Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ8876

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
26-04-2013
Datum publicatie
26-04-2013
Zaaknummer
01/845364-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld voor een poging tot diefstal met geweld, vijf woninginbraken en een poging daartoe. Voor die feiten wordt hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Conform de eis van de officier van justitie wordt verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De vorderingen van de benadeelde partijen worden (gedeeltelijk) toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummers: 01/845364-12 en 01/820496-13 (ter terechtzitting gevoegd)

Datum uitspraak: 26 april 2013

Verkort vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1991],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans gedetineerd te: P.I. Breda - HvB De Boschpoort.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 8 februari 2013 en 15 april 2013.

Op deze zitting heeft de rechtbank de tegen verdachte, onder de hiervoor genoemde parketnummers, aanhangig gemaakte zaken gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaardingen van 14 januari 2013 en 26 maart 2013. Nadat de tenlastelegging met parketnummer 01/845364-12 op de terechtzitting van 15 april 2013 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 16 november 2012 te Oss ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of goederen, geheel of ten dele toebehorende aan de familie [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke poging tot diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van

geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s)hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij en/of een of meer van zijn mededader(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben getoond en/of daarbij (vervolgens) die [slachtoffer 2] heeft/hebben toegevoegd "Money, money" en/of (vervolgens) de handen en/of de mond van die [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgetaped, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikelen 45 en 312 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij op of omstreeks 16 november 2012 te Oss ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van geld en/of goederen, geheel of ten dele toebehorende aan de familie [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij en/of een of meer van zijn mededader(s) een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben getoond en/of daarbij

(vervolgens) die [slachtoffer 2] heeft/hebben toegevoegd "Money, money" en/of (vervolgens) de handen en/of de mond van die [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgetaped, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikelen 45 en 317 van het Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 19 november 2012 te Oss ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning, aan de [adres], weg te nemen geld en/of goederen, geheel of ten dele toebehorende aan de bewoner(s) van de [adres], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, te weten dat verdachte(n) het draairaam en/of de voordeur met een breekvoorwerp hebben gepoogd open te breken en/of (vervolgens) verdachte(n) een steen door een ruit in de achterdeur hebben/heeft geworpen en/of vervolgens verdachte(n) die woning zijn/is binnengeklommen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikelen 45 en 311 van het Wetboek van Strafrecht)

Aan verdachte is in de tenlastelegging met parketnummer 01/820496-13 tenlastegelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 1 oktober 2012 en/of 18 oktober 2012 en/of 8 november 2012, althans in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 8 november 2012, te Oss, meermalen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning, (telkens) aan de [adres], heeft weggenomen geld en/of goederen, geheel of ten dele toebehorende aan de bewoner(s) van de [adres], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), te weten

-op 1 oktober 2012: een of meer geldkist(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer siera(a)d(en)

-op 18 oktober 2012: een notebook en/of een of meer spelcomputers en/of een of meer bijbehorende computerspel(len) en/of een en/of een portemonnee en/of een geldbedrag en/of een fotocamera en/of een digitale ontvanger en/of beddengoed en/of een handschoen en/of een of meer bijouteriedo(os)(zen) en/of een of meer siera(a)d(en) en/of een horloge;

-op 8 november 2012: een doosje met sieraden en/of een of meer horloge(s) en/of een of meer spaarpot(ten) en/of een geldbedrag en/of een i-pad;

en zich daarbij telkens de toegang tot die woning heeft verschaft en/of die/dat weg genomen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

te weten dat verdachte(n)

-op 1 oktober 2012: een draai-/kiepraam heeft/hebben geforceerd en/of vervolgens verdachte(n) die woning is/zijn binnengeklommen en/of binnengegaan;

-op 18 oktober 2012: (met een steen) een of meer ruit(en) heeft/hebben ingedrukt en/of ingeslagen en/of ingegooid en/of vervolgens verdachte(n) die woning is/zijn binnengeklommen en/of binnengegaan;

-op 8 november 2012: (met een steen) een draai-/kiepraam heeft/hebben ingeslagen en/of geforceerd en/of vervolgens verdachte(n) die woning is/zijn binnengeklommen en/of binnengegaan

2.

