekpunt bij het bepalen van de straf.

De rechtbank zal de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Aan deze voorwaardelijke straf zullen na te noemen bijzondere voorwaarden worden gekoppeld. De rechtbank acht geen termen aanwezig voor het opleggen van een taakstraf.

De rechtbank zal een lichtere straf opleggen dan de door de officier van justitie gevorderde straf, nu de rechtbank, anders dan de officier van justitie heeft gevorderd, komt tot een bewezenverklaring van slechts 5 afbeeldingen en voorts van oordeel is dat de straf die de rechtbank zal opleggen de ernst van het bewezen verklaarde voldoende tot uitdrukking brengt.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 14a, 14b, 14c, 14d, 57, 240b.

DE UITSPRAAK

Verklaart de dagvaarding nietig ten aanzien van het primair tenlastegelegde.

Verklaart het subsidiair ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

subsidiair Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd. Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf.

T.a.v. subsidiair:een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van2 jaren.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door de reclassering, ook indien de reclassering een ambulante behandeling geïndiceerd acht.

- zich binnen 48 uur na het onherroepelijk worden van dit vonnis zal melden bij de Reclassering Nederland, Regio Zuid, via telefoonnummer 073-6408080. Hierna moet verdachte zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht,

waarbij de Reclassering Nederland, Regio's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch, opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de

naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.G. Vos, voorzitter,

mr. M.M. Klinkenbijl en mr. R.J. Bokhorst, leden,

in tegenwoordigheid van G.A.M. de Laat, griffier,

en is uitgesproken op 30 september 2015.

Mr. Klinkenbijl is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.