Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:6019

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
18-10-2013
Datum publicatie
01-11-2013
Zaaknummer
01/025239-02
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met een jaar.

Indexdelict poging tot doodslag. TBS is opgelegd op 6 oktober 2003

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Parketnummer: [01/025239-02]

Strafrecht

Parketnummer: 01/025239-02

Uitspraakdatum: 18 oktober 2013

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1963],

verblijvende in de [kliniek].


Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 6 oktober 2003 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst bij beslissing van deze rechtbank van 2 november 2012 met één jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 18 september 2013 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 18 oktober 2013.

Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige M.L. van der Wielen, reclasseringswerker, en de terbeschikkinggestelde en haar raadsman gehoord.

De voorzitter van de rechtbank stelt vast dat de deskundige de heer I. van Oudheusden, psychiater, niet ter terechtzitting is verschenen, nadat deze tevoren heeft medegedeeld verhinderd te zijn.

De rechtbank beslist, met instemming van de officier van justitie en de raadsman van betrokkene, dat het onderzoek ter terechtzitting plaats vindt zonder het verhoor van de deskundige I. van Oudheusden.

In het dossier bevinden zich onder andere:

  • -

    het advies van I. van Oudheusden, directeur Behandelzaken [kliniek], Hoofd der inrichting, waarnemend geneesheer-directeur van de inrichting waar betrokkene verblijft, d.d. 12 augustus 2013;

  • -

    de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

  • -

    het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van poging tot doodslag met enig misdrijf tegen het leven gericht, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Het betreft een thans bijna 44-jarige, alleenstaande vrouw, affectief en pedagogisch verwaarloosd en lijdend aan een therapieresistente vorm van schizofrenie van het paranoïde type. Er is sprake van een uitgebreide psychiatrische voorgeschiedenis. AI in haar jeugd worden vroege symptomen gezien die ooit geduid zijn in het kader van autisme maar retrospectief eerder lijken te passen bij een vroeg begonnen schizofrene ontwikkeling.

Hierdoor heeft betrokkene altijd afgezonderd geleefd en zich nauwelijks kunnen ontplooien.

Betrokkene is al decennia lang chronisch psychotisch. Vanuit deze psychose heeft zij een buurman mishandeld met een mes, onder invloed van imperatieve hallucinaties en de waan dat zij hem moest doden.

De laatste jaren is er geen sprake meer van hallucinaties. De psychotische gedachten bestaan echter nog steeds.

Het recidiverisico zonder intensieve begeleiding en vrij in de maatschappij wordt op matig ingeschat. Het risico voor gewelddadig gedrag binnen de huidige verlofcontext is al met al laag tot matig te noemen.

Patiënte is in haar behandeling vooruitgegaan maar van ziektebesef en -inzicht is geen sprake. Er is sprake van een paranoïde interpretatie van de werkelijkheid en angst over terugkeer van haar belagers als de TBS zal worden beëindigd. Haar mogelijkheden om op zichzelf te letten zijn beperkt. Betrokkene gebruikt haar signaleringsplan nog steeds niet actief. Zij houdt zich weliswaar aan de voorwaarden, maar heeft eerder al aangegeven alle bemoeienis van buitenaf te zullen staken en ook met de medicatie te willen stoppen als deze niet langer in een dwingend kader wordt voorgeschreven. Zeer recent is gebleken dat de paranoïde wanen en belevingen van pesterijen uitermate actueel zijn.

Ze gaan gepaard met gevoelens van onmacht en woede en ze houden patiënte uit de slaap,

waardoor zij door oververmoeidheid nog verder aan het wankelen wordt gebracht. Beëindiging van de TBS is naar de mening van de toezichthoudende kliniek dan ook nog niet aan de orde. Bovendien is het nog steeds niet gelukt om de stap van het RIBW naar een eigen woning te maken. Het feit dat patiënte alle woningen afwijst wordt geduid in het kader van deels onbewuste angsten om er alleen voor te komen te staan. De stress die hiermee gepaard gaat blijft een wissel trekken op de kwetsbaarheid van patiënte.

Advies

Wij adviseren u dan ook de maatregel van betrokkene te verlengen met een termijn van één jaar.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik ben het wel eens met het advies van de inrichting om de terbeschikkingstelling te verlengen met één jaar. In de maand juli van 2013 was ik opgenomen in de kliniek.

In de kliniek hoor ik ook wel eens gebonk tegen de muren of het plafond. Ik word dan boos.

Als ik medicijnen neem blijf ik toch die geluiden horen. Ik overweeg wel eens om die medicijnen niet in te nemen. De medicijnen hebben ook bijwerkingen. Ik word daar bang van. De opname in de kliniek geeft mij rust. In een kliniek heb ik een aanspreekpunt. Ik weet niet of het goed zou gaan als ik zelfstandig zou wonen.

De deskundige mevrouw M.L. van der Wielen, reclasseringswerker van de Reclassering Nederland, ter terechtzitting aanwezig, heeft het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

De reclassering is toezichthouder op het proefverlof. Betrokkene blijft onder onze begeleiding. Het instellen van betrokkene op nieuwe medicatie heeft tijd nodig. Ik ben het eens met de verlenging van de terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik persisteer bij mijn vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Betrokkene is alleen ’s nachts terug in de kliniek. Het instellen van de medicatie duurt een tijd. Er worden stapjes gemaakt in de behandeling. Betrokkene moet hulp en bijstand blijven behouden. Ik refereer mij aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting, met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met één jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. M.Th. van Vliet, voorzitter,

mr. J.G. Vos en mr. B. Poelert, leden,

in tegenwoordigheid van L.D. Wittenberg, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van heden, 18 oktober 2013.