Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2015:1371

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
16-03-2015
Datum publicatie
16-03-2015
Zaaknummer
01/995033-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Valsheid in geschrift door (goed)keuringscertificaten te vervalsen en gebruik maken ervan (rechtspersoon). Verhuur van attractietoestellen en ter verhuur aanbieden met vervalste certificaten van (goed)keuring.

Opgelegd wordt een geldboete van EUR 3.000,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/995033-13

Datum uitspraak: 16 maart 2015

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[bedrijf 1],

gevestigd te[adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 10 november 2014 en 2 maart 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 11 september 2014.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 10 juni 2013 in de gemeente Eindhoven, althans in Nederland, opzettelijk 5, althans een of meer certifica(a)t(en) betreffende de keuring van een attractietoestel en/of een of meer certifica(a)t(en) van ingebruikname keuring van een attractietoestel (telkens) afgegeven door een keuringsinstantie in het kader van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen, te weten [bedrijf 2] - (telkens) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - (telkens) valselijk heeft opgemaakt of heeft laten opmaken dan wel heeft vervalst of heeft laten vervalsen, door (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid:

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5620 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 10, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te (doen) vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 298 op pagina 308 proces-verbaal) en/of

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5621 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 14, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te (doen) vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 299 op pagina 309 proces-verbaal) en/of

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5622 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 16, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te (doen) vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 300 op pagina 310 proces-verbaal) en/of

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5623 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 26, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te (doen) vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 301 op pagina 311 proces-verbaal) en/of

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5624 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen/Zweefmolen, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te (doen) vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 302 op pagina 312 proces-verbaal) en/of

- op het certificaat van ingebruikname keuring met nummer 04.1792 behorende bij een attractietoestel te weten Surf/Snow simulator, de zinsnede "dit certificaat is geldig tot 6 april 2006" te (doen) verwijderen(DOC 232 op pagina 300 en/of DOC 238 op pagina 304 proces-verbaal);

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

2.

zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 10 juni 2013 in de gemeente Eindhoven, althans in Nederland, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) certifica(a)t(en) van (goed)keuring en/of certifica(a)t(en) van ingebruikname te weten:

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5620 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 10 en/of

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5621 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 14 en/of

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5622 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 16 en/of

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5623 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 26 en/of

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5624 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen/Zweefmolen en/of

- het certificaat van ingebruikname keuring met nummer 04.1792 behorende bij een attractietoestel te weten Surf/Snow simulator;

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat zij verdachte (telkens) (een) vals(e) en/of vervalst(e) certifica(a)t(en) van goedkeuring en/of certifica(a)t(en) van ingebruikname keuring heeft getoond op haar/een website te weten www.heesbeenverhuur.nl en bestaande die valsheid of vervalsing telkens hierin dat:

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5620 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 10, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 298 op pagina 308 proces-verbaal) en/of

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5621 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 14, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 299 op pagina 309 proces-verbaal) en/of

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5622 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 16, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 300 op pagina 310 proces-verbaal) en/of

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5623 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 26, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 301 op pagina 311 proces-verbaal) en/of

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5624 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen/Zweefmolen, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof(DOC 302 op pagina 312 proces-verbaal) en/of

- op het certificaat van ingebruikname keuring met nummer 04.1792 behorende bij een attractietoestel te weten Surf/Snow simulator, was de zinsnede "dit certificaat is geldig tot 6 april 2006" verwijderd(DOC 232 op pagina 300 en/of DOC 238 op pagina 304 proces-verbaal);

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in haar vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Bewijs.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht beide ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de bewezenverklaring.

Het oordeel van de rechtbank. 1

De rechtbank overweegt dat sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359 lid 3, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering, terwijl namens de verdediging geen vrijspraak is bepleit.

De rechtbank zal daarom volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten hebben geleid:

 • -

  Aangifte van [benadeelde] mede namens [bedrijf 2] d.d. 11 december 2012, p. 215 t/m 217;

 • -

  Verklaring van [benadeelde] namens [bedrijf 2] d.d. 17 december 2012, p. 184 t/m 187;

 • -

  Documenten met nummers 14 t/m 23, 46, 47, 232, 238, 298, 299, 300, 301, 302, 304, p. 190 t/m 199, 222, 223, 300, 304 en 308 t/m 312, 314;

 • -

  Erkennende verklaring van de vertegenwoordiger van verdachte d.d. 10 juni 2013, p. 63, 69, 84;

 • -

  Erkennende verklaring van de vertegenwoordiger van verdachte ter terechtzitting d.d. 2 maart 2015.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven genoemde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

