Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:4626

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
30-07-2015
Datum publicatie
30-07-2015
Zaaknummer
01/865056-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt vrijgesproken van openlijk geweld omdat de rechtbank niet bewezen acht dat verdachte een significante bijdrage aan het geweld heeft geleverd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/865056-15

Datum uitspraak: 30 juli 2015

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1993] ,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 16 juli 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 17 juni 2015.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 16 juli 2015 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

zij op of omstreeks 7 april 2015 te Berghem, in ieder geval in Nederland, met een ander of anderen openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen personen of goederen, bestaande uit het (op of aan de openbare weg Het Reut) dreigend zwaaien en/of steken en/of slaan met een (ijzeren) strip en/of staaf, althans zwaard, althans (groot) mes, in ieder geval een scherp en/of hard en/of zwaar voorwerp, in de richting van en/of tegen een of meer perso(o)n(en), te weten [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] ;

art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht het feit wettig en overtuigend bewezen en eist:

10 dagen gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest,

200 uur taakstraf subsidiair 100 dagen hechtenis,

onttrekking aan het verkeer van 1 broodmes, 1 zwaard en 1 bijl,

teruggave van 1 jas, 2 telefoons en 1 theedoek aan de verdachte.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman van verdachte acht het feit niet wettig en overtuigend bewezen en verzoekt verdachte van het tenlastegelegde vrij te spreken.

Vrijspraak.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Op 7 april 2015 in de nachtelijke uren vond een confrontatie plaats op de openbare weg Het Reut te Berghem, waarbij aan de ene kant verdachte en de [medeverdachte] waren betrokken en aan de andere kant [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Bij die confrontatie werd [slachtoffer 1] met een mes in zijn arm gestoken. Uit het proces-verbaal van politie blijkt van één getuige ( [getuige] , pag. 195 e.v.) die verklaart dat verdachte meerdere malen met een mes uithaalde richting de kale jongen/het slachtoffer. Verdachte ontkent het haar tenlastegelegde. Zij heeft ter terechtzitting verklaard dat zij uit de auto is gestapt, dat zij uit de auto een zwaard heeft gepakt en dat zij op enige afstand achter [medeverdachte] is aangelopen met de bedoeling hem te beschermen. [medeverdachte] heeft verklaard (p. 95 ev) dat verdachte niet met een zwaard heeft geslagen, dat hij verdachte helemaal niet heeft gezien. Het [slachtoffer 1] heeft verklaard (p. 127) dat hij niet heeft gezien dat verdachte heeft geslagen.

Gelet op de tegenstrijdige verklaringen over de rol van de verdachte bij het door de medeverdachte [medeverdachte] jegens [slachtoffer 1] gepleegde geweld, heeft de rechtbank niet uit de bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte zodanige handelingen heeft verricht dat gezegd kan worden dat zij aan het door de medeverdachte gepleegde geweld jegens [slachtoffer 1] een wezenlijke en significante bijdrage heeft geleverd. Dat brengt mee dat ten aanzien van de verdachte niet kan worden bewezen dat zij zich aan het tenlastegelegde openlijk geweld heeft schuldig gemaakt. Verdachte dient van dit feit dan ook te worden vrijgesproken.

Beslag.

De rechtbank is van oordeel dat de in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen (broodmes en zwaard) dienen te worden onttrokken aan het verkeer, nu vaststaat dat een strafbaar feit is begaan, terwijl deze voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of ter voorbereiding van soortgelijke misdrijven, en deze voorwerpen toebehoren aan verdachte en van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen aan verdachte nu naar het oordeel van de rechtbank het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van de inbeslaggenomen goederen.

DE UITSPRAAK

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen verdachte is tenlastegelegd en spreekt haar daarvan vrij.

Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen goederen, te weten: 1 broodmes en

1. zwaard, kleur zwart.

Teruggave inbeslaggenomen goederen, te weten: 1 jas, kleur roze, 1 GSM (mobiele telefoon), Nokia, kleur zwart, 1 GSM (mobiele telefoon), Apple Iphone 4, kleur wit,

1. theedoek, kleur groen, en 1 bijl, kleur zwart, aan de [verdachte] .

Dit vonnis is gewezen door:

mr. S.J.W. Hermans, voorzitter,

mr. B.A.J. Zijlstra en mr. C.P.J. Scheele, leden,

in tegenwoordigheid van L.M.E. de Roo, griffier,

en is uitgesproken op 30 juli 2015.