Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:5551

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
18-09-2015
Datum publicatie
25-09-2015
Zaaknummer
C/01/298580 / EX RK 15-172
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar ontheffing verplichting bekendmaking

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rekestnummer: C/01/298580 / EX RK 15-172

Beschikking van 18 september 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CMIS NEDERLAND B.V. (voorheen GMAC RFC Nederland B.V.),

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. F.M. van Peski te Rotterdam.

1. Het verzoek en de beoordeling

1.1

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar in de nalatenschap van de [erflater] (hierna te noemen: erflater) geboren op [geboortedatum] , laatstelijk wonende te [woonplaats] , overleden op [datum] .

1.2

Op gronden zoals aangevoerd in het verzoekschrift acht de rechtbank het verzoek toewijsbaar.

1.3

Uit het oogpunt van kostenbesparing is het verzoek gedaan om te bepalen dat onderhavige beschikking tot benoeming van de vereffenaar alleen bekend wordt gemaakt op internet. De rechtbank overweegt als volgt. De benoeming van een vereffenaar moet bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen (artikel 4:206 lid 6 BW). Aangezien uit het verzoekschrift blijkt dat de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten, wordt er naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk belang gediend wanneer de (kostbare) wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven wordt gevolgd. Zij zal daarom de wettelijke manier van bekendmaking niet voorschrijven. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd. De rechtbank is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid, geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Ten aanzien van de bekendmaking in de Staatscourant zal geen ontheffing van de publicatieplicht worden verleend aangezien het digitaal plaatsen van de bekendmaking in de Staatscourant geen kosten met zich meebrengt.

2. De beslissing

De rechtbank

benoemt mr. H. Reitsma,

kantoorhoudende te Nachtwachtlaan 20 te Amsterdam.

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

[erflater]

geboren op [geboortedatum] ,

overleden op [datum] ,

laatstelijk wonende te [woonplaats]

2.2

ontheft de vereffenaar van de verplichting tot bekendmaking van de benoeming van de vereffenaar in een landelijk verspreid dagblad ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 BW,

2.3

draagt de vereffenaar op de benoeming digitaal bekend te maken in de Staatscourant,

2.4

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven en deze benoeming te publiceren op www.rechtspraak.nl/uitspraken,

2.5

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.F.M.T. Franke en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2015.