Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:7695

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
23-12-2014
Datum publicatie
19-01-2015
Zaaknummer
14_1763
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Formeel. De aanslag leges is opgelegd aan een andere BV dan de BV, eiseres, die bezwaar en beroep instelt. Na de uitspraak op bezwaar wordt de eerdere aanslag ingetrokken en een nieuwe aanslag opgelegd aan eiseres. Omdat beide legesaanslagen zich richten tot twee te onderscheiden belastingplichtigen kan niet worden gezegd dat de nieuwe legesaanslag een wijziging of vervanging van de eerdere legesaanslag inhoudt, als bedoeld in artikel 6:19 van de Awb. Het door eiseres ingestelde beroep strekt zich daarom niet uit tot de nieuwe legesaanslag. In die nieuwe aanslag is geen procesbelang gelegen.

Omdat verweerder ook de eerdere legesaanslag niet langer handhaaft, heeft eiseres geen procesbelang meer bij een oordeel van de rechtbank ter zake van de rechtmatigheid van die aanslag. Beroep niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2015/131
Belastingblad 2015/123
V-N 2015/14.23.5
FutD 2015-0216
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: SHE 14/1763

uitspraak van de meervoudige kamer van 23 december 2014 in de zaak tussen

[eiseres] , gevestigd te Veghel, eiseres

(gemachtigde: mr. W.A. Braams),

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Veghel, verweerder

(gemachtigden: T.J.M. Bockting en E. van Delst).

Procesverloop

Bij besluit van 21 januari 2014 heeft verweerder aan [bedrijf A] een aanslag opgelegd ter hoogte van € 112.837,75 in verband met het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Bij uitspraak op bezwaar van 9 april 2014 (de bestreden uitspraak) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard en het bedrag aan leges gehandhaafd.

Eiseres heeft tegen de bestreden uitspraak beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Verweerder heeft op 3 december 2014 nog een faxbericht aan de rechtbank gezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 december 2014. Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door [persoon A], bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen[bedrijf B] heeft op 11 oktober 2013 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen en uitweg, betreffende het oprichten van een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een inrit op het perceel plaatselijk bekend als [adres] te Veghel. De vergunning is verleend aan [bedrijf A].

Verweerder heeft voor het in behandeling nemen van deze aanvraag op 21 januari 2014 aan [bedrijf A] een legesaanslag opgelegd. Tegen die legesaanslag heeft eiseres een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is op 9 april 2014 ongegrond verklaard.

2. Uit verweerders faxbericht van 3 december 2014 blijkt dat de oorspronkelijke legesaanslag van 21 januari 2014 ‘op verzoek van Van Berlo’ op 17 april 2014 is ingetrokken. Op diezelfde dag is een op naam van eiseres gestelde legesaanslag verzonden, waarbij het rechtsmiddel van bezwaar is vermeld. Vervolgens heeft eiseres op 21 mei 2014 een beroepschrift ingediend tegen de uitspraak op bezwaar.

3. Verweerder stelt zich op het standpunt dat er gegeven deze gang van zaken geen geschil tussen partijen meer resteert, omdat de oorspronkelijke legesaanslag van
21 januari 2014 is ingetrokken en tegen de legesaanslag van 17 april 2014 door eiseres geen bezwaarschrift is ingediend.

4. Eiseres heeft ter zitting betoogd dat, omdat de legesaanslag van 17 april 2014 in de plaats is gesteld van de ingetrokken legesaanslag van 21 januari 2014, het ingestelde beroep op grond van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van rechtswege mede betrekking heeft op de legesaanslag van 17 april 2014.

5. De rechtbank stelt vast dat de legesaanslag van 21 januari 2014 is opgelegd aan [bedrijf A]. Het feit dat eiseres om haar moverende redenen tegen die aanslag een bezwaarschrift heeft ingediend maakt haar nog niet belastingplichtig ter zake van die aanslag. De legesaanslag van 17 april 2014 is vervolgens op naam gesteld van eiseres. Omdat de legesaanslagen van 21 januari 2014 en 17 april 2014 zich richten tot twee te onderscheiden belastingplichtigen kan niet worden gezegd dat de legesaanslag van 17 april 2014 een wijziging of vervanging van het de legesaanslag van 21 januari 2014 inhoudt, als bedoeld in artikel 6:19 van de Awb. Het door eiseres tegen de legesnota van 21 januari 2014 ingestelde beroep strekt zich derhalve niet tevens uit tot de legesaanslag van 17 april 2014. In de legesaanslag van 17 april 2014 is derhalve geen procesbelang voor eiseres gelegen in de onderhavige procedure.

6. Omdat verweerder de legesaanslag van 21 januari 2014 niet langer handhaaft, heeft eiseres geen procesbelang meer bij een oordeel van de rechtbank ter zake van de rechtmatigheid van die aanslag. Gelet hierop is het beroep niet-ontvankelijk. De rechtbank komt dan ook niet toe aan de inhoudelijke behandeling van het beroep. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.J.J.M. Weyers, voorzitter, en mr. M.M.L. Wijnen en mr. F.J.H.L. Makkinga, leden, in aanwezigheid van drs. H.A.J.A. van de Laar, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 23 december 2014.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.