Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:7088

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
24-12-2013
Datum publicatie
24-12-2013
Zaaknummer
01/820852-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezit kinderporno bestraft met een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen waarvan 173 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Anders dan de eis van de officier van justitie legt de rechtbank geen taakstraf op. Het feit is daarvoor te ernstig.

Vrijspraak voor de gewoonte van het bezit en vrijspraak voor het verspreiden van kinderporno.

Rechtbank oordeelt dat de dagvaarding niet nietig verklaard dient te worden (systematische categorisering/collectiescan).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Team Strafrecht

Parketnummer: 01/820852-13

Datum uitspraak: 24 december 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1943],

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 10 december 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 12 november 2013.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2008 tot en met 26 oktober 2012 te Nuenen (Ca), in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens)

een (groot aantal) afbeelding(en) en/of videobestand(en), te weten 702 afbeeldingen en/of 3 videobestanden, in elk geval een (groot) aantal afbeelding(en) en/of videobestand(en) en/of

(een) gegevensdrager(s) te weten een computer (merk: Infinity) en/of een notebook (merk: Acer) en/of een computer (merk: Dell) en/of een geheugenkaart (merk: Sandisk) en/of een USB-stick (merk: Kingston), in elk geval een of meer gegevensdrager(s) bevattende 702 afbeeldingen en/of 3 videobestanden, in elk geval (een groot aantal) afbeelding(en) en/of videobestand(en),

in bezit gehad en/of heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft tot voornoemde afbeeldingen en/of videobestanden (te weten: e-mail en/of Skydrive en/of (een) Dropbox),

terwijl op die afbeelding(en) en/of videobestand(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of en/of de mond/tong

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/videobestand(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

De raadsman heeft ter terechtzitting betoogd dat de dagvaarding nietig dient te worden verklaard. De raadsman voert daartoe aan dat de ten laste gelegde pleegperiode te ruim is. Daarnaast zijn er zeer veel afbeeldingen aangetroffen, terwijl er slechts 702 afbeeldingen en 3 videobestanden genoemd worden op de tenlastelegging. De nader omschreven seksuele gedragingen op de tenlastelegging zijn op geen enkele wijze te relateren aan het strafdossier. Het is onduidelijk op welke afbeeldingen en/of videobestanden de omschrijvingen betrekking hebben en het is onduidelijk op welke gegevensdragers deze zijn aangetroffen. Hiermee is naar oordeel van de raadsman onvoldoende duidelijk waartegen verdachte zich dient te verdedigen en wat de rechtbank concreet dient te onderzoeken

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat de dagvaarding voldoende specifiek is en daarmee geldig is.

De rechtbank stelt voorop dat aan de term "afbeelding van een seksuele gedraging" in de zin van artikel 240b, eerste lid, Wetboek van Strafrecht op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Zonder feitelijke omschrijving van die afbeelding in de tenlastelegging voldoet de dagvaarding niet aan de eisen die door artikel 261 Wetboek van Strafvordering aan de dagvaarding worden gesteld. Dat geldt ook in het geval dat de tenlastelegging betrekking heeft op meerdere afbeeldingen.

In casu zijn de gedragingen die op de aangetroffen afbeeldingen zijn te zien, in de tenlastelegging gespecificeerd door een omschrijving in algemene termen van een aantal verschillende concrete seksuele gedragingen. Deze omschrijvingen zijn naar het oordeel van de rechtbank voldoende feitelijk. Dat niet alle (seksuele gedragingen op de) afbeeldingen afzonderlijk in de tenlastelegging zijn beschreven, doet aan de duidelijkheid van de aard van die afbeeldingen niet af. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat blijkens het dossier de seksuele gedragingen op de onderzochte afbeeldingen op systematische wijze zijn gecategoriseerd (collectiescan, p. 86 en 87 van het dossier), waarbij de diverse categorieën overeenstemmen met de in de tenlastelegging opgenomen omschrijvingen van seksuele gedragingen. Nu bovendien verdachte ter terechtzitting geen blijk heeft gegeven niet te begrijpen op welk materiaal en op welke van de daarop vastgelegde handelingen en/of gedragingen de tenlastelegging betrekking heeft, volgt hieruit dat de tenlastelegging voldoende duidelijk en feitelijk is en voldoet aan de in artikel 261 Wetboek van Strafvordering gestelde eisen. De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig.

