Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:5439

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
22-09-2014
Datum publicatie
22-09-2014
Zaaknummer
01/845220-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging TBS-maatregel met twee jaren.

TBS-maatregel is opgelegd in mei 2012.

Indexdelict zware mishandeling en een tweetal bedreigingen met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/845220-11

Uitspraakdatum: 22 september 2014

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1971],

verblijvende in [kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 25 mei 2012 is betrokkene ter beschikking gesteld.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 12 mei 2014 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 3 juli 2014 en op 8 september 2014.

Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van J.A.M. Reijnen, hoofd van de inrichting waar betrokkene verblijft, C.J.A. Koopal, psychiater aldaar en L.W.G. Poeth, GZ-psycholoog in de inrichting, d.d.

14 april 2014;

  • -

    de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

  • -

    het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van zware mishandeling en een tweetal bedreigingen met enig misdrijf tegen het leven gericht, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Betrokkene is een 43-jarige, naar schatting gemiddeld intelligente, Marokkaanse man die reeds meer dan 20 jaar in psychiatrische instellingen verblijft. Hij komt uit een gezinssituatie waarin hij is verwaarloosd en mishandeld. Hij is gediagnosticeerd met schizofrenie van het paranoïde type. (…)

Binnen [kliniek] wordt getracht, door middel van het optimaliseren van het medicatiegebruik en het opbouwen van een gestructureerd dagprogramma, zijn lichamelijke en psychische conditie zo veel mogelijk te verbeteren. Door zijn prikkelgevoeligheid wordt hem momenteel een open (en indien noodzakelijk tijdelijk een gesloten) kamerprogramma aangeboden dat langzaam getracht wordt uit te breiden. Dit verloop echter moeizaam. (…)

Wanneer betrokkene niet is opgenomen dreigt zelfverwaarlozing en maatschappelijke teloorgang. Betrokkene zal naar verwachting langdurig afhankelijk zijn van extern aangeboden structuur. Bij het wegvallen daarvan wordt de kans op gewelddadig recidive groot.

Gelet op het nog steeds aanwezige recidivegevaar, de geringe behandelvorderingen tot nu toe en het te vervolgen traject, adviseren wij de terbeschikkingstelling met dwangverpleging met een termijn van twee jaar te verlengen.

De terbeschikkinggestelde heeft, kort en zakelijk weergegeven, verklaard dat het heel slecht met hem gaat, dat hij chronisch ziek is en hij acuut hulp nodig heeft. Hij vindt dat de gepleegde feiten geen terbeschikkingstelling rechtvaardigen en ziet ook het nut van de maatregel niet in omdat geen behandeling mogelijk is van zijn ziekte.

De deskundige de heer C.J.A. Koopal, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Hij heeft, verkort en zakelijk weergegeven, verklaard dat hij bezorgd is over de huidige toestand van betrokkene, dat geprobeerd zal worden door individueel maatwerk tot een beter psychisch functioneren van betrokkene te komen, waarbij het op de langere termijn wellicht mogelijk is hem weer op te laten nemen in de psychiatrie via een rechterlijke machtiging.

De officier van justitie heeft gepersisteerd in de vordering de TBS-maatregel met twee jaren te verlengen.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige en overweegt als volgt.

Betrokkene is pas sinds een jaar opgenomen in [kliniek]. Mede door zijn medicatieontrouw gaat het zowel psychisch als lichamelijk niet goed met betrokkene.

Hij zal langdurig afhankelijk zijn van klinische behandeling en bij gebreke van een dergelijke behandeling zal de kans op herhaling op geweldsdelicten groot zijn.

Mede gelet op het advies van de instelling en gezien artikel 38d van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. W. Schoorlemmer, voorzitter,

mr. W.M. Weerkamp en mr. A.M.R. van Ginneken, leden,

in tegenwoordigheid van mr. H.J.G. de Bruijn-van der Sluijs, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 september 2014.

Mr. Van Ginneken is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.