Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ0848

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
24-01-2013
Datum publicatie
06-02-2013
Zaaknummer
01/825570-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling met twee jaar.

Gronddelicten: met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaar handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam meermalen gepleegd en het bezit van kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/825570-07

Uitspraakdatum: 24 januari 2013

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1980],

verblijvende in [kliniek]

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 18 november 2007 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 25 januari 2011 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 11 december 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 januari 2013. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van drs. (naam hoofd inrichting), hoofd van de inrichting waar betrokkene verblijft, (naam psychiater), psychiater en (naam hoofd risicomanagement & behandeling) hoofd risicomanagement & behandeling, d.d. 1 november 2012;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaar handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd, en het bezit van kinderporno, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. De hiervoor genoemde misdrijven betreffen misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

De combinatie van pedofilie en Asperger zorgt voor een gemiddeld risico op herhaling van een seksueel delict met kinderen. Beide stoornissen tezamen beïnvloeden elkaar op negatieve wijze. Betrokkene heeft nog te weinig probleembesef, heeft grote moeite zich in te leven in anderen en is mede als gevolg hiervan geneigd de gevolgen van zijn handelen te bagatelliseren. Hij beschikt over onvoldoende vaardigheden om risicovol gedrag zelfstandig te keren. Hij ziet hier ook de noodzaak nog onvoldoende van in, waardoor het risico op herhaling van een seksueel 'hands-on'-delict op de korte termijn matig is. Het risico met betrekking tot het in bezit krijgen van kinderporno ligt echter wel op de kortere termijn. Indien hij zich uit een verlofsituatie zou onttrekken, is de kans onmiddellijk aanwezig dat hij het slachtoffer zal opzoeken en/of kinderporno in handen tracht te krijgen. Betrokkene heeft tot op heden echter laten zien liever terug te gaan naar de kliniek als hij gedachten heeft aan seksueel misbruik dan zich te onttrekken.

Voor de komende periode is het noodzakelijk dat het probleembesef van betrokkene wordt vergroot en dat hij vervolgens meer vaardigheden ontwikkelt om met zijn pedofilie en drang naar kinderporno om te gaan. Pas indien hij daarin slaagt, is het mogelijk de tijdelijk stilgelegde verloven verantwoord weer uit te breiden en toe te werken naar een geschikte vervolgvoorziening. Op basis van zijn autistiforme problematiek is de inschatting dat ook op de langere termijn een beschermde woonvorm geïndiceerd is. De mate van beveiliging die daarbij noodzakelijk is, is afhankelijk van de mate waarin betrokkene de komende periode weet te profiteren van de behandeling.

Zoals in het vorige advies reeds geschreven is complicerend dat betrokkene behept is met de stoornis van Asperger, op basis waarvan sprake is van structurele beperkingen. Hij heeft op grond hiervan weinig inzicht in eigen en andermans gedrag, vertoont rigiditeit in gedachten en gedrag en heeft moeite met nieuw gedrag te generaliseren. Veel herhaling en oefening is nodig om vaardigheden in te laten slijten.

De risicotaxatie wijst uit dat het risico op herhaling van seksueel misbruik van een minderjarige 'gemiddeld' is. Voor het downloaden van kinderporno is sprake van beduidend hoger risico dat ook meer op de korte termijn gelegen is. Op basis van het gebrekkige probleembesef en de structurele problematiek dient het risicomanagement vooralsnog in hoofdzaak extern te worden vormgegeven om de risico's op herhaling van een seksueel delict afdoende te kunnen managen.

Ten aanzien van de pedofilie is het noodzakelijk dat betrokkene meer probleembesef ontwikkelt, zicht vergroot op het proces van grooming, vaardigheden ontwikkelt om risicovol gedrag tijdig te stoppen en leeftijdsadequaat gedrag aangaat.

Op basis van bovenstaande is de verwachting dat behandeling nog geruime tijd in beslag zal nemen.

Advies verlenging TBS maatregel.

De Kijvelanden adviseert de maatregel terbeschikkingstelling met dwangverpleging van betrokkene met twee jaar te verlengen.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik weet dat ik nog veel moet leren en dat een verlenging van de terbeschikkingstelling nog geruime tijd in beslag zal nemen. Ik heb baat bij de behandeling in de kliniek. Op mijn verzoek gebruik ik libidobeperkende medicatie. Deze wil ik, ondanks de bijwerkingen, blijven innemen.

De deskundige (naam psycholoog), GZ/psycholoog, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

De tijdelijk stilgelegde begeleide verloven van betrokkenen zijn nog niet hervat. Er ligt een aanvraag om het begeleid verlof weer op te starten. Er zal een opbouwfase in gaan zitten en het toezicht zal worden opgeschaald vanwege de eerdere incidenten. Op dit moment is er weer genoeg basis, gelet op het gedrag van betrokkene in therapie, om het begeleid verlof te hervatten. De behandeling is gericht op de pedofilie en de drang die betrokkene ervaart. Het hangt af van de ontwikkeling van betrokkene hoe de behandeling verder zal gaan. Hij zal vaardigheden moeten ontwikkelen om met zijn stoornissen om te gaan. Het leerproces gaat bij betrokkene langzamer dan doorgaans. De behandeling zal nog geruime tijd in beslag gaan nemen.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik persisteer bij de vordering.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Cliënt ziet zelf wel in dat hij er nog niet is. Hij weet dat twee jaar verlenging nog aan de orde is. Hij heeft nog veel behandeling nodig. Cliënt is goed bezig, ook met betrekking tot inname van medicatie. Ik refereer me wat betreft de vordering aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. E.C.P.M. Valckx, voorzitter,

mr. Y.N.M. Rijlaarsdam en mr. R.J. Bokhorst, leden,

in tegenwoordigheid van M.J.H. Rijnbeek, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 januari 2013.

mr. R.J. Bokhorst is buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen.