Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:CA2950

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
30-05-2013
Datum publicatie
12-06-2013
Zaaknummer
01/045169-03
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank beeindigt de verpleging van overheidswege voorwaardelijk voor de duur van de terbeschikkingstelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/045169-03

Uitspraakdatum: 30 mei 2013

Beslissing voorwaardelijk einde verpleging van overheidswege

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1967],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 16 november 2004 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst bij beslissing van deze rechtbank van 8 maart 2013 met een jaar verlengd.

In haar beslissing van 8 maart 2013 heeft de rechtbank bovendien, gelet op hetgeen tijdens de openbare terechtzitting naar voren is gekomen, overwogen dat een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging wellicht aan de orde is. De rechtbank achtte het noodzakelijk voor de vorming van haar eindoordeel zich nader te doen voorlichten omtrent de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de terugkeer van terbeschikkinggestelde in het maatschappelijk verkeer zou kunnen geschieden. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 509t vijfde lid Wetboek van Strafvordering heeft de rechtbank de beslissing omtrent voorwaardelijke beëindiging van de verpleging voor ten hoogste drie maanden aangehouden.

Naar aanleiding van voornoemde beslissing van 8 maart 2013 heeft mevrouw M. de Vos, reclasseringswerker van GGZ ERW Novadic-Kentron Den Bosch, een adviesrapportage geschreven, gedateerd 19 april 2013. In dit rapport wordt een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging geadviseerd en zijn behalve de algemene voorwaarden ook bijzondere voorwaarden gesteld waarop en waaronder de begeleiding van terbeschikkinggestelde gestalte zal moeten krijgen ingeval de verpleging voorwaardelijk wordt beëindigd. Bij de behandeling ter openbare terechtzitting van 30 mei 2013 heeft de rechtbank de vraag of de verpleging van betrokkene al dan niet voorwaardelijk kan worden beëindigd behandeld. Hierbij zijn de officier van justitie, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe mr. E.J.M. de Wild, en de deskundige M. de Vos gehoord.

De deskundige P.H.L. Smeets, optredende namens de Pompestichting, heeft voorafgaand aan deze zitting laten weten dat de kliniek geen opmerkingen heeft over het adviesrapport van de reclassering en instemt met de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging onder de in dat rapport gestelde voorwaarden.

De deskundige M. de Vos heeft ter zitting gepersisteerd bij haar uitgebrachte adviesrapport.

De officier van justitie heeft te kennen gegeven zich te verenigen met het adviesrapport en geen bezwaar te hebben als de verpleging van overheidswege van de terbeschikkinggestelde voorwaardelijk wordt beëindigd onder de in het adviesrapport gestelde voorwaarden.

De raadsvrouwe heeft verzocht het advies en de gestelde voorwaarden van de reclassering over te nemen.

De terbeschikkinggestelde heeft zich bereid verklaard tot naleving van de in het adviesrapport gestelde voorwaarden.

Gelet op al het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het recidiverisico onder de hierna te stellen voorwaarden tot een dusdanig niveau wordt teruggebracht dat het verantwoord is de verpleging van overheidswege van de terbeschikkinggestelde voorwaardelijk te beëindigen.

Gezien de artikelen: 38, 38a, 38d en 38g van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING.

Beëindigt de verpleging van overheidswege voorwaardelijk voor de duur van de verlenging van de terbeschikkingstelling zoals beslist bij vonnis van deze rechtbank d.d. 8 maart 2013.

Stelt daarbij als algemene voorwaarde:

- betrokkene dient ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking te verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan te bieden.

Stelt daarbij tevens als bijzondere voorwaarden:

Meldplicht

- betrokkene moet zich direct telefonisch melden bij de bureaudienst van Novadic-Kentron reclassering, op telefoonnummer 040-2171200, en vermelden welke status hij heeft, zodat hij direct een afspraak kan maken bij de reclassering. Hierna moet betrokkene zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Behandelverplichting - Ambulante behandeling

- betrokkene wordt verplicht om zich te laten behandelen bij de Forensische psychiatrie te Kairos - Ambulante behandeling - Ambulante contacten - Partner Relatie Therapie (PRT) of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij betrokkene zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven. Het zorgaanbod is beschikbaar, het traject is lopende.

Drugsverbod

- betrokkene wordt verboden om drugs(gerelateerde) en verdovend(e) middel(en) te gebruiken, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De controle op de naleving van deze bijzondere voorwaarde zal worden ondersteund door middel van bloedonderzoek en/of urineonderzoek en/of blaastesten en/of een eventueel ander controlemiddel.

Andere voorwaarden het gedrag betreffende

- betrokkene zal zich houden aan de aanwijzingen gegeven door de reclassering.

- betrokkene verleent medewerking aan een crisisplaatsing binnen de Pompekliniek voor de duur van maximaal tweemaal zeven weken (FPT, forensisch psychiatrisch toezicht).

- betrokkene geeft openheid in zijn financiën en deze zijn op orde.

- betrokkene neemt zijn medicatie in, zoals hem is voorgeschreven.

- betrokkene komt de afspraken na die worden gemaakt omtrent alcoholgebruik en zal

medewerking verlenen aan het definiëren van hoeveelheden. Ook indien dit abstinentie

inhoudt, voor zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. Hij zal zich hierop laten controleren, ook middels een bloedproef.

- betrokkene heeft passende dagbesteding, bij voorkeur in de vorm van betaald werk.

Verleent aan de Reclassering Nederland, Regio 's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch, opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en betrokkene ten behoeve daarvan te begeleiden.

Deze beslissing is gegeven door:

mr. H.H.E. Boomgaart, voorzitter,

mr. W. Schoorlemmer en mr. P.A. Buijs, leden,

in tegenwoordigheid van L.M.E. de Roo, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 mei 2013.