hij op of omstreeks 9 oktober 2012 te Oss, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning en/of een garage, aan de [adres], heeft/hebben weggenomen een of meer fiets(en) en/of een videocamera en/of een computer en/of een tablet, althans een of meer goederen, geheel of ten dele toebehorende aan de bewoner(s) van de [adres], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich de toegang tot die woning heeft verschaft en/of die/dat weg genomen goeder(en) onder zijn/hun bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, te weten dat verdachte(n) (met een steen) een raam heeft/hebben ingeslagen en/of ingegooid en/of vervolgens verdachte(n) die woning is/zijn binnengeklommen en/of binnengegaan

3.

hij op of omstreeks 11 oktober 2012 te Oss, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning, aan de [adres], heeft/hebben weggenomen een of meer

siera(a)d(en) en/of sleutels en/of een geldbedrag en/of een of meer kentekenbewij(s)(z)(en) en/of tafelzilver en/of een of meer horloge(s) en/of een spuitbus, althans een of meer goederen, geheel of ten dele toebehorende aan de bewoner(s) van de [adres], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich de toegang tot die woning heeft verschaft en/of die/dat weg genomen goeder(en) onder zijn/hun bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, te weten dat verdachte(n) (met een steen) een raam heeft/hebben ingeslagen en/of ingegooid en/of vervolgens verdachte(n) die woning is/zijn binnengeklommen en/of binnengegaan

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaardingen geldig zijn. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in haar vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

1.

op 16 november 2012 te Oss ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of goederen, toebehorende aan de familie [slachtoffer 1], welke poging tot diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij en/of een of meer van zijn mededader(s) een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben getoond en daarbij vervolgens die [slachtoffer 2] heeft/hebben toegevoegd "Money, money" en vervolgens de handen en de mond van die [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgetaped, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

2.

op 19 november 2012 te Oss ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning, aan de [adres], weg te nemen geld en/of goederen, toebehorende aan de bewoner(s) van de [adres] en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak, te weten dat verdachte een steen door een ruit heeft geworpen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Parketnummer: 01-820496-13

1.

op 1 oktober 2012 tezamen en in vereniging met een ander en 18 oktober 2012 alleen en 8 november 2012 tezamen en in vereniging met anderen te Oss, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning, telkens aan de [adres], heeft weggenomen geld en goederen, toebehorende aan de bewoner(s) van de [adres], te weten

-op 1 oktober 2012: geldkisten en een geldbedrag en sieraden

-op 18 oktober 2012: een notebook en een spelcomputer en computerspellen en een portemonnee en een geldbedrag en een fotocamera en een digitale ontvanger en beddengoed en een handschoen en een bijouteriedoos en sieraden en een horloge;

-op 8 november 2012: een doosje met sieraden en horloges en spaarpotten en een geldbedrag en een i-pad

en zich daarbij telkens de toegang tot die woning heeft verschaft door middel van braak en inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

te weten dat verdachte(n)

-op 1 oktober 2012: een draai-/kiepraam heeft/hebben geforceerd en vervolgens verdachten die woning zijn binnengeklommen en binnengegaan;

-op 18 oktober 2012: met een steen een ruit heeft ingegooid en vervolgens verdachte die woning is binnengeklommen en binnengegaan;

-op 8 november 2012: met een steen een draai-/kiepraam heeft/hebben ingeslagen en vervolgens verdachten die woning zijn binnengeklommen en binnengegaan

2.

op 9 oktober 2012 te Oss, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning en een garage, aan de [adres], heeft weggenomen fietsen en een videocamera en een computer en een tablet,

toebehorende aan de bewoner(s) van de [adres] en zich de toegang tot die woning heeft verschaft door middel van braak en inklimming, te weten dat verdachte(n) met een steen een raam heeft/hebben ingeslagen en/of ingegooid en vervolgens verdachte(n) die woning is/zijn binnengeklommen en binnengegaan

3.

op 11 oktober 2012 te Oss met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning, aan de [adres], heeft weggenomen sieraden en sleutels en een geldbedrag en kentekenbewijzen en horloges en een spuitbus, toebehorende aan de bewoner(s) van de [adres] en zich de toegang tot die woning heeft verschaft door middel van braak en inklimming, te weten dat verdachte met een steen een raam heeft ingegooid en vervolgens verdachte die woning is binnengeklommen en binnengegaan

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

Bewezenverklaring van alle aan verdachte tenlastegelegde feiten.