De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewijsmiddelen en de beoordeling daarvan 1 .

Inleiding.

Op 26 oktober 2012 zijn bij verdachte in zijn woning aan de [adres] te [woonplaats] onder meer drie computers (merken Infinity, Acer en Dell), een USB-stick (merk Kingston) en een geheugenkaart (Sandisk) in beslag genomen2. Op deze computers, USB-stick en geheugenkaart zijn foto’s en videobestanden met kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.3 Verdachte heeft aangegeven dat hij de enige gebruiker was van de computers en andere gegevensdragers en heeft erkend dat hij (kinder)pornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad.4

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het bezit van 705 afbeeldingen. Zij neemt daarbij aan dat verdachte ook de niet eenvoudig benaderbare afbeeldingen, aangetroffen in de unallocated clusters, in de tenlastegelegde periode in zijn bezit heeft gehad. De officier van justitie acht niet bewezen dat verdachte de kinderpornografische afbeeldingen heeft verspreid.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft betoogd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Voorts is er volgens de raadsman geen bewijs dat verdachte de afbeeldingen in de unallocated clusters van de gegevensdragers in bezit heeft gehad. Deze waren immers niet makkelijk voor hem benaderbaar. De raadsman stelt dat het bezit van het aantal afbeeldingen en/of video’s moet worden beperkt tot hooguit 24 of 25 in een kortere pleegperiode. Bewijs is er enkel voor de afbeeldingen die zijn uitgeschreven op de tenlastelegging. Van een grote hoeveelheid of een gewoonte maken is volgens de raadsman daarom geen sprake.

Ter terechtzitting is door verdachte de tenlastegelegde periode betwist. Volgens hem gebruikte hij vóór 2010 het internet nog niet voor het bekijken van porno.

Het oordeel van de rechtbank.

Vast staat dat er op diverse gegevensdragers van verdachte kinderpornografische afbeeldingen en videobestanden zijn aangetroffen. Door verbalisant[naam] is nader onderzoek ingesteld naar het aangetroffen materiaal.[naam] is sinds 2005 belast met behandeling van zedenzaken en sinds 2006 bevoegd zedenrechercheur. Aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de Aanwijzing kinderpornografie van het College van procureurs generaal heeft de verbalisant de afbeeldingen op de gegevensdragers onderzocht en bepaald dat 702 foto’s en 3 video’s kinderpornografisch materiaal bevatten. Bij het bepalen van de kennelijke leeftijd is gebruik gemaakt van de zogeheten "Tannercriteria"5. Een 25-tal afbeeldingen en twee videobestanden zijn nader omschreven6. Tevens is van alle 705 aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen een collectiescan gemaakt, waarin de inhoud van de afbeeldingen en videobestanden is gecategoriseerd naar de aard van de seksuele handeling.7. Meer in het bijzonder zijn afbeeldingen aangetroffen waarbij telkens sprake is van seksuele gedragingen, bestaande uit:

- het oraal of vaginaal of anaal penetreren van het lichaam van een persoon onder de 18 jaar, met een penis of vinger8;

- het oraal penetreren van een ander door een persoon onder de 18 jaar met een penis9;

- het aanraken van de geslachtsdelen of billen van een persoon onder de 18 jaar met de penis of vingers/hand of de mond/tong10;

- het naakt poseren van een persoon onder de 18 in een erotisch getinte houding of met de nadruk op de ontblote geslachtsdelen11;

- het masturberen bij het lichaam van een persoon onder de 1812;

- het houden van een stijve penis bij het lichaam van een persoon onder de 18 jaar13.

