Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:CA3584

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
16-05-2013
Datum publicatie
20-06-2013
Zaaknummer
01-840539-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft getracht een minderjarige door bedreiging te dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen. Ook heeft verdacvhte de MSN-accounts van die minderjarige gehackt. Daarnaast heeft verdachte kinderpornografische afbeeldingen voorhanden gehad. Verdachte wordt voor die feiten veroordeeld tot werkstraf van 240 uur en tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van drie jaar, met reclasseringstoezicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/840539/12.

Datum uitspraak: 16 mei 2013

Verkort vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1961],

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 2 mei 2013

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 29 maart 2013.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij, meermalen althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 2 juli 2010 tot en met 8 juli 2010 te Uden, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland en/of in België, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en):

- [slachtoffer 1] (geboren op [1997])

(telkens) te dwingen tot het plegen van een of meer ontuchtige handeling(en) (te weten het tonen van haar (ontblote) borsten) en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld (telkens) uit:

- het dreigen om het MSN account en/of de computer van voornoemde [slachtoffer 1] te hacken danwel over te nemen en/of

- het dreigen een foto waarop voornoemde [slachtoffer 1] (gedeeltelijk) ontkleed te zien zou zijn te versturen naar vriendinnen van voornoemde [slachtoffer 1], in elk geval te verspreiden

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art. 246 jo. 45 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij, meermalen althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 2 juli 2010 tot en met 8 juli 2010 te Uden, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland en/of België, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) met:

- [slachtoffer 1] (geboren op [1997]),

die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) te plegen en/of te laten verrichten (te weten het tonen van haar (ontblote) borsten) door voornoemde [slachtoffer 1] door:

- het dreigen om het MSN account en/of de computer van voornoemde [slachtoffer 1] te hacken danwel over te nemen en/of

- het dreigen een foto waarop voornoemde [slachtoffer 1] (gedeeltelijk) ontkleed te zien zou zijn te versturen naar vriendinnen van voornoemde [slachtoffer 1], in elk geval te verspreiden;

terwijl de uitvoering van het voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art. 247 jo. 45 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 01 januari 2008 tot en met 14 april 2011 te Uden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meermalen een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 150 films en/of 567 foto's en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten:

- een of meer personal computer(s) en/of

- een notebook computer en/of

- een harddisk,

in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst (MSN Messenger en/of Hotmail) de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of anaal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of de mond/tong en/of vinger/hand en/of een voorwerp van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

en/of

het oraal en/of anaal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of de mond/tong en/of vinger/hand en/of een voorwerp van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 haren nog niet heeft bereikt,

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong,

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong,

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

en/of

het ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waar)bij de afbeelding(en) en/of film(s) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot de seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art. 240b Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van 2 juli 2010 tot en met 6 juli 2010 te Uden, in elk geval in Nederland en/of België opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken, te weten een MSN-account en/of Hotmail-account toebehorende aan [slachtoffer 1], of in een deel daarvan, is binnengedrongen waarbij hij enige beveiliging heeft doorbroken en/of waarbij hij de toegang heeft verworven door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, immers heeft verdachte (middels het beantwoorden van de geheime vraag behorende bij het MSN-account en/of Hotmail-account) de toegang verkregen tot voornoemd(e) account(s) toebehorende aan voornoemde [slachtoffer 1];

art. 138a Wetboek van Strafrecht

4.

hij in of omstreeks de periode van 20 februari 2010 tot en met 24 februari 2010 te Uden, in elk geval in Nederland opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken, te weten een MSN-account en/of Hotmail-account toebehorende aan [persoon 1], of in een deel daarvan, is binnengedrongen waarbij hij enige beveiliging heeft doorbroken en/of waarbij hij de toegang heeft verworven door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse

hoedanigheid, immers heeft verdachte (middels het beantwoorden van de geheime vraag behorende bij het MSN-account en/of Hotmail-account) de toegang verkregen tot voornoemd(e) account(s) toebehorende aan voornoemde [persoon 1];

art. 138a Wetboek van Strafrecht

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

In de onderhavige zaak doet de rechtbank uitspraak nadat meer dan twee jaren zijn verstreken sedert de huiszoeking bij verdachte op 14 april 2011. Een en ander brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Gelet op de geringe mate waarin de redelijke termijn is overschreden, ziet de rechtbank geen aanleiding om aan het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden en zal de rechtbank met dat oordeel volstaan. De officier van justitie kan derhalve in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

1.

meermalen in de periode van 2 juli 2010 tot en met 8 juli 2010 te Uden en in België, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om door bedreiging met een andere

feitelijkheid:

- [slachtoffer 1] (geboren op [1997])

te dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen (te weten het tonen van haar (ontblote) borsten) en bestaande die andere feitelijkheid uit:

- het dreigen om het MSN account van voornoemde [slachtoffer 1] te hacken danwel over te nemen

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

op tijdstippen gelegen in de periode van 01 januari 2008 tot en met 14 april 2011 te Uden een (groot aantal) films, te weten 150, en een (groot aantal) afbeeldingen, te weten 567 foto's, en gegevensdragers, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten:

- personal computers en

- een notebook computer en

- een harddisk,

in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst (MSN Messenger en/of Hotmail) de toegang heeft verschaft, terwijl op die films en afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het oraal en/of anaal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of de mond/tong en/of vinger/hand en/of een voorwerp van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

en/of

- het oraal en/of anaal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of de mond/tong en/of vinger/hand en/of een voorwerp van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 haren nog niet heeft bereikt,

en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong,

en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong,

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

en/of

- het ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

waarbij de afbeeldingen en films aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en/of strekken tot de seksuele prikkeling,

