Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:4841

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
12-08-2014
Datum publicatie
12-08-2014
Zaaknummer
01/821556-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft afbeeldingen van seksuele gedragingen van een minderjarige verspreid, vervaardigd en in bezit gehad. Daarnaast heeft hij deze minderjarige gedreigd deze afbeeldingen te verspreiden als zij geen seks met hem wilde hebben. De rechtbank legt een taakstraf van 240 uren op en een gevangenisstraf van 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en onder meer de voorwaarden van toezicht van de reclassering en ambulante behandeling. De bij de bewezen verklaarde feiten gebruikte telefoon en computer worden onttrokken aan het verkeer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/821556-13

Datum uitspraak: 12 augustus 2014

Verkort vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1991],

wonende te [woonplaas], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 29 juli 2014.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 3 juli 2014.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 29 juli 2014 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 10 augustus 2013 tot en met 12 augustus 2013 te Oss en/of Gemert, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten 8 foto('s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) - te weten I-phone - van [slachtoffer], geboren [1996], heeft verspreid (door het verzenden van één of meer WhatsApp-bericht(en) en/of

aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven) en/of in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon, te weten die [slachtoffer], kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het betasten en/of aanraken en/of vasthouden van de borst(en) van die [slachtoffer] door die [slachtoffer] die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de hand(en)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van die [slachtoffer] die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met de hand(en)

en/of

het kussen/(tong)zoenen van/met die [slachtoffer] die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van die [slachtoffer] die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij voornoemde [slachtoffer] gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past en/of waarbij die [slachtoffer] zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze [slachtoffer] en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld worden gebracht, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 10 augustus 2013 tot en met 12 augustus 2013 te Oss en/of Gemert, in elk geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf, om

(telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) de navolgende persoon:

- [slachtoffer], geboren op [1996]

(telkens) te dwingen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en)

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) uit het:

- meermalen, althans eenmaal, via Whatsapp, sturen van (een) bericht(en) aan die [slachtoffer] met als inhoud dat hij, verdachte, (naakt)foto's, van die [slachtoffer] zal verspreiden (op/via Facebook) en/of dat hij die (naakt)foto’s van die [slachtoffer] zal ophangen en/of verspreiden in [gemeente] als zij hem niet wil ontmoeten en/of neuken en/of aftrekken en/of pijpen en/of andere seksuele handelingen wil dulden/plegen, en aldus voor die [slachtoffer] een

bedreigende situatie heeft doen ontstaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art. 246 jo. 45 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 10 augustus 2013 tot en met 12 augustus 2013 te Oss en/of Gemert, in elk geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf, om door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten door het misbruik maken van het bezit van naaktfoto’s,

een persoon, te weten [slachtoffer], geboren op [1996],

waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

opzettelijk te bewegen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen te dulden, immers heeft hij verdachte:

- meermalen, althans eenmaal, via Whatsapp, (een) bericht(en) aan die [slachtoffer] gestuurd met als inhoud dat hij, verdachte, (naakt)foto's, van die [slachtoffer] zal verspreiden (op/via Facebook) en/of dat hij die (naakt)foto’s van die [slachtoffer] zal ophangen en/of verspreiden in [gemeente]als zij hem niet wil ontmoeten en/of neuken en/of aftrekken en/of pijpen en/of andere seksuele handelingen wil dulden/plegen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art. 248a jo 45 Wetboek van Strafrecht)

Meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 10 augustus 2013 tot en met 12 augustus 2013 te Oss en/of Gemert, in elk geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf, om een ander, te weten [slachtoffer], geboren op [1996],

(telkens) door geweld en/of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld en/of enige andere feitelijkheid gericht tegen die ander, te weten[slachtoffer], wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen en/of niet te doen en/of te dulden,

immers heeft hij verdachte:

- meermalen, althans eenmaal, via Whatsapp, (een) bericht(en) aan die [slachtoffer] gestuurd met als inhoud dat hij, verdachte, (naakt)foto's, van die [slachtoffer] zal verspreiden (op/via Facebook) en/of dat hij die (naakt)foto’s van die [slachtoffer] zal ophangen en/of verspreiden in [gemeente] als zij hem niet wil ontmoeten en/of neuken en/of aftrekken en/of pijpen en/of andere seksuele handelingen wil dulden/plegen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

(art. 284 jo 45 Wetboek van Strafrecht)

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Ten aanzien van de rechtmatigheid van het onderzoek aan de telefoon.

