Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:4428

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
22-07-2015
Datum publicatie
24-07-2015
Zaaknummer
C/01/294846 / HA ZA 15-425
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Verstek
Inhoudsindicatie

boedelverdeling; de echtscheidingsbeschikking geeft een bevel tot verdeling waarbij een notaris is benoemd voor wie verdeling plaatsvindt. Partijen hebben zich vervolgens niet tot de notaris gewend. Is de vrouw dan ontvankelijk in haar vordering om de rechtbank de wijze van verdeling vast te laten stellen. De rechtbank is voornemens de zaak naar de parkeerrol te verwijzen voor overlegging van een door de notaris afgegeven akte van non-vereniging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/294846 / HA ZA 15-425

Vonnis van 22 juli 2015

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. M. Ummels te Helmond,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna de vrouw en de man worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding;

  • -

    het tegen gedaagde verleende verstek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

De vrouw vordert - kort gezegd - dat de rechtbank de wijze van verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap zal gelasten. Ter onderbouwing van haar vordering heeft zij de echtscheidingsbeschikking van 16 mei 2014 overgelegd (dv prod. 1). De rechtbank stelt vast dat in deze beschikking is beslist op de boedelverdeling. De vrouw heeft immers in die procedure verzocht de verdeling van de gemeenschap van goederen te bevelen, ten overstaan van een notaris en met benoeming van onzijdige personen. Dit op de wet gegronde verzoek is vervolgens toegewezen, waarbij als notaris voor wie de verdeling plaatsvindt mr. H.J.M.G. Brants te Helmond, zijn opvolger of degene die zijn kantoor waarneemt is benoemd. Als vertegenwoordiger van de man is aangewezen mr. M.L.A. van Opstal, advocaat te ’s‑Hertogenbosch en als vertegenwoordiger van de vrouw is aangewezen mr. M.J.L. Schram, ook advocaat te ’s‑Hertogenbosch.

2.2.

Vorenstaande betekent dat in dit geval de procedure van artikel 677 Rv e.v. gevolgd dient te worden. Door de vrouw is niet gesteld, noch anderszins is gebleken dat die procedure in dit geval gevolgd is. Partijen dienen zich dan ook terzake van de boedelverdeling tot notaris Brants, diens vervanger of waarnemer, te wenden. In het geval de notaris partijen niet kan verenigen en de notaris dat heeft vastgelegd in een proces-verbaal van “non-vereniging”, waarin ook de punten zijn opgenomen waarover partijen wel overeenstemming hebben bereikt, is er weer een rol voor de rechter op grond van het bepaalde in artikel 678 lid 2 Rv.

2.3.

Dit zou er in beginsel toe moeten leiden dat de vrouw niet ontvankelijk is in haar vordering nu hier al op beslist is. Gezien echter het bepaalde in artikel 678 lid 3 Rv omtrent aanhouding en het door de wetgever beoogde systeem van samenspel tussen rechter en notaris, is de rechtbank in deze zaak voornemens om de zaak aan te houden voor - indien van toepassing - overlegging van een proces-verbaal van “non-vereniging” opgesteld door de notaris. De zaak zal dan bij een volgend tussenvonnis verwezen worden naar de parkeerrol voor uitlating voortprocederen. Allereerst echter zal de vrouw in de gelegenheid worden gesteld zich hierover uit te laten.

2.4.

Voor het geval in deze zaak moet worden voortgeprocedeerd, dient de vrouw haar verdelingsvordering met betrekking tot de (voormalig) echtelijke woning nader toe te lichten. De vrouw beoogt blijkens het petitum van de dagvaarding een wijze van verdeling van die woning op de onder 19 van het lichaam van de dagvaarding genoemde wijze. In dat onderdeel 19 van de dagvaarding schrijft de vrouw:

Ten aanzien van de woning zijn partijen overeengekomen dat de man het gebruik van deze woning verkrijgt, waarbij de man, mede gezien dit gebruik en de overige hiervoor genoemde aanspraken over de verdeling van de overige tot de gemeenschap van partijen behorende bestanddelen, zonder enige vorm van verrekening de volledige hypotheektermijnen en de premies van de levensverzekering zal voldoen.

De vrouw spreekt hier enkel over het gebruik van de woning en over het niet verrekenen van hypotheektermijnen en premies levensverzekering. Zij geeft hiermee onvoldoende inzicht in de door haar gewenste wijze van verdeling van de woning. De vrouw zal daarom in de gelegenheid worden gesteld om de door haar gewenste (wijze van) verdeling van de woning nader in te vullen.

2.5.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 5 augustus 2015 voor het nemen van een akte door eiseres over hetgeen is vermeld onder 2.3 en 2.4;

3.2.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.F.M.T. Franke en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2015.