Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:1998

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
31-03-2015
Datum publicatie
08-04-2015
Zaaknummer
3899036
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ondanks levenstestament toch bewind i.v.m. bescherming die publicatie biedt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2016/65.4
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton 's-Hertogenbosch

Zaaknr. 3899036 BM VERZ 15-483

31 maart 2015

sd

Beschikking

Op verzoek van:

[verzoekster 1]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

wonende [adres]

[woonplaats]

[verzoekster 2]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

wonende [adres]

[woonplaats]

hierna te noemen: verzoekers

dat strekt - kort weergegeven - tot instelling van een bewind over alle goederen die (zullen) toebehoren aan:

[rechthebbende]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

wonende [adres]

[woonplaats]

hierna te noemen: rechthebbende

heeft de kantonrechter, gezien de stukken en de behandeling ter zitting, de navolgende beschikking gegeven.

Het proces-verloop

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

  • -

    het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 24 februari 2015;

  • -

    de bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerders tevens verzoekers

[verzoekster 1] en [verzoekster 2], eveneens ster griffie

ingekomen op 24 februari 2015;

- het door verzoekers ter zitting overgelegde levenstestament.

De kantonrechter heeft op 26 maart 2015 gehoord, verzoekers [verzoekster 1]

en [verzoekster 2] en rechthebbende [rechthebbende]. De griffier heeft aantekeningen van de mondelinge behandeling gemaakt.

Het verzoek

Het verzoek strekt - kort weergegeven - tot instelling van een bewind over alle goederen die (zullen) toebehoren aan: [rechthebbende], geboren te [geboorteplaats] op

[geboortedatum], wonende [adres], [woonplaats].

Voorgesteld wordt tot bewindvoerders: [verzoekster 1] en [verzoekster 2].

De voorgestelde bewindvoerderszijn bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.

De beoordeling

Uit de stukken en de behandeling ter zitting is aannemelijk geworden dat de rechthebbende als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is ten volle de vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Ter zitting overleggen verzoekers een door rechthebbende opgemaakt levenstestament. Rechthebbende heeft een volledige volmacht gegeven aan al zijn kinderen. Gelet op deze volmacht is er in beginsel geen reden om bewind uit te spreken. Er zijn omstandigheden denkbaar waaronder het, ondanks een volledige volmacht, wel aangewezen is om bewind uit te spreken. Verzoekers geven ter zitting aan dat rechthebbende, die nog zelfstandig woont en gezien eerdere ervaringen, vatbaar is voor colportage.

Gezien het vorenstaande zal de kantonrechter een bewind instellen over alle goederen die (zullen) toebehoren aan rechthebbende en zal bepalen dat het bewind wordt ingeschreven in het openbare Centrale Curatele- en bewindsregister.

Uit de stukken en de behandeling ter zitting is vastgesteld dat rechthebbende niet in staat is om toestemming te geven.

Uit de stukken en de behandeling ter zitting is vastgesteld dat rechthebbende niet in staat is om de rekening en verantwoording op te nemen.

De beslissing

De kantonrechter:

- stelt een bewind in over alle goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan: [rechthebbende], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende [adres], [woonplaats], wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand;

- benoemt tot bewindvoerders: [verzoekster 1], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende [adres], [woonplaats] en [verzoekster 2], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende [adres], [woonplaats].

- bepaalt conform artikel 1: 436 derde lid BW dat het bewind wordt ingeschreven in het openbare Centrale Curatele- en bewindsregister.

Deze beschikking is gegeven en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2015 door

mr. P.A.M. Penders, kantonrechter te 's-Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van de griffier.

verzenddatum:

Tegen deze beschikking is hoger beroep mogelijk. Door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden binnen drie maanden na de dag van de uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden. Het hoger beroep moet door tussenkomst van een advocaat worden ingesteld door indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.