De raadsvrouwe van verdachte heeft -onder verwijzing naar pagina 55 van het proces-verbaal van de politie- aangevoerd dat sprake is van een (herstelbaar) vormverzuim, nu de politie zonder toestemming van verdachte in zijn telefoon (IPhone 5) heeft gekeken. Voorts stelt zij dat vervolgens aan verdachte vragen zijn gesteld zonder dat aan hem de cautie is gegeven. Naar de rechtbank begrijpt stelt de raadsvrouwe zich ten aanzien van beide punten op het standpunt dat hiermee rekening dient te worden gehouden bij de strafoplegging.

De rechtbank acht de gang van zaken, zoals door de verbalisanten in het proces-verbaal van bevindingen (pagina 55 en 56) is beschreven, niet in strijd met enige regel. In dit verband wordt overwogen dat de politie naar aanleiding van een melding geconfronteerd wordt met de situatie ter plaatse en vervolgens tracht op te helderen wat er gebeurd is. Dat daarbij wordt gekeken op een - door een burger - van een – later als verdachte aangemerkt – persoon afgenomen telefoon en ter opheldering van de situatie ook enige algemene vragen aan de later als verdachte aangemerkte persoon worden gesteld, betreft een normale, louter op informatievergaring gerichte procedure in een fase waarin (nog) geen sprake is van feiten en omstandigheden die een redelijk vermoeden van schuld opleveren. Naar het oordeel van de rechtbank is rechtmatig opgetreden door de politie en is van een vormverzuim geen sprake. De rechtbank verwerpt dan ook het verweer van de raadsvrouwe.

Bewijsoverweging feit 2.

De rechtbank acht feit 2 primair wettig en overtuigend bewezen op grond van de aangifte van[slachtoffer] (p. 70 e.v. van het dossier), het proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 1] d.d. 28 augustus 2013 met daarbij gevoegd de WhatsApp gesprekken tussen verdachte en het slachtoffer (p. 91 e.v. van het dossier) en de verklaring van verdachte ter terechtzitting, voor zover inhoudende dat hij de berichten heeft verstuurd. De rechtbank overweegt in dit verband dat de door verdachte gestelde intentie met de WhatsApp-berichten, te weten dat hij enkel wilde dat aangeefster naar hem toe zou komen zodat zij samen de berichten konden verwijderen en/of dat hij haar wilde waarschuwen zich zo nooit meer in de toekomst te gedragen, door de inhoud van die berichten wordt weersproken. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen door verdachte geschreven en verzonden teksten als ‘Kom keer overdoen dan blijft alles tusse ons’ en ‘…het is wel eerst neuke dan pas verwijdere he’ niet anders worden uitgelegd dan dat verdachte daarmee de bedoeling had aangeefster onder dreiging van het openbaar maken van de naaktfoto’s ertoe te dwingen ontuchtige handelingen met hem te verrichten of van hem te dulden.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

in de periode van 10 augustus 2013 tot en met 12 augustus 2013 in Nederland, (telkens) een (aantal) afbeelding(en) van [slachtoffer], geboren [1996], heeft verspreid door het verzenden van WhatsApp-berichten en vervaardigd en in bezit gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon, te weten die [slachtoffer], kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het vasthouden van de borsten van die [slachtoffer] door die [slachtoffer] die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de handen

en

het betasten en/of aanraken van de billen van die [slachtoffer] die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met de hand

en

het kussen/zoenen van/met die [slachtoffer] die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van die [slachtoffer] die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij voornoemde [slachtoffer] poseert in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar leeftijd past, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft.

