Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:1853

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
15-04-2014
Datum publicatie
15-04-2014
Zaaknummer
01/025288-01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met twee jaar.

Gronddelict: poging tot brandstichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/025288-01

Uitspraakdatum: 15 april 2014

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1970],

verblijvende in [kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 30 januari 2002 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 5 april 2012 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 14 februari 2014 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 1 april 2014. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige [deskundige 1], de terbeschikking-gestelde en zijn raadsman mr.[raadsman]gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

 • -

  het advies van [kliniek], ondertekend door [psychiater 1], psychiater en [directeur], directeur/hoofd van de inrichting waar betrokkene verblijft, d.d. 7 januari 2014;

 • -

  het rapport van de psychiater dr.[psychiater 2] d.d. 23 december 2013;

 • -

  het rapport van de forensisch psycholoog [psycholoog 1] d.d. 17 januari 2014;

 • -

  de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

 • -

  het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van poging tot brandstichting, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Risicotaxatie.

Het onttrekkingsrisico bij transmuraal verlof wordt als laag ingeschat.

Op basis van de informatie uit de risicotaxatie instrumenten wordt het recidiverisico op een indexdelict bij onmiddellijke beëindiging van de huidige maatregel op de korte termijn als matig en op de lange termijn als matig tot hoog ingeschat. Het recidiverisico bij transmuraal verlof wordt als laag tot matig ingeschat.

Verlengingsadvies.

Betrokkene is een thans 43-jarige man die gediagnosticeerd is met schizofrenie en

middelenproblematiek. In de periode sinds opname in [kliniek] is voornamelijk

geïnvesteerd in het op gang brengen van een behandelrelatie met betrokkene, het optimaliseren van het medicatiebeleid en het vergroten van het probleeminzicht. Voorts is er ingezet op het vergroten van vaardigheden met zijn problematiek om te gaan. Vastgesteld kan worden dat de behandelresultaten goed te noemen zijn. Betrokkene heeft in toenemende mate ziekte c.q. probleeminzicht. Hij gebruikt geen drugs. Daarnaast is hij open in contact, is medicatietrouw en beschikt over voldoende vaardigheden om langdurig evenwichtig te functioneren. De risicofactoren zijn voldoende gemanaged, waarbij het belangrijk is dat de genoemde beschermende factoren zoals: medicatietrouw, geen drugsgebruik, steun van de hulpverlening, gewaarborgd zijn. Het is passend binnen zijn behandeling en anticiperend om betrokkene medio 2014 over te plaatsen naar de reguliere GGZ, met als tussenafdeling onze extramurale voorziening [voorziening] op het terrein van de reguliere GGZ-instelling [naam] te Deventer. Gezien de kwetsbaarheid van betrokkene en het langdurige intramurale traject is het volgens het behandelteam belangrijk het resocialisatietraject zorgvuldig en intensief te blijven begeleiden. Dit kan naar idee van het behandelteam het beste tot zijn recht komen wanneer we dit traject kunnen blijven uitvoeren binnen het kader van TBS met dwang-verpleging en hierbij de verloffasen van transmuraal verlof en proefverlof in acht nemen. Hierbij is de inschatting dat we hiervoor nog twee jaar nodig hebben.

Zijn behandelingsverloop is mede als gevolg van zijn psychiatrische problematiek langzaam en moeizaam verlopen. Hierbij moest telkens gewaakt worden voor de juiste balans tussen draagkracht en draaglast. Het gevaar van overvraging met decompensatie tot gevolg was voortdurend latent aanwezig. Deze kwetsbaarheid hoort bij de problematiek van betrokkene. Dit betekent dat hij in toekomst altijd aangewezen is op een verblijf binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg, met als uiteindelijke doel het wonen in een beschermde woonvorm.

Op grond van hetgeen beschreven is in het verlengingsadvies achten wij voortzetting van de terbeschikkingstelling aangewezen en adviseren wij de termijn van de terbeschikkingstelling te verlengen met twee jaar.

De deskundige[deskundige 2], optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Hij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Betrokkene heeft progressie gemaakt, het gaat naar tevredenheid. Het is in het belang van betrokkene, gezien zijn psychische kwetsbaarheid, dat het traject zorgvuldig en heel geleidelijk gaat. Daarom is een verlenging van de maatregel met twee jaar noodzakelijk.

De aanvraag voor transmuraal verlof ligt bij het ministerie en we hopen hierover in juni/juli 2014 bericht te krijgen.

De bevindingen van [kliniek] worden onderschreven door voornoemde rapportages van de externe deskundigen psychiater dr.[psychiater 3] en forensisch psycholoog [psycholoog 2]. Beide externe deskundigen adviseren eveneens de terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen.

De officier van justitie heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij haar vordering.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Cliënt weet dat verlenging van de maatregel nodig is. Misschien moet er over een jaar een toets moment komen. We zijn dan 13 jaar verder en het kan ook voor cliënt motiverend werken. Ik geef het de rechtbank in ieder geval in overweging.

Voor het overige refereer ik me aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige en met de adviezen van de externe deskundigen.

De rechtbank ziet in hetgeen de raadsman ter terechtzitting heeft aangevoerd onvoldoende reden de verlenging van de terbeschikkingstelling te beperken tot 1 jaar.

Gelet op het vorenstaande, gezien de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling met twee jaar vereist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. I.L.A. Boer, voorzitter,

mr. J.G. Vos en mr. M.J. Smit, leden,

in tegenwoordigheid van L.M.E. de Roo, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 15 april 2014.

Mr. M.J. Smit is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.