Deze omschrijvingen en de gecategoriseerde weergave in de collectiescan zijn naar het oordeel van de rechtbank voldoende feitelijk en omvatten zowel concreet als in essentie de seksuele gedragingen zoals in de tenlastelegging uitgeschreven. Gelet op de deskundigheid en ervaring van zedenrechercheur[naam] ziet de rechtbank geen aanleiding te twijfelen aan de conclusie van[naam] dat 702 foto’s en 3 video’s kinderpornografisch materiaal bevatten. Het verweer van de raadsman dat het bewezenverklaarde zich moet beperken tot de in het proces-verbaal uitgeschreven afbeeldingen (p. 89-98), voor zover deze corresponderen met de in de tenlastelegging opgenomen beschrijvingen, verwerpt de rechtbank.

Ten aanzien van het verweer van raadsman dat enkel de afbeeldingen die voor verdachte gemakkelijk benaderbaar waren kunnen bijdragen tot het bewijs, overweegt de rechtbank als volgt.

De pornografische afbeeldingen en videobestanden stonden op meerdere plaatsen op de verschillende gegevensdragers. Van de aangetroffen afbeelden waren tenminste 570 afbeeldingen direct benaderbaar voor de gebruiker14, en wel 203 afbeeldingen op een notebook (merk Acer), 12 afbeeldingen op de computer (merk Dell) en 355 afbeeldingen op de geheugenkaart (merk Sandisk)15. Twee videobestanden zijn aangetroffen op de computer (merk Acer) op een direct benaderbare plaats16. Het is de rechtbank niet duidelijk geworden of en op welke wijze verdachte ooit bezit of toegang heeft gehad tot de afbeeldingen die in de unallocated clusters zijn aangetroffen. De bewezenverklaring zal daarom worden beperkt tot de eenvoudig benaderbare afbeeldingen.

Met betrekking tot de pleegperiode is door verbalisant[naam] een afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. De verbalisant verklaart dat met het forensisch softwareprogramma Ziuz, metadata, waaronder de datum van plaatsing op de gegevensdrager, kunnen worden gekoppeld aan de eenvoudig benaderbare bestanden. Bij het proces-verbaal is een overzichtslijst gevoegd met metadata over de plaatsing van de aangetroffen afbeeldingen op de gegevensdragers. Daaruit blijkt dat enkele van de afbeeldingen die op de computer merk Dell (12-2003-005-01) zijn aangetroffen reeds in november 2008 op de computer zijn geplaatst.17

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat verdachte in de periode 1 november 2008 tot 26 oktober 2012 570 kinderpornografische afbeeldingen en twee kinderpornografische videobestanden in zijn bezit heeft gehad, zoals hierna is weergegeven onder "de bewezenverklaring".

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat niet bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de gewoonte van het bezit van kinderporno. De rechtbank heeft daarbij gekeken naar het aanvullende proces-verbaal, waaruit blijkt dat het merendeel van de afbeeldingen in maart en april 2011 op de gegevensdragers is geplaatst18. Ook voor het verspreiden van kinderpornografische bestanden is naar oordeel van de rechtbank geen wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van deze onderdelen van de tenlastelegging.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

in de periode van 01 november 2008 tot en met 26 oktober 2012 te Nuenen (Ca) gegevensdragers te weten een notebook (merk: Acer) en een computer (merk: Dell) en een geheugenkaart (merk: Sandisk), bevattende 570 afbeeldingen en 2 videobestanden, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen en/of videobestanden (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of en/of de mond/tong

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) erotisch getinte houding(en) op een wijze die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/videobestand(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op het in de uitspraak vermelde strafbare feit. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

  • -

    een taakstraf voor de duur van 180 uur subsidiair 90 dagen hechtenis;

  • -

    een gevangenisstraf voor de duur van 1 dag met aftrek van voorarrest overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht;

  • -

    een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar en de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman heeft primair verzocht om oplegging van een deels voorwaardelijke taakstraf en subsidiair om deze taakstraf te combineren met een geldboete.

Het oordeel van de rechtbank.

