Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:2480

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
06-05-2014
Datum publicatie
19-05-2014
Zaaknummer
01/065194-02
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met dwangverpleging met twee jaar. Indexdelict: Brandstichting terwijl daarvan levensgevaar voor een ander en gevaar voor goederen te duchten is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/065194-02

Uitspraakdatum: 6 mei 2014

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1971],

verblijvende [kliniek 1].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 16 april 2003 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 7 mei 2013 met één jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 24 maart 2014 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 6 mei 2014.

Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige en de terbeschikkinggestelde en haar raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

 • -

  het advies van [kliniek 1], zijnde de inrichting waar betrokkene verblijft, d.d. 11 februari 2014, ondertekend door drs. E.A.M. Terpstra, hoofd Orthopedagogisch Behandelcentrum[naam], drs. R.S.T. de Groot, behandelverantwoordelijke/GZ-psycholoog, dr. R.C. Brouwers, eerste geneeskundige en drs. M.A. Brouwer, psychiater;

 • -

  een psychiatrisch rapport d.d. 3 februari 2014 en een aanvullende brief d.d. 14 februari 2014 van C.J.F. Kemperman, psychiater;

 • -

  een psychologisch rapport d.d. 21 februari 2014 van D. Breuker, forensisch psycholoog;

 • -

  de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

 • -

  het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen levensgevaar voor een ander te duchten is en opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het eerstgenoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

Voornoemd advies van de inrichting houdt onder meer – zakelijk weergegeven - het volgende in:

Betrokkene verblijft sinds 8 januari 2013 op afdeling de [afdeling] (een besloten afdeling op het terrein van [kliniek 1]). Dat was voor haar een grote overstap, omdat ze daarmee voor het eerst sinds jaren buiten een gesloten afdeling verbleef. Betrokkene doet het hier goed volgens de kliniek; ze heeft duidelijk baat bij het therapeutisch regime op deze afdeling, dat gekenmerkt wordt door rust, duidelijkheid, voorspelbaarheid en regelmaat. Merkbaar is dat de zittingen rondom de verlenging van de TBS voor veel onrust en ook zorg bij betrokkene zorgen. De kliniek heeft gemerkt dat het erg belangrijk is om vooraf duidelijk met haar te spreken over welk advies aan de rechtbank zal worden uitgebracht.

Betrokkene werkt in het kader van een stage op dit moment anderhalf uur per dag bij het wildpark. De komende tijd zal bekeken worden of dit uitgebreid kan worden omdat ze is aangemeld voor[naam], een verblijfsvoorziening van [kliniek 1] met 24-uurs zorg in [plaats]. In het voorjaar is aan betrokkene onbegeleid regioverlof toegekend. Hoewel dit op zichzelf goed verloopt is de stap om onbegeleid naar het naastgelegen dorp te fietsen op dit moment nog te groot.

De komende tijd zal de behandeling vooral gericht zijn op het versterken van de aangeleerde vaardigheden en uitbreiding van de dagbesteding in verband met de volgende stap die gezet moet gaan worden: uitplaatsing naar een 24-uurs zorg- en verblijfsvoorziening zoals[naam] in [plaats], waarvoor betrokkene inmiddels is aangemeld. Verder blijft de aandacht gericht op uitbreiding van de vrijheden. Daarbij zal met name rekening gehouden moeten worden met het feit dat iedere verandering voor betrokkene een bron van stress en ontregeling is. Dat betekent dat dit een geleidelijk proces zal moeten zijn, met voldoende oog voor het vermogen van betrokkene om zich aan haar veranderende levensomstandigheden aan te passen.

Diagnose en risicoanalyse:

Bij de behandeling gaat de kliniek nog steeds uit van de al eerder gestelde diagnose: een borderline persoonlijkheidsstoornis (hoofddiagnose) met daarnaast een psychotische stoornis die in verband wordt gebracht met het misbruikverleden van betrokkene. Verder speelt een rol dat betrokkene licht zwakzinnig is, hetgeen er mede voor zorgt dat betrokkene altijd aangewezen zal blijven op een 24-uurs begeleide woonvoorziening.

De kliniek schat het risico op herhaling of agressief gedrag in als laag, uitgaande van de huidige begeleiding, controle, medicatie en structuur. Indien genoemde factoren zouden wegvallen dan wordt dat risico op zowel de korte, middellange als lange termijn als hoog ingeschat.