1.

in de periode van 1 november 2012 tot en met 1 februari 2013 in de gemeente Eindhoven, opzettelijk 5 certificaten betreffende de keuring van een attractietoestel en één certificaat van ingebruikname keuring van een attractietoestel afgegeven door een keuringsinstantie in het kader van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen, te weten [bedrijf 2] - zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen - heeft vervalst door valselijk en in strijd met de waarheid:

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5620 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 10, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5621 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 14, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5622 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 16, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5623 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 26, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- op het certificaat van (goed)keuring met nummer 06.5624 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen/Zweefmolen, de geldigheidsdatum 28 februari 2018 te vermelden, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- op het certificaat van ingebruikname keuring met nummer 04.1792 behorende bij een attractietoestel te weten Surf/Snow simulator, de zinsnede "dit certificaat is geldig tot 6 april 2006" te verwijderen;

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

in de periode van 1 november 2012 tot en met 10 juni 2013 in de gemeente Eindhoven, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van vervalste certificaten van (goed)keuring en een certificaat van ingebruikname te weten:

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5620 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 10 en

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5621 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 14 en

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5622 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 16 en

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5623 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 26 en

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5624 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen/Zweefmolen en

- het certificaat van ingebruikname keuring met nummer 04.1792 behorende bij een attractietoestel te weten Surf/Snow simulator;

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat zij, verdachte, vervalste certificaten van goedkeuring en een certificaat van ingebruikname keuring heeft getoond op haar website te weten www.heesbeenverhuur.nl en bestaande die vervalsing hierin dat:

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5620 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 10, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5621 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 14, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5622 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 16, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5623 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen 26, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- het certificaat van goedkeuring met nummer 06.5624 behorende bij een attractietoestel te weten Draaimolen/Zweefmolen, was voorzien van de geldigheidsdatum 28 februari 2018, terwijl de geldigheidsdatum in werkelijkheid 28 februari 2013 betrof en

- op het certificaat van ingebruikname keuring met nummer 04.1792 behorende bij een attractietoestel te weten Surf/Snow simulator, was de zinsnede "dit certificaat is geldig tot 6 april 2006" verwijderd.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie eist een geldboete van € 3.000,--.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte een first offender is en dat het opleggen van bijvoorbeeld een hoofdzakelijk voorwaardelijke geldboete het meest passend zou zijn.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de rechtspersoon en de bedrijfseconomische omstandigheden van verdachte.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van valsheid in geschrift door (goed)keuringscertificaten te vervalsen en aan het gebruik maken van die vervalste certificaten door deze op internet te plaatsen. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen in het economische verkeer door de betreffende attractietoestellen te verhuren met vervalste certificaten van (goed)keuring en ter verhuur met deze vervalste certificaten aan te bieden op haar website. Huurders gingen er daardoor vanuit dat de toestellen (goed)gekeurd waren. Verdachte heeft door zijn handelswijze niet alleen mensen misleid maar heeft door het verhuren en gebruiken van mogelijk ondeugdelijke attracties tevens een reëel risico of gevaar voor de volksgezondheid in het leven geroepen.

Verdachte heeft bij het plegen van de feiten uitsluitend gehandeld uit winstbejag. Verdachte heeft kosten bespaard door de attractietoestellen niet (tijdig) te laten keuren. Blijkens de verklaring van [verdachte] heeft hij uit financiële overwegingen het besluit genomen om de attracties vanwege het geringe gebruik niet meer jaarlijks te laten keuren door de aangewezen keuringsinstanties.

De rechtbank zal dezelfde straf opleggen als door de officier van justitie is gevorderd. De rechtbank is van oordeel dat de gevorderde straf in overeenstemming is met de ernst van het bewezen verklaarde.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 23, 24, 51, 57, 225.

DE UITSPRAAK

Verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt haar daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1: valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd T.a.v. feit 2: opzettelijk gebruik maken van het vervalste geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf.

T.a.v. feit 1, feit 2: Geldboete van EUR 3000,00.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M.Th. van Vliet, voorzitter,

mr. W. Schoorlemmer en mr. M.J.H.M. Verhoeven, leden,

in tegenwoordigheid van mr. E. de Dooij, griffier,

en is uitgesproken op 16 maart 2015.

mr. M.J.H.M. Verhoeven is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt – tenzij anders vermeld – bedoeld een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken, met proces-verbaalnummer: 94202, afgesloten d.d. 15 augustus 2013, aantal doorgenummerde bladzijden: 473.