Algemeen

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van het door verdachte gepleegde strafbare feit betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum, de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd en de Wet beperking taakstraffen. Sedert inwerkingtreding van deze wet, op 3 januari 2012, mag op grond van artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht bij een veroordeling voor het bezit van kinderpornografische afbeeldingen alleen een taakstraf worden opgelegd indien daarnaast een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

In het nadeel van verdachte weegt mee

Verdachte had honderden kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit, waaronder foto’s van zeer jonge kinderen en foto’s waarop sprake is van penetratie van het lichaam van het kind. Door het verzamelen van dit materiaal heeft verdachte een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de productie en verspreiding van kinderporno en hierdoor heeft hij ook meegewerkt aan het misbruik en de exploitatie van de betrokken minderjarigen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) bij de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling.

In het voordeel van verdachte weegt mee

Verdachte is 70 jaar en is nooit eerder veroordeeld.

De strafmodaliteit

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf voor de duur als na te melden. Nu uit het dossier niet blijkt van een inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis van verdachte komt de rechtbank niet toe aan aftrek van voorarrest.

De rechtbank zal de gevangenisstraf voor een gedeelte voorwaardelijk opleggen, enerzijds om de ernst van het door verdachte gepleegde strafbare feit tot uitdrukking brengen, anderzijds om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Met de raadsman en overeenkomstig het advies van de reclassering is de rechtbank van oordeel dat een bijzondere voorwaarde in vorm van reclasseringstoezicht voor verdachte geen meerwaarde zal hebben.

Een taakstraf, zoals geëist door de officier van justitie, doet naar het oordeel van de rechtbank geen recht aan de ernst van het bewezen verklaarde.

Conclusie

Alle feiten en omstandigheden tegen elkaar afwegend is de rechtbank van oordeel dat verdachte een gevangenisstraf moet worden opgelegd van 180 dagen, waarvan 173 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK

Verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf.

Gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen waarvan 173 dagen voorwaardelijk met

een proeftijd van 2 jaren

Dit vonnis is gewezen door:

mr. P.T. Heblij, voorzitter,

mr. A.M. Kooijmans-de Kort en mr. P.J.H. Van Dellen,

in tegenwoordigheid van drs. B.C. van Wijmen, griffier,

en is uitgesproken op 24 december 2013.

Mr. P.T. Heblij is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 In de voetnoten wordt - tenzij anders vermeld - verwezen naar het proces-verbaal van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Divisie Recherche, registratienummer PL2219 2012114995, afgesloten 21 mei 2013.

2 Relaas van verbalisant [naam], p. 62-65.

3 Relaas van verbalisant [naam], p. 83-84.

4 Verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 10 december 2013.

5 Relaas van verbalisant [naam], p. 83 en 89

6 Relaas van verbalisant [naam] p. 90-96, 101-103.

7 Relaas van verbalisant [naam] (collectiescan, p. 85-87).

8 Relaas van verbalisant [naam], beschrijving van afbeelding 4, 9 en 13 (p. 91-93) en videobestand 1 (p. 101); collectiescan (p. 86).

9 Collectiescan (p. 86).

10 Relaas van verbalisant [naam], beschrijving van afbeelding 2, 12, 16-17 en 24 (p. 91, 93-96) en videobestand 2 (p. 102-103); collectiescan (p. 86).

11 Relaas van verbalisant [naam], beschrijving van afbeelding 1, 3, 5, 7, 10-11, 14-15, 18-23, 25 (p. 91-96); collectiescan (p. 86).

12 Relaas van verbalisant [naam], beschrijving videobestand 2 (p. 102-103); collectiescan (p. 86).

13 Relaas van verbalisant [naam], beschrijving van afbeelding 6 en 8 (p. 92) collectiescan (p. 86).

14 Relaas van verbalisant [naam], p. 96.

15 Relaas van verbalisant [naam], p. 90.

16 Relaas van verbalisant [naam], p. 103.

17 Aanvullend proces-verbaal met proces-verbaalnummer 2012114995 van verbalisant [naam] en afgesloten op 14 augustus 2013.

18 Aanvullend proces-verbaal met proces-verbaalnummer 2012114995 van verbalisant [naam] en afgesloten op 14 augustus 2013.