Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:1997

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
26-03-2015
Datum publicatie
08-04-2015
Zaaknummer
3912044/3913287
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ondanks levenstestament waarin een volledige volmacht staat, toch bewind over PGB, omdat zorgkantoor dit niet accepteert.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2016/65.3
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton 's-Hertogenbosch

Zaaknr. 3912044 BM VERZ 15-523 / 3912128 BM VERZ 15-525

3913287 BM VERZ 15-531 / 3913317 BM VERZ 15-534

26 maart 2015

sd

Beschikking

Op verzoek van:

[verzoekster]

wonende [adres]

[woonplaats]

hierna te noemen: verzoeker

dat strekt - kort weergegeven - tot instelling van een bewind over alle goederen die (zullen) toebehoren aan en de instelling van een mentorschap over:

[rechthebbende 1]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

[rechthebbende 2]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

beiden wonende[adres]

[woonplaats]

hierna te noemen; rechthebbenden

heeft de kantonrechter, gezien de stukken en de behandeling ter zitting, de navolgende beschikking gegeven.

Het proces-verloop

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

  • -

    het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 3 maart 2015;

  • -

    de bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder en mentor [verzoekster]

, geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende [adres],

[woonplaats], eveneens ter griffie ingekomen op 3 maart 2015.

De kantonrechter heeft op 26 maart 2015 gehoord, verzoekster [verzoekster], bijgestaan door haar echtgenoot. De griffier heeft aantekeningen van de mondelinge behandeling gemaakt.

Het verzoek

Het verzoek strekt - kort weergegeven - tot instelling van een bewind over alle goederen die (zullen) toebehoren aan en de instelling van een mentorschap over: [rechthebbende 1], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] en [rechthebbende 2], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], beiden wonende [adres], [woonplaats]

Voorgesteld wordt tot bewindvoerder en mentor te benoemen: [verzoekster], geboren op [geboortedatum], wonende te [woonplaats],[adres].

De voorgestelde bewindvoerder en mentor is bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.

De beoordeling

Uit de stukken en de behandeling ter zitting is aannemelijk geworden dat de rechthebbenden als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn ten volle de vermogensrechtelijke belangen en de niet-vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Ter zitting laat verzoekster een door rechthebbenden opgemaakt levenstestament zien. Rechthebbenden hebben een volledige volmacht gegeven aan hun dochter, [verzoekster]. Gelet op deze volmacht is er in beginsel geen reden om bewind uit te spreken. Er zijn omstandigheden denkbaar waaronder het, ondanks een volledige volmacht, wel aangewezen is om bewind uit te spreken. Verzoekster geeft aan dat er sprake is van een persoonsgebonden budget, zij zal verantwoording moeten afleggen aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor eist, ondanks de volmacht, bewind. Hoewel de kantonrechter, zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, niet begrijpt waarom het zorgkantoor de machtiging niet accepteert zal zij bewind uitspreken teneinde het verlenen van zorg niet te frustreren.

Nu verzoekster een volledige volmacht heeft zal de kantonrechter het bewind beperken tot alleen het persoonsgebonden budget.

Uit de stukken en de behandeling ter zitting is vastgesteld dat rechthebbenden niet in staat zijn om toestemming te geven.

Uit de stukken en de behandeling ter zitting is vastgesteld dat rechthebbenden niet in staat zijn om de rekening en verantwoording op te nemen.

De beslissing

De kantonrechter:

- stelt, een bewind in over alle PGB-gelden die toebehoren of zullen toebehoren aan: [rechthebbende 1], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] en [rechthebbende 2]

, geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], beiden wonende[adres], [woonplaats];

- benoemt, tot bewindvoerder over alle PGB-gelden die rechthebbenden toebehoren of zullen behoren: [verzoekster], wonende [adres],

[woonplaats].

- wijst af het meer of anders verzochte;

Deze beschikking is gegeven en in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2015 door

mr. P.A.M. Penders, kantonrechter te 's-Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van de griffier.

verzenddatum:

Tegen deze beschikking is hoger beroep mogelijk. Door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden binnen drie maanden na de dag van de uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden. Het hoger beroep moet door tussenkomst van een advocaat worden ingesteld door indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.