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

3.

in de periode van 2 juli 2010 tot en met 6 juli 2010 te Uden en/of België opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk, te weten een MSN-account, toebehorende aan [slachtoffer 1], is binnengedrongen waarbij hij enige beveiliging heeft doorbroken en waarbij hij de toegang heeft verworven met behulp van een valse sleutel, immers heeft verdachte (middels het beantwoorden van de geheime vraag behorende bij het MSN-account) de toegang verkregen tot voornoemd account toebehorende aan voornoemde [slachtoffer 1];

4.

in de periode van 20 februari 2010 tot en met 24 februari 2010 in Nederland opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk, te weten een MSN-account, toebehorende aan [persoon 1], is binnengedrongen waarbij hij enige beveiliging heeft doorbroken en waarbij hij de toegang heeft verworven met behulp van een valse sleutel, immers heeft verdachte (middels het beantwoorden van de geheime vraag behorende bij het MSN-account) de toegang verkregen tot voornoemd account toebehorende aan voornoemde [persoon 1].

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen onder 1 primiair, 2, 3 en 4 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

(voor feiten 1 primair, 2, 3 en 4:)

Een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest.

Een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren, en met als bijzondere voorwaarden:

-dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door de Reclassering Nederland;

-dat veroordeelde zich (uiterlijk) binnen twee dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis meldt bij de Reclassering Nederland, Regio 's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch;

-dat veroordeelde zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van Kairos of soortgelijke ambulante forensische zorg, op de tijden en plaatsen als door of namens de Reclassering Nederland voornoemd aan te geven, teneinde zich te laten behandelen.

Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen goederen, te weten: van een computer serienummer 00702270 (goednr. 295998), van een computer(notebook) Asus N90s, goednr. 296001, van een computer serienummer 72303721 (goednr. 296002), en van een harddisk (gegevensdrager) Western Digital (goednummer 296003).

(Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht).

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straffen die aan verdachte dienen te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden in het nadeel van verdachte:

- de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de mate van het leed dat aan de slachtoffers is aangedaan, te weten een ernstige aantasting van lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer, alsmede dat verdachte zich om het lot van de slachtoffers kennelijk volstrekt niet heeft bekommerd;

- de (zeer) jeugdige leeftijd van de slachtoffers [slachtoffer 1] en [persoon 1];

- verdachte heeft zich gedurende een lange periode, te weten van 1 januari 2008 tot en met 14 april 2011, schuldig gemaakt aan het bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal. Dit is een zeer ernstig feit. Bij productie van kinderpornografische afbeeldingen worden kinderen op aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen die hen juist tegen dit soort handelen in bescherming behoren te nemen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor deze kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. In soortgelijke zaken legt de rechtbank meestal een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op.

Enkel nu in de onderhavige zaak sedert verdachte de strafbare feiten heeft gepleegd inmiddels geruime tijd is verstreken, terwijl verdachte voor zover bekend in deze periode geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd, en nu verdachte op vrijwillige basis reeds is gestart met een behandeling bij Kairos voor zijn problemen zoals die uit een omtrent hem uitgebracht voorlichtingsrapport naar voren zijn gekomen, zal de rechtbank geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opleggen, maar volstaan met het opleggen van een forse werkstraf en een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf.

De rechtbank zal deze voorwaardelijke vrijheidsstraf opleggen om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Aan deze voorwaardelijke straf zullen na te noemen bijzondere voorwaarden worden gekoppeld.

Beslag.

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven computers en gegevensdrager, met betrekking tot en/of met behulp waarvan het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 5, 9, 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 27, 36b, 36c, 45, 57, 138a, 240b, 246.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

Verklaart het onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 primair, 2, 3 en 4 meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. feit 1 primair:

poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd

T.a.v. feit 2:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar was betrokken, in bezit hebben en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, terwijl hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt

T.a.v. feit 3:

computervredebreuk

T.a.v. feit 4:

computervredebreuk

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straffen en maatregel.

T.a.v. feit 1 primair, feit 2, feit 3, feit 4:

Werkstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht.

T.a.v. feit 1 primair, feit 2, feit 3, feit 4:

Gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

-zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door de reclassering;

-zich (uiterlijk) binnen twee dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis meldt bij de Reclassering Nederland, Regio 's-Hertogenbosch,Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te

's-Hertogenbosch;

-zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van Kairos of soortgelijke ambulante forensische zorg, op de tijden en plaatsen als door of namens de Reclassering Nederland voornoemd aan te geven, teneinde zich te laten behandelen,

waarbij de Reclassering Nederland voornoemd opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen goederen, te weten: van een computer serienummer 00702270 (goednr. 295998), van een computer(notebook) Asus N90s, goednr. 296001, van een computer serienummer 72303721 (goednr. 296002), en van een harddisk (gegevensdrager) Western Digital (goednummer 296003).

Dit vonnis is gewezen door:

mr. H.H.E. Boomgaart, voorzitter,

mr. H.A. van Gameren en mr. J.M.J. Denie, leden,

in tegenwoordigheid van G.G. Dirks, griffier,

en is uitgesproken op 16 mei 2013,

zijnde mr. Denie buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.