2.

op 12 augustus 2013 in Nederland, ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf, om telkens door (een) feitelijkhe(i)d(en) de navolgende persoon:

-[slachtoffer], geboren op [1996],

telkens te dwingen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en)

en bestaande die feitelijkhe(i)d(en) telkens uit het via Whatsapp, sturen van (een) bericht(en) aan die [slachtoffer] met als inhoud dat hij, verdachte, naaktfoto's, van die [slachtoffer] zal verspreiden (op/via Facebook) en/of dat hij die naaktfoto’s van die [slachtoffer] zal ophangen en/of verspreiden in [gemeente] als zij hem niet wil ontmoeten en/of neuken en/of aftrekken en/of pijpen en/of andere seksuele handelingen wil dulden/plegen, en aldus voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

Ten aanzien van de feiten 1 en 2 primair:

- 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, ook indien dit inhoudt het meewerken aan een ambulante behandeling;

- onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen IPhone en de computer;

- teruggave van de opladers van de IPhone en de computer aan de verdachte.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft met zijn mobiele telefoon een aantal foto’s, zijnde dit pornografische afbeeldingen, van een 17-jarig meisje gemaakt. Tevens werden op de mobiele telefoon van verdachte pornografische afbeeldingen van het meisje aangetroffen die zijzelf, onder invloed van alcohol en XTC had gemaakt. Verdachte heeft één van de foto’s waarop het meisje met een (deels) naakt bovenlichaam staat aan twee vrienden gestuurd, met het gevaar dat deze foto’s aldus verder verspreid zouden kunnen worden. Verdachte heeft vervolgens via Whatsapp berichten gedreigd om deze foto’s (onder andere) op internet te zetten als het meisje geen seksuele handelingen met hem wilde verrichten. Verdachte heeft met zijn handelen een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en haar lichamelijke integriteit aangetast. Hij heeft daarbij een grote mate van gewetenloosheid aan de dag gelegd en zich niets aangetrokken van de mogelijke impact van zijn handelen op het betreffende meisje. Het gaat om ernstige feiten en de rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij op deze wijze heeft gehandeld.

De rechtbank weegt in het voordeel van verdachte mee dat verdachte niet eerder is veroordeeld en dat hij zich ter zitting alsnog bereid heeft verklaard om mee te werken aan een behandeling voor zijn psychische problemen.

Op grond van het voorgaande acht de rechtbank een werkstraf voor de duur van 240 uur passend en geboden. Daarnaast zal de rechtbank een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Aan deze voorwaardelijke straf zullen na te noemen bijzondere voorwaarden worden gekoppeld.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank over de strafsoort en de hoogte van de straf aansluiting gezocht bij de binnen de zittende magistratuur ontwikkelde oriëntatiepunten. De oriëntatiepunten dienen als vertrekpunt bij het bepalen van de straf.

De rechtbank zal een lichtere straf opleggen dan de door de officier van justitie gevorderde straf, nu de rechtbank van oordeel is dat de straf die de rechtbank zal opleggen de ernst van het bewezen verklaarde voldoende tot uitdrukking brengt.

Beslag.

De rechtbank is van oordeel dat in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, omdat - zoals blijkt uit het onderzoek ter terechtzitting - dit voorwerpen zijn met betrekking tot welke de feiten zijn begaan en de voorwerpen afbeeldingen bevatten die van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen aan verdachte nu naar het oordeel van de rechtbank het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van de inbeslaggenomen goederen.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

9, 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 27, 45, 57, 240b en 246 van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

Verklaart het onder feit 1 en onder feit 2, primair ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

T.a.v. feit 2 primair:

Poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straffen en maatregel.

T.a.v. feit 1, feit 2 primair:

Werkstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank waardeert een in verzekering doorgebrachte dag op 2 uur te verrichten arbeid.

T.a.v. feit 1, feit 2 primair:

Gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door de reclassering;

- zich binnen twee dagen na het onherroepelijk worden van het vonnis zal melden bij Reclassering Nederland op het adres Eekbrouwersweg 6 te 's-Hertogenbosch en zich daarna zal blijven melden zo lang en zo frequent als de reclassering noodzakelijk acht;

- gedurende de proeftijd zal meewerken aan een intake binnen de Forensische psychiatrie en de daaruit voortvloeiende ambulante behandeling;

waarbij de Reclassering Nederland, Regio's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch, opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen goederen, te weten: 1 GSM

(mobiele telefoon), kleur zwart, Apple I-phone 5 en 1 computer HP Pavilion.

Teruggave inbeslaggenomen goederen, te weten: 1 Apple I-phone oplader en 1

computer oplader, aan [verdachte].

Dit vonnis is gewezen door:

mr. W. Schoorlemmer, voorzitter,

mr. M.Th. van Vliet en mr. M. Senden, leden,

in tegenwoordigheid van L.M.E. de Roo, griffier,

en is uitgesproken op 12 augustus 2014.