De kliniek ziet in de uitkomsten van de risicotaxatie geen aanleiding om niet verder te werken aan uitbreiding van de onbegeleide verloven, gegeven de gestructureerde context waarin deze verloven worden uitgeoefend en het feit dat betrokkene inmiddels gehospitaliseerd is geraakt en geen behoefte heeft aan een leven zonder begeleiding.

Toekomst/advies:

In het vorige verlengingsadvies van de kliniek werd er nog van uitgegaan dat de plaatsing in een vervolgvoorziening zoals de[naam] zou kunnen worden gerealiseerd in het kader van een Rechterlijke Machtiging, onder gelijktijdige beëindiging van de TBS. Op grond van voortschrijdend inzicht en gewijzigde wetgeving adviseert de kliniek nu verlenging van de TBS met twee jaren omdat dit de beste vooruitzichten biedt op een succesvolle resocialisatie binnen een verblijfsvoorziening zoals de[naam]. De kliniek wil de komende jaren gebruiken om de overgang van behandel- naar verblijfsvoorziening voor te bereiden, waarna betrokkene via transmuraal verlof de overstap naar de verblijfsvoorziening zal kunnen maken. Aansluitend zal kunnen worden bezien of het verantwoord is om de dwangverpleging te laten vervallen en de TBS onder voorwaarden voort te zetten. Dat proces zal nog geruime tijd in beslag nemen. Om die reden adviseert de kliniek om de terbeschikkingstelling van mevrouw E.D. Lodewegen te verlengen met een termijn van twee jaar.

De psychiater C.J.F. Kemperman onderschrijft in zijn advies zowel de diagnostische bevindingen, de risico-taxatie van de kliniek alsook het door de kliniek voorgestelde plan van aanpak richting resocialisatie en acht daartoe, net als de kliniek, een verlenging van de TBS voor de duur van twee jaren aangewezen.

De diagnostische bevindingen van de psycholoog D. Breuker wijken enigszins af van die van de kliniek en de mede-rapporterend psychiater Kemperman.

De rapporteur onderschrijft evenwel de risicotaxatie van de kliniek, evenals het voorgestelde resocialisatietraject richting een verblijfsvoorziening en is van mening dat in dat licht een verlenging van de TBS met 2 jaren aangewezen is.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik ben het eens met een verlenging van de TBS met twee jaar. Dat is nodig voor een eventuele overplaatsing naar[naam]. Ik kan misschien ook in een andere instelling terecht. Het gaat goed op de nieuwe afdeling. Vorig jaar zou de laatste keer zijn dat de TBS werd verlengd. Daarna zou ik een Rechterlijke Machtiging krijgen, maar de wet is toen veranderd. Daar ben ik boos over geweest.

Ik werk inmiddels 13 blokken van 1 uur per week verdeeld over 5 dagen. Dat is ongeveer het maximum wat ik nu aan kan. Sinds 4 of 5 weken fiets ik zonder begeleiding één keer per week naar [plaatsnaam]. Daar had ik eerst moeite mee, maar dat gaat nu goed. Ik vind het goed dat veranderingen geleidelijk gaan. Ik ben nu ingesteld op een leven met begeleiding en wil niets anders meer.

De deskundige M.A. Strick, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

De iets andere diagnose van de externe psycholoog maakt niet veel uit voor het risicomanagement en de risico-inschatting. De risicofactoren vragen bij mevrouw een duidelijk en stevig kader. Het TBS-kader is de beste mogelijkheid om dat te waarborgen bij overgangssituaties, als mogelijk sprake is van destabilisatie. Veranderingen dienen geleidelijk te gaan. Naast[naam] worden ook andere mogelijkheden onderzocht voor de volgende fase.

De officier van justitie heeft gepersisteerd bij haar vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met twee jaar.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank en verzoekt om meteen uitspraak te doen.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige en met de adviezen van de externe psycholoog en psychiater wat betreft het recidivegevaar en het advies tot verlenging met twee jaar.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. W. Schoorlemmer, voorzitter,

mr. M.Th. van Vliet en mr. M. Senden, leden,

in tegenwoordigheid van mr. E. De Dooij, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 6 mei 2014.