Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:7859

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
16-05-2013
Datum publicatie
24-09-2014
Zaaknummer
258239 / EX RK 13-11
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

benoeming vereffenaar in een nalatenschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ‘s -Hertogenbosch

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 258239 / EX RK 13-11

Beschikking van 16 mei 2013

in de zaak van

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat mr. E.P.E. van Ekelen te Tilburg,

tegen:

[woonplaats]

zowel in privé,

als in zijn hoedanigheid van executeur van de nalatenschap van [erflaatster], en

als in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de [stichting],

wonende te [woonplaats],

verweerder,

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift van 24 januari 2011;

  • -

    de mondelinge behandeling van 9 april 2013;

2 De feiten

2.1.

Op [datum] is te [woonplaats] overleden [erflaatster], de moeder van verzoekster, geboren op [datum] te [woonplaats], laatstelijk wonende te [woonplaats].

2.2.

[erflaatster] is tot haar overlijden in de tweede echt gehuwd geweest in algehele gemeenschap van goederen met de heer [naam], welk huwelijk door het overlijden van laatstgenoemde is ontbonden op [datum].

2.3.

[erflaatster] is als enige en algehele erfgenaam benoemd in het testament van [naam], welke is opgemaakt op 16 mei 2000 voor notaris mr. [naam] te [woonplaats]. [erflaatster] is samen met de heer [naam] in voornoemd testament benoemd tot executeur van de nalatenschap van [naam].

2.4.

Ten tijde van het overlijden van [erflaatster] op [datum] was de nalatenschap van [naam] nog niet afgewikkeld. De door het testament voorgeschreven waardering van de baten van de nalatenschap heeft niet plaatsgevonden, de legitieme porties zijn niet vastgesteld en de successieaangifte niet gedaan voorafgaand aan het overlijden van [erflaatster].

2.5.

[erflaatster] heeft in haar testament van [datum] de [stichting] benoemd tot enig en algemeen erfgenaam. De stichting heeft twee bestuursleden die gezamenlijk bevoegd zijn, te weten de heer [naam] en de heer [naam].

2.6.

Verzoekster is legitimaris en heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard. Zij stelt nu een vordering te hebben uit hoofde van de omvang van haar legitieme portie op de stichting. Verzoekster staat niet op goede voet met [naam] voornoemd en stelt dat zij geen informatie krijgt verstrekt, althans niet voldoende, tot afwikkeling van de onderhavige nalatenschap.

2.7.

Verzoekster wenst de heer [naam] de meest geschikte persoon is om tot vereffenaar benoemd te worden, nu hij eerder fungeerde als executeur testamentair in de nalatenschap van [erflaatster].

3 De beoordeling

3.1.

Verzoekers hebben de rechtbank verzocht om een vereffenaar van voornoemde nalatenschap te benoemen ter afwikkeling van de nalatenschap van erflater. Verweerders zijn op diverse manieren benaderd ten einde hun medewerking te verkrijgen de nalatenschap af te wikkelen. Verweerster sub 1 is zowel schriftelijk als telefonisch benaderd en heeft in het verleden toegezegd de haar eerder toegezonden benodigde verklaring/volmacht ondertekend terug te sturen, doch is haar toezegging nooit nagekomen. Na diverse pogingen om met verweerder sub 2 in contact te komen, is het de advocaat van verzoekers uiteindelijk wel gelukt om achter het juiste adres van hem te komen.

4 Het verweer

4.1.

Verweerster sub 1 heeft de oproep van de rechtbank ontvangen, waarin zij verzocht wordt om voor de zitting van 21 mei 2012 te verschijnen. Verweerster sub 2 is echter, hoewel deugdelijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen en heeft nimmer gereageerd. Verweerder sub 2 bleek na voornoemde zitting op het verkeerde adres te zijn opgeroepen. De rechtbank heeft alsnog een nieuwe oproep gestuurd voor een nieuwe mondelinge behandeling.

4.2.

Verweerder sub 2 heeft na voornoemde oproep gereageerd en zijn verklaring zuivere aanvaarding/boedelvolmacht getekend, zodat een tweede mondelinge behandeling niet meer nodig bleek te zijn ter verkrijging van zijn toestemming.

2 De beoordeling

2.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van na te melden nalatenschap. De in art. 4:206 BW genoemde personen, voor zover bekend, zijn gehoord althans behoorlijk opgeroepen.

2.2.

Geen van de voornoemde personen heeft bezwaar geuit tegen het benoemen van een vereffenaar. Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat de benoeming van een vereffenaar in deze nalatenschap aangewezen is en zij zal het verzoek derhalve toewijzen, in dier voege dat mr. [naam], verbonden aan notariskantoor [naam], zal worden benoemd.

2.3.

De kosten van deze procedure en de kosten van de vereffenaar zullen, indien er voldoende baten aanwezig zijn, ten laste van de boedel komen.

3 De beslissing

De rechtbank:

benoemt de heer [naam],

geboren te [woonplaats] op [datum],

wonende te [woonplaats],

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

mevrouw [erflaatster],

geboren op [datum]

laatstelijk wonende te [woonplaats],

overleden op [datum] te [woonplaats],

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant en in het Brabants Dagblad,

bepaalt dat de kosten van deze procedure en de kosten van de vereffenaar, indien er voldoende baten aanwezig zijn, ten laste van de boedel komen,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken door op 16 mei 2013.