Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:CA1881

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
30-05-2013
Datum publicatie
03-06-2013
Zaaknummer
897121
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rekening-courantverhouding partijen. Nu gedaagde gebruik heeft gemaakt van de hem door SNS Bank ter beschikking gestelde gelden (ook al was dat volgens de gemachtigde van gedaagde een zuiver theoretische, boekhoudkundige terbeschikkingstelling) door daarmee (kennelijk eveneens zuiver theoretische) betalingen te doen aan derden, is op hem de plicht jegens SNS Bank komen te rusten om de hem (boekhoudkundig) ter beschikking gestelde gelden terug te betalen. Die terugbetaling mag eveneens zuiver boekhoudkundig gebeuren door een overboeking van een rekening naar de rekening van SNS Bank.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 74
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOR 2013/338
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton 's-Hertogenbosch

Zaaknummer : 897121

Rolnummer : 13-3940

Uitspraak : 30 mei 2013

in de zaak van:

SNS Bank N.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

gemachtigde: Vesting Finance Incasso B.V.,

t e g e n :

[gedaagde], voorheen h.o.d.n. [X],

wonende te [adres],

gedaagde,

gemachtigde: de heer H.H. Bor (alias Hank Monrobey).

Partijen zullen hierna worden aangeduid als 'SNS Bank' en '[gedaagde]'.

1. De procedure

SNS Bank heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. [gedaagde] is in rechte verschenen en heeft een conclusie van antwoord genomen. Vervolgens is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. SNS Bank vordert betaling van € 18.904,15, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

SNS Bank legt daaraan het volgende ten grondslag.

Zij heeft van [gedaagde] een bedrag van € 17.188,35 te vorderen op grond van een door haar onder vigeur van de Algemene Bankvoorwaarden met [gedaagde] gesloten rekening-courantovereenkomst.

De verschuldigde vertragingsrente bedraagt tot en met 23 april 2013 € 747,80. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen € 968,-.

2.2. De gemachtigde van [gedaagde] heeft in een beschouwing van slechts 19 pagina's, gelardeerd met heldere grafieken en ondersteund met 11 pagina's aan verdiepende beschouwingen, kort weergegeven, het volgende verweer gevoerd.

De vordering is onterecht omdat al sinds ongeveer 1960 geen bank in de westerse wereld meer in staat is geweest om aan een rekeninghouder geld uit te lenen. Men veronderstelt wel dat er geld wordt uitgeleend, maar in werkelijkheid wordt er in het geheel geen geld uitgeleend. Het geld dat uitgeleend wordt, arriveert sinds ongeveer 1960 nimmer op de bankrekening van rekeninghouders. Er wordt slechts een getal, in de vorm van kapitaal, overgemaakt, dat op geen enkele wijze door enig vermogen wordt gedekt. Het geld dat aan rekeninghouders wordt uitgeleend komt van een speciale geldvoorraadrekening, die we voor het gemak zo hebben benoemd. Geld dat uitgeleend wordt dient van die voorraad naar de rekening van de lener te worden overgedragen. Dat is sinds ongeveer 1960 niet meer gebeurd. Het geld dat aan de rekeninghouders diende te worden uitbetaald werd in het geheel niet van de geldvoorraadrekening afgeschreven. Het bleef op die rekening staan en wordt dus opgepot. Er wordt slechts boekhoudkundig kapitaal overgemaakt en geen geld. De topmannen in de bankwereld hebben het zo mogelijk gemaakt om uitzonderlijke winst te maken. Daaruit worden de bonussen betaald. Niemand begrijpt meer waar die vele miljardairs vandaan komen. Echter het geld dat [gedaagde] en miljarden andere rekeninghouders hadden dienen te ontvangen is als bonus aan de top van het bankwezen uitgekeerd.

[gedaagde] is bij SNS Bank een lening aangegaan en SNS Bank zou puur administratief en volstrekt theoretisch boekhoudkundig een bedrag van € 17.188,35 van [gedaagde] te vorderen hebben. [gedaagde] heeft echter geen enkele euro, maar slechts waardeloos kapitaal ontvangen, dat niet werd gedekt. Dus hoeft [gedaagde] niets terug te betalen.

3. De beoordeling

3.1. [gedaagde] heeft niet bestreden dat hij een lening (in rekening-courant) heeft ontvangen van SNS Bank ten bedrage van € 17.188,35, althans dat dat bedrag nog als openstaand in rekening-courant resteert.

3.2. Het verweer van de gemachtigde van [gedaagde] dat [gedaagde] van het geleende bedrag geen euro heeft ontvangen, moet, in letterlijke zin, waarschijnlijk als juist worden aanvaard. Eveneens zal juist zijn dat de banken slechts bedragen van de ene rekening naar de andere overboeken zonder dat er in werkelijkheid een euro wordt verplaatst. En voorts zal juist zijn dat slimme economen een theorie hebben ontworpen op grond waarvan er op de een of andere (voor de leek ondoorgrondelijke) wijze dekking bestaat voor de bedragen die bij rekeninghouders op de rekening staan. In hoeverre die dekking daadwerkelijk bestaat en in hoeverre die theorie juist is, behoeft echter in dit geding niet te worden beoordeeld, om de volgende reden.

3.3. [gedaagde] heeft namelijk, zo blijkt uit de bij dagvaarding overgelegde stukken, gebruik gemaakt van de hem door SNS Bank ter beschikking gestelde gelden (ook al was dat volgens de gemachtigde van [gedaagde] een slechts zuiver theoretische, boekhoudkundige terbeschikkingstelling) door daarmee (kennelijk eveneens zuiver theoretische) betalingen te doen aan derden. Daarmee is (binnen het in de westerse wereld geldende juridische systeem, dat - toegegeven - op slinkse wijze aan het economische systeem is gekoppeld) op hem de plicht jegens SNS Bank komen te rusten om de hem (boekhoudkundig) ter beschikking gestelde gelden terug te betalen. Die terugbetaling behoeft echter niet te geschieden door daadwerkelijk euro's naar SNS Bank te brengen, maar mag eveneens zuiver boekhoudkundig gebeuren door een overboeking van een rekening naar de rekening van SNS Bank. Binnen het heersende systeem bestaat namelijk (in principe) voor een zodanige overboeking dezelfde dekking als voor de overboeking die SNS Bank aan [gedaagde] heeft gedaan. Deze dekking bestaat misschien niet daadwerkelijk, maar wel theoretisch, zolang iedereen, althans veruit de meeste mensen, vertrouwen hebben in het systeem. Tot op de dag van deze uitspraak is dat nog het geval, althans - zo moet dezer dagen een slag om de arm worden gehouden - de kantonrechter hebben nog geen andersluidende berichten bereikt.

De vordering is daarom toewijsbaar.

3.4. Ook de gevorderde vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten zijn, als adequaat onderbouwd en niet weersproken, toewijsbaar.

3.5. [gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

4. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan SNS Bank te betalen de somma van € 18.904,15, vermeerderd met de wettelijke rente over € 17.188,35 vanaf 24 april 2013 tot de dag der voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, aan de zijde van SNS Bank tot heden begroot op € 1.295,82, waarvan € 99,82 wegens explootkosten, € 896,- wegens griffierecht en € 300,- als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast);

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. J.H. Wiggers, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 mei 2013.

Zaaknummer: 897121 blad 3

vonnis