Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:6548

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
31-10-2014
Datum publicatie
03-11-2014
Zaaknummer
C/01/284724 / BP RK 14-1058
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

machtiging onroerende zaak in beheer te nemen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Zittingsplaats 's‑Hertogenbosch

zaaknummer / rekestnummer: C/01/284724 / BP RK 14-1058

beschikking van de voorzieningenrechter van 31 oktober 2014

in de zaak van

de naamloze vennootschap

ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. D. Eickmans te Rosmalen,

tegen

1 [gerekestreerde 1],

wonende te [woonplaats] en

2. [gerekestreerde 2],

wonende te ’s‑[woonplaats],

gerekestreerden.

1 De procedure

1.1.

Op 7 oktober 2014 heeft verzoekster een verzoekschrift met bijlagen ingediend. Het verzoek strekt kort gezegd tot:

  1. het verkrijgen van een machtiging om het onderpand in beheer te nemen, zo nodig met behulp van een deurwaarder en de sterke arm;

  2. het verkrijgen van een machtiging om het onderpand onder zich te nemen c.q. te ontruimen;

  3. veroordelen van gerekestreerden om het onderpand binnen drie dagen na betekening van deze beschikking te ontruimen.

1.2.

Naar aanleiding van het verzoekschrift zijn verzoekster en gerekestreerden bij brief van 7 oktober 2014 opgeroepen om te worden gehoord op 27 oktober 2014 om 11:15 uur. Bij die gelegenheid is enkel mr. Eickmans verschenen.

1.3.

Vervolgen heeft de voorzieningenrechter beschikking bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

In de onderhavige hypotheekakte van 20 september 2006, waarvan door verzoekster een fotokopie is overgelegd bij het verzoekschrift, is bepaald dat verzoekster bevoegd is het verhypothekeerde onderpand geheel of gedeeltelijk in beheer te nemen indien gerekestreerden in hun verplichtingen jegens verzoekster in ernstige mate tekort schieten en de voorzieningenrechter verzoekster machtiging verleent. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift en de overlegde stukken is in voldoende mate aannemelijk dat gerekestreerden in hun verplichtingen jegens verzoekster in ernstige mate tekortschieten. Zij komen hun betalingsverplichtingen niet na en hebben het onderpand vermoedelijk onbewoond en onbeheerd achtergelaten. Daarnaast verlenen gerekestreerden geen medewerking aan een inpandige taxatie en valt te verwachten dat zij ook niet zullen meewerken aan bezichtigingen. De verzochte machtiging om het onderpand in beheer te nemen zal daarom worden verleend als na te melden.

2.2.

Het tweede onderdeel van het verzoek sterkt tot het verkrijgen van machtiging om het onderpand onder zich te nemen c.q. te ontruimen. In onderhavige hypotheekakte is een beding van ontruiming opgenomen op basis waarvan verzoekster bevoegd is om, indien zulks met het oog op de executie is vereis, het onderpand onder zich te nemen en te verlangen dat dan ontruiming plaats heeft. De voorzieningenrechter maakt uit artikel 3:267 BW op dat voor het gebruik maken van deze bevoegdheid geen machtiging van de voorzieningenrechter vereist is. Wat de voorzieningenrechter betreft kan de deurwaarder op grond van de grosse van de hypotheekakte na betekening daarvan tot ontruiming van het onderpand overgaan voor zover het gerekestreerden betreft. Daarbij dient verzoekster dan de wettelijke ontruimingstermijn van artikel 555 Rv in acht te nemen. Dit onderdeel van het verzoek zal daarom worden afgewezen.

2.3.

Ook het derde onderdeel van het verzoek zal worden afgewezen. Het verzoek om gerekestreerden te veroordelen tot ontruiming van het onderpand is niet gebaseerd op de wet.

2.4.

Er bestaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende grond voor een proceskostenveroordeling.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1.

verleent verzoekster machtiging om de navolgende onroerende zaak in beheer te nemen, zo nodig met behulp van een deurwaarder en de sterke arm van politie en justitie:

  1. een perceel bouwterrein met een daarop in aanbouw zijnde woning, gelegen te ‘s‑[woonplaats] aan de [adres], aangeduid als kavel [nummer], uitmakende een ter plaatse aangeduid gedeelte - dan wel ter zodanig juiste grootte als bij latere opmeting door de landelijke Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers zal blijken - van het perceel kadastraal bekend gemeente ‘s-[woonplaats] sectie [nummer] en

  2. het appartementsrecht, kadastraal bekend ‘s-[woonplaats] sectie[nummer],

complexaanduiding[nummer] appartementsindex [nummer], omvattende:

a. het 613348ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap van een perceel grond gelegen te ‘s-[woonplaats] nabij de [adres], kadastraal bekend gemeente ‘s‑[woonplaats] sectie [nummer] nummer [nummer], ter grootte van 26 are en 3 centiare, waarop zal worden gerealiseerd een appartementengebouw, bestaande uit 34 woningen en 104 parkeerplaatsen;

b. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op het binnenterrein,

3.2.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.3.

wijst het verzoek voor het overige af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Loesberg, voorzieningenrechter.