Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:5820

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
22-10-2013
Datum publicatie
25-10-2013
Zaaknummer
01/845512-09 Beslissing alsnog verpleging van overheidswege
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing vordering alsnog verpleging van overheidswege. Heft op het door de rechter-commissaris gegeven bevel tot voorlopige verpleging van overheidswege.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/845512-09

Uitspraakdatum: 22 oktober 2013

Beslissing alsnog verpleging van overheidswege

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1962],

verblijvende te PI HvB Grave (Unit A + B).

Het onderzoek van de zaak.

Bij onherroepelijk geworden vonnis van deze rechtbank van 21 februari 2011 onder bovenstaand parketnummer is (onder meer) opgelegd:

Terbeschikkingstelling met voorwaarden, inhoudende:

-meldingsgebod reclassering;

-opname in een zorginstelling (FPK of FPA);

-locatiegebod;

-verdachte pleegt geen strafbare feiten;

-verdachte zal zich op geen enkele wijze onttrekken aan behandeling en begeleiding,

zoals voorgeschreven door de Reclassering Nederland;

-verdachte zal zich houden aan de behandelafspraken en richtlijnen van de

instelling waarin hij klinisch zal worden opgenomen en laat zich na de klinische opname

ambulant begeleiden;

-verdachte ondergaat indien aangewezen een medicamenteuze behandeling;

-verdachte dient mee te werken aan bewindvoering;

-verdachte houdt zich aan de afspraken en richtlijnen die gemaakt zijn met de reclassering

en geeft openheid van zaken over al zijn leefgebieden;

-verdachte dient de reclassering tijdig in te schakelen, indien zich problemen voordoen,

op wat voor gebied dan ook;

-verdachte geeft toestemming aan de reclassering tot het verstrekken en inwinnen van

informatie betreffende zijn persoon bij referenten;

-verdachte dient bereikbaar te zijn. Indien hij niet in de gelegenheid is geweest om zijn

telefoon op te nemen, dient hij binnen 24 uur zelf contact op te nemen met de reclassering.

-de verdachte verleent ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking

aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of biedt een identiteitsbewijs als bedoeld

in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan;

-verdachte zal, eens per halfjaar, een recente pasfoto aan de reclassering overhandigen

of hij schikt zich in het maken van een foto door de reclassering;

-verdachte zorgt voor een ziektekostenverzekering;

-verdachte werkt mee aan het invullen van de Koninklijke landelijke Politie Diensten

(KLPD) lijst die, indien nodig, gebruikt kan worden voor opsporingsdiensten ingeval van

onttrekking aan de voorwaarden;

-verdachte zal zich niet onttrekken aan de voorwaarden. Het onttrekken aan één van de

voorwaarden wordt als risicovolle situatie aangemerkt en wordt gemeld door de

reclassering aan de Officier van Justitie.

De vordering van de officier van justitie strekt ertoe dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden verpleegd.

De vordering is behandeld ter openbare terechtzittingen van de rechtbank d.d. 23 mei 2013 en 22 oktober 2013. Op laatstgenoemde zitting zijn de officier van justitie, ter beschikking gestelde, zijn raadsvrouwe mr. Marjanovic, deskundige drs. F.C.P. Zuidhof (GZ-psycho-loog) en mevr. J. Klasen (reclasseringswerker, telefonisch) gehoord.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting van 22 oktober 2013 zijn vordering gewijzigd in die zin dat hij heeft verzocht de vordering af te wijzen.

De beoordeling.

De rechtbank heeft onder meer acht geslagen op de inhoud van:

*een proces-verbaal van de openbare terechtzitting van deze rechtbank in deze zaak d.d. 23

mei 2013;

*een rapport van forensisch GZ-psycholoog drs. F.C.P. Zuidhof d.d. 27 september 2013;

*een rapport van psychiater J.L.M. Dinjens d.d. 26 september 2013;

*een advies van Reclassering Nederland aan gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 10

oktober 2013;

*een advies van Reclassering Nederland aan opdrachtgever d.d. 21 oktober 2013.

De rechtbank zal, met inachtneming van:

-de inhoud van voornoemde rapporten en adviezen,

-het feit dat de officier van justitie heeft verzocht zijn vordering af te wijzen,

-de inhoud van de beslissing ex artikel 38b Sr. van de rechtbank van heden, inhoudende dat

de voorwaarden zoals gesteld bij vonnis van de rechtbank van 21 februari 2011 in het kader

van de toen opgelegde terbeschikkingstelling met voorwaarden komen te vervallen en

worden aangepast,

de vordering tot alsnog verpleging van overheidswege d.d. 25 april 2013 afwijzen.

Ten aanzien van het bevel van de rechter-commissaris tot voorlopige verpleging van overheidswege zal de rechtbank beslissen als na te melden.

BESLISSING

De rechtbank:

Wijst de vordering van de officier van justitie af.

Heft op het door de rechter-commissaris in deze rechtbank op 24 april 2013 gegeven bevel tot voorlopige verpleging van overheidswege.

Deze beslissing is gegeven door:

mr. C.A. Mandemakers, voorzitter,

mr. J.H.P.G. Wielders en mr. C.P.C. Kuijs, leden,

in tegenwoordigheid van D.A. Koopmans, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank van 22 oktober 2013.

De jongste rechter is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.