Een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en met de bijzondere voorwaarden: meldingsgebod, deelname aan een gedragsinterventie, behandelverplichting, locatiegebod en andere voorwaarden het gedrag van verdachte betreffende.

Voorts dient de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] volledig te worden toegewezen, met daarnaast oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor hetzelfde bedrag. Dit alles hoofdelijk en met toekenning van de wettelijke rente.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] dient volledig te worden toegewezen, met daarnaast oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor hetzelfde bedrag.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straffen die aan verdachte dienent te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden in het nadeel van verdachte:

- de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- verdachte werd eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld en wel in 2010 en 2009;

- de mate van het leed dat met name aan het slachtoffer [slachtoffer 2] is aangedaan: Door met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp de woning binnen te dringen en de handen en mond van het slachtoffer te tapen en in het Engels te roepen om geld, heeft verdachte samen met zijn mededaders de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer zeer ernstig aangetast. Verdachte heeft zich voorts om het lot van dit slachtoffer kennelijk volstrekt niet bekommerd en is pas achteraf, nadat hij was opgepakt door de politie, zijn spijt gaan betuigen;

- verdachte heeft zich daarnaast aan diverse woninginbraken schuldig gemaakt, waarbij hij er blijk van heeft gegeven geen enkel respect te hebben voor het eigendom van anderen. De rechtbank betrekt hierbij nadrukkelijk drie inbraken in dezelfde woning, waarbij met name de laatste maal, naast het wegnemen van goederen ook diverse (kunst)voorwerpen, kennelijk doelloos, zijn vernield;

- verdachte heeft bij het plegen van de feiten gehandeld uit puur winstbejag en heeft zich niets aangetrokken van de belangen van de benadeelden.

In het voordeel van verdachte weegt de rechtbank mee:

uit een omtrent de geestvermogens van verdachte uitgebracht rapport door F. van Nunen, klinisch psycholoog, van 15 februari 2013 blijkt, dat de door hem gepleegde strafbare feiten zoals tenlastegelegd onder parketnummer 01/845364-12 in verminderde mate aan hem kunnen worden toegerekend. Gelet op het feit dat de bevindingen van de psycholoog naar het oordeel van de rechtbank ook van toepassing zijn op de overige aan verdachte ten laste gelegde feiten, zal de rechtbank ook die feiten in verminderde mate aan verdachte toerekenen.

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

De rechtbank zal deze gevangenisstraf voor een gedeelte voorwaardelijk opleggen om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Aan deze voorwaardelijke straf zullen na te noemen bijzondere voorwaarden worden gekoppeld.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] (parketnummer 01/845364-12 feit 1)

De rechtbank acht de vordering in haar geheel toewijsbaar, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum delict tot de dag der algehele voldoening.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil.

Verder wordt verdachte veroordeeld in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Motivering van de hoofdelijkheid.

De rechtbank stelt vast dat verdachte dit strafbare feit samen met anderen heeft gepleegd. Nu verdachte en zijn mededaders samen een onrechtmatige daad hebben gepleegd, zijn zij jegens de benadeelde hoofdelijk aansprakelijk voor de totale schade.

Schadevergoedingsmaatregel.

De rechtbank zal voor het toegewezen bedrag tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu de rechtbank het wenselijk acht dat de Staat schadevergoeding aan het slachtoffer bevordert, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum delict tot de dag der algehele voldoening.

Aangezien aldus aan verdachte meer verplichtingen tot vergoeding van dezelfde schade worden opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat verdachte van de schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde is bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot schadevergoeding.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] (parketnummer 01/820496-13 feit 3).

De rechtbank acht toewijsbaar, als rechtstreeks door het bewezen verklaarde feit toegebrachte schade, de volgende onderdelen van de vordering te weten materiële schadevergoeding (post resetten sleutel en reservesleutel).

De rechtbank zal het volgende onderdeel van de vordering afwijzen, te weten materiële schadevergoeding (post [naam] beveiliging), omdat er geen causaal verband is tussen het bewezenverklaarde feit en de gevorderde schade.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil.

Verder wordt verdachte veroordeeld in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Schadevergoedingsmaatregel.

