Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:4010

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
19-05-2015
Datum publicatie
14-07-2015
Zaaknummer
C/01/293467 / FT RK 15/654
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoger beroep ex artikel 67 Faillissement tegen machtiging rechter-commissaris tot opzegging van arbeidsovereenkomsten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1313
AR-Updates.nl 2015-0643
INS-Updates.nl 2015-0149
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Rekestnummer: C/01/293467 / FT RK 15/654

Faillissementsnummer: C/01/15/249 F

Hoger beroep ex artikel 67 van de Faillissementswet

Deze beschikking wordt gegeven naar aanleiding van het op 7 april 2015 door advocaat

mr. J.P. Boot, namens:

- de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Federatie Nederlandse Vakbeweging (hierna: FNV), gevestigd te Amsterdam;

- [werknemer 1], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 2], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 3], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 4], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 5], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 6], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 7], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 8], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 9], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 10], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 11], wonende te [woonplaats];

- [werknemer 12], wonende te [woonplaats],

- [werknemer 13], wonende te [woonplaats].
(hierna: de werknemers),

ter griffie van deze rechtbank ingediende beroepschrift ex artikel 67 van de Faillissementswet (Fw).

1 Procesverloop

1.1.

Bij vonnis van deze rechtbank van 30 maart 2015 is in staat van faillissement verklaard

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam 1],

statutair gevestigd te [vestigingsplaats],

kantoorhoudende te [adres 1],

correspondentieadres: [adres 2],

handelend onder de namen [naam 2] en [naam 3],

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13038818,

met benoeming van mr. L.G.J.M. van Ekert tot rechter-commissaris en mr. A.A.M. Deterink, advocaat te Eindhoven, tot curator.

1.2.

Bij beschikking van 31 maart 2015 heeft de rechter-commissaris aan de curator machtiging verleend tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van [naam 1], zoals door de curator was verzocht.

1.3.

Tegen deze beschikking heeft mr. Boot, advocaat voornoemd, namens FNV en de werknemers op 7 april 2015 ter griffie van deze rechtbank een beroepschrift ex artikel 67 van de Faillissementswet (Fw) ingediend.

1.4.

Het hoger beroep is ingevolge de beschikking van deze rechtbank van

17 april 2015 behandeld ter zitting van 28 april 2015, waar ter zitting zijn verschenen
[werknemers], bijgestaan door mr. Boot en haar kantoorgenoot mr. M.E. Klein Overmeen, alsmede curator mr. Deterink en zijn kantoorgenoot mr. L.A.E. Gloudemans.

2 De Beoordeling

2.1.

Alvorens toe te kunnen komen aan een inhoudelijke beoordeling van het hoger beroep van FNV en de werknemers dient te worden beantwoord de vraag of zij in hun beroep kunnen worden ontvangen. Daartoe wordt het volgende overwogen.

2.2.

Indien sprake is van vernietiging van een faillietverklaring is er geen rechtens te respecteren belang meer bij een hoger beroep tegen een machtiging van de

rechter-commissaris aan de curator tot opzegging van een arbeidsovereenkomst. In een dergelijk geval voorziet artikel 13a Fw immers in een regeling voor die opgezegde arbeidsovereenkomst.

2.3.

Indien het vonnis tot faillietverklaring, zoals in onderhavig geval bij vonnis van deze rechtbank van heden (C/01/292141 / FT RK 15/492), ongegrond wordt verklaard en de faillietverklaring in stand wordt gelaten, terwijl bovendien geen sprake is van (enige) voortzetting van de onderneming van failliet, is vernietiging van de machtiging van de rechter-commissaris tot opzegging van de arbeidsovereenkomst niet in het belang van de boedel. Het hoger beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

2.4.

Omdat het hoger beroep ongegrond wordt verklaard zal de rechtbank het verzoek om [naam 1] in de proceskosten van FNV en de werknemers te veroordelen afwijzen.

2.5.

Mitsdien wordt als volgt beslist.

3 Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verklaart het hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris van

31 maart 2015 ongegrond;

3.2.

wijst het verzoek om [naam 1] in de proceskosten van FNV en de werknemers te veroordelen af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Loesberg in het openbaar uitgesproken op
19 mei 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.