De rechtbank zal voor het toegewezen bedrag tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu de rechtbank het wenselijk acht dat de Staat schadevergoeding aan het slachtoffer bevordert.

Aangezien aldus aan verdachte meer verplichtingen tot vergoeding van dezelfde schade worden opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat verdachte van de schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde is bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot schadevergoeding.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 27, 36f, 45, 57, 60a, 310, 311, 312.

DE UITSPRAAK

Verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. 01/845364-12 feit 1:

poging tot diefstal ,voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

T.a.v. 01/845364-12 feit 2:

poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak

T.a.v. 01/820496-13 feit 1:

diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming

en

diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming

en

diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming

T.a.v. 01/820496-13 feit 2:

diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming

T.a.v. 01/820496-13 feit 3:

diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf en maatregelen.

T.a.v. 01/845364-12 feit 1, feit 2, 01/820496-13 feit 1, feit 2, feit 3:

Gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

- dat veroordeelde zich (uiterlijk) binnen drie dagen na invrijheidsstelling meldt bij de Reclassering Nederland Den Bosch. Hierna moet veroordeelde zich gedurende door de Reclassering Nederland bepaalde perioden blijven melden zo

frequent als zij gedurende deze perioden nodig acht;

- dat veroordeelde gedurende (een deel van) de proeftijd zal deelnemen aan een gedragsinterventie, bestaande uit een leefstijltraining (kort), aangeboden door de reclassering, of soortgelijke instelling, waarbij veroordeelde zich dient te

houden aan de aanwijzingen zoals die gedurende deze gedragsinterventie door of namens voornoemde instelling aan veroordeelde zullen worden gegeven;

- dat veroordeelde zich verplicht aanmeldt bij en onder behandeling zal stellen van een forensisch psychiatrische polikliniek op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven, teneinde zich te laten behandelen

voor de gediagnosticeerde persoonlijkheidsproblematiek ter voorkoming van toekomstig delictgedrag,

waarbij de Reclassering Nederland, Regio's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch,opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te

begeleiden.

T.a.v. 01/845364-12 feit 1:

Maatregel van schadevergoeding van EUR 2870,54 subsidiair 38 dagen hechtenis

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2],van een bedrag van EUR 2870,54 (zegge: tweeduizendachthonderdzeventig euro en vierenvijftig eurocent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 38 dagen hechtenis. Het bedrag bestaat uit een bedrag van EUR 2750,- immateriële schadevergoeding en materiële schadevergoeding EUR 120,54.

Verdachte is niet gehouden tot betaling voor zover dit bedrag door (een van) zijn mededaders is betaald.

De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde betalingsverplichting niet op.

Het totale bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het delict tot aan de dag der algehele voldoening.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij:

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 2] van een bedrag van EUR 2870,54 (zegge: tweeduizendachthonderdzeventig euro en vierenvijftig eurocent), te weten EUR 2750,- immateriële schadevergoeding en materiële schadevergoeding EUR 120,54). Het totale toegewezen bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het delict tot aan de dag der algehele voldoening.

Verdachte is niet gehouden tot betaling voor zover dit bedrag door (een van) zijn mededaders is betaald.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil.

Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

T.a.v. 01/820496-13 feit 3:

Maatregel van schadevergoeding van EUR 163,49 subsidiair 3 dagen hechtenis

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 3] van een bedrag van EUR 163,49 (zegge: honderddrieënzestig euro en negenenveertig eurocent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 3 dagen hechtenis. Het bedrag bestaat uit een bedrag van EUR 163,49 materiële schadevergoeding (post resetten sleutel en reservesleutel). De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde

betalingsverplichting niet op.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij:

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe tot het hierna te noemen bedrag en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij, [slachtoffer 3], van een bedrag van EUR 163,49 (zegge honderddrieënzestig euro en

negenveertig eurocent), te weten EUR 163,49 materiële schadevergoeding (post resetten sleutel en reservesleutel).

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil.

Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Wijst de vordering voor het overige af.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. C.A. Mandemakers, voorzitter,

mr. J.M.P. Willemse en mr. P.A. Buijs, leden,

in tegenwoordigheid van mr. P. van Etteger-Lubbers, griffier,

en is uitgesproken